- Kızıl Bayrak'tan...
- Dönemin görev ve sorumlulukları
- 30. yılında 15-16 Haziran, yol gösteriyor!
- KESK seçimleri 2000
- Öncü kamu emekçilerinin devrimci programı
- Onurlu kamu emekçisi hesap soruyor
- SASA grevinde kim kazandı?
- SASA grevinin ardından...
- En büyük asalaklardan Sabancı
- Murat Dil ölüme terkediliyor
- Sözün bittiği yerdeyiz!
- Saldırıyı karşı saldırıyla püskürteceğiz!
- Türkiye’de asgari ücret uygulaması...
- DEÜ’de hücre karşıtı platform
- Güney Kore: 70 bin işçi
- Clinton’ın son Avrupa gezisi
- Almanya: Kamu emekçileri greve
- Bir "iç savaş" güncesi
- Komünist militanlardan
- Senin ardından hep seninle!..
- Mücedele Postası...

 
 
Ankara: Enerji Yapı Yol -Sen eylemine bin emekçi katıldı...

Onurlu kamu emekçisi hesap soruyor


31 Mayıs’ta ek ücret zammı, özlük haklarının düzeltilmesi ve bir dizi talep için tüm gün iş bırakan Enerji Yapı Yol-Sen’e bağlı emekçiler, yaptıkları basın açıklamasıyla, eylemlerine devam edeceklerini ve 7 Haziran’da da yeniden iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurmuşlardı.

7 Haziran tarihinde Enerji Yapı Yol-Sen’e bağlı emekçiler yine iş bırakarak alanlara çıktılar. Emekçilerin DSİ önünde buluşup Bayındırlık Bakanlığı önüne yürümesi ve burada bir basın açıklaması yapılması isteniyordu. Fakat bu kabul edilmedi. Bunun üzerine emekçiler DSİ önünden Güven Park’a yürüyerek, burada bir basın açıklaması düzenlediler.

31 Mayıs’taki eyleme kitlesel ve coşkulu katılımdan sonra, 7 Haziran’da yapılacak eylem için amaçlanan daha geniş bir katılımdı. Fakat 7 Haziran’da gerçekleşen eyleme katılım önceki eyleme oranla oldukça düşüktü. Buna rağmen yaklaşık 1000 kişilik bir kitleyle basın açıklaması gerçekleştirildi.

Eyleme Enerji Yapı Yol-Sen’in dışında BES, Yol-İş ve TMMOB da pankartlarıyla katıldılar. Eylemde “Rant ekonomisi değil, üretim ekonomisi”, “Bıçak kemiği kesti”, “Onurlu memur hesap soruyor” dövizleri açılırken, en sık atılan sloganlar şunlar oldu: “Emekçinin depremi, hükümeti yıkacak!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “İşçi-memur elele, genel greve!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!”

Basın açıklamasında Cengiz Faydalı bir konuşma yaparak mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Katılım bir önceki eyleme göre düşük olmasına rağmen emekçiler coşkulu bir duruş sergilediler. Yapılan basın açıklamasının ardından sendika yöneticileri bakanla görüşmeye giderken, kitle buradan dağıldı.

Kızıl Bayrak/Ankaraİzmir: Konak’taki gösteriye 1500 enerji emekçisi katıldı...

Enerji emekçilerinden kazanana kadar devam kararlılğı


7 Mart’tan itibaren kazanılmış ve kazanılacak olan hakları için bir takım eylemliliklerde bulunan enerji emekçileri, Maliye Bakanlığı’na yazılı bir teklifte bulunmuşlardı. Ancak bu tekliflere ilişkin olarak bugüne kadar somut bir adım atılmadığından, Enerji Yapı Yol-Sen, ülke çapında 31 Mayıs’ta bir kez daha emekçilerin üretimden gelen gücüne başvurmuştu.

7 Haziran’da benzer eylemler bir kez daha gündeme geldi. Enerji emekçileri üretimden gelen güçlerini kullanarak iş bırakma eylemi yaptılar.

Bu çağrıya uyan İzmir’deki enerji emekçileri de iş bırakarak Konak Sümerbank önünde sabah saatlerinde biraraya geldiler. Yaklaşık 1500 emekçinin katıldığı eylemde; “Söz, yetki, karar çalışanlara!”, “Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız!”, “Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız, ya siz!”, “Direne direne kazanacağız!”, “İşçi-memur elele, genel greve!”, “Yılgınlık yok, direniş var!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Genel grev, genel direniş!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganları atıldı.
17 Haziran’da Genel Temsilciler Kurulu’nun biraraya gelerek yeni eylemliliklerin ve süresiz iş bırakma eyleminin tartışılacağını, enerji emekçilerinin kulağının 17 Haziran’daki toplantıda olması gerektiğinin vurgulandığı eylem coşkuluydu.

Kızıl Bayrak/İzmirSeyhan Belediyesi’nde çalışan 1500 işçinin grev hazırlığı


Seyhan Belediyesi’nde çalışan 1500 işçinin TİS görüşmeleri arabulucu dönemini geride bıraktı. Bu konuda Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Kemal Aslan ile görüştük.

Kemal Aslan, kendilerinin ücretlerde %100 artış talep ettiklerini; görüşmeler sonunda, işverenin, ilk 6 ay için %20, ikinci 6 için %15 önerdiğini; görüşmelerde anlaşamadıklarını, önümüzdeki günlerde grev kararı asacaklarını belirtti. Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Aslan, Belediye-İş ve Hizmet-İş sendikalarını ziyaret ederek ortak çalışma yollarını aradıklarını; görüşmeler sonrasında bir eylem programı çıkaracaklarını; kitle örgütlerini dolaşarak, grevin nedenlerini ve meşruluğunu anlatıp destek isteyeceklerini; grev kararını da en kısa zamanda uygulayacaklarını söyledi.

Kızıl Bayrak/AdanaAdana: Bingöl’de kamu emekçilerine karşı yoğunlaşan baskılar protesto edildi...

“Mücadelemiz fiili-meşru zeminde devam edecektir”


KESK Adana Şubeler Platformu, Bingöl’de kamu emekçileri üzerinde yoğunlaşan baskıları protesto etmek için 2 Haziran günü Adana merkez postane önünde bir basın açıklaması yaptı.

30 kişilik kitle; “Bu abluka dağıtılacak!”, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Baskılar bizi yıldıramaz!” vb. sloganlar attı. Basın açıklamasına sendikalar temsili düzeyde katılım sağladılar.

Cumartesi olmasına rağmen kamu emekçilerinin katılımının oldukça sınırlı olması düşündürücüdür. Basın açıklaması gibi bir “eylem”in baskıları püskürtecek bir niteliğe sahip olmaması ise bu durumun en önemli nedenidir.

Kızıl Bayrak/Adana

2 Haziran’da Adana KESK Şubeler Platformu’nun Adana merkez postane önünde Bingöl’deki uygulamalara karşı yaptığı fakslama eyleminde okunan basın açıklamasından:

Bingöl ilindeki kamu sendikalarının yönetici ve üyeleri üzerinde, özellikle Vali yardımcısı Yalçın Sezgin tarafından, baskı kurulduğu ve ciddi gerekçelere dayanmayan gözaltıların yapıldığı ve bunların sonucunda da kurum soruşturmalarının başlatılıp çeşitli cezalar verildiği ve arkasından sürgünler yapıldığı görülmektedir.

Sözkonusu baskılar sonucu; SES’in iki yöneticisi ve altı üyesi uydurma gerekçelerle gözaltına alınmış, bunlardan SES şube sekreteri Erkan Bakır ve SES eski şube sekreteri Rukoş Odabaş 3 ay tutuklu kalmış, ardından tahliye edimiş, sonrasında da Erkan Bakır Kığı Sağlık Ocağı’na, Rukoş Odabaş Genç ilçesi Doğanevler Sağlıkevi’ne, Buket Batka da Karlıova Devlet Hastanesi’ne sürgün edilmişlerdir.

19 Şubat 2000 tarihinde yapılan basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle SES Şube Başkanı Orhan Atabey, Eğitim-Sen Şube Başkanı Şevket Turan, Eğitim-Sen Şube Sekreteri Abdullah Ergünşah hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmalar hala devam etmektedir.

1998’de 8 Mart Emekçi Kadınlar günü etkinliğine katılmak için Diyarbakır’a giderken güvenlik güçleri tarafından geri çevrlen SES şube yöneticisi ve üyeleri hakkında idari soruştırma açılmış, soruşturma sonucunda İl İdare Kurulu menni muhakeme kararı almış ve sözkonusu yönetici ve üyeler 1-8 maaş kesintisi ile cezalandırılmışlardır.

(...)

-SES şube örgütlenme sekreteri Belkıs Yutsever Vali yardımcısının keyfi tutumuyla hiçbir gerekçe gösterilmeden Genç ilçesi Selvi Sağlık Ocağı’na sürgün edilmiştir.

-Solhan ilçesinde SES’ in sendikal çalışmalarını yürüten Nihat Butakın ile eşi Nuriye Butakın Yedisu ilçesine sürgün edilmişlerdir.

-Haber-Sen’ in çalışmalarını yürüten Kubilay Kutlu, temsilcilik yetki belgesini alır almaz Yayladere ilçesine sürgün edilmiştir.

(...)

Biz Adanalı kamu emekçileri olarak bir kez daha belirtiyoruz ki; Adana’da, Bingöl’de ve tüm Türkiye’de grevli-toplusözleşmeli sendikal mücadelemiz fiili-meşru zeminde devam edecektir. Kamuoyunu konu hakkında duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Tuncay AKTEKİN
KESK Dönem Sözcüsü (Tarım Gıda-Sen İl Temsilcisi)
ARSIV ANA SAYFA