19 Ekim '02
Sayı: 41 (81)


  Kızıl Bayrak'tan
  3. yılında direniş ve hücre karşıtı mücadelenin sorunları
  Ortadoğu'da savaş çanları çalmaya başladı
  Türkiye ABD'nin gözde cephesi olmaya hazırlanıyor
  Emperyalist savaş karşıtı eylem ve açıklamalar...
  İçerde işçi ve emekçilere, dışarda kardeş halklara savaş ilan ediliyor!
  Sermaye iktidarı dört koldan savaşa hazırlanıyor!
  Kokuşmuş düzenin kirli adayları
  Kartal-Pendik bölgesi BDSP çalışmalarından...
  BDSP'nin Gülsuyu'ndaki çalışması güçlenerek sürüyor...
  Tayyip&Baykal: Kontrol edilmiştir!
  Zindanlar, zindancılık ve direniş geleneği
  Adana BDSP bağımsız sosyalist milletvekili adayı Özden Demirel'e destek...
  BDSP'nin Mamak'taki seçim çalışmaları giderek güçleniyor
   Yıkıma karşı direniş
   Tecriti meşrulaştırmaya yönelik eni bir manevra: "Sohbet genelgesi"
   Kamu emekçilerinin eylemlerinden...
   TC, Güney ve Kuzey Kürtleri...
   BDSP'nin üniversitelerdeki seçim çalışmaları sürüyor...
   Gençlikten...
   Eksen Yayıncılık'tan yeni bir kitap...
   İki sınıf, iki dünya!
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
BDSP’nin Gülsuyu’ndaki çalışması güçlenerek sürüyor...

Yaygın ve etkili çalışma içindeyiz

3 Kasım seçimlerine 15 gün kala BDSP olarak yürüttüğümüz seçim çalışmamız diğer alanlarda olduğu gibi Gülsuyu’nda da ivme kazanarak sürüyor.

Bölgedeki seçim bürosunun geçen hafta açılmasından sonra bir yandan propaganda materyallerinin kullanımına hız verilirken, öte yandan da ev toplantıları ve seçim bürosu etkinlikleriyle doğrudan bir kitle faaliyeti örülüyor. Mahalle her geçen gün daha çok seçim atmosferine girerken BDSP çalışanları ev ev, kahve kahve işçi sınıfı ve emekçilere gerçek çözüm yolunu anlatıyor, mücadele çağrısı yapıyor.

Gülsuyu’da seçim atmosferi

Gülsuyu Mahallesi İstanbul’un politik mahallelerinden biri. Kuruluşunda devrimci hareketin önemli rol oynadığı mahalle, ‘80 sonrasında da devrimci mücadeleye yakın duruşunu bir şekilde korudu. Toplumsal muhalefetteki genel durgunluk havası ve ‘96 sonrasında varoşlardaki hareketliliğin geri çekilmesi bu duruşu ciddi bir tarzda etkiledi.

Mahallede güç bulabilen geleneksel devrimci hareket bu süreçten sonra etki alanını büyük ölçüde kaybetti. Burada yukarıda ifade edilen olguların yanı sıra küçük-burjuva devrimciliğinin kitleden kopuk, apolitik, popülist ve hoyrat tarzının da ciddi bir rolü oldu. Gülsuyu küçük-burjuva devrimciliğinin gülünç “kurtarılmış bölge” ütopyasının merkezlerinden biriydi. Bu ütopya sınıf mücadelesinin gerçeklerine çarptıkça geleneksel küçük-burjuva akımlar geriledi. Bölgedeki dinamikleri toplam sınıf mücadelesine bağlayacağına, tersinden kendini tamamen mahalleye bağladı. Bu durum küçük-burjuva devrimci hareketin kitleden kopuk tarzıyla birleşince sorunları bu yönüyle daha da fazla artırdı. Geleneksel sol gruplardaki bu güç kaybı bölgede düzen sounun da güçlenme zemini oldu.

Bugün mahallede 2 bağımsız adayın yanı sıra DEHAP ile CHP’nin de yoğun bir seçim faaliyeti gözleniyor. Geçen seçimlerde mahalleye çok uğramayan diğer düzen partilerinin bu ortamdan güç olarak daha çok ilgi gösterdiği görülüyor.

Gülsuyu’da BDSP çalışması

BDSP çalışanları diğer tüm alanlarda olduğu gibi Gülsuyu’nda düzenin ve onun kurumlarını teşhir eden bir faaliyeti temel alıyorlar. Düzen partilerinin tekleşen programına karşı işçi sınıfının devrimci programının propagandasını yapıyorlar. Devrimci sınıf platformunun temel şiar ve talepleri etrafında işçi ve emekçileri mücadeleye çağırıyorlar.

Bunların yanı sıra, yerel sorunlara sıkışıp kalmadan işsizlik, kültürel yozlaşma, uyuşturucu sorunu gibi konularda da örgütlenme ve mücadele çağrısı yapıyorlar. Tüm bunları yaparken, geleneksel sol mantık ve onun zaaflarıyla ciddi bir tarzda hesaplanmadan mahalle emekçilerine gereken güvenin verilmeyeceği bilinciyle de davranıyorlar. Çalışmalarını bu çerçevede sürdürüyorlar.

Bildiri ve afiş çalışmaları

Bir iki yerel bildiriyle başladığımız seçimlerle ilgili propaganda materyallerin dağıtımı belli bir seviyeye ulaşmış durumda. Afiş çalışmamız ise sürüyor. Şu ana kadar 10 binden fazla seçim bildirgesini Gülsuyu ve Esenkent ve Zümrütevler’de dağıttık. Yüzyüze yapılan dağıtımlar hem işçi ve emekçilerin seçimlere yaklaşımın daha iyi anlaşılmasında, hem de ilişki kurulup programın anlatılmasında ciddi bir olanak yarattı. Ayrıca yapılan kahve toplantıları ilgiyle karşılandı.

Ev toplantıları

Seçim toplantılarının önemli bir ayağını da yapılan ev toplantıları oluşturuyor. Seçimin politikleştirdiği ortamda bu aracın kullanımı oldukça geniş imkan yaratmakta. Toplantıların konusunu seçimlerde alınması gereken tutum ve özellikle savaş oluşturuyor. Toplantılar gösteriyor ki mahalleli işçi ve emekçiler yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların kaynağı karşısında belli bir açıklığa şimdiden sahipler. Ama örgütsüzlük ve güvensiz ruh hali onları ciddi bir mücadeleden alıkoymaktadır. Bu yanıyla toplantılarımızın temel gündemlerinden birini bu ümitsiz ruhhalini kırmak, emekçilere mücadele konusunda güven aşılamak oluşturuyor.

Seçim bürosu etkinlikleri

Uzun süredir muhalif kurumların açılmasına izin verilmeyen Gülsuyu’nda açılan seçim bürosu başta gençlik olmak üzere işçi ve emekçilerin ilgisine konu oluyor. Seçim büromuz aynı zamanda bir demokratik kitle örgütü işlevini görüyor.

Seçim bürosunda akşamları film gösterimleri yapılıyor. Pazartesi “Dünyayı Sarsan 10 Gün” filmini 30, çarşamba günü gösterilen “Duvar” filmini 40, cuma günü ise Tohum Kültür Merkezi’nin hazırladığı “Su Damlasına Sığdırılan Yaşam” filmini 50’ye yakın kişi izledi. Seçim bürosu etkinlikleri düzenlenen seminerler ve müzik dinletileriyle devam edecek.

26 Ekim günü ise Gülsuyu’nda seçim çalışmalarının bir parçası olarak bir şenlik gerçekleştirilecek. Şenlik için 1500 adet davetiye basıldı. Şenliğin duyurusunu yapmak için afiş, el ilanları ve stand afişleri hazırlandı.

ALGP toplantısı

ALGP’na bağlı liseliler Gülsuyu seçim bürosunda yeni döneme ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiler. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı toplantıda yeni dönem çalışması planlandı. Toplantı sonrası seçim bürosunun önünde bir süre halay çeken ALGP’liler toplantıyı mini bir şenliğe çevirdiler.

Seçim çalışmalarımızın temposunu önümüzdeki günlerde giderek artıracağız. Seçimlerden somut kazanım ve mevziler kazanarak çıkmak için çalışmalarımızı kesintisizce sürdüreceğiz.

BDSP çalışanları/GülsuyuBDSP’nin bağımsız sosyalist milletvekili adayı Müslüm Turfan’ın Sefaköy seçim bürosu açıldı...

Deneyimlerimizden de yararlanarak kitle çalışmasını güçlendireceğiz!

13 Ekim günü, BDSP 3. bölge bağımsız, sosyalist milletvekili adayı Müslüm Turfan’ın Sefaköy-İnönü Mahallesi’ndeki seçim bürosu açıldı. Açılışa 60 civarında emekçi katıldı.

Seçim bürosunun açılış hazırlığına birkaç gün öncesinden başladık. Genel faaliyetimizde kullandığımız propaganda araçlarının yanı sıra on bine yakın açılışa çağrı bildirisi dağıttık. Davet afişlerimizi de mahallenin işlek caddesine ve bazı işyerlerine astık.

Özellikle açılışa davet bildirisinin dağıtımında mahalledeki işçi ve emekçiler tarafından ilgiyle karşılandık. Düzen partilerinden herhangi biri olmadığımızı öğrenmeleri bizi onlara daha da yakınlaştırdı. Bağımsız adayımızın seçimleri kazanıp meclise girmesi temennilerini aldık.

Açılış programı Grup Eksen’in marş ve türküleri eşliğinde halay çekilmesiyle başladı. Bu etkinliğimiz büronun etrafındaki evlerin pencerelerinden bakanlar ve sokaktan geçen insanlar tarafından ilgiyle izlendi. Grup Eksen’in programının bitmesinin ardından etrafta toplanan emekçilere çağrı yaparak toplantıya geçtik.

Toplantıda ilk sözü BDSP çalışanı bir arkadaş aldı. Kısaca seçimler üzerinden oynanan oyunu teşhir etti, kurulacak hükümetin işçi ve emekçilere yönelik sosyal yıkım saldırılarını kararlı bir bir biçimde uygulayacağını, bunun aynı zamanda bir savaş hükümeti olacağını vurguladı. Bağımsız sosyalist milletvekili adayı Müslüm Turfan ise, BDSP’nin politikalarını ve seçimlere katılma nedenini anlatan bir konuşma yaptı. Ardından söyleşi bölümüne geçildi. Toplantıya katılan emekçilerin soruları yanıtlanırken bazı katılımcıların seçimler üzerine düşünceleri oldukça anlamlıydı. Açılışa katılan emekçilerin bağımsız sosyalist milletvekili adayı Müslüm Turfan’a başarılar dilemesiyle toplantı sona erdi.

Kitle çalışması için bazı sonuçlar

Dağıtım sırasındaki karşılaştığımız olumlu tablo seçim bürosunun açılışına hedeflediğimiz düzeyde yansımadı. Açılışa semtteki işçi ve emekçilerin katılımı beklediğimizin altında oldu. İşçi ve emekçilerin gerçek anlamda düzen partilerine bir tepkisi ve öfkesi olduğunu gözlemlememize rağmen bizim propaganda çalışmalarımızda bazı yönlerden eksik kalmamız katılımı zayıflatan etkenler arasındaydı. Temel eksikliğimiz, işçi ve emekçilerle kurduğumuz birebir diyaloglarda sözlü ajitasyonda yetersiz kalmamızdı. Biz toplam faaliyetimizde, kapitalist sisteme ve tüm kurumlarına yönelik güçlü bir yazılı teşhir çalışması yürütmüş olabiliriz. Çözümün ve kurtuluşun ancak devrim ve sosyalizm mücadelesinin güçlendirilmesiyle gerçekleşeceğini tok bir şekilde fade etmiş olabiliriz. Ancak işçi ve emekçi kitlelerle fiili ilişkiler kurmada, politik bir bakışla onların gündelik yaşamına katılmada yetersiz kaldığımız oranda, emekçilerin gösterdiği ilgi de temenni olarak kalmaya devam edecektir.

Önümüzdeki süreçte tespit ettiğimiz bu temel önemde yetersizliği aşmak, 3 Kasım sonrasında kitlelerle daha yaygın ve güçlü bağlar kurabilmek için seçim gündemi üzerinden kahve ve ev toplantıları, çeşitli kurum ve dernek ziyaretleri planladık. Materyallerimizi emekçilerle bire bir ilişki kuracak tarzda kullanmayı hedefledik. Sonuçta işçi ve emekçiler düzen partilerinden ne kadar uzak görünse de bu partilerin yoğun propaganda faaliyetinden şu ya da bu düzeyde etkilenmemeleri mümkün değil. Dolayısıyla biz BDSP çalışanları olarak düzen partilerinin etkisini daha da zayıflatmak için, geçmiş propaganda faaliyetlerimizi aşan güçlü bir çalışma temposu ve seferberlik içerisinde olmak durumundayız.

BDSP çalışanları/Sefaköyİkitelli BDSP seçim bürosunu coşkuyla açtık

Sermaye devleti ve onun kürsüsü olan meclis her geçen gün işçi ve emekçileri daha fazla sefalete sürükleyerek emperyalizme bağımlılığını pekiştiriyor. Sermaye iktidarı kitleler nezdinde kaybettiği itibarını tazeleyebilmek için yeni yalanlar peşinde koşuyor. Bu oyunlardan en sonuncusu ise “seçim” oyunudur.

Sermaye için yıpranan hükümetin yerine kurulacak olan hükümet, işçi düşmanlığında, İMF-TÜSİAD politikalarını uygulamada “güçlü” bir hükümet olmalıdır. Bu güç işçi ve emekçileri daha fazla sosyal ykıma uğratacak ve Irak’a düzenlenecek olası bir operasyonla işçi ve emekçi çocuklarının kanlarını para karşılığı satabilecek bir kararlılık sergilemelidir.

Tam bu noktada işçi ve emekçilerin meclise ve düzen partilerine duyduğu haklı tepkiyi devrim ve sosyalizm mücadelesine akıtmak, sınıfı bu noktada birleştirmek amacıyla oluşturulan Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun 3. bölgeden bağımsız sosyalist milletvekili adayı Müslüm Turfan’ın İkitelli seçim bürosunu 13 Ekim günü açtık. Açılışın duyurusunu İkitelli’nin merkezi noktalarına astık ve tüm bölgeye yaklaşık 8 bin adet kuşlama yaptık.

Açılış programında ilk olarak Grup Eksen büro önünde bir sokak dinletisi sundu. BDSP çalışanı bir arkadaş kısaca BDSP’nin seçim sürecine ilişkin görüşlerini aktardı. Peşi sıra söz alan bağımsız sosyalist milletvekili adayı Müslüm Turfan, Platformu’nun programını anlatan bir konuşma yaptı. Daha sonra söyleşi bölümüne geçildi. 70 devrimci ve emekçinin katıldığı etkinliğimiz canlı geçen tartışmanın ardından, tekrar Grup Eksen’in verdiği müzik dinletisi ile sona erdi.

BDSP çalışanları/İkitelliSefaköy İnönü Mahallesi’nde
kahve konuşmaları...

BDSP çalışanları olarak 3. bölgeden bağımsız, sosyalist milletvekili adayımız Müslüm Turfan’ın katılacağı bir kahve toplantısı düşündük. Birkaç gün önce bunun duyurusunu yaptık.

Aynı gün futbol maçı olduğu için toplantı saatini 19:00-19:30 olarak belirledik. Toplantı saati geldiğinde mahalleden çalışmamıza destek veren birkaç emekçi arkadaşla ve adayımızla birlikte bir yandan bildirgemizi dağıtırken bir yandan da adayımızı 30 kişiye yakın bir kitleye tanıttık. Emekçileri bizim için ayrılan masalara söyleşiye davet ettik. Ancak insanların bir kısmının oyunlarına devam ettiğini görünce masalardan kalkarak orta yere geldik ve konuşmamızı başlattık.

Önce bir BDSP çalışanı arkadaş yüksek sesle, işçilerin, emekçilerin geleceklerine sahip çıkması gerektiğini anlattı. Bu sömürü ve zulüm düzenine karşı sessiz ve duyarsız kalınmaması gerektiğini, düzen partilerine verilecek her bir oyun bize sosyal yıkım saldırıları, faşist baskılar ve savaş olarak geri geleceğini vurguladı. Buna karşı bağımsız sosyalist milletvekili adayı Müslüm Turfan’ın desteklenmesi istendi.

Ardından Müslüm Turfan söz alarak işçi ve emekçilerin kurtuluşunun düzen partilerinde yahut sistemin kendisinde olmadığını, asıl kurtuluşun işçi sınıfının kendi programında, devrim ve sosyalizm programında olduğunu söyleyerek konuşmasını bitirdi. Başta ilgisiz görünen insanlar, konuşmaları büyük bir dikkatle sonuna kadar dinlediler ve başarı dileklerini sundular.

Ardından çıkılıp yine aynı mahallede bu kez önceden planlanmamış başka bir kahveye gidip yine bu çerçevede konuşmalar yaptık. Ve burada da ilgiyle dinlendik. Önümüzdeki günlerde de bu tür konuşmaları yaygınlaştırarak sürdüreceğiz.

BDSP çalışanları/Sefaköy