Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Nisan 2003
Sayısı: 59
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Emperyalistlere ve uşaklarına karşı kavgayı yükseltelim!
  Zafer direnen halkların olacak!
  Gençlik Beyazıt Meydanı'ndan haykırdı!
  Emperyalistler arası çatlak derinleşiyor
  Emperyalist savaşa karşı eyleme, boykota direnişe!
  Gençlik kitlesel bir katılımla emperyalist barbarlığı lanetledi...
  Emperyalist savaş ve mülteciler
  1 Mart mitingi ve gençlik...
  Gençliğin mücadelesini örgütleyelim!.
  Savaş karşıtı eylemlerden...
  Semtlerin emekçi gençliği içinde çalışmanın sorunları
  YÖK-YEK tartışması ve perde arkası
  '68'in anti-emperyalist mücadele ruhuyla barikatları aştık!>
  Savaşa karşı eylem ve etkinliklerden...
  "Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo'yu unutmadık!"
  Etkinliklerden...
  1 Mayıs'ta alanları zaptedelim!
  İşletmeye dönüşen bir kurum: Üniversite
  Hatice Yürekli: Devrim davasına adanmış bir yürek
  Edirne'de polis terörü
  Siyasal çalışma iddia ve ciddiyet gerektirir!
  Okur mektupları 
 
Edirne’de polis terörü

Savaş karşıtı eylemlere Edirne’den de bir soluk verebilmek amacıyla 21 Mart’ta ABD emperyalizmi ve işbirlikçi AKP hükümetini teşhir etmek için yaklaşık 80 öğrencinin katıldığı bir basın açıklaması düzenlemek istedik.

“Katil ABD işbirlikçi AKP” pankartının taşındığı eylem Garanti Bankası önünden yürüyüşle başlayacak AKP binası önünde basın açıklamasıyla bitirilecekti. Fakat yürüyüşümüz birkaç metre sonra polis engeline takıldı. Pankartı kapatarak yürümemiz söylendi. Eylem öncesinde alınan karar gereği pankartımızı kapatmayacağımızı belirttik. Bunun üzerine polis saldırdı. 21 arkadaşımız dövülerek, sürüklenerek gözaltına alındı.

Dışarıda kalan arkadaşlar daha önce alınan karar gereğince AKP binası önünde basın açıklamasını gerçekleştirerek gözaltına alınan arkadaşlarımızın serbest bırakılması için Edirne Cumhuriyet Savcılığı önünde de basın açıklaması yapmak istediler. Bu eyleme de polis müdahale etti. Öğrencilerin kararlı tavırları karşısında geri çekilmek zorunda kalan polis, savcılığın önündeki yolda basın açıklaması yapılmasına izin vermek zorunda kaldı. Basın açıklamasının ardından arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar oturma eylemine başladık. Bu eylemin de kanunlara aykırı olduğunu söyleyen polis tekrar saldırarak kitleyi dağıttı. Birçok arkadaşımız çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ertesi gün saat 14:00’de gözaltına alınan arkadaşların savcılıktan çıkmasını beklerken bir basın açıklaması daha gerçekleştirdik. Açıklamada emperyalist savaşın teşhiri yapılırken polisin uyguladığı şiddet de lanetlendi. Ayrıca 21 Mart Cuma günü okul içinde 4 arkadaşımızın ÖGB ve sivil polisler tarafından kimlik sorma bahanesiyle tartaklanması ve kelepçe takılmak istenmesi de teşhir edildi.

Emperyalist savaşa hayır!
Baskılar bizi yıldıramaz!

Ekim Gençliği/EdirneTÜ’deki gözaltılar protesto edildi...

“Susmak onaylamaktır”

Ülkemizde Hitler, Mussoloni faşizmini aratmayacak uygulamalar başladı. Katil ABD’nin Irak üzerinden geliştirdiği emperyalist saldırganlığı protesto eden işçi, memur, esnaf, öğrenci kısaca bütün halka yerli işbirlikçilerle birlikte kan kusturulmaktadır. Tek istediği emperyalist saldırganlığa karşı barış olan kitlelere polis tarafından işbirlikçi yöneticilerin talimatıyla vahşice saldırılmaktadır. Günlerdir ülkenin dört bir yanında yapılan uygulamalara Edirne’de de başlandı.

AKP Edirne il binası önünde emperyalist saldırganlığa ve haydut devlet ABD’nin ve işbirlikçilerinin Irak’ı işgaline karşı barış için toplanıp açıklama yapmak isteyen TÜ öğrencilerine önce Garanti Bankası yakınlarında saldırılıp yaklaşık 30-35 öğrenci kafaları gözleri dağıtılırcasına coplanarak, yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Ardından arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen ve bu amaçla Cumhuriyet Savcılığı’na giden bir grup öğrenci, Edirne Valiliği bahçesine girişte polis tarafından engellendi. Bir süre sonra buradaki öğrencilere polis yine aynı şekilde saldırmış ve grubu coplayarak dağıtmıştır. Bütün bu olaylar süresince TÜ öğrencilerinden oluşan kitleden polise karşı herhangi bir mukavemet olmamıştır.

Bu anlatılan bir hikaye değil, bağımsızlık savaşı verildiği iddia edilen topraklarımız emperyalistlere peşkeş çekiliyor. Artık savaşların şekli değişti. İşgal kararları ve uygulamaları bir avuç azınlığın yönettiği işbirlikçiler tarafından alınıyor ve gerçekleştiriliyor.

Ülke toprakları, üsleri kayıtsız şartsız emperyalizmin işgaline açıldı. Kamuoyunun gözünü boyamak için gündeme getirilen tezkere tartışmaları ve meclisin aldığı kararlar yasal kılıfına sokuldu.

Edirne halkı, toprakların, ülken işgal altında. Haydut ABD ve işbirlikçileri ülkemizi işgal etmiş durumda ve buna HAYIR diyen kim olursa olsun dayakla, coplanarak gözaltına alınıyor.

Biz TÜ öğrencilerine yapılan bu saldırıyı ve gözaltıları kınıyor, gözaltındaki öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.

Susmak onaylamaktır, susma senini yükselt!
Katil ABD Ortadoğu’dan ve ülkemizden defol!
Kahrolsun emperyalizm ve işbirlikçileri!

SES Edirne Şubesi
Yapı Yol Sen Edirne İl temsilciliği