12 Ekim '02
Sayı: 40 (80)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist savaşa karşı işçi ve emekçi direnişi!
  Çankaya'da savaş hazırlığı
  Emperyalist saldırganlığa sesimizi yükseltmenin zamanıdır
  "BDSP" adaylarının işçi sınıfına ve emekçilere çağrısıdır...
  Kurtköy-Aydos'ta seçim çalışması deneyimleri
  Gülsuyu seçim çalışmaları deneyimi
  Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu'nu destekleyelim!
  İşçi ve emekçilerle seçim üzerine konuştuk...
  Hüseyingazi'de coşkulu açılış!
  Holdingçi "Genç Parti" üzerine
  Seçim kampanyası üzerine
  Kapitalizmde çocuk...
  Ankara Öncü İşçi-Emekçi Platformu Bülteni'nden...
   Esenyurt İşçi Bülteni'nden...
   Siyonistler Gazze Şeridi'ni işgal etmeye hazırlanıyorlar
   İşçi sınıfının kurtuluşu AB'de değil kendi sınıf mücadelesindedir
   Bir kez daha Güney Kürdistan üzerine...
   Seçimler ve parlamenter hayaller
   Dünya halkları emperyalist savaşa karşı seslerini yükseltiyorlar
   Dünyadan kısa kısa
   Bu gençlere dikkat!
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Savaş karşıtı gösteriler yayılıyor...

ABD’de ve İtalya’da onbinlerce insan savaşa karşı yürüdü...

Dünya halkları emperyalist savaşa karşı seslerini yükseltiyorlar

Geçtiğimiz hafta İngiltere’de yaklaşık yarım milyon kişinin katıldığı savaş karşıtı gösterinin ardından, bu hafta da ABD’nin çeşitli bölgelerinde onbinlerce işçi-emekçi ve gencin katıldığı kitlesel savaş karşıtı gösteriler düzenlendi.

Eylemlerin en büyüğü 11 Eylül saldırılarına maruz kalan New York kentinde gerçekleşti. 25 binden fazla savaş karşıtının katıldığı eylemde protestocular kendileri adına Irak’a saldırılmasını istemediklerini haykırdılar. Eyleme 11 Eylül’de yaşamını yitirenlerin aileleri ile Dünya Ticaret Merkezindeki kurtarma çalışmalarında görev alanlar da katıldılar. Böylelikle insanların acılarını sömürerek, onları Irak’a yönelik müdahaleye destek vermeye çağıran Bush yönetimine de anlamlı bir yanıt verilmiş oldu.

11 Eylül’de kardeşini yitiren Colleen Kelly yaptığı konuşmada; “giderek anlıyorum ki, onlar savaşa destek toplamak için aileleri kullanmaya çalışıyorlar” dedi. Kelly 11 Eylül’de yakınlarını yitiren bazı ailelerin Bush yönetimini “sessiz protestoya” başladığını ise şöyle anlattı: “Pentagonda sevdiklerini yitiren bazı aileler anma törenlerine gitmeyi reddettiler. Çünkü bu törenlerin ölenleri anmak için değil, askeri müdahale ve intikam çığlıkları için yapıldığını anladılar.”

New York’taki gösterinin yanı sıra ABD’nin hemen her yerinde savaş karşıtı gösteriler düzenlendi. Los Angeles’te 20 bin, Portlan’da ise 10 binden fazla kişi, savaşa hayır pankartları ve sloganlarıyla yürüdü. Santa Barbara kentinde 5 bin, Seattle’da 7 bin, Chicago’da 4 bin, Corvallis’te bin, Austin’de ise 2 bin kişi savaşı ve Bush yönetimini protesto etti. Chicago’daki eylemde bir işçinin taşıdığı “Bush’un hedefleri: Iraklı, İranlı, Kuzey koreli işçiler” dövizi anlamlı bir sınıf dayanışma örneğiydi.

Chicago, Philadelphia, Boston, Connecticut, Alaska, Colorado, Georgia, lllinois, İndiana, Minnesota, Missouri, New Mexico, North Carolina, Tennessee, Teksas, Utah, Washington, Virginia ve Wisconsin gibi şehir ve eyaletlerde de benzer onlarca eylem düzenlendi.

ABD’nin halen devam eden Afganistan saldırısının birinci yıl dönümünde yapılan gösterilerde Irak halkının yanı sıra Filistin halkıyla da dayanışma sloganları atıldı. Gösterilerin düzenleyicisi olan “Bizim adımıza değil!” adlı örgütlenme, gösterilere eş zamanlı olarak bir de direniş sözü açıkladı. Metinde “Bizim adımıza ülkeleri işgal edemeyecek, sivilleri bombalayamayacak, çocukları öldüremeyeceksiniz. Tarihin seyrinin isimsizlerin mezarları üzerinden ilerletilmesine izin vermeyeceğiz” denildi. Metne aralarında yazar ve sinema sanatçısı gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 5000’e yakın insan imza attı.

İtalya ve Yunanistan’da savaş
karşıtı gösteriler

İtalya’da Floransa Sosyal Forumu, 15 bin kişinin katıldığı bir gösteriyle ABD’nin Irak’a olası saldırısını protesto ederken, Milano’da da onbinlerce öğrenci sokakları doldurdu. Floransa’daki gösterilerde, “Savaşı durdurmak için BM ile veya BM’siz “ sloganları atılıp ABD karşıtı pankartlar açıldı. Gösteriye öğrencilerin yanı sıra dernek ve sendikalar ile Komünist Yeniden Oluşum Partisi’yle, Yeşiller’in temsilcileri de katıldı. Milano’daki gösterilerde ise öğrenciler Bush ve Berlusconi’nin maketlerini yakarak ”petrol için savaşa hayır” sloganları attılar. Yunanistan’da Avrupa Birliğinin (AB) savunma bakanlarının Girit adasının Retimno kentinde gayri resmi olarak yaptıkları toplantı da protestolardan payını aldı. ABD’nin Irak’a saldırı hazırlıklarını ve bakanların toplantısını protesto eden göstericiler, polisle çatıştı.

Emperyalist savaşa karşı savaş!

11 Eylül saldırılarını fırsat bilip, silah ve petrol tekellerinin çıkarları için Afganistan’a saldıran, ardından Irak, İran, Kuzey Kore başta olmak üzere bir dizi ülkeyi hedef tahtasına çakıp askeri müdahale için hazırlıklara girişen ABD emperyalizmin, yalnızca bir yıl öncesine kadar 11 Eylül saldırılarının tozu dumanı içerisinde yaydığı kirli savaş propagandasının gelinen yerde artık işlevini yitirdiği görülmektedir. Her geçen gün yayılan savaş karşıtı gösteriler bunun kanıtıdır. ABD’nin giriştiği savaş macerasının meşru bir dayanaktan yoksun ve tümüyle tekellerin çıkarlarına hizmete dönük olması bir yana, Afganistan’da halen süren ve Irak’ta da başlaması an meselesi olan emperyalist savaş yalnızca hedef ülkelerin işçi emekçileri için değil, aynı zamanda emperyalist ülkelerdeki işçi ve emekçileriçin de yıkım anlamına gelmektedir. Afgan veya Irak halkının üzerine yağan bombaların ekonomik faturası savaşın diğer cephesinde yer alan ülkelerdeki işçi ve emekçilere kesilmekte, yine savaş ortamı gerekçe gösterilerek emekçilerin zorlu mücadeleler sonucu kazandığı hak ve özgürlükler gaspedilmekte, ilerici kesimler üzerindeki baskılar yoğunlaşmaktadır. Tüm bu nedenler ABD ve İngiltere gibi emperyalis-kapitalist sistemin ana vatanlarında dahi güçlü bir savaş karşıtı hareket doğurmaktadır.

Emperyalizmin yarattığı baskı ve sömürüden, savaşların yıkım ve felaketinden kurtulmanın yolu emperyalizme karşı savaşmaktan geçmektedir. Türkiye, Irak’a yönelik artık kesinlik kazanmış olan savaşın tam ortasında yer almaktadır. Bu nedenle her alanda emperyalist savaşa karşı savaşı örgütleme sorumluğu tüm aciliyeti ve yakıcılığıyla önümüzdedir.Tüm dünyada savaş karşıtı eylemler sürüyor...

Tüm İtalya’da yarım milyon insan
savaşa karşı alanlardaydı

ABD ve İngiliz emperyalistlerinin Irak’a karşı savaş hazırlıkları hızlanırken, emperyalist metropollerde savaş karşıtı eylemler de sürüyor, yeni eylem takvimleri açıklanıyor.

Geçtiğimiz hafta İngiltere’de 500 bin insan sokaklarda savaşı ve kendi savaş hükümetlerini, onların emperyalist-sömürgeci politikalarını protesto etmişlerdi. Bu hafta sonu ise İtalya’nın bir ucundan diğer ucuna tüm ülkeyi savaş karşıtı eylemler sardı.

İtalya’nın 120 şehrinde Irak’a karşı hazırlıkları sürdürülen savaş protesto edildi. Hükümet yanlısı gerici gazete ve dergiler yürüyüşe 100 bin kişilik katılımdan sözederken, gerçekte 500 bin kişinin İtalyan sokaklarına çıktığı söyleniyor.

Roma’da Amerikan konsolosluğu önünde oturma eylemi gerçekleşti. Venedik’te "emirleri redci" 30 kişilik bir grup sembolik olarak İngiliz konsolosluğunu işgal etti. Sardunya adasında da binlerce kişinin katıldığı yürüyüş gerçekleşti. Torino’da kilisenin gençlik hizmetleri bölümünün çağrısı üzerine de 40 bin genç alanlardaydı.

Floransa’da önce Social Forum’un çağrısı üzerine "Floransa kenti savaşı reddediyor!" pankartını taşıyan 10 bin kişi yürüdü. Öğleden sonra sol demokrat partinin çağrısı üzerine 12 bin kişi yürüdü. "Barış için yeni küreselleşme!" pankartını taşıyan ve özellikle gençlerden oluşan yürüyüş kolu taşıdığı bayraklarla kızıl bir nehir gibi aktı.

Ülke genelinde yaşanan protesto eylemlerinden oldukça rahatsız olanlar da vardı. Lega Nord (Kuzey Ligi) milletvekili olan Senato başkanı yaptığı konuşmada, "Bu pasifizmin ardında şiddetin en korkunç biçimi, yani terörizmin yattığından korkuyorum" diyerek düzenin savaş karşıtı pasifist eylemlerden bile ne denli korktuğu görünüyor.

Haksız da sayılmazlar: Ülkesinde devası boyutlarda "terörist potansiyel" yatıyor. Çünkü kamuoyu anketlerinde İtalyan halkının yüzde 80’inin ABD nin Irak savaşına karşı olduğu açıklandı.