Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Nisan 2003
Sayısı: 59
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Emperyalistlere ve uşaklarına karşı kavgayı yükseltelim!
  Zafer direnen halkların olacak!
  Gençlik Beyazıt Meydanı'ndan haykırdı!
  Emperyalistler arası çatlak derinleşiyor
  Emperyalist savaşa karşı eyleme, boykota direnişe!
  Gençlik kitlesel bir katılımla emperyalist barbarlığı lanetledi...
  Emperyalist savaş ve mülteciler
  1 Mart mitingi ve gençlik...
  Gençliğin mücadelesini örgütleyelim!.
  Savaş karşıtı eylemlerden...
  Semtlerin emekçi gençliği içinde çalışmanın sorunları
  YÖK-YEK tartışması ve perde arkası
  '68'in anti-emperyalist mücadele ruhuyla barikatları aştık!>
  Savaşa karşı eylem ve etkinliklerden...
  "Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo'yu unutmadık!"
  Etkinliklerden...
  1 Mayıs'ta alanları zaptedelim!
  İşletmeye dönüşen bir kurum: Üniversite
  Hatice Yürekli: Devrim davasına adanmış bir yürek
  Edirne'de polis terörü
  Siyasal çalışma iddia ve ciddiyet gerektirir!
  Okur mektupları 
 
Gençlik Beyazıt Meydanı’ndan haykırdı!

“Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”

ABD emperyalizminin Irak saldırısını başlattığı ilk günden beri dünya emekçileri ve gençlik alanlarda. ABD’nin gerici çıkarları için başlatılan bu savaşın haksız bir savaş, bir petrol ve hegemonya savaşı olduğunun bilincinde olan milyonlar savaşa karşı direnişlerini, yüzbinlerin katıldığı eylemlerle, sokak çatışmaları ile, üniversite işgalleri ile sürdürüyorlar. Şu ana kadar yüzbinlerce insanın katıldığı protesto eylemleri düzenlendi. Yunanistan’da savaş başladıktan sonra günlerce onbinlerce insan Atina sokaklarını işgal etti. Avrupa metropolleri yüzbinlerin katıldığı sokak gösterilerine sahne oldu. Asya’dan Afrika’ya tüm dünyada milyonlar ABD’nin saldırganlığını protesto ettiler. Yüzlerce üniversite ve lise ders boykotları ile bu direnişe ses kattı. Amerika’da üniversite işgalleri yapıldı. Ezilen ve sömürülen milyonlar “Emperyalist savaşa hayır!” dedi.

Ülkemiz gençliği de bu sürecin bir parçasıydı. İstanbul Üniversiteleri öğrencileri olarak savaşın başladığı ilk gün yaygın yerel eylemler ve kitlesel bir Beyazıt eylemi örgütleme kararı almıştık. Bu karar doğrultusunda savaşın başladığı ilk gün olan perşembe gününü üniversitelerimizde “Katil ABD Ortadoğu’dan defol” şiarını haykırdığımız bir güne çevirdik. Okula gelir gelmez çalışmalarımıza başladık. İstanbul’un birçok üniversitesinde sınıf ve amfi konuşmaları örgütledik. Tüm üniversite gençliğini emperyalist savaşa karşı mücadeleye çağırdık. Birçok üniversitede aldığımız karar doğrultusunda yerel eylemler örgütledik. Yemekhane konuşmaları ile üniversite gençliğini sesimize ses katmaya, derslere girmemeye ve Beyazıt meydanı’ndak savaş karşıtı eyleme çağırdık. İstanbul’un birçok üniversitesinde onlarca, yüzlerce insanın katıldığı yerel eylemler örgütlendi. İstanbul Üniversitesi merkez kampüste Beyazıt Kulesi işgal edildi.

İstanbul gençliği savaşa ve emperyalizme ilk yanıtını Beyazıt Meydanı’nda verdi. İstanbul’un değişik üniversitelerinden yüzlerce öğrenci Beyazıt Meydanı’na gelmek için Sirkeci’de toplandı. Marş ve sloganlarla Beyazıt’a yüründü. Meydana doğru caddeyi trafiğe kapayarak yürüyüşe geçtik. Meydana gelindiğinde merkez kampüsten çıkan yüzlerce üniversite öğrencisi ile birleştik. Coşkumuz bir kat daha arttı. Yaklaşık 1000 kişilik kitle, “Emperyalist savaşa hayır!”, “Emperyalistler işbirlikçiler 6. Filo’yu unutmayın!”, “Katil ABD Ortadoğu’dan defol!” sloganlarını haykırarak, emperyalist haydutların işinin hiç de kolay olmayacağını gösterdik.

Savaşa karşı olan herkesi eyleme ve direnişe çağıran basın bildirisi okunduktan sonra Beyazıt ve Herne Peş marşları söylenerek tekrar üniversiteye dönüldü. Sloganlarla, marşlarla eylemimizi sonlardırdık.

Emperyalist savaş başlamadan önce üniversite gençliği olarak savaşa karşı savaşacağımızı haykırmıştık. Bu eylem bir başlangıçtır. Emperyalizm ve yerli işbirlikçileri, emekçilerin ve gençliğin onurlu direnişi karşısında diz çökünceye kadar eylemlerle, boykotlarla, direnişlerle mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ekim Gençliği/İstanbul