12 Ekim '02
Sayı: 40 (80)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist savaşa karşı işçi ve emekçi direnişi!
  Çankaya'da savaş hazırlığı
  Emperyalist saldırganlığa sesimizi yükseltmenin zamanıdır
  "BDSP" adaylarının işçi sınıfına ve emekçilere çağrısıdır...
  Kurtköy-Aydos'ta seçim çalışması deneyimleri
  Gülsuyu seçim çalışmaları deneyimi
  Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu'nu destekleyelim!
  İşçi ve emekçilerle seçim üzerine konuştuk...
  Hüseyingazi'de coşkulu açılış!
  Holdingçi "Genç Parti" üzerine
  Seçim kampanyası üzerine
  Kapitalizmde çocuk...
  Ankara Öncü İşçi-Emekçi Platformu Bülteni'nden...
   Esenyurt İşçi Bülteni'nden...
   Siyonistler Gazze Şeridi'ni işgal etmeye hazırlanıyorlar
   İşçi sınıfının kurtuluşu AB'de değil kendi sınıf mücadelesindedir
   Bir kez daha Güney Kürdistan üzerine...
   Seçimler ve parlamenter hayaller
   Dünya halkları emperyalist savaşa karşı seslerini yükseltiyorlar
   Dünyadan kısa kısa
   Bu gençlere dikkat!
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun çalışmaları güçlenerek sürüyor...

Gülsuyu seçim çalışmaları deneyimi

Yıllardır sermaye devleti seçimleri kendini yeniden örgütlemenin, işçi ve emekçiler gözünde meşruiyet kazanmanın bir aracı olarak kullanmaktadır. Seçimlerde her renkten düzen partileri, emekçilerin bilincini bulandırarak yıllarca kapitalist sistemin yarattığı çözümsüzlüğe karşın çözüm yalanlarıyla ortaya çıkmaktadır. Sermayenin ve düzen partilerinin tüm yalanlarını ve iki yüzlülüklerini teşhir etmek; bunlar karşısında işçilerin, emekçilerin devrimci sınıf mücadelesini örgütlemek amacıyla çalışmalarımıza başladık. Çalışmamızın henüz başında olsak da şu ana kadar ortaya koyduğumuz pratik ve bu pratik üzerinden çıkarılması ve geleceğe taşınması gereken deneyimler edindik.

Çalışmada propaganda
ve ajitasyonun önemi

Çalışmamızı öncelikle yaygın bir kitle çalışması olarak örmekteyiz. Bu belli ölçülerde önceki çalışma şeklimizden farklılıklar sunmaktadır. Seçim öncesi gazete dağıtımı sırasında sınırlı sayıda eve girerken seçim sürecinde Gülsuyu’nda yaklaşık 1000 eve açılış davetiyemiz ve seçim bildirgemizle girdik. İşçi, emekçi ve kadınlarla yaşadıkları sorunlar üzerine yüzyüze konuşarak düzen partilerini teşhir ettik, platformumuzu anlattık.

İnsanlarla birebir sohbetlerin yanı sıra yaygın bir tarzda seçim bürosunun açılışına çağrı yaptık, davetiye dağıttık. Kahvelerden bakkallara, otobüs duraklarından merkezi yerlere kadar birçok yere afişlerimizi astık. Bununla beraber yaklaşık 20 kahvede işçi ve emekçilere seçim platformumuzu, seçimlere neden girdiğimizi anlatan, işçi ve emekçileri açılışımıza davet eden konuşmalar yaptık. Kimi kahvelerde konuşmalarımız alkışlarla karşılandı.

Tüm bunlar çalışma açısından farklı bir yoğunlaşmanın, işçi ve emekçilere daha etkin bir yönelimin ilk imkanları sayılmaktadır.

Açılış toplantısı üzerine deneyimler

Tüm bu çabalarımız sonucunda yaptığımız seçim bürosunun açılış etkinliğinde işçi ve emekçilere somut bir çağrıda bulunduk. Bu çağrı mahallenin, ülkenin sorunlarına karşı bir örgütlenme çağrısıydı. Ve açılış etkinliğimizi de bu örgütlenmenin bir ilk adımı olarak ortaya koyduğumuzu, bundan sonra da bu yönlü toplantıların, tartışmaların ve pratiklerin devam etmesi gerektiğini işçi ve emekçilere anlattık.

Etkinlikten sonra yapılan ilk toplantıda, açılış etkinliğine katılan insanlarla bu örgütlenmenin ilk adımlarını atmış olduk. Bu ise seçimler üzerinden yaptığımız çağrının somut ilk sonuçlarından biri olarak görülmelidir.

Seçim bildirgesinin etkin
bir şekilde kullanımı

Çalışma süresince ve bundan sonrası için Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun seçim bildirgesinin etkin kullanımı temel hedeflerimizden birisidir. Çalışmamızı işçi ve emekçilerle buluşturmak açısından bu önemli imkanı en etkin şekilde değerlendirmeliyiz.

Bu kapsamda da haftalık bir planlama yapmış bulunmaktayız. Çeşitli konularda savaş, seçimler, vb. üzerinden film gösterimleri, müzik dinletileri adayın katıldığı sohbet toplantıları vb. ile önümüzdeki süreçte ortaya koyacağımız büro etkinlikleri yapmayı planlıyoruz.

Kahve ve ev toplantıları ile
çalışmamızı geliştirmeliyiz

Yaptığımız planlardan bir diğeri ise kahve ve ev toplantıları üzerine yaptığımız planlamalardır. Bu yöntem işçi ve emekçilerle buluşma açısından en etkin yöntemlerden birisidir.

Çalışmalarımızı yaygın ve yoğun olarak sürdürdüğümüz koşullarda sonuç alıcı bir faaliyet örmemiz kaçınılmaz olacaktır. Elimizde tüm imkanlar mevcuttur. Yeter ki bunları en etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanmayı bilelim.

BDSP çalışanları/GülsuyuBDSP Gülsuyu emekçileriyle buluştu...

Seçim oyununu Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu olarak seçim oyununu sermayeye ve düzen partilerine karşı bir mücadele olanağına çevirebilmek için canla başla çalışmaktayız. Bu çalışmaların bir sonucu olarak Gülsuyu’nda seçim büromuzun açılış şenliğini yaptık. Yaklaşık 130 kişinin katıldığı etkinlik Gülsuyu emekçilerinin sorunlarının tartışılması, sermayenin seçim oyununu Gülsuyu halkı cephesinden bozmanın bir ilk adımı olarak oldukça anlamlıydı.

Etkinlik seçim bürosunun önünde müzik dinletisi eşliğinde çekilen halaylar ve atılan sloganlarla başladı. Ardından Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’ndan bağımsız sosyalist milletvekili adaylarının kendilerini ve platformu tanıtan konuşmalarına geçildi.

Bağımsız devrimci sosyalist adaylar, burjuvazinin seçim oyunlarını ve düzen partilerini, İMF’yla yapılan kölelik anlaşmalarını, emperyalist savaşı vb. teşhir eden konuşmalar yaptılar. Burjuvazinin seçim oyunlarını bozmanın ve çözüm yolunun örgütlenmekten ve mücadele etmekten, kurtuluşun ise toplumsal bir devrimle işçi ve emekçilerin iktidarı almalarından geçtiğini vurguladılar. Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun bu amaçlarla seçimlere katıldığını ve toplantıya katılan herkesin Platformu sahiplenmesi gerektiğini belirttiler. Gülsuyu emekçilerini Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu etrafında örgütlenmeye ve mücadele etmeye çağırdılar.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan emekçilerle sohbete geçildi. Canlı geçen tartışmaların ardından Grup Eksen’in sunduğu müzik dinletisi ile etkinlik bitirildi.

BDSP çalışanları/Gülsuyu