Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
15 Aralık '02-
15 Ocak '03
Sayı: 56
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Yaklaşan savaş ve gençlik
  Gençlik ve emperyalist savaşa karşı mücadele
  Gençlik YÖK'ü ve savaşı soruşturdu!
  YÖK'ün ve ABD'nin askeri olmayacağız!
  AKP ile paralı eğitim saldırısına devam
  Hayaller ve AB'nin gerçek yüzü
  AB demokrasisi gerçeği
  ABD'nin hizmetinde bir kurum: Üniversite
  Savaş karşıtlığı mı, devrimci sınıf savaşı mı?
  YTÜ'de emperyalist savaş karşıtı çalışmalardan...
  Gençlik susmayacak!
  Liseliler ve mücadele
  Gençlik ve yeni dönem
  Gençlik hareketinin olanakları....
  Kitle çalışması üzerine
  19 Aralık şehitleri mücadelemizde yaşıyor...
  Zor dönem devrimciliği
  Dünya gençlik hareketinden...
  Liseli gençliği kazanmalıyız!
  Mahallelerde ve okullarda yozlaşan gençlik ve düzenin politikaları
  "Türk Solu" kimin solunda?
  Lenin'le kadın sorunu üzerine...
  Bolşevik bilinç, disiplin ve kararlılık...
  Yaşamak için direnmeyi öğrendim...
  "Bir gün tek başına"
  Okur mektupları 
 
Gençlik susmayacak!

Irak’a yönelik savaş hazırlıkları hızlanmış durumda. ABD çeşitli yalanlara sarılarak ön sürecini hazırladığı bu savaş için artık sahte gerekçelere dahi ihtiyaç duymuyor. Ve bu sefer çok daha yakınımızda savaş çanları çalmaya başladı bile.

Ama bizler üniversite öğrencileri olarak, bu savaşın tüm dünya emekçilerine ve gençliğine açlık, ölüm, yoksulluk dışında hiçbir şey getirmeyeceğini şu an dahi tüm açıklığı ile görüyoruz.

Bizler İstanbul Üniversitesi Öğrencileri olarak
savaşa karşı çıkıyoruz!

Çünkü bu savaş, Afganistan savaşı ile başlatılan ABD saldırganlığının yeni bir halkasıdır.

Çünkü bu savaş, ABD’nin Ortadoğu’ya egemen olma çabasıdır.

Çünkü bu savaş, Irak’ın kitle imha silahları ürettiği bahane edilerek bu zamana kadar oluşturulan silah stoklarının eritilmesi çabasıdır.

Çünkü bu savaş, ABD’nin Irak’taki petrole egemen olma ve ülkesindeki petrol tekellerinin dünya üzerindeki etkinliğini geliştirme çabasıdır.

Çünkü bu savaş, ABD’nin gerileyen ekonomisini Ortadoğu’da egemenliğini pekiştirerek düzeltme çabasıdır.

Çünkü bu savaş, bir petrol ve hegemonya savaşıdır.

Çünkü bu savaş, emperyalist bir savaştır.

Bizler İstanbul Üniversitesi Öğrencileri olarak
savaşa karşı çıkıyoruz!

Çünkü savaş kan ve gözyaşı demektir!

Bugüne kadarki savaşlarda silah tekelleri ve emperyalist devletler kârlarına kâr katarken; yokedilen, kan ve gözyaşına mahkum edilen hep halklar olmuştur.

Dün Hiroşima-Nagazaki’de, Vietnam’da, Somali’de, Yugoslavya’da halklara ölüm kusanlar, bugün de benzer çıkarlar için Irak’a saldırmak istiyorlar.

Çünkü savaş daha fazla yoksulluk, açlık ve işsizlik demektir!

Silah tekelleri için inanılmaz kâr alanları yaratan bu savaşlar, halklar için açlığı ve yoksulluğu beraberinde getirecektir. Körfez savaşı sonrası Türkiye yaklaşık 40 milyar dolar zarara girmiştir. Bu faturanın tümünü emekçiler ve gençler ödemektedir.

Çünkü savaş daha fazla baskı ve hak gaspı demektir!

Savaşlar baskı ve sömürünün kol kola gittiği süreçlerdir. Bu savaş da benzer sonuçlar yaratacaktır. En demokratik taleplerimiz bile baskı ve zorla karşılanacaktır. YÖK’e karşı olduğu için okuldan uzaklaştırılanlar belki yarın aynı gerekçeyle öldürüleceklerdir.

Çünkü savaş üniversitelerimizin özelleştirilmesi demektir!

Savaş bütçeden silahlanmaya ayrılan payın katlanarak artması anlamına gelmektedir. Zaten eğitim ve sağlık gibi alanlarda çok sınırlı ayrılan pay savaşla beraber tümüyle ortadan kalkacaktır. Ve savaşın yaratacağı uygun koşullarda, aylardır mecliste bekletilen YÖK (özelleştirme) yasa tasarısı yasalaşacaktır.

Çünkü savaş biz gençliğin ABD için ölmesi ve öldürmesi demektir!

Savaşta biz gençler vurucu güç olarak kullanılacağız. ABD Türkiye’den 35 bin asker istedi bile –ki bu sayı daha da artabilir- Bizden aramızda hiçbir düşmanlığın olmadığı, yaşanabilir özgür bir dünya kurma umudunu paylaştığımız Iraklı gençlerle cephede karşı karşıya gelmemiz, birbirimizi öldürmemiz isteniyor.

Bizler “İstanbul Üniversitesi Emperyalist Savaş Karşıtı Öğrenci Platformu” olarak;

Kardeş bir halka karşı planlanan bu savaşın bir parçası olmayacağız!
ABD için ölmeyeceğiz ve öldürmeyeceğiz!
Herkesi bu çağrıya kulak vermeye ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.
Unutmayın: Susmak onaylamaktır!

İstanbul Üniversitesi Emperyalist
Savaş Karşıtı Öğrenci Platformu

(İÜ Emperyalist Savaş Karşıtı Öğrenci Platformu Bülteni
“Emperyalist savaşa karşı SIĞINAK”tan alınmıştır...)