28 Eylül '02
Sayı: 38 (78)


  Kızıl Bayrak'tan
  Hükümet krizinden kriz hükümetine...
  Sermayenin demokrasi oyunu ve emekçiler
  İstanbul 3. bölge bağımsız sosyalist milletvekili adayı Müslüm Turfan'ın açıklaması...
  Adana bağımsız sosyalist milletvekili adayı Özden Demirel'in konuşması...
  İşçi sınıfının bağımsız devrimci platformu altında birleşelim!
  İşçi ve emekçilerin bağımsız sosyalist milletvekili adayı Mustafa Uğur Akkaya'yı destekleyelim!
  Sermayenin çözümü seçimde, gençliğin çözümü devrimde!
  Seçimler ve sol hareket
  Seçimler, gençlik ve devrimci seçim platformları
  Demokratikleşme aldatmacası ve seçim yasakları
  Çözüm devrimde, kurtuluş sosyalizmde!/2
  Emperyalist saldırganlığa meşruiyet sağlanamıyor
  Direnen Filistin kazanacak!
   Almanya'da Federal Parlamento seçimleri...
   "Medya Savunma Bölgeleri" demagojisi...
   Ulucanlar zindanından devrimin güçlü soluğu yükseldi
   Ulucanlar katliamının hesabı mutlaka sorulacak!
   Buca ve Diyarbakır katliamları
   Lütfen binin, tren kalkıyor!
   Güney Afrika'da genel grev hazırlığı
   Irak: Cezalandırma oyunu
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Saldırılara karşı işçi direnişi!

Güney Afrika’da genel grev hazırlığı

Güney Afrika Sendikalar Birliği COSATU (Congress of South African Trade Unions) şimdiden bildirdiği iki günlük genel grevde ısrarlı. Tarih şimdilik 1 ve 2 Ekim olarak saptanmış durumda. Sendikalar Birliği bu eylemle, başta devlet işletmeleri ve sosyal hizmet alanlarının özelleştirmesi olmak üzere, genel olarak hükümetin ekonomi politikasını protesto etmek istemektedir. Eylem ek olarak Güney Afrika hükümetinin merkez bankası faiz oranını % 17’ye yükseltmesine; son aylarda bütün ücret artışlarını sıfırlamış olan gıda maddelerinin fiyat artışına da yöneliktir. Genel greve 2 milyonun üzerinde işçinin katılması bekleniyor.

Bu arada COSATU Başkanı Willie Madisha, ANC bünyesinde bazı güçlerin sendikal hareketi zayıflatmaya çalıştıklarını ve bu saldırılarla güç dengelerinin burjuva çevrelerin lehine dönüştürülmeye çalışıldığını ifade etti. Aynı dönemde bir kampanya başlatan medya da COSATU ve Komünist Partisi hakkında yalan yanlış bilgiler yaymakta. Bu kampanyalarla birliği oluşturan tek tek sendikalarda çalışan kişilere iftira atılmakta ve dahası sendikalara provokatörler bile yerleştirilmekte. Bu saldırılarla Güney Afrika global kapitalist sistemin güvenilir partneri haline getirilmek isteniyor, diyen Sendikalar Birliği Başkanı W. Madisha, zengin ile yoksul arasındaki uçurumun giderek derinleşmesinden da hükümeti sorumlu tutmakta.Fransa: Alcatel’den geniş çaplı işçi kıyımı!

Fransa’nın Telecom donatıcı şirketi Alcatel zararı kapatabilmek için 23 bin işçinin işine son vereceğini açıkladı. Şirket ilk başta 13 bin işçini işine son verileceğini kamuoyuna açıklamıştı. Alcatel’de şu an 83 000 işçi çalışmakta. Şirketler topluluğu aynı zamanda yeniden yapılanma için 500 milyon Euro harcayacağını da açıkladı. Şirketin asıl hedefi çalışmakta olan 83 bin işçi sayısını 2003 yılı sonuna kadar 60 bine düşürmektir. Bu 2001 ile 2003 arasındaki iki yıllık gibi kısa bir süre içerisinde toplam 39 bin işçinin işine son verilmiş olacak. Alcatel’in işçi sayısının % 40 oranında düşürmesi, Avrupa’nın işletmecilik tarihinde benzerine çok ender rastlanılan yoğunlukta bir işçi kıyımıdır.Almanya: Banka sektöründe eylemler sürüyor

Almanya’da banka çalışanları için sürmekte olan toplu sözleşme görüşmeleri yeni bir döneme girdi. Başkent Berlin’de cuma günü 5 bin banka çalışanı koşulsuz olarak görüşmelere yeniden başlanılması için eylem yaptılar. Berlin’deki eyleme ek olarak, 125 banka şubesinde bir günlük greve gidildi. Banka sektöründe toplu iş sözleşmesi görüşmeleri belli bir aradan sonra tıkanmıştı. Banka patronları ilk etapta veznede çalışan 230 bin kişinin ücretini %35 oranında düşürmeyi planlamaktalar. Görüşmelere başlamak için de bu istemin yerine getirilmesini bir koşul olarak dayatmışlardı. Almanya genelinde ilkbahardan bu yana 460 bin banka çalışanı için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bulunmamakta.