Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
15 Aralık '02-
15 Ocak '03
Sayı: 56
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Yaklaşan savaş ve gençlik
  Gençlik ve emperyalist savaşa karşı mücadele
  Gençlik YÖK'ü ve savaşı soruşturdu!
  YÖK'ün ve ABD'nin askeri olmayacağız!
  AKP ile paralı eğitim saldırısına devam
  Hayaller ve AB'nin gerçek yüzü
  AB demokrasisi gerçeği
  ABD'nin hizmetinde bir kurum: Üniversite
  Savaş karşıtlığı mı, devrimci sınıf savaşı mı?
  YTÜ'de emperyalist savaş karşıtı çalışmalardan...
  Gençlik susmayacak!
  Liseliler ve mücadele
  Gençlik ve yeni dönem
  Gençlik hareketinin olanakları....
  Kitle çalışması üzerine
  19 Aralık şehitleri mücadelemizde yaşıyor...
  Zor dönem devrimciliği
  Dünya gençlik hareketinden...
  Liseli gençliği kazanmalıyız!
  Mahallelerde ve okullarda yozlaşan gençlik ve düzenin politikaları
  "Türk Solu" kimin solunda?
  Lenin'le kadın sorunu üzerine...
  Bolşevik bilinç, disiplin ve kararlılık...
  Yaşamak için direnmeyi öğrendim...
  "Bir gün tek başına"
  Okur mektupları 
 
YTÜ’de emperyalist savaş karşıtı çalışmalardan...

Emperyalizm bir savaş dönemine daha girmiş bulunuyor. Yıllardır dünya halklarına kan ve gözyaşı dışında hiçbir şey vermeyen emperyalist kapitalist sistem bugün de Afganistan’la başlayan saldırganlık sürecini Irak’la devam ettirmek istiyor. Her savaş döneminde olduğu gibi bugün de savaş, savaşa girecek ve girmeyecek tüm ülkelerin burjuvazisi tarafından tüm devrimcilere ve ilerici güçlere saldırmanın zemini haline geliyor. Kendi sistemlerini baskı ve zor yoluyla ayakta tutmak isteyenlerin farklı hareket etmeleri eşyanın doğasına aykırıdır. Bu olgulardan yola çıkarak emperyalizmin kanlı ve kirli geçmişini insanlara anlatmak ve anti emperyalist mücadele ekseninde işçi-emekçi ve gençliğin mücadele zeminini yaratmak için komünistler çalışmalarını hızla sürdürüyorlar. Bizler Yıldız Teknik Üniversitesi Ekim Gençliği olarakbu bilinç açıklığı ile hareket ediyoruz. Bir süre önce üniversitelerde oluşmaya başlayan platformlarda çalışan genç komünistler, örgütsüz insanlarla beraber emperyalist savaşa karşı çalışmalar yürütüyorlar. Paralı eğitim sorunundan yola çıkarak oluşturulan örgütlülükler bugün savaş ve çeşitli siyasal gündemleri de içine alarak genişliyor.

Platformlar okuldaki yerel sorunlara ve ülkedeki siyasal gündemlere hazırlanan bülten, duvar gazetesi, afiş ve bildirilerle müdahale etmeye çalışıyorlar. Platformların kullandığı en etkin araçlardan olan bültenler, emperyalist savaş konulu anketler ve savaş fotoğraflarından oluşturulmuş duvar gazeteleri YTÜ’de platforma olan ilgiyi arttıran araçlar haline geliyorlar. Platformlar emperyalist savaş konusunda kitle çalışmasının anlamlı bir örneği olurken, üniversitemizdeki çalışmasıyla da etki alanını genişletiyor. Komünistler platformlar içinde kitle hareketini geliştirme doğrultusunda hareket ederken, emperyalist savaş ve ülke gündemine dair kendi politik çalışmalarını da sürdürüyorlar.

1 Aralık eylemine hazırlık çalışmaları komünistler açısından belli bir ilerlemenin göstergesi oldu. Emperyalist savaşı teşhir eden Ekim Gençliği imzalı bildirilerimizden yaklaşık binlerce adet dağıttık. Emperyalist savaş çerçevesinde planlı ve sürekli bir ajitasyon ve propaganda düzeyi yakaladık. “Emperyalist savaşa karşı savaş!”, “Emperyalist savaş ve saldırganlığa hayır!”, Ya barbarlık içinde çöküş ya sosyalizm” şiarlarımızın yer aldığı afişlerden çok sayıda kullandık. Yine 1 Aralık çalışmalarımızın bir ayağı olarak YTÜ öğrencileri olarak yaptığımız basın açıklaması politik olarak önem taşıyor. 28 Kasım günü öğlen orta kantinde toplanıp “Emperyalist savaşa hayır/YTÜ Öğrencileri” imzalı pankart açtık. Alkışlar ve sloganlarla tüm okulu dolaştık. Hazırlık ve yemekhnede konuşmalar yaptık ve basın açıklamasına çağrıda bulunduk. Yemekhaneden sonra alt kapıya yürüyerek basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Basın açıklamasının ardından orta kantin önünde alkışlar ve sloganlarla eylemimizi bitirdik. Eylem boyunca “Amerikan askeri olmayacağız!”, “Emperyalist savaşa hayır!”, “Filistin ve Irak halkları yalnız değildir!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, Kahrolsun emperyalist savaş!”, “Biji bratiya gelan!”, “Rektörler savaşa, öğrenciler sokağa!”, “Savaşa değil eğitime/emekçiye bütçe!” sloganları atıldı.

Eylem öncesi gereksiz tartışmalarla kitle çalışmasının aksatılması önemli bir zayıflıktı. Eylemi Paralı Eğitim Karşıtı Öğrenci Platformu, Ekim Gençliği, Partizan Gençlik, Gençlik Derneği, Kaldıraç, Yurtsever Gençlik, Koordinasyon, Yıldızdan Öğrenciler, DÖB örgütledi. Birkaç yapı ise eylemin bir önceki günü eylemin örgütlenmesinden çekildi. Sayı olarak istenilen düzeyi tutturamasa da, yılın ilk eylemi olması ve etkisi bakımından eylemin oldukça anlamlı olduğu söylenebilir.

Komünistler bundan sonraki süreçte de temel gündemlerden biri olarak emperyalist savaşı işleyecekler. Çalışmalarında hedef olarak partili düzeyi koyan komünistler emperyalist savaşın teşhirini öğrenci gençlik ve işçi gençlik arasında sürekli yapacaklar. İşçi-emekçi ve gençliğin kardeş bir halka karşı kullanılmasına karşı çıkacağız. Gençliği sosyalizm mücadelesine kazanacağız.

Politik-pratik olarak birçok yapının atalete savrulmaya ve tasfiye sürecine girdiği bir dönemde komünistler doğru politika ve taktiksel duruşla süreçlerden güçlenerek çıkıyorlar. YTÜ’de yaratılan çalışma düzeyi ve etkisini geliştirmek her komünistin birincil görevidir. Önümüzdeki dönemi kazanmak gençliği kazanmaktır. Gençliği sosyalizme kazanmak ise devrimci mücadele için büyük bir önem taşımaktadır. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz.

Gençlik Partiye, devrime, sosyalizme!

Ekim Gençliği/YTÜ