2 Mayıs 2014
Sayi: KB 2014/18

Bir kez daha Taksim kararlılığı gösterildi ama...
2014 Taksim 1 Mayısı ve DİSK
Taksim için militan direniş!
Kızılay’da devrimci 1 Mayıs coşkusu!
İzmir’den Taksim’e,
Kızılay’a selam!
Bursa’da 1 Mayıs!
Adana’da 1 Mayıs!
Kayseri'de 1 Mayıs!
İllerde 1 Mayıs
Kürdistan’da 1 Mayıs eylemleri

Greif işçileri: Kral çıplak!

Greif direniş günlüğü
Devrimci mirası yaşatmak, daha ileriye taşımakla mümkündür!
Dünyada 1 Mayıs
Avrupa’da 1 Mayıs
Köln’de 1 Mayıs!
Wuppertal’da 1 Mayıs
Stuttgart’ta 1 Mayıs
Essen’de 1 Mayıs!
Basel’de 1 Mayıs kutlaması
Irkçı Apartheid rejiminin yıkılışının 20. yılında…
Ukrayna krizi farklı cephelerde sürüyor
Faşizme karşı görkemli zaferin 69. yılı…
DİSK/Tekstil’in
Adana Bossa işçisine ihaneti
Ermenilere yönelik taziye açıklaması
ve gerçekler! - H. Yağmur
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Basel’de 1 Mayıs kutlaması

 

1 Mayıs Basel’de sendikaların ve kitle örgütlerinin yanı sıra “Devrimci 1 Mayıs Platformu” tarafından kutlandı. 1 ay önce oluşturulan “Devrimci 1 Mayıs Platformu” özüne uygun bir 1 Mayıs için kullanılacak materyallerin içeriğine ve alandaki görselliğe ilişkin bir dizi tartışmalar yürütülmesi sonucu ortak bildiri ve afiş çıkardı, taşınacak ortak pankartın şiarı saptandı. Ön çalışma olarak bildiri ve afişler kullanıldı. Son hafta ise “Devrimci buluşma” şiarıyla kültürel programı da olan açık hava şenliği yapıldı. Alanın dört bir yanına asılan pankartlar arasında Greif direnişini selamlayan pankart da kullanıldı.

Devrimci 1 Mayıs Platformu; İsviçre Devrimci İnşa, Sosyalizm için Hareket, Emperyalist Savaşa Karşı Birlik, İsviçre İşçi Partisi gibi İsviçreli devrimci örgütlerin yanısıra Türkiyeli gruplardan da TKİP, İDHF, MLKP ve İTİF bileşenlerinden oluşuyordu. TKEP/L de alanda Devrimci 1 Mayıs Platformu’nun bileşeniydi. Devrimci 1 Mayıs Platformu 9.30’da alanda toplanarak yürüyüş hazırlıklarına başladı. Büyük bir araca yerleştirilen ses cihazıyla sloganlar attırıldı, müzik yayını yapıldı ve konuşmalar yapıldı.

Saat 10.30’da yürüyüş başladı. Yürüyüş kortejinin en önünde sendikalar ve çeşitli kitle örgütleri yer alıyordu. Sendikaların taşıdığı pankartlarda daha iyi iş koşulları ve 4000 Frank asgari ücret talebi öne çıktı. Sendika kortejinin ardında sendika gençliği ayrı kortej oluşturdu. Bunu çeşitli kitle örgütleri izledi. Ardında “Kapitalizme, Irkçılığa ve emperyalist savaşa karşı sınırsız direniş” şiarlı ortak pankartla “Devrimci 1 Mayıs Platformu” ve arkasında ise platform bileşenleri kendi pankartlarıyla kortej oluşturdular. TKİP taraftarları orak-çekiç amblemli ve TKİP imzalı “Sosyal hak gasplarına, işsizliğe, ırkçılığa ve savaşa karşı sosyalizm için mücadeleye!” pankartıyla yürüyüşte yer aldılar. BİR-KAR ise kendi bayraklarıyla katıldı. Türkiyeli ve Kürdistanlı gruplardan Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, TKEP/Leninist, DİDİF, KOMKAR, Kürt yurtsever hareket ve Alevi kurumları da pankart ve flamalarıyla katıldı.

Yürüyüş boyunca Devrimci 1 Mayıs Platformu ortak kortejinde “Krizin ve savaşın arkasında sermaye var, sermayeye karşı mücadelemiz enternasyonaldir!”, “Yaşasın uluslararası dayanışma!”, “Her yerde faşizme karşı omuz omuza”!, “Politikalarınıza yanıtımız, sokaklarda direniş, fabrikalarda grevdir!”, “Yaşasın 1 Mayıs!”, “Yaşasın Marksizm-Leninizm!”, “Devrim, Devrim, Devrim!” vb. sloganlar coşkuyla ve sıkça atıldı. Yürüyüş boyunca ses cihazıyla yapılan konuşmalar, atılan sloganlar ve okunan Enternasyonal ve 1 Mayıs marşlarıyla, gençlik ağırlıklı kitleselliğiyle, canlılık ve coşkusuyla Devrimci 1 Mayıs Platformu dikkat çekici bir duruş sergiledi.

Devrimci 1 Mayıs Platformu, miting alanına varmadan önce ayrı bir güzergahtan yürüyerek ırkçı ve yabancı politikaları protesto etmek amacıyla yabancılar polisine yürüdü. Buraya varıldığında kitledeki coşku daha da yükseldi. Polisin herhangi bir müdahalede bulunmadığı kortej alana coşkulu sloganlarla girdi.

Sendikaların katılımı bu yıl daha da yüksekti. 4000 Franklık asgari ücret, daha iyi çalışma ve daha iyi emeklilik koşulları sendikanın öne çıkardığı taleplerdi. Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı 1 Mayıs yürüyüşünün önemli bir kitlesini “Devrimci 1 Mayıs Platformu” oluşturuyordu. Bitiş yeri olan Marktplatz’da yapılan konuşmalarla etkinlik sonlandırıldı ve başka bir alanda kültürel programlarla etkinlik sürdürüldü.

Kızıl Bayrak / Basel

 

 

 

 

Lozan’da 1 Mayıs!

 

2014 1 Mayısı dünyanın her yerinde işçiler, emekçiler ve ezilen halklar tarafından coşkuyla karşılandı. İşçi ve emekçiler her yıl olduğu gibi bu yıl da sokaklara çıkarak emek sömürüsüne ve emperyalist saldırganlığa karşı kardeşlik, özgürlük ve sosyalizm şiarlarıyla kendi taleplerini haykırdı.

İsviçre’nin Lozan kantonunda 1 Mayıs yapılan yürüyüş ve etkinlikle coşkuyla kutlandı. Lozan’da İsviçre’nin en büyük sendikası olan UNI tarafından örgütlenen 1 Mayıs yürüyüşüne 1500’ü aşkın işçi ve emekçi katıldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da UNI sendikasına bağlı inşaat işçileri yoğun bir katılım sağladı. İsviçre genelinde olduğu gibi Lozan 1 Mayısı’nın da en önemli  şiarı son yıllarda sendikalar ve demokratik kurumlar tarafından gündemde tutulan asgari ücretın herkes için 4000 Fr olması talebiydi.

Bu yıl Lozan’da gerçekleşen 1 Mayıs yürüyüşü önceki yıllara oranla daha coşkulu ve kitleseldi. Kantonda bulunan yerli ilerici parti ve kurumların katılım sağladığı etkinliğe, Türkiyeli siyasal çevreler herhangi bir katılım sağlanmadığı gibi, Türkiyeli işçi ve emekçilerin katılımı da sınırlı oldu. Kantonda bulunan Türkiyeli siyasal çevreler bireyler temelinde 1 Mayıs etkinliğine katıldılar.

Lozan’da saat 17.00’de başlayan 1 Mayıs yürüyüşüne, Lozan TKİP taraftarları “Yaşasın 1 Mayıs!”, “Bıji yek gulan!”, “Viv Le 1. Mai!” şiarlarının yazılı olduğu TKİP pankartını açarak ve coşkulu bir kortej oluşturarak katılım sağladılar.

Yanı sıra Greif Direnişi’ne ilişkin çeşitli karelerden oluşan bir döviz taşıyarak, 10 Nisan günü polisin Greif Direnişi’ne yönelik saldırısını teşir ettiler. Saldırıya ilişkin Fransızca hazırlanan kısa bir açıklamayı dağıttılar. Ayrıca bu açıklamayı sürekli ses cihazında okuyarak Greif işçilerinin direnişini Lozan 1 Mayısı’na taşıdılar.

Yürüyüş boyunca TKİP Yurtdışı Örgütü’nün 1 Mayıs’a ilişkin Türkçe ve Fransızca bildirilerinin de dağıtımı yapıldı.

Kızıl Bayrak / Lozan

 
§