25 Mayıs'02
Sayı: 20 (60)


  Kızıl Bayrak'tan
  Sınırsız grev ve genel grev hakkı!
  Bürokratlardan oyalama taktiği
  Lastikte grev ertelemesi...
  Belediyelerde uyuşmazlık zaptı tutuldu...
  Kazanmanın yolu fiili-meşru mücadeleden geçiyor!
  Sınırsız söz ve basın özgürlüğü!
  Filistin halkı emperyalist-siyonist kuşatmaya karşı direniyor!
  İP'li çete hem suçlu hem güçlü!
  Bu yasa meclisten geçmeyecek!
  Sınıf çalışmasının popüler politik araçları: Bültenler
  Metropol Kürtleri: Birleşik mücadeleye köprü
  Emperyalist saldırganlığa ve savaşa karşı öfke her yerde büyüyor...
  Adana Öncü-İşçi Platformu Girişimi Bülteni'nden...
   Esenyurt İşçi Bülteni'nden...
   Şehitleri anmak, onları anlamak ve her koşulda mücadele ile yaşatmaktır!
   Bir özgürlük abidesi, bir direniş türkücüsü: jose Marti
   Ölüm Orucu Direnişi bir şehit daha verdi...
   Halk ozanlığı geleneğinin en büyük temsilcilerinden Mahsuni Şerif'i kaybettik...
   Nepal'de Yeni Demokratik Halk İktidarına selam!
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan

Sayfalarımızda mümkün olduğunca yer vermeye çalıştığımız gibi, sınıfa ve emekçi kitlelere yönelik saldırılar artarak sürmekte. Dolayısıyla da bu kesimlerin tepkileri giderek daha fazla olmak üzere eylemlerle ifade edilmeye başlanmış durumda.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Türk-İş eyleminin ardından bugün de (25 Mayıs) KESK’e bağlı emekçilerin bir dizi ilde mitingi var.

Merkezi olarak düzenlenen bu eylemler dışında ise sürmekte olan grevler ve her gün bir yenisi patlayan yerel direnişler yaşanıyor. Devlet ve sendikal ihanet cephesinden konan engeller de olmasa, mücadelenin daha çok ve hızlı boyutlanacağı ise çok açık. Buna en yakın örnek lastik sektöründe yaşananlar. Bu sektörde alınmış olan grev kararları önce Bakanlar Kurulu tarafından yasaklandı. Ardından da çok geri bir sözleşmeye imza atılmak suretiyle sendika tarafından bitirildi. Belediye sektöründeki uzlaşmazlıkların nasıl sonuçlanacağı ise henüz netleşmiş değil. Bu sektördeki TİS uzlaşmazlığının yanı sıra, bir takım direniş ve eylemler de yaşanıyor. İşçilerin yanı sıra belediyelerde çalışan kamu emekçileri de bir dizi sorunla karşı karşıya ve sorunların çözümü talebiyle hareketlenmeye başlamış durumda.

Sınıf ve emekçi kitlelerin içine girdiği hareketlilik sürecinin, sınıf devrimcilerini dolaysız biçimde ilgilendirdiği ise çok açıktır. Tüm çalışma bölge ve birimlerimizde, sorunların yoğun yaşandığı dolayısıyla da hareketlenmelerin hızlandığı tüm alan, sektör ve iş yerleriyle ilişkilerin sıkılaştırılması, gelişmelere her türlü araç ve yöntemle müdahale edilmesi zorunlu.

Görevin merkezini harekete müdahale oluşturmakla birlikte, tüm birimlerimiz, sınıf cephesinde yaşananların bilgi, belge, haber ve değerlendirmelerini, günübirlik, gazetemize ulaştırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün çoğu kere ikinci planda tutuluyor, hatta zaman zaman unutuluyor olması kabul edilebilir bir durum değildir ve mutlaka aşılmalıdır.

Grev, direniş, miting eylemlerinde eylemci işçi ve emekçilerle iletişim kurmanın araçlarından biri de röportaj yapmaktır. Röportajlarsa, aynı zamanda, eylemlere ilişkin haberleri zenginleştiren bir işleve sahiptir. Tüm yoldaşlardan ve okurlardan bölgelerinde yaşanan gelişmelere ilişkin haberlerin yanı sıra, işlevli röportajlar da bekliyoruz. Bunların sendika yöneticilerinden çok işçi ve emekçilerle yapılmasının ise ayrı ve özel bir anlamı vardır.