25 Mayıs'02
Sayı: 20 (60)


  Kızıl Bayrak'tan
  Sınırsız grev ve genel grev hakkı!
  Bürokratlardan oyalama taktiği
  Lastikte grev ertelemesi...
  Belediyelerde uyuşmazlık zaptı tutuldu...
  Kazanmanın yolu fiili-meşru mücadeleden geçiyor!
  Sınırsız söz ve basın özgürlüğü!
  Filistin halkı emperyalist-siyonist kuşatmaya karşı direniyor!
  İP'li çete hem suçlu hem güçlü!
  Bu yasa meclisten geçmeyecek!
  Sınıf çalışmasının popüler politik araçları: Bültenler
  Metropol Kürtleri: Birleşik mücadeleye köprü
  Emperyalist saldırganlığa ve savaşa karşı öfke her yerde büyüyor...
  Adana Öncü-İşçi Platformu Girişimi Bülteni'nden...
   Esenyurt İşçi Bülteni'nden...
   Şehitleri anmak, onları anlamak ve her koşulda mücadele ile yaşatmaktır!
   Bir özgürlük abidesi, bir direniş türkücüsü: jose Marti
   Ölüm Orucu Direnişi bir şehit daha verdi...
   Halk ozanlığı geleneğinin en büyük temsilcilerinden Mahsuni Şerif'i kaybettik...
   Nepal'de Yeni Demokratik Halk İktidarına selam!
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Sermaye devletinin terörüne karşı gençlik kararlılığını gösterdi:

“Bu yasa meclisten geçmeyecek!”

Sermaye devletinin okul kapılarını emekçi çocuklarına kapatmak ve sermayenin yağmasını tamamen meşrulaştırmak için hazırladığı yeni YÖK yasa tasarısına karşı aylardır yürütülen mücadele, okulların kapanmasının yaklaştığı bu dönemde merkezi bir eylemde somutlandı. Ekim Gençliği, Özgür Gençlik, Emek Gençliği, Serüven, Genç Kurtuluş, Devrimci Mücadeleci Gençlik, Devrimci Proleter Gençlik, Demokratik Üniversite Komiteleri, AÜ Öğrenci Koordinasyonu’nun çağrısıyla 18 Mayıs’ta Kızılay’da YÖK yasa tasarısı gündemli bir eylem düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen üniversite öğrencilerinin katıldığı eylemde “Bu yasa meclisten geçmeyecek!” ortak şiarı yükseltildi.

Polisin terörize etme çabalarına karşı gerçekleştirilen eylem Zafer Çarşısı önünden “Bu yasa meclisten geçmeyecek!” şiarının yer aldığı imzasız ortak pankartın açılmasıyla başladı. Bu pankartın açılmasının ardından diğer gençlik grupları ve çeşitli okullardan platformlar da yerlerini alarak Kızılay’a doğru yürüyüşe geçtiler.

Bu esnada polis yolu kapatarak kitlenin Kızılay’a girişini engellemeye çalıştı. Yasanan kısa süreli çatışmanın ardından kitle barikatı aşarak Güvenpark’a girmeyi başardı. Polisin sözlü ve fiziki tacizi sürerken oldukça coşkulu bir biçimde Güvenpark’a giren kitle ile polis arasında yaşanan gerilim devam etti.

Eylem komitesinde olmalarına rağmen eylemin başlama yerine gelmeyerek Güvenpark’a önceden giden ve öğrencilerin yaralanmasını seyretmekle yetinen EMEP ve Emek Gençliği’nin tavrı eylemci öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı. Öte yandan, A.Ü. Öğreci Koordinasyonu’nun gerginliği sürekli artıran tavrı ve polisin kitleyi taşlaması üzerine küçük bir çatışma daha yaşandı. Bu çatışmanın ardından polis barikatı bir miktar geri çekildi ve böylece basın açıklamasının okunmasına geçildi.

Açıklamanın okunmasının ardından gözaltına alınanların serbest bırakılmasının beklenmesi ve eylemin sürdürülmesi yolunda genel bir eğilim vardı. Fakat polisin anonslara başlaması üzerine EMEP’liler paniğe kapıldılar ve eylem komitesinde yer almayan İl Örgütü yöneticileri, pankartların indirilerek dağılınması yolunda kitleye çağrıda bulundular. Hiçbir ahlaki gerekçesi olmayan bu tutum bir kez daha kitlenin tepkisine neden oldu. Eylem komitesinin gösterdiği güzergâh doğrultusunda kitle GMK Bulvarı yönünde dağılmak üzere yürümeye başladı. EMEP’lilerin ve bazı grupların buradan ayrılmasının ardından, eylemci kitle İzmir Caddesi boyunca sloganlarla yürümeye devam etti.

Sakarya Caddesi’ne gelindiğinde dağılma kararı alan eylem komitesinin bu kararına uymayarak kitlenin önüne geçen ve eylemi burada sürdüren Koordinasyon ve DPG, polisin saldırısı üzerine arkalarındaki kitleyi de ezerek kaçma yolunu tuttular. Ucuz keskinlik ve faydacılık arayışı bir anda paniğe dönüşmüştü.

Böylece noktalanan eylemden sonra hangi gruptan olduğu bilinmeyen kişilerce Necatibey Caddesi’ndeki Ülkü Ocağı’nın camları kırıldı.

Eylem başlamadan ve eylemin sonunda gözaltına alınan 19 kişiden 5’i Ankara Asliye Ceza Mahkemesi Yedek Hakimliği’nce tutuklandı.

Yine bu yazı hazırlandığı saatlerde DGM Savcılığı’nın emriyle 7 öğrencinin evleri basılarak gözaltına alındıkları öğrenildi.

Çeşitli illerden maddi sıkıntıların ve polisin günler öncesinden başlattığı kampanyanın katılımı azaltan etkisine rağmen, uzun zamandan sonra Kızılay’da yapılan ilk eylem olma özelliği taşıyan eyleme binin üzerinde öğrencinin katılması son derece anlamlıydı. Ayrıca eylemde YÖK karşıtı sloganların yanı sıra hücrelere, emperyalist savaşa ve siyonist işgale karşı atılan sloganlar genç güçlerin politizasyonunu da göstermekteydi.

Eyleme taşradan katılım büyük illere oranla daha yüksekti. Sivas’tan, Kırşehir’den, Adana’dan, Zonguldak’tan anlamlı katılımların olduğu gözlendi. Ankara il girişinde Trabzon’dan gelen öğrencilerin yarısı eylem öncesinde gözaltına alındı.

Eylemde etkin bir rol oynayan genç komünistler “Ya barbarlık ya sosyalizm/Ekim Gençliği” imzalı pankartlarıyla alanda yerlerini aldılar. Bu katılım biçiminin yanı sıra, çeşitli il ve üniversitelerden YÖK Karşıtı Öğrenci Platformları ve Paralı Eğitime Hayır Platformları da pankartlarıyla ve kitlesel olarak eyleme katıldılar.

Emek Gençliği ve Koordinasyon’un bazı sorumsuzlukları sayılmazsa, genelde eylem boyunca bir birliktelik ruhu hakimdi.

Üniversiteleri sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırmayı hedefleyenlere tok bir yanıt olan bu eylemin ardından aylardır sürmekte olan yasa tasarısı karşıtı çalışmalarımıza hız vereceğiz.

Ekim Gençliği/AnkaraSivas’ta öğrencilere gözaltı terörü...
2 öğrenci keyfi biçimde tutuklandı...

Baskılar bizi yıldıramaz!

20 Mayıs Pazartesi günü akşamı Sivas’ta öğrencilere yönelik bir toplu gözaltı terörü gerçekleştirildi. Bu terör 18 Mayıs’ta Ankara’da yapılan gençlik eylemine Sivas’tan gerçekleşen katılıma polisin yıldırıcı bir yanıtıydı. Eylem dönüşü gecesi evleri basılan 17 kişiden 15’i serbest bırakılırken, okurlarımız Veyis Sami Selek ve Seyhan Eryılmaz tutuklandılar. 4 gün gözaltında kalan arkadaşlarımız, sözde “yasadışı yayın bulundurmak ve örgüte üyelik” suçlamalarıyla Sivas Cezaevi’ne gönderildiler.

Bu gelişmelerin ardından arkadaşlarımızın yalnız olmadıklarını göstermek ve onlarla dayanışma içinde olmak amacıyla bir basın açıklaması yapılmasını kararlaştırdık. Bu çerçevede yasal sol partilere ve kitle örgütlerine giderek açıklamaya destek vermelerini talep ettik. Ancak EMEP, ÖDP ve CHP gibi reformist partilerin yanısıra SES ve KESK’e bağlı diğer sendikalar da kapılarını biz ögrencilere kapattılar.

Bunun üzerine öğrenciler arasında ortak bir platform oluşturuldu. 23 Mayıs Perşembe günü saat 12:30’da üniversitede basın açıklaması yapıldı. Eyleme 100 kişiyi aşkın öğrenci kitlesi katıldı. Eylem alkışlı bir şekilde başladı ve daha sonra basın açıklaması yapıldı. “Baskılar bizi yıldıramaz!”, “Eğitim hakkımız engellenemez!”, “Faşizme karşı omuz omuza!” sloganları atıldı. Eylem başladığı gibi alkışlar eşliğinde sona erdi.

Arkadaşlarımız Seyhan Eryılmaz ve Veyis Sami Selek uydurma ve keyfi gerekçelerle tutuklanmışlardır. Keyfi olarak tutuklanan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

Ekim Gençliği okurları/Sivas