Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Nisan 2003
Sayısı: 59
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Emperyalistlere ve uşaklarına karşı kavgayı yükseltelim!
  Zafer direnen halkların olacak!
  Gençlik Beyazıt Meydanı'ndan haykırdı!
  Emperyalistler arası çatlak derinleşiyor
  Emperyalist savaşa karşı eyleme, boykota direnişe!
  Gençlik kitlesel bir katılımla emperyalist barbarlığı lanetledi...
  Emperyalist savaş ve mülteciler
  1 Mart mitingi ve gençlik...
  Gençliğin mücadelesini örgütleyelim!.
  Savaş karşıtı eylemlerden...
  Semtlerin emekçi gençliği içinde çalışmanın sorunları
  YÖK-YEK tartışması ve perde arkası
  '68'in anti-emperyalist mücadele ruhuyla barikatları aştık!>
  Savaşa karşı eylem ve etkinliklerden...
  "Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo'yu unutmadık!"
  Etkinliklerden...
  1 Mayıs'ta alanları zaptedelim!
  İşletmeye dönüşen bir kurum: Üniversite
  Hatice Yürekli: Devrim davasına adanmış bir yürek
  Edirne'de polis terörü
  Siyasal çalışma iddia ve ciddiyet gerektirir!
  Okur mektupları 
 
Hatice Yürekli:
Devrim davasına adanmış bir yürek

“Bu yanıyla emeğe saygı, insana saygı bu direnişe omuz vermeyi gerektiriyor. Sadece kendimiz için değil, yaşamı köleleştirilmiş milyonlarca işçi ve emekçinin haklı davasını savunmak için direniyoruz.”

Hatice Yürekli

Görkemli Ölüm Orucu Direnişi’nde 100’ü aşkın yiğit devrimciyi ölümsüzlüğe uğurladık. Önce 19 Aralık’ta 28 devrimci ölümsüzleşti. Sonra 21 Mart’ta Cengiz Soydaş’la harlandı direniş ateşi. Ardından yeni şehitlerle... Hatice Yürekli yoldaş 22 Nisan’da 18. şehit olarak katıldı direnişin ateşine.

Partiye bağlı, devrim davasına adanmış bir yürek

Hatice yoldaş Ölüm Orucu Direnişi’nin 18. şehidi. Aynı zamanda partinin ilk kadın şehidi. Partinin ilk şehidi olmayı çok istiyordu. Habip ve Ümit yoldaşlar ondan önce davrandılar. Ama o da ilk kadın şehidimiz olarak parti tarihine geçti. Hatice yoldaşın bu isteğinin altını dolduran biricik etken, onun partiye ve devrim davasına bağlılığı ve adanmışlığıdır. Bu Hatice yoldaşın en yalın özelliğidir.

Sadece ideolojik-politik bir kavrayış değil, aynı zamanda manevi bir bağlılıktır bu. Parti onun için insanca, güzel ve onurlu bir yaşamı varetmenin adıdır. Hatice yoldaştaki bitmek bilmez coşku ve heyecanın kaynağı budur. Partinin varlığı bile onu coşkulandırmaya yetmektedir. Bu demektir ki, zifiri karanlıkta bile Hatice yoldaş gibilerin gözleri de yüreği gibi ışıl ışıldır. Çünkü gözleri partisidir.

“Ölürken güneşteydi gözleri

bu yüzden ışıl ışıldı son sözleri!”

Şairin bu güzel dizeleri bir yerde Hatice yoldaşı anlatmaktadır. Hatice yoldaşın güneşi partimizdi ve o hiçbir zaman güneşinden ayırmadı gözlerini ve yüreğini.

Kararlı ve inatçı bir yoldaş

Hedefe kilitlenmek için inatçı bir kararlılığın gerekliliği bilinir. Bu Hatice yoldaşın tüm yaşamında karşılığını bulmaktadır. Ölüm Orucu Direnişi’nde de Hatice yoldaş bir kez daha hedefe kilitlenmiştir. Onu hedefe kilitleyen, partinin hücreleri yıkmak için aldığı Ölüm Orucu kararıdır. Bu karar inatçı bir kararlıkla savunulacak ve sonucu ölüm olsa da yaşamda karşılığını bulacaktır. Ölüm Orucu Direnişi Hatice yoldaşın kararlı ve inatçı kimliğinin yeni bir göstergesi olmuştur.

Partiye bağlılık ve adanmışlığın somut karşılığı hedefe kilitlenmedir. Bir afiş asmak, bildiri dağıtmak, hatta bir işçiyle konuşmak için bile bu gereklidir. Hele de devrim ve sosyalizm davasında başarı elde etmek, mutlak bir hedefe kilitlenmeyi gerektirir. Hatice yoldaşta olan tam da budur.

Onlarla kazanacağız zaferi

Hatice yoldaş, tıpkı Habip ve Ümit yoldaş gibi, partinin özü ve özetidir. Onları yaşatmak, partiyi devrim ve sosyalizm davasında ilerletmekle mümkündür. Bunun için her yoldaşın, Habip, Ümit ve Hatice yoldaşlar gibi olmaktan öte onları aşmayı bir hedef olarak önüne koyması gerekiyor.

Ölüm yıldönümünde Hatice yoldaşı anmak, asıl olarak devrim ve sosyalizm davasına daha sıkı sarılmak, partili mücadeleye onun gibi başlamak ve adanmak demektir. İçinden geçtiğimiz dönemde bu apayrı bir önem taşımaktadır.

Tam da bu inanç ve kararlılıkla devrim ve sosyalizm davasını kazanacağız.

M. Atak

Sevgili Hatice yoldaş;

Gençlik olarak sana ve partimize verdiğimiz sözü tutacağımızı bir kez daha yineliyoruz. Tüm kavga alanlarında devrettiğiniz kızıl bayrağı leke düşürmeden taşıyacağız. Geleceği fethe çıkmış genç yoldaşların olarak bizler bu zorlu yolda senin ateş saçan yüreğinin sıcaklığını ve yeni Ekimler’in partisinin genç neferleri olmanın iradesini kuşandık. Şehitlerimize ve partimize layık olacağız.

Genç komünistler