19 Ekim '02
Sayı: 41 (81)


  Kızıl Bayrak'tan
  3. yılında direniş ve hücre karşıtı mücadelenin sorunları
  Ortadoğu'da savaş çanları çalmaya başladı
  Türkiye ABD'nin gözde cephesi olmaya hazırlanıyor
  Emperyalist savaş karşıtı eylem ve açıklamalar...
  İçerde işçi ve emekçilere, dışarda kardeş halklara savaş ilan ediliyor!
  Sermaye iktidarı dört koldan savaşa hazırlanıyor!
  Kokuşmuş düzenin kirli adayları
  Kartal-Pendik bölgesi BDSP çalışmalarından...
  BDSP'nin Gülsuyu'ndaki çalışması güçlenerek sürüyor...
  Tayyip&Baykal: Kontrol edilmiştir!
  Zindanlar, zindancılık ve direniş geleneği
  Adana BDSP bağımsız sosyalist milletvekili adayı Özden Demirel'e destek...
  BDSP'nin Mamak'taki seçim çalışmaları giderek güçleniyor
   Yıkıma karşı direniş
   Tecriti meşrulaştırmaya yönelik eni bir manevra: "Sohbet genelgesi"
   Kamu emekçilerinin eylemlerinden...
   TC, Güney ve Kuzey Kürtleri...
   BDSP'nin üniversitelerdeki seçim çalışmaları sürüyor...
   Gençlikten...
   Eksen Yayıncılık'tan yeni bir kitap...
   İki sınıf, iki dünya!
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
BDSP'nin Mamak’taki seçim çalışmaları
giderek güçleniyor

Mamak’ta Bağımsız Devrimci Sınıf
Platformu’nun kuruluşu

Mamak Devrimci Sınıf Platformu yaklaşık olarak 3 hafta önce bağımsız sosyalist milletvekili adayı M. Uğur Akkaya'nın katıldığı bir toplantı ile çalışmalarına başlamış oldu. Platformun anlatıldığı bu toplantı sonrasında bölgemizde seçim çalışmasının başlangıcı olan Mamak Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun ilk toplantısı yapıldı. Çevremizdeki ve mahalledeki insanların katılımı ve ilgisi başlangıç açısından anlamlı idi. Programımız ve seçim üzerine alınması gereken tutum tartışıldı.

BDSP'nin seçim politikası ve bunun programın kavranması açısından bir hafta içinde üç toplantı daha yapıldı. Fakat bu toplantılara katılım başlangıçta yapılan toplantılara oranla daha düşük katılımla gerçekleşti. Bu süre içinde öncelikle platformun içerisinde bir işbölümüne gidildi. Ajitasyon-propaganda komitesi, araştırma grubu- ajitasyon çalışmasına materyaller sağlamak amaçlı-, teknik komisyon vs. Fakat güçlerin sınırlı olması ve yoğunluk bu işbölümünü boşa düşürdü diyebiliriz. Bu ilk girişim dönemi açısından program da verimli bir şekilde tartışılamadı. Ancak tüm bunlarla beraber platform kendi içinde yaratabildiği dinamizm ile tüm çalışmayı planlayıp çalışmada bir mesafe alınmasını sağlayabildi.

Şirintepe seçim bürosunun açılış sürecini ve şenlik ön hazırlık çalışmalarını Mamak Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu için ikinci dönem olarak tanımlayabiliriz. Bölgemize materyallerin gelmesi ve büro yerinin belirlenmesi ile çalışma ivme kazandı. Mevcut tüm güçler ile hedeflediğimiz mahallelere ulaşmak için sağlam planlamalar gerekiyordu. Bu dönemi çalışmayı güçlendirmek ve platformun omurgasını oturtmak üzerinden değerlendirdik. Bu dönemde mevcut güçleri günlük olarak topluyor ve günü planlayarak boşa düşen işleri tanımlı hale getiriyorduk.

Dinamizm ve tempo kazanan çalışma

Nihayetinde 6 mahalleye 6 bin adet Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun seçim bildirgesini, yanı sıra Mustafa Uğur Akkaya’nın seçim bildirgesini ve yüzlerce açılış çağrısı ulaştırdık. Birçok işçi ve emekçi ile sohbet olanağı yarattık, onlarla platformumuzu, seçimleri ve dönemi tartıştık. Açılışın öngünü seçim bürosunun bulunduğu Şirintepe’de kahvelere girerek ve cadde üzerinde sloganlarla dağıtım yaparak seçim büromuzun açılışını duyurduk. Çalışmanın yoğunluğu güçlerimizi sarstı ve toparladı. Kısa bir dönemde muazzam bir enerji ile planlarımız aksamadan açılışın ön gününe kadar geldik.

Çalışmalarımızda karşılaştığımız tepkilerden biri, bizleri düzen partileri sanmaları ve bunun üzerinden insanların ilk anda gösterdiği öfkeli tepkilerdi. Ancak devrimin ve sosyalizmin programı üzerinden çalışma yürüttüğümüzü söylediğimizde, bizim onlardan biri olmadığımızı vurguladığımızda, sıcak bir ilgi ile karşılaştık. Düzen partilerinin seçimden seçime halka gitmesine öfkelenen bir tutumdu emekçilerin ilk tepkisinden yansıyan.

Tüm bu pratik çalışmalarla birlikte platform çalışmasının sağlam bir temelde yürüyebilmesi için platformun çalışma tarzı üzerinden bir seminer verdik. Seminerde çalışma yöntemiyle birlikte platformun hangi temel gündemleri öne çıkarması gerektiği ile kitleleri kuşatacak bir çalışma temposuna girilmesi gerektiğini tartıştık. Yıkımın, emperyalist savaşın ve düzenin teşhirinin öne çıkaracağımız öğeler olduğunu ortaya koyduk. BDSP programının etkin bir şekilde emekçilere ulaştırılması ve çalışmada öne çıkarılması gerektiğine karar verdik. Seminerin, çalışmanın daha iyi kavranması açısından bu ihtiyacı karşıladığını söyleyebiliriz.

Şirintepe seçim büromuzun açılışı

Açılışımızı, yoğun bir ön hazırlık sonrası coşkulu ve program açısından güçlü bir şenlikle yaptık. Büronun önündeki sokağa “Düzen partilerine verilecek oyumuz yok, sorulacak hesabımız var!/Bağımsız sosyalist aday Mustafa Uğur Akakaya” yazan pankartımızı astık.
90 civarında katılımın olduğu açılış programı halaylarla başladı, bir arkadaşın yaptığı açılış konuşmasının ardından adayımız platformun programını anlatan bir konuşma yaptı. Adayımızın konuşmasından sonra katılımcıların sorularına geçildi. Canlı denebilecek bu sohbetin ardından Mamak İşçi Kültür Evi Tiyatro Topluluğu 'Seçim' oyunu ile sahneye çıktı. Mamak İşçi Kültür Evi Müzik topluluğunun seslendirdiği türkülerin arkasından katılımcı bir dostumuz sesiyle katıldı etkinliğimize. Ve halaylarımız, sloganlarımızla şenliğimize son vererek Ankara’daki bir mevzimizi daha açmış olduk.

Haykırdık var gücümüzle “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Kurtuluş devrimde kurtuluş sosyalizmde!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!”, “Emparyalist savaşa hayır!”

Şimdi omuzlarımızda önümüzdeki dönemi güçlü bir şekilde karşılamak sorumluluğu var. Platform çalışmasına daha sıkı sarılıp çalışmamızı buradan doğru örgütleyerek dönemi kucaklayacağız.

BDSP çalışanları/MamakBDSP Ankara seçim kampanyasından...

Devrimci sınıf çizgisi yoğun bir çalışmayla
fabrikalara taşınıyor

Her geçen gün hızla büyüyen seçim kampanyamız devrimci sınıf alternatifini binlerce işçi ve emekçiye ulaştırıyor. Sürdürülen çalışmalarda çeşitli araçları bir arada kullanıyoruz. Bu araçlardan en önemlilerinden biri de bildirilerimiz. Bildirilerimizi semtlerden işyerlerine, pazarlardan kahvelere, işçi servislerinden şehrin merkezi güzergahlarına kadar ulaşan bir yaygınlıkta dağıtımını örgütlüyoruz. Bu dağıtımlarda bugüne kadar onbinlerce farklı bildiri kullandık. Merkezi materyallerimizin yanı sıra alan çalışmalarının özgül araçları birbirlerini tamamlayacak biçimde kullanıldı, kullanılmaya da devam ediliyor.

Fabrikalara yönelik çalışmamızda da bu tarz ve yoğunlukta bir çalışmayı birkaç haftadır süreklileştirmiş bulunuyoruz. Birçok fabrika ve servis güzergahına defalarca bildirilerimizi ulaştırdık. Merkezi bildirilerimizle gittiğimiz dağıtım alanlarına birkaç gün sonra daha farklı materyallerimizi ulaştırdık. Bu anlamda gerçek bir yoğunlaşma sağladık. Dağıtımlar sözlü konuşmalarla birleştirildi. Bugüne kadar yoğunlaştırılmış biçimde çalışmamızın sürdürüldüğü alanlar şunlar oldu: Sincan OSB, Ostim, Mitaş, Bentderesi, ODTÜ ve belediyeler. Bu işyeri ve servis güzergahlarına binlerce bildiri ve bülten dağıtıldı. Ayrıca akşam paydos saatlerinde akışın oldukça yoğun olduğu Sıhhıye köprüsünde de yoğun bir dağıtım örgütledik.

Çalışmamız hızla yeni işyerlerine ve güzergahlara yayılarak genişleyecek. Bununla birlikte yaygın afişleme, işyeri ziyaretleri, bazı işyerlerinde paydos saatlerinde yapılacak etkinliklerle çalışmamız yeni bir düzeye çıkarılacak. Bunun için tüm çalışma gün gün planlanmış durumda.

Çalışmalarımızda genel olarak olumlu bir tepkiyle ve sempatiyle karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Genel olarak seçim çalışmalarına yönelik bu olumlu yaklaşım Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun şiarlarıyla farklılaşıp, sıcak bir iletişime dönüşüyor. Seçim çalışmamız yoğun ve sistematik biçimde sürmekle birlikte, seçimlerden sonra önemli kazanımlar bırakacak bir hedefle yürütüldüğünde bu kazanımlar geleceğe de taşınacaktır.

BDSP çalışanları/Ankara