12 Ekim '02
Sayı: 40 (80)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist savaşa karşı işçi ve emekçi direnişi!
  Çankaya'da savaş hazırlığı
  Emperyalist saldırganlığa sesimizi yükseltmenin zamanıdır
  "BDSP" adaylarının işçi sınıfına ve emekçilere çağrısıdır...
  Kurtköy-Aydos'ta seçim çalışması deneyimleri
  Gülsuyu seçim çalışmaları deneyimi
  Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu'nu destekleyelim!
  İşçi ve emekçilerle seçim üzerine konuştuk...
  Hüseyingazi'de coşkulu açılış!
  Holdingçi "Genç Parti" üzerine
  Seçim kampanyası üzerine
  Kapitalizmde çocuk...
  Ankara Öncü İşçi-Emekçi Platformu Bülteni'nden...
   Esenyurt İşçi Bülteni'nden...
   Siyonistler Gazze Şeridi'ni işgal etmeye hazırlanıyorlar
   İşçi sınıfının kurtuluşu AB'de değil kendi sınıf mücadelesindedir
   Bir kez daha Güney Kürdistan üzerine...
   Seçimler ve parlamenter hayaller
   Dünya halkları emperyalist savaşa karşı seslerini yükseltiyorlar
   Dünyadan kısa kısa
   Bu gençlere dikkat!
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Sınıfın taban örgütlenmesini yaygınlaştırmak,
mücadelesini güçlendirmek için...

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nu destekleyelim!

Kardeşler!

Emperyalistlere ve sermaye sınıfına İMF programlarını aksatmadan sürdürecek bir saldırı hükümeti lazım!

Emperyalistlere ve sermaye sınıfına bir savaş hükümeti lazım!

Emperyalistlere ve sermayeye bu zulüm ve zorbalık düzenini devam ettirecek bir hükümet lazım!

Seçimler bunun için yapılıyor. Yıpranmış olan ve artık kimselerin güvenmediği Ecevit hükümetinin yerine yeni bir saldırı ve savaş hükümeti kurabilmek için seçime gidiliyor!

Amaçları, yeni yetme partilerle, parlatılan siyasetçilerle ve yalan kampanyalarıyla bizleri bir kez daha kandırmaktır. Kurmak istedikleri saldırı ve savaş hükümetini bizlere onaylatmaktır. İstiyorlar ki; kendi idam fermanımızı kendimiz imzalayalım; bizi kim soyacaksa, ezecekse, savaşa sürecekse onu kendi ellerimizle seçelim.

Kardeşler!

Söylenen yalanlara kanmayalım, seçim oyununa bir kez daha alet olmayalım! Bizi yalan vaatlerle kandırmaya çalışan düzen partilerine oy vermeyelim! Amerika’nın sözünden çıkmadıkları için, İMF’ci oldukları için, savaş kışkırtıcılığı yaptıkları için onlardan hesap soralım.

Ülkenin ve emekçilerin sorunlarınının çözümü ne seçimdedir, ne de mecliste! Bu düzenin ve düzen partilerinin yalan vaatler dışında, sömürü ve zorbalık dışında işçi ve emekçilere verebileceği hiç bir şey yoktur. Ne bu ülkenin, ne de işçi ve emekçilerin sorunlarını onlar çözemez. Zaten buna niyetleri de yoktur. Onların derdi tasası bu sömürü ve zulüm düzenini ayakta tutmaktır.

İşçilere, emekçilere, tüm ezilenlere çağrımızdır!

Ülkemizin ve emekçilerin sorunlarının çözümü bu çürümüş düzenin yıkılıp gitmesindedir. Bizim kurtuluşumuz sosyalizmdedir. Yapmamız gereken düzen partilerinin peşine takılmak değil, sosyalizm mücadelesini yükseltmektir. O halde seçimlerde yapmamız gereken, bizi sosyalizm mücadelesini yükseltmeye çağıran Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nu desteklemektir.

Çünkü BDSP, düzen partilerinin tersine, işçi ve emekçilerin gerçek taleplerini sahiplenmektedir. Çünkü BDSP, bizleri sınıfın devrimci programı altında birleşmeye çağırmaktadır. Çözüm olarak meclisi değil devrimci mücadeleyi göstermektedir.

Öncü İşçi İnisiyatifi olarak genelde seçim dönemini, özel olarak da Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun çalışmalarını işçi sınıfının örgütlenmesini geliştirecek, devrimci mücadelesini besleyecek bir olanak olarak görüyoruz. Bu nedenle de BDSP’nin çağrısını olduğu gibi sahipleniyoruz.

Esenyurt’un da içinde bulunduğu 3. bölgeden BDSP adına aday olan Müslüm Turfan’ın seçim çalışmalarına bütün gücümüzle katılıyoruz.

Tüm işçi ve emekçileri de tercihlerini düzenden değil devrimden yana yapmaya, BDSP’nin çalışmalarına katılmaya ve Müslüm Turfan’a oy vermeye çağırıyoruz!

Müslüm Turfan’a verilecek her oy düzenin sömürü ve savaş politikalarını reddetmek, sosyalizmi istemektir!

Müslüm Turfan’a verilecek her oy devrimci sınıf mücadelesini yükseltmek için bir tuğla demektir!

Düzen partilerine verilecek oyumuz yok, sorulacak hesabımız var!
İMF programlarına hayır!
Emperyalist savaşa hayır!
Emperyalizmin kölesi ve askeri olmak istemiyoruz!
Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!
İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!

Öncü İşçi İnisiyatifiEsenyurt’ta seçim irtibat bürosu açıldı...

Seçim çalışmamız farklı araçlarla büyüyor

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu olarak 3 Kasım seçimlerine hazırlık çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Platformun seçim bildirgesi günlerdir emekçi semtlerinde, fabrika önlerinde, servislerde en yaygın bir şekilde dağıtılıyor. Bu genel propaganda çalışması farklı araçların devreye sokulmasıyla şimdi yeni bir boyut kazanıyor.

Devreye soktuğumuz bu yeni araçların en önemlilerinden biri de, kuşkusuz ki emekçi semtlerinde açılan seçim irtibat bürolarıdır. İstanbul 3. bölgedeki ilk seçim irtibat büromuzu da geçtiğimiz hafta sonu Esenyurt’ta açtık. Açılışa 60’ı aşkın emekçi katıldı.

Açılış şenliğine işçi ve emekçileri katmak için günler öncesinden bir çalışma yürütüldü. Hazırlanan davetiyeler olabildiği kadar yaygın şekilde dağıtıldı. Esenyurt’ta semtlere, duraklara açılışın duyurusu asıldı. Bir taraftan da gerekli malzemeler temin edilerek büro açılış için hazır hale getirildi.

Açılış şenliğimiz başlamadan Grup Eksen’in parçaları eşliğinde büronun önünde halaylar çekildi. Saati geldiğinde de içeri geçildi. Program bir sunuş konuşmasıyla başladı. Konuşmada platformun seçime katılışı kısaca gerekçelendirildi. Daha sonra BDSP adına seçime giren 3 milletvekili adayı sırayla söz aldılar. 3. bölgeden seçime giren Müslüm Turfan kendini ve platformu tanıttıktan sonra BDSP’nin seçim bildirgesini gür bir sesle okudu. Ayrıca emperyalist savaş karşısında işçi sınıfının takınacağı tutum konusunda kısa bir değerlendirme yaptı.

Daha sonra İstanbul 1. bölge adayı N. Şafak Özdoğan ve Adana adayı Özden Demirel söz alarak kendilerini tanıttılar ve bildirgedeki kimi noktaları ayrıntılandıran kısa birer konuşma yaptılar. Önemli olanın işçi sınıfının devrimci mücadelesini örmek olduğunu, seçimin ve seçim çalışmalarının işçi sınıfının devrimci programını kitlelere taşımak için sadece bir araç olduğunu, ayrı ayrı vurguladılar. İşçi ve emekçileri süreci birlikte omuzlamaya, mücadele bayrağını birlikte yükseltmeye çağırdılar.

Daha sonra soru cevap kısmına geçildi. Soruların milletvekili adayları tarafından yanıtlanmasının ardından açılış şenliği Grup Eksen’in türkü ve marşlarıyla sona erdi.

Esenyurt bir işçi-emekçi bölgesi. Düzen partilerine karşı büyük bir tepki ve güvensizlik var. Dağıtılan prapaganda materyallerine gösterilen yoğun ilgi, yapılan anketler ve birebir anlatımlar bunu gösteriyor. Fakat bu tepki ve güvensizliği onları devrimci sınıf siyasetine kazanmanın zeminine dönüştürebildiğimizi en azından şu an için söyleyemeyiz. Açılış şenliğine katılım düzeyinin yetersizliği de zaten bunun göstergesi.

Sayısını arttıracağımız seçim irtibat bürolarında yapacağımız etkinliklerle, gerçekleştirmeyi planladığımız ev ve kahve toplantılarıyla, değişik propaganda ve ajitasyon araçlarının devreye sokulmasıyla önümüzdeki günlerde kitle çalışmamıza yeni bir düzey kazandıracağız. Şu ana kadar edindiğimiz deneyimle sürece çok daha güçlü bir şekilde yükleneceğiz ve sınıfa karşı yüklendiğimiz sorumluluğun hakkını mutlaka vereceğiz.

BDSP çalışanları/Esenyurt“Baskı ve sürgün değil,
insanca yaşam istiyoruz!”

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla, eğitim emekçilerine yönelik baskı, sürgün ve açığa almaları protesto etmek için 3 Ekim’de Mersin’den Ankara’ya Genel Merkez Yöneticileri, Şube Başkanları ve açığa alınan üyeler, “Baskı, sürgün değil insanca yaşam istiyoruz” yürüyüşü başlatmıştı. Yürüyüş kolunun Ankara’ya vardığı 5 Ekim gününde ise diğer illerde İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde baskıları protesto etmek için basın açıklamaları yapıldı.

İstanbul’daki basın açıklamasına 100’e yakın eğitim emekçisi katıldı. Saat 12:30’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan emekçiler basın açıklaması yapmak üzereyken, “yürüyüşçülerin önüne barikat kuruldu” haberi üzerine oturma eylemine başladılar. Coşkulu başlayan oturma eyleminde “Baskılar, sürgenler bizleri yıldıramaz!”, “Baskı, sürgün değil insanca yaşam istiyoruz!”, “Savaşa değil eğitime bütçe!”, “Parasız eğitim, parasız sağlık!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!” sloganları atıldı. Yaklaşık iki buçuk saat süren oturma eylemi, Ankara’daki emekçilerin önündeki engelin kaldırıldığı haberinin gelmesiyle bitirildi.

SY Kızıl Bayrak/İstanbul