2 Mayıs 2014
Sayi: KB 2014/18

Bir kez daha Taksim kararlılığı gösterildi ama...
2014 Taksim 1 Mayısı ve DİSK
Taksim için militan direniş!
Kızılay’da devrimci 1 Mayıs coşkusu!
İzmir’den Taksim’e,
Kızılay’a selam!
Bursa’da 1 Mayıs!
Adana’da 1 Mayıs!
Kayseri'de 1 Mayıs!
İllerde 1 Mayıs
Kürdistan’da 1 Mayıs eylemleri

Greif işçileri: Kral çıplak!

Greif direniş günlüğü
Devrimci mirası yaşatmak, daha ileriye taşımakla mümkündür!
Dünyada 1 Mayıs
Avrupa’da 1 Mayıs
Köln’de 1 Mayıs!
Wuppertal’da 1 Mayıs
Stuttgart’ta 1 Mayıs
Essen’de 1 Mayıs!
Basel’de 1 Mayıs kutlaması
Irkçı Apartheid rejiminin yıkılışının 20. yılında…
Ukrayna krizi farklı cephelerde sürüyor
Faşizme karşı görkemli zaferin 69. yılı…
DİSK/Tekstil’in
Adana Bossa işçisine ihaneti
Ermenilere yönelik taziye açıklaması
ve gerçekler! - H. Yağmur
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Stuttgart’ta 1 Mayıs:

1 Mayıs’ta direnişçi işçilerin sesi vardı

 

İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs, Stuttgart’ta yapılan yürüyüş, miting ve toplantılarla kutlandı.

Alman Sendikalar Birliği’nin (DGB) “İyi iş, sosyal Avrupa!” şiarı altında yaptığı çağrıyla, Almanya’nın birçok yerinde yapılan yürüyüşlere toplam olarak 400 binden fazla işçi ve emekçi katıldı.

DGB’nin çağrısını yaptığı ve saat 10.00’da yürüyüşle başlayan eylem, saat 11.00’de kent merkezinde yapılan miting ve kültürel programlarla saat 13.00e kadar devam etti.

Sendikal bürokrasi burjuvazinin hizmetinde

Yerli ve göçmen işçi ve gençlerin oluşturduğu yürüyüş kortejindeki çok renklilik, siyasal duruşlarda ve öne çıkarılan talep ve şiarlarda da kendisini dışa vuruyordu. Sendikal bürokrasi sendikal hiyerarşide devletin ve kapitalist tekellerin desteğiyle elde ettiği ayrıcalığı işçi sınıfına karşı kullanmakta yeminli olduğunu bu eylemde de ortaya koydu. Resmi geçit havasına sokmaya çalıştığı eylemi, “İyi iş, sosyal Avrupa!” şiarıyla da burjuvazinin kölelik ideolojisini yaygınlaştırmanın aracına dönüştürmeye çalıştı.

Yürüyüş kortejlerinde yer alan devrimci ve anti-kapitalist güçler taşıdıkları flamalar ve kurdukları ses cihazlarıyla bu kapı kullarının zehirlerini saçmalarına karşı mücadele ettiler. “İnsanın ve doğanın sömürülmesine karşı, gerçek sosyalizm için mücadele et!” pankartı altında yürüyen MLPD, açık mikrofonu aktif olarak kullanarak değişik devrimci görüşleri alana taşıdı.

BİR-KAR bu yıl 1 Mayıs eylemlerine, Greif ve direnişteki işçilerin sesini taşımayı asıl görev olarak önüne koydu. Yürüyüşlerde Almanca ve Türkçe olarak hazırlanan ‘Yaşasın 1 Mayıs!’ pankartı altında devrimci güçlerle birlikte yürüyen BİR-KAR, 1 Mayıs bildirilerinin yanı sıra, miting alanında sabah erkenden açtığı bilgilendirme standında ağırlıklı olarak Greif direnişini ve amaçlarını anlatan bildirileri dağıttılar. Sendikal ihaneti teşhir eden ve sendika yönetimlerini işçilere karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye çağıran imza kampanyasını yaygın olarak sürdürdüler.

Saat 11.00’de başlayan mitingde, sendika bürokratları yaptıkları ruhsuz ve içi boş konuşmalarla insanları oyalamaya çalışsalar da eylemciler bu hainler takımının konuşmasına karşı ilgisizdiler. Daha miting bitmeden alanı boşaltmalar ve otonom güçlerin çağrısını yaptığı yürüyüşe katılmak için alandan ayrılmalar başladı. Bu yürüyüş oldukça canlı ve mücadeleci bir havada başlayarak, polisin provokatif saldırısını boşa çıkartarak başarıyla tamamlandı. Yol boyu yapılan konuşmalarda kapitalizm doğrudan suçlanarak, alternatif olarak komünizm gösterildi.

Her iki yürüyüşte de BİR-KAR güçleri, açtıkları pankartlarıyla yer aldılar.

Enternasyonal 1 Mayıs etkinliği

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, 1 Mayıs sokak eylemlerinden sonra MLPD ve BİR-KAR’ın hazırladıkları 1 Mayıs kutlaması yapıldı. İşçi Eğitim Merkezi/ABZ’de saat: 15.00’de başlayan etkinlik, konuşmalar ve kültürel programlarla saat 18.30’a kadar sürdü. Bu etkinliğe İranlı devrimciler de katıldılar.

MLPD ve BİR-KAR adına yapılan konuşmalarda 1 Mayıs’ın devrimci anlamı öne çıkartılarak, bu özel günün kapitalizme karşı mücadeledeki anlamına vurgu yapıldı. MLPD adına yapılan konuşmaya, bu yılki eylemde öne çıkardıkları “İnsanın ve doğanın sömürülmesine karşı, gerçek sosyalizm için mücadele et!” şiarının detaylandırılmasına girilerek, gerçek ve kalıcı çözümün komünizmle elde edilebileceğinin altı çizildi. Ayrıca, AB parlamentosu için Mayıs ayında yapılacak olan seçimler üzerinde durularak, devrimci güçleri ve işçileri MLPD’nin anti-emperyalist anti-kapitalist programını desteklemeye çağırdılar.

BİR-KAR adına iki dilden yapıla konuşmada, çok kısa olarak son bir yılın Türkiye tablosu ortaya konularak, Haziran Direnişi ve peşinden yükselen yeni içerik ve nitelikteki işçi hareketlerinin anlamı üzerinde duruldu. Konuşmada sermaye devletinin 1 Mayıs’ı yasaklamasının arkasındaki politik nedenlere dikkatler çekildi. Türkiye’nin son aylarına damgasını vuran işçilerin işyerlerini işgal ederek ortaya koydukları direnişlerin önemine işaret edilerek, direnişteki işçilerin ortaklaşa kurdukları komite altında 1 Mayıslar’a katılmasının tarihsel anlamı ve kazanımın altı çizildi. Yasakları dinlemeyen ve devlet terörüne boyun eğmeyip hakları için alanlara çıkan eylemciler selamlandı. “Muğla’da, Avrupalı turistlerin ve medyanın çokça bildikleri yalnızca Fethiye yoktur. İşçi direnişleriyle ünlü Yatağan da bu ile bağlıdır ve siz işçi, devrimci ve sendika aktivisti dostlarımızı işçilerin bu direnişlerini yerlerinde görerek, izleyerek orada ortaya çıkan deneyleri bu topraklara taşımaya çağırıyoruz” denilerek, enternasyonal dayanışmanın daha da büyütülmesin önemine vurgu yapıldı.

Hep bir ağızdan ve coşkuyla söylenen Enternasyonal marşıyla 1 Mayıs etkinliği saat 18.30’da sona erdi.

Kızıl Bayrak / Stuttgart

 

 

 

 

Frankfurt’ta 1 Mayıs

 

Frankfurt’taki 1 Mayıs kutlaması kitlenin saat 09.30’da Günthersburg Parkı’nda toplanmasıyla başladı. Saat 10.00’da ise kortejler oluşturularak yürüyüşe geçildi.

Yürüyüş kolunun en önünde DGB’nin bu yılki 1 Mayıs sloganı olan “İyi iş, sosyal Avrupa!” yazılı pankart taşındı.

DGB’ye bağlı sendikaların kortejleri yürüyüş kitlesinin büyük kısmını oluştururken, bunlardan en kitlesel olanları İG Metal ve Ver.di sendikalarıydı. Sendikaların talepleri arasında 8,50 Euro asgari saat ücreti, meslek yapan gençlerin kadrolaştırılması, taşeronlaştırmanın kaldırılması, daha iyi iş ve çalışma koşullarının sağlanması gibi istemler vardı.

Yerli devrimci demokrat partilerden Die Linke, MLPD, DKP, Attac pankart, döviz ve bayraklarıyla yürüyüşe katıldılar.

Her zamanki gibi yürüyüş kitlesinin en canlı ve en coşkulu kitlesini Türkiyeliler’in kortejleri oluşturuyordu. Türkiyeliler’in yanısıra İranlı devrimciler ve Kürt hareketi de pankartlarıyla gösteriye katıldılar.

Komünistler yürüyüşte “Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın sosyalizm!” yazılı TKİP imzalı pankart ve parti bayrakları taşıdılar. Ayrıca BİR-KAR’a ait bir pankart ile flamalar taşındı. Komünistlerin kortejinde, atılan devrimci sloganlar ve söylenen devrimci marşlarla oldukça coşkulu ve canlı bir atmosfer hakimdi.

Yürüyüşün ardından şehir merkezindeki bir alanda miting gerçekleştirildi. Mitingde DGB ve çeşitli sendikaların temsilcileri, sosyal adalet, daha iyi iş ve çalışma koşulları, ücretlerin yükseltilmesi ve daha sosyal bir Avrupa’nın sağlanması içerikli konuşmalar gerçekleştirdiler.

Olumsuz hava şartlarına rağmen Frankfurt 1 Mayısı’na yaklaşık 10 bin işçi ve emekçi katıldı.

Mitingin ardından Bir-Kar çalışanları Frankfurt belediyesi tarafından organize edilen Enternasyonal 1 Mayıs Şenliği’ne katıldı. Burada Greif direnişiyle dayanışma amacıyla bir stand açarak işçi ve emekçilere Greif direnişiyle ilgili bilgilendirmede bulunuldu. Ayrıca burada kurulan ortak sahnede şiir ve müzik dinletisi yapıldı.

Kızıl Bayrak / Frankfurt

 
§