Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
15 Aralık '02-
15 Ocak '03
Sayı: 56
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Yaklaşan savaş ve gençlik
  Gençlik ve emperyalist savaşa karşı mücadele
  Gençlik YÖK'ü ve savaşı soruşturdu!
  YÖK'ün ve ABD'nin askeri olmayacağız!
  AKP ile paralı eğitim saldırısına devam
  Hayaller ve AB'nin gerçek yüzü
  AB demokrasisi gerçeği
  ABD'nin hizmetinde bir kurum: Üniversite
  Savaş karşıtlığı mı, devrimci sınıf savaşı mı?
  YTÜ'de emperyalist savaş karşıtı çalışmalardan...
  Gençlik susmayacak!
  Liseliler ve mücadele
  Gençlik ve yeni dönem
  Gençlik hareketinin olanakları....
  Kitle çalışması üzerine
  19 Aralık şehitleri mücadelemizde yaşıyor...
  Zor dönem devrimciliği
  Dünya gençlik hareketinden...
  Liseli gençliği kazanmalıyız!
  Mahallelerde ve okullarda yozlaşan gençlik ve düzenin politikaları
  "Türk Solu" kimin solunda?
  Lenin'le kadın sorunu üzerine...
  Bolşevik bilinç, disiplin ve kararlılık...
  Yaşamak için direnmeyi öğrendim...
  "Bir gün tek başına"
  Okur mektupları 
 
Emperyalist savaşa, YÖK’ün soruşturma terörüne karşı gençlik cephesinden yanıt...

YÖK’ün ve ABD’nin askeri olmayacağız!

ABD emperyalizminin Ortadoğu’da yoğun bir biçimde savaş rüzgarları estirdiği bugünlerde emperyalist savaş karşıtı muhalefet de yükseliyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan savaş karşıtı eylemlere Türkiye’den de güç katılıyor. 23 Kasım günü İHD’nin düzenlediği savaş karşıtı basın açıklaması saat 12:30’da Yüksel Caddesi’nde ıslık ve sloganlarla başladı. “Barış ve kardeşlik buluşması” olarak isimlendirilen basın açıklamasına gençlik cephesinden yoğun bir katılım oldu.

İHD Başkanı yaptığı açıklamada, “Hafta başında anlaştılar. Şimdi Irak’a saldırı planları hazırlanıyor. Bütün dünyada savaşa karşı protestolar yükseliyor. Bugün bütün büyükler susacak, çocuklar konuşacak. Çünkü savaştan en çok çocuklar etkileniyor. Çocuklar annesiz-babasız kalıyor” diyerek, sözü bir çocuğa bıraktı. Küçük dostumuz savaşın kendisi için anlamını ortaya koyarak, bu savaşın durdurulması gerektiğini söyledi.

“ABD askeri olmayacağız!”, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!” sloganlarının sıkça atıldığı eylem son derece coşkulu geçti.

Aynı gün savaşa ve soruşturmalara karşı öğrenci gençliğin saat 13:00’de Sakarya Caddesi’nde düzenleyeceği basın açıklamasına katılmak için hazırlanan gençler kortejler oluşturdular ve yürüyüşe geçtiler. Anadolu ve Osmangazi Üniversite Öğrencileri, Ekim Gençliği, Gençlik İnisiyatifi, Ankara Gençlik Derneği Çalışanları, Kaldıraç, Özgür Gençlik, Öğrenci Koordinasyonu, Devrimci Mücadeleci Gençlik, Emek-Barış-Demokrasi Bloğu’nun pankartlarıyla katıldığı yürüyüş 500’ün üzerinde öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

“YÖK’e hayır!” ve “YÖK’e evet(!)” eylemlerinden dolayı rektörlüğün soruşturma açtığı öğrenciler, bu anti-demokratik ve baskıcı tutumu protesto etmek için yürüyüş sırasında ağızlarına siyah bantlar taktılar. Yine yürüyüş esnasında kortejlerin kenarındaki görevli öğrenciler caddeden geçenlere soruşturma terörünü ve öğrenci gençliğin taleplerini anlattılar. Sloganlarla Sakarya Caddesi’ne gelindi.

Eskişehir’de YÖK tarafından soruşturma terörüyle susturulmaya çalışılan bir öğrencinin okuduğu basın metninde, emperyalist savaşa ve YÖK’e karşı mücadelenin önemi vurgulanarak soruşturmaların bu mücadeleyi teslim alamayacağı belirtildi. İstanbul Üniversitesi’nden uzaklaştırılmış olan bir öğrenci de yaptığı konuşmada YÖK’ü yıkana kadar mücadelenin süreceğini söyledi.

Eylemde Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer de bir konuşma yaptı. Konuşmasında, üniversitelerin neo-liberal sürece uydurulması için harçlara yapılan zammı Eğitim-Sen olarak Danıştay’a gönderdiklerini belirtip, “Sizin yanınızda olacağız. Bu mesajı vermek için buradayız” dedi. Konuşmalar sırasında soruşturmalara karşı toplanan 2 bin imza yakıldı.

Soruşturmalar ekseninde yapılan eylemde emperyalist savaş ve hücre karşıtı sloganlar da sıkça atıldı. Eylem boyunca “YÖK’e hayır!”, “Eşit, parasız, anadilde eğitim!”, “Baskılar bizi yıldıramaz!”, “YÖK kalkacak, polis gidecek, üniversiteler bizimle özgürleşecek!”, “Sermaye defol, üniversiteler bizimdir!”, “Savaşa hayır, kahrolsun emperyalizm!”, “Savaşa değil, eğitime bütçe!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “İçerde-dışarda hücreleri parçala!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Biji bıratiya gelan!” vb. sloganlar atıldı. Eylem, devrim ve sosyalizm şiarlarıyla coşkulu bir biçimde bitirildi.

Ekim Gençliği/AnkaraYTÜ’de savaş konulu panel

YTÜ’de Kültür ve Sanat Kulübü’nün düzenlediği, Sungur Savran ve İzzettin Önder’in konuk olarak katıldığı “savaş” konulu panele yaklaşık 50 kişi katıldı.

Önder, savaşın iktisadi temellerini, kapitalizmin neden savaşlar ürettiğini ve emperyalizmin Ortadoğu’daki hedeflerini anlattı. Rektörlerin emperyalist savaşı destekleyen açıklamalarına da değinen Önder, YÖK’ün kurumsal mantığı gereği üniversiteleri bu hale getirdiğini, öğrencilerin öğretim görevlilerini ve rektörleri aşmaları gerektiğini söyledi. Üniversiteleri sistemin egemen ideolojisinin genç beyinlere aşılandığı yer olarak tanımlayan Önder, özgür üniversitenin mücadele ile kazanılacağını vurguladı.

Ardından Sungur Savran, savaşın ABD açısından ne anlam taşıdığını anlattı

Konuklar 1 Aralık’a da çağrı yaparak, birleşik bir mücadele hattı örmenin anlam ve önemine değindiler.

Panel soru-cevap kısmındaki canlı tartışmaların ardından bitirildi.

Ekim Gençliği/YTÜİTÜ’de emperyalist savaş karşıtı forum

28 Kasım günü İTÜ’de ABD’nin Irak’a saldırısını konu alan bir forum düzenlendi. Yemekhane içerisinde alkışlarla toplanılarak, “Amerikan askeri olmayacağız!”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Emperyalist savaşa hayır!”, “Biji biratiya gelan!” sloganları atıldı ve dövizler açıldı. Yemekhanede bir arkadaşımızın yaptığı konuşmanın ardından sloganlarla dışarı çıkarak dövizlerimizi camlara astık ve eylemimizi bitirdik.

Ekim Gençliği/İTÜ