28 Eylül '02
Sayı: 38 (78)


  Kızıl Bayrak'tan
  Hükümet krizinden kriz hükümetine...
  Sermayenin demokrasi oyunu ve emekçiler
  İstanbul 3. bölge bağımsız sosyalist milletvekili adayı Müslüm Turfan'ın açıklaması...
  Adana bağımsız sosyalist milletvekili adayı Özden Demirel'in konuşması...
  İşçi sınıfının bağımsız devrimci platformu altında birleşelim!
  İşçi ve emekçilerin bağımsız sosyalist milletvekili adayı Mustafa Uğur Akkaya'yı destekleyelim!
  Sermayenin çözümü seçimde, gençliğin çözümü devrimde!
  Seçimler ve sol hareket
  Seçimler, gençlik ve devrimci seçim platformları
  Demokratikleşme aldatmacası ve seçim yasakları
  Çözüm devrimde, kurtuluş sosyalizmde!/2
  Emperyalist saldırganlığa meşruiyet sağlanamıyor
  Direnen Filistin kazanacak!
   Almanya'da Federal Parlamento seçimleri...
   "Medya Savunma Bölgeleri" demagojisi...
   Ulucanlar zindanından devrimin güçlü soluğu yükseldi
   Ulucanlar katliamının hesabı mutlaka sorulacak!
   Buca ve Diyarbakır katliamları
   Lütfen binin, tren kalkıyor!
   Güney Afrika'da genel grev hazırlığı
   Irak: Cezalandırma oyunu
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
İMF’ci-Amerikancı düzen partilerine verilecek oyumuz yok, sorulacak hesabımız var!

İşçi ve emekçilerin
bağımsız sosyalist milletvekili adayı
Mustafa Uğur Akkaya’yı destekleyelim!

İşbirlikçi tekelci burjuvazi vitrinini yeniliyor. İMF programlarını kararlılıkla uygulayacak, ABD hesabına yürütülecek emperyalist savaşta maşalık yapacak yıpranmamış bir hükümet oluşturmak için 3 Kasım’da seçime gidiyor.

Bizden de bu oyunda yer almamızı istiyorlar. Bu nedenledir ki eskiyen, her türlü kirli ilişkileri açığa çıkmış siyasi temsilcilerini değiştirerek “yenilerini” öne çıkarmanın hazırlığı içindeler. Ancak ne kadar cila çekerlerse çeksinler tüm düzen partileri tek programda birleşmiş bulunuyor. Bu program, ABD’ye maşalık, İMF’ye uşaklık programıdır. Hepsinin İMF programlarının altında imzası var, hepsi bu programı uygulayacaklarını şimdiden ilan etmiş bulunuyorlar. Hatta “sol”cu geçinen CHP, emperyalistlerin ajanı Kemal Derviş’i yanlarına alarak yönetimini doğrudan emperyalistlere bağlamış durumda. Milliyetçisi, dincisi, sosyal-demokratı yok birbirlerinden hiçbir farkı.

İstiyorlar ki, düzen partilerine oy vererek ABD emperyalizminin savaşına evet diyelim. Kardeş halklara karşı yürütülecek bu savaşın gönüllü kurşun askerleri olalım.

İstiyorlar ki, düzen partilerine oy vererek esnek çalışmayı yasalaştıracak, sendikal yaşamı bitirecek olan yeni iş kanununa onay verelim. Yani istiyorlar ki, modern köleliğe gönüllü boyun eğelim.

İstiyorlar ki, sefalete, açlığa, işsizliğe evet diyelim. Özelleştirmeye, taşeronlaştırmaya evet diyelim.

Kısacası bizden yaşamlarımızın kıyıcıları için oy istiyorlar. İpimizi kendimizin çekeceği bir tuzak kuruyorlar.

Bu tuzağa düşmeyelim. Artık yeter diyelim! İMF-TÜSİAD partilerine oy vermeyelim, hesap soralım! Çünkü biz işçi ve emekçilerin bu düzen partilerine verilecek oyu değil sorulacak hesabı var.

Kurtuluşumuzun ancak kendi ellerimizde olduğunu biliyoruz. Kurtuluşumuz temel hak taleplerimiz etrafında birleşip örgütlü bir mücadele vermekten geçiyor. Bunun için, tercihimizi ve desteğimizi bizim gibi yaşayan, bizim gibi düşünen, yaşamını ve kurtuluş mücadelesini işçi sınıfından ayrı görmeyen bağımsız devrimci sosyalist adaylardan yana kullanacağız.

Bu amaçla Ankara 1. seçim çevresinden bağımsız sosyalist milletvekili adayı Mustafa Uğur Akkaya’yı destekleyeceğiz. O da bir işçi, o da bizim yaşadığımız şartlarda yaşıyor, bizimle aynı sıkıntıları paylaşıyor. Mustafa Uğur Akkaya sadece içimizden bir adım öne çıktı, işçi ve emekçilerin gür sesi olmak için aday oldu.

Mustafa Uğur Akkaya’nın tüm işçi ve emekçileri çağrısı şudur:

“Bizleri kurtaracak olan kendi kollarımızdır. Bizleri kurtaracak olan İMF’ci-Amerikancı partiler değil, birleşik mücadelemizdir. Bizleri kurtaracak olan sözde solcu-emekçi dostu partiler değil, işçi sınıfının devrimci programıdır. Bu program altında birleşip mücadeleye atılmaktır.

“İşçi sınıfının devrimci programında milyonlarca işçi ve emekçinin ürettiği değerler üzerindeki özel mülkiyet prangasının kırılması, başta İMF, DB ve NATO olmak üzere emperyalist kuruluşlar ile tüm kölelik ilişkilerine son verilmesi, tüm iç ve dış borç ödemelerinin durdurulması, tüm toplumsal yaşamın milyonlarca işçi ve emekçinin ihtiyaçlarına göre örgütlenmesi yazıyor. İşçi sınıfının devrimci programı tüm bunlar için emperyalistlerin ve işbirlikçi burjuvazinin gerici iktidarının dağıtılmasını zorunlu görüyor.

“Bağımsız sosyalist milletvekili adayı olarak bu programı uygulamak için tüm işçileri, emekçileri ve gençliği işçi sınıfının devrimci seçim platformuna katılmaya, bu yolda birlikte omuz omuza mücadeleye çağırıyorum!”

Ankara Öncü İşçi-Emekçi Platformu olarak bu bilinçle tüm işçi ve emekçileri Ankara bağımsız devrimci sosyalist milletvekili adayı Mustafa Uğur Akkaya’yı desteklemeye çağırıyoruz.

Düzen partilerine verilecek oyumuz değil, sorulacak hesabımız var!
Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!

Ankara Öncü İşçi-Emekçi Platformu

(Yaygın biçimde dağıtılmak üzere hazırlanan
bildirinin ana bölümüdür...)Ankara Bağımsız sosyalist milletvekili adayı M. Uğur Akkaya adaylığını açıkladı...

“Çözüm işçi sınıfı ve emekçilerin
devrimci mücadelesinde!”

Ankara 1. seçim çevresinden aday olan bağımsız sosyalist milletvekili adayı Mustafa Uğur Akkaya Enerji-Yapı Yol Sen Genel Merkezi’nde 26 Eylül Perşembe günü yaptığı basın açıklaması ile adaylığını ilan etti.

Kalabalık bir izleyici grubuna konuşan Akkaya, emekçi yığınlara bu düzenden kurtuluş yolunun devrim ve sosyalizm olduğunu göstermek için aday olduğunu söyledi. Bunun da ancak işçi sınıfının devrimci programı ile mümkün olabileceğini söyleyen Akkaya, herkesi bu program etrafında mücadeleye çağırdı. Düzen partilerinin yanında parlamenter hayallerle oluşturulan seçim ittifaklarını da eleştirdi. Bu pazarlıkların burjuva partilerine taş çıkartırcasına gerçekleştirilmiş olduğunu söyleyen Akkaya, bu ittifakın hiçbir biçimde çözüm olamayacağını, çözümün işçi sınıfı ve emekçilerin devrimci mücadelesinde olduğunu ifade etti.

Akkaya, meclise gittiğinde ilk olarak ne yapacağı sorusuna ise, burjuva meclis kürsüsünü devrim ve sosyalizm propagandası için kullanacağını, tüm çalışmalarında meclisin gerçek işlevini teşhir etmeye çalışacağını söyledi.

Seçim çalışmalarını birçok emekçi semtinde açılacak olan seçim büroları ve emekçilerin katılacağı bölge platformları aracılığıyla sürdüreceğini söyleyen Akkaya, herkesi “Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu” etrafında birleşmeye ve örgütlenmeye çağırdı.

SY Kızıl Bayrak/Ankara