ARSIVANA SAYFA
 
25 Kasım '00
SAYI: 44
İçindekiler
Kızıl Bayrak'tan
1 Aralık genel eylemi ve öncü kamu çalışanlarının görevleri
Süresiz Açlık Grevi eylemi Ölüm Orucu’na dönüştürüldü!
Ölmelerini beklemeyeceğiz, biz de öleceğiz!
Bedenlerimizi açlığa yatırdık!
Devrimci tutsakların direnişini destekliyoruz!
Biz 1 Aralık genel grevine hazırız!
TEKEL işçilerine açık mektup
Özelleştirme saldırısını püskürtmek için ne yapılmalı
Enerji sektöründe direniş çizgisi güçlendirilmelidir
Komsa grevi sürüyor
“Enflasyonu indirdik” yalanı ve gerçekler
İşçi kadının sorunları
Fabrikalarda taşeronlaştırmaya hayır!
Operasyonal devlet ve operasyonların perde arkası
Gençliğin eğitim hakkına yeni saldırılar
ODTÜ’den Ölüm Orucu Direnişi’ne estek!
İsviçre: Zindan direnişine destek için açlık grevi
Köln’de zindan direnişiyle dayanışma açlık grevi
Çok geç olmadan zindan direnişine sahip çıkalım!
Basından seçmeler
Clinton’ın Vietnam çıkarması
Kurtuluş uğruna devrimci fedakarlık
Uluslararası hareket
Partiyi bekleyen görev ve sorumluluklar
Ekim Devrimi ve partinin yıldönümü etkinliği
Pratik faaliyetlerimizden
Mücadele Postası
 
Tüm yazılar

 
 
SAG-Ölüm Orucu’nun zaferi için her türlü çabayı ortaya koyacağız


Süresiz Açlık Grevi ve Ölüm Orucu direnişine güçlü bir destek örgütlemek hedefiyle bölgemizde planladığımız faaliyeti yoğunlaştırarak sürdürüyoruz. Son bir hafta içerisinde Köln’de ve sınırlı bir çerçevede Bonn’da, Türkiyelilerin gittiği kahvelerde bildiri ve Ölüm Orucu direnişini destekleme çağrısı yapan yeni hazırladığımız el ilanını dağıttık. En yoğun ve en yaygın dağıtımı ise, hergün ve her saat binlerce insanın gelip geçtiği Dom Kilisesi önünde gerçekleştirdik. Almanca olarak hazırlanan bildirimiz çok kısa sürede tükendi. Bildiri ve el ilanlarımızı posta kutularına ve az sayıda da olsa telefon kabinlerine de bırakıyoruz. Keza işlek birçok yerde afiş çalışmasına devam ettik.

Daha etkin ve daha yaygın bir faaliyet yürütebilmek için tüm güçlerimizi biraraya getirip seferber etmemiz gerekiyordu. Bu amaçla çok uzun bir aradan sonra, bizimle ilişkileri kopmuş olanları da dahil tüm taraftarlarımızı bir araya getirdik. Toplantıda özetle, SAG-ÖO’nun gerekliliği ve kaçınılmazlığı, haklılığı ve meşruiyeti, amaçları ve hedefler, görev ve sorumluluklarımız konusunda aydınlatıcı bir konuşma yaptık. Direnişin o günkü seyri konusunda bilgiler verdik. Ardından direnişimiz karşısında hiçbir zaman olmadığı kadar duyarlı olmalarını ve dahası da, yürütmekte olduğumuz politik-pratik faaliyetlere katılıp, etkin bir destek vermelerini istedik. Birim olarak yaptığımız faaliyet planı çerçevesinde önlerine bir dizi görev ve sorumluluk koyduk.

Rahatlıkla söyleyebiliriz ki, taraftarlarımız toplantıda önlerine koyduğumuz işleri gerçekleştiriyorlar, gerçekletirmeye devam ediyorlar. Bulundukları her yerde direnişin propagandasını yapıyorlar, bildiri ve el ilanlarımızı dağıtıyorlar, işe, eve, pazara gidip gelirken yol boyunca kendilerine verdiğimiz pulları uygun yerlere yapıştırıyorlar. Ayrıca, yaygın biçimde direnişteki yoldaşlarımız için maddi destek topluyorlar.

Taraftarlarımıza bir de yakında SAG-ÖO ile dayanışma amaçlı açlık grevleri yapacağımızı, buna da mutlaka duyarlı davranmaları gerektiğini, bizzat açlık grevine katılmalarını, katılmayanların ise sık sık grev çadırını ziyaret etmelerini, alandaki ihtiyaçları karşılamalarını ve ziyaretler örgütlemelerini belirtmiştik. Taraftarlarımız bu konuda da olumlu bir pratik sergiliyorlar.

SAG ve ÖO direnişinin zafere ulaşması için, güçlerimizi en akılcı biçimde konumlandıracağız. Olanaklarımızın sınırlılığına bakmaksızın en etkin desteği örgütlemeye devam edeceğiz. Yoldaşlarımızın ve siper yoldaşlarımızın ölmelerine izin vermeyeceğiz.

TKİP Köln taraftarları

Belçika Emek Partisi (PTB) üniversite örgütü ve gençlik örgütü’nün ortak açıklaması:

SAG ve ÖO direnişlerini destekliyor, dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz!


Türkiye cezaevlerindeki devrimci tutsaklar 20 Ekim tarihinden itibaren Süresiz Açlık Grevi direnişindeler. Devrimcilerin eylemi 20 Kasım’dan itibaren genişleyip dramatik bir evreye girmiş, Ölüm Orucu direnişine dönüşmüştür.

Devrimci tutsaklar tecrit hücrelerine dayalı F tipi hücre sisteminin yürürlüğe konmasına karşı direnişe geçmişlerdir. Ayrıca bu geçişin beraberinde getireceği katliamları protesto etmekteler.

Böylesi bir eylem türü Belçika’da ilk defa Fehriye Erdal ile gündeme geldi. Onun cesur açlık grevi direnişini bir çok genç örnek aldı. O taleplerini açlık grevi direnişiyle gerçekleştirdi. Biz Türkiyeli yoldaşların Ölüm Orucu direnişiyle aynı hedefe ulaşacaklarına inanıyoruz.

Belçika’nın başkenti Brüksel’dir. Burası aynı zamanda Avrupa Birliği’nin de başkentidir. Biz bu basın bildirisini Belçika hükümetine de göndereceğiz. Türkiye’de ortaya çıkacak olumsuz bir sonuç durumunda, Belçika hükümetine ve Belçika’da bulunan Avrupa Parlementosu’na Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne alınmaması için baskı uygulayacağız. Bugün 2000’li yıllarda hala insan hakları en vahşi ve insanlık dışı bir şekilde çiğnenemez.

Türkiye zindanlarındaki devrimci tutsaklar kapitalizme karşı mücadelede semboldürler. Bu yüzden böylesi kaba bir teröre maruz kalmaktadırlar.

Bu yüzden Belçika’da, Avrupa’da ve dünyanın herhangi yerinde herkesi Türkiye’deki yoldaşlarımızla dayanışmaya ve desteklemeye çağırmaktayız. Türkiye hükümetinin devrimci tutsakların taleplerini kabullenmesi için ölümler gerçekleşmeden sesimizi duyurmalıyız.

Devrimci tutsakların talepleri taleplerimizdir.

Bizler, Belçika Emek Partisi’nin (PTB) üniversite örgütlülüğü ve gençlik örgütü olarak devrimci tutsakların başlattıkları SAG ve ÖO direnişlerini destekliyor ve dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz.

22 Kasım ‘00

Marksist-Leninist Hareket (PTB üniversite örgütü), Kızıl Gençlik (PTB gençlik örgütü)

Saqez Fırıncılar Sendikası Başkanı Mahmoud Salehi Derhal Serbest Bırakılsın!


Saqez Fırıncılar Sendikası Başkanı Mahmoud Salehi, İran İslam Cumhuriyeti tarafından 24 Ağustos 2000’de ikinci kez tutuklandı ve cezaevine kondu. Sağlık durumu kritik olan Mahmoud Salehi, İran’da insanlıkdışı cezaevi koşullarında tutulmakta ve tıbbi tedavi görmesi engellenmektedir. Mahmoud Salehi’nin tek suçu işçileri örgütlemek ve işçi haklarını savunmaktır. Mahmoud Salehi, kendisinin ve Saqez Sendikası’nın direnişini kırmak için hapsedilmiştir.

İslam Cumhuriyeti geri adım atmaya ve Mahmoud Salehi’yi serbest bırakmaya zorlanmalıdır. İran Komünist İşçi Partisi Yurtdışı Organizasyonu Kanada, ABD, Avustralya ve Avrupa’da Mahmoud Salehi’nin serbest bırakılması, İslami rejimin baskıcı politikalarına karşı ve işçilerin grev ve örgütlenme haklarını savunmak amacıyla uluslararası bir kampanya örgütlemektedir. Bütün işçi örgütlenmelerini, insan hakları örgütlerini, politik tutukluları savunanları ve özgürlük isteyen tüm insanları bu kampanyayı etkin bir şekilde desteklemeye çağırıyoruz.

İslam Cumhuriyeti işçilerin ve emekçilerin yükselen muhalefetine direnemez. Bu kampanyayı desteklemek İran’daki işçilerin genişleyen grevlerini ve insanların haklı taleplerini desteklemektir. Elinizden gelen her türlü araçla bu kampanyayı destekleyin.
Kahrolsun İslam Cumhuriyeti
Eşitlik, Özgürlük, İşçi Devleti

İran Komünist İşçi Partisi
Yurtdışı Organizasyonu


Protesto mektuplarınızı aşağıdaki adreslere gönderebilirsiniz:
Mohammad Khatami, The Presidency
Palestine Avenue Azerbaijan Intersection
Tehran/Iran
e-mail:khatami@president.ir
fax:011 98 216 464 443

Lütfen gerçekleştirdiğiniz protestoları aşağıdaki adreslere bildirerek bizi haberdar edin:
Worker-Communist Party of Iran-İran Komünist İşçi Partisi
Adres:
BM Box 8927, London WC1N 3XX, England
e-mail: wp@iran1.freeserve.co.uk
tel: (44)7714097928
fax: (44)8701315366