2 Mayıs 2014
Sayi: KB 2014/18

Bir kez daha Taksim kararlılığı gösterildi ama...
2014 Taksim 1 Mayısı ve DİSK
Taksim için militan direniş!
Kızılay’da devrimci 1 Mayıs coşkusu!
İzmir’den Taksim’e,
Kızılay’a selam!
Bursa’da 1 Mayıs!
Adana’da 1 Mayıs!
Kayseri'de 1 Mayıs!
İllerde 1 Mayıs
Kürdistan’da 1 Mayıs eylemleri

Greif işçileri: Kral çıplak!

Greif direniş günlüğü
Devrimci mirası yaşatmak, daha ileriye taşımakla mümkündür!
Dünyada 1 Mayıs
Avrupa’da 1 Mayıs
Köln’de 1 Mayıs!
Wuppertal’da 1 Mayıs
Stuttgart’ta 1 Mayıs
Essen’de 1 Mayıs!
Basel’de 1 Mayıs kutlaması
Irkçı Apartheid rejiminin yıkılışının 20. yılında…
Ukrayna krizi farklı cephelerde sürüyor
Faşizme karşı görkemli zaferin 69. yılı…
DİSK/Tekstil’in
Adana Bossa işçisine ihaneti
Ermenilere yönelik taziye açıklaması
ve gerçekler! - H. Yağmur
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Köln’de 1 Mayıs!

 

Köln 1 Mayıs’ı her zamanki gibi Alman Sendikalar Birliği (DGB) binasının önünde toplanılması ile başladı. Saat: 12.00’den itibaren kortejler oluşturularak yürüyüşe geçildi.

Yürüyüş kolunun en önünde DGB’ye bağlı işçi sendikaları yer aldı. En önde DGB imzalı “İyi iş, sosyal Avrupa!” yazılı pankartın arkasında dizilen işçi sendikalarından en kitleseli, her zamanki gibi Ford işçilerinin de yürüdüğü IG Metal korteji idi. Bunu Ver.di, IG Bau vb. sendikalar izledi. IG Metal kortejinde, Ford’un yeni modeli olan Fiesta’nın Köln’de üretilmesi talebi öne çıktı. Yanı sıra, düşük ücret, asgari saat ücretinin 8.50 Euro olması, meslek yapan gençlerin kadroya alınması vb. talepler de yükseltildi.

Yerli devrimci partilerden MLPD, “İnsanın ve doğanın sömürülmesine karşı, gerçek sosyalizm için mücadele et!” yazılı pankartla katıldı. KPD Yeniden İnşa Örgütü ise “Taşeronlaştırmaya, zorla çalıştırılmaya, yıkım ve savaşa karşı çözüm elimizde: Sosyalizm! Onun için mücadele edelim!” yazılı bir pankart taşıdı.

Die Linke’nin yanı sıra burjuva partilerinden SPD ve Yeşiller 90 ve Attac da yürüyüşe katılırken, İranlılar, çevre ile ilgili talepler ile yaşanabilir ve ucuz konut sorununu dile getiren çeşitli örgütlemelerin de yürüyüşe katıldıkları gözlendi.

Türkiyeli parti ve örgütlerin bir kısmı ile bazı yerli gruplar “Devrimci 1 Mayıs Bloku” adıyla ortak bir pankart arkasında yürüdü. Bu blokta ADHK, TİKB, Mala Kurda, EÖC, Rote Aktion ve IAB bayrak ve flamalarıyla yer aldılar.

TKP/ ML, Halk Cephesi, Dev-Yol, ÖDP, DİDİF de kendi pankart ve bayrakları ile yürüyüşe katıldılar.

Her zaman olduğu gibi, yürüyüşün en canlı ve coşkulu kesimini teşkil eden Türkiyeliler’in kortejlerinde geçen seneye göre kısmi bir artış olduğu gözlendi.

Komünistler ise üzerinde “Kapitalizm işsizlik, ırkçılık ve savaş demektir, yaşasın sosyalizm!” yazılı olan TKİP imzalı bir pankart ile parti ve Bir-Kar bayraklarının taşındığı bir kortej ile katıldılar. Komünistlerin kortejinde kapitalizm karşıtı, devrim ve sosyalizme ilişkin Almanca ve Türkçe sloganlar sık sık atılırken, hep bir ağızdan 1 Mayıs, Çav Bella ve Avusturya İşçi marşları coşku ile söylendi. Yine özellikle genç komünistler tarafından Almanca ve Türkçe olarak başarıyla yapılan ajitasyon konuşmalarında kapitalizm teşhir edilirken, Taksim 1 Mayısı’na da selam gönderildi ve İstanbul’daki polis terörü protesto edildi. Greif işçileri de unutulmayarak, direnişleri “İşgal-grev- direniş!” sloganıyla selamlandı.

Gözlemciler tarafından geçen seneden daha kalabalık olduğu belirtilen yürüyüşe binlerce kişi katılırken, yürüyüşün ardından Heumarkt Meydanı’nda bir miting gerçekleştirildi. Mitinge 7 ile 8 bin arasında kişi katılırken, miting alanı kurulan yemek ve bilgilendirme standlarından dolayı oldukça daraldığından kitlenin bir kısmı alana giremeden dağıldı.

Mitingde DGB ve çeşitli sendikaların temsilcileri ile sendikaların gençlik örgütleri adına konuşmalar yapıldı. Kürsüde yine hiçbir devrimci-sosyalist sese yer verilmedi. Sendikacıların konuşmaları genellikle daha iyi bir iş, yaşam ve “daha sosyal bir Avrupa” içerikliydi. Demagoji yaparak kendi rollerini unutturan sendika bürokratları, işçi sınıfının taleplerinin nasıl karşılanacağı veya neden karşılanmadığından bahsetmekten özenle kaçındılar.

Konuşmaların ardından yapılan müzik dinletisiyle miting sona erdi.

Kızıl Bayrak / Köln

 

 

 

 

Dortmund’da 1 Mayıs

DGB’nin “İyi iş, daha adaletli bir sosyal Avrupa!” şiarıyla düzenlediği Dortmund’daki 1 Mayıs kutlaması saat 11.00’de Şehir Tiyatrosu’nun önünde başladı. Göstericiler buradan Westafalen Park’a kadar süren bir yürüyüş yaptılar. Her zamanki gibi bu yılki yürüyüş de resmi bir geçit havasında geçti.

Dortmun’daki 1 Mayıs gösterisine yerli ilerici ve devrimci partilerden MLPD ve DKP katıldı. Ayrıca MLPD gençlik örgütü Rebell ve Kadın örgütü Courage da gösterideki yerini aldı. MLPD’nin bu yılki temel şiarı “İnsanın ve doğanın sömürülmesine karşı, gerçek sosyalizm için mücadeleye!” idi.

Gösteriye Türkiyeli ilerici ve devrimci parti ve kurumlardan PKK, DİDİF, Alevi Dernekleri, AGİF ve Anadolu Federasyonu katıldı. Türkiyeli devrimci güçler her zamanki gibi gösterinin canlı geçmesinde rol oynadı. Yol boyunca canlı ve coşkulu sloganlar attılar. En fazla attıkları sloganlar ise, “Yaşasın enternasyonal dayanışma!”, “Faşizme karşı omuz omuza!” ve “Yaşasın 1 Mayıs!” sloganlarıydı.

Yürüyüşün ardından mitingde çeşitli konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda gösterinin temel şiarına uygun vurgular yapıldı. Ancak, insanca yaşamaya yeterli ücret sorunu özel biçimde öne çıkartıldı.

TKİP taraftarları 1 Mayıs gösterisine üzerinde “Kapitalizm barbarlıktır, çözüm sosyalizmdedir!” yazılı TKİP imzalı pankart ve kızıl bayraklarla katıldılar. Bir-Kar flamaları da taşındı. Ayrıca alanda bir yemek standı açtılar.

Dortmund’daki 1 Mayıs kutlamaları her zaman Neo-Naziler’in karşı gösterisi ile lekeleniyordu. Bu yıl da böyle oldu. Neo-Naziler 1 Mayıs günü yine, elbette ki polisin sıkı koruması altında yürüdüler. Anti-faşistler ve devrimciler ise onları yürütmemek için gün boyu çaba gösterdi.

Kızıl Bayrak / Dortmund

 

 

 

 

Paris’te 1 Mayıs

 

Paris’te 1 Mayıs, CGT FSU, FO ve Solidaires sendikalarının ortak çağrısıyla saat 15.00’te Bastille Meydanı’ndan Nation’a yürüyüş gerçekleşti. Sendikaların yanısıra Fransız sol partiler NPA, Fransız Komünist Partisi, Front de Gauche, Lutte Ouvriere , yerli ve göçmen demokratik kitle örgütleri de katıldılar Türkiyeli örgütlerden TKİP, TKP/ML, MKP, MLKP, TİKB ve Direniş Hareketi‘nin oluşturduğu 1 Mayıs Platformu’nun kürsüden okunan Fransızca ve Türkçe ortak bildirisinin yanı sıra kurumlar adına bildiriler okundu marşlar eşliğinde halaylar çekildi. Okunan ortak metinde ve kurumlar adına yapılan konuşmalarda işçi sınıfının tarihteki direnişlerinin yanısıra Greif işçileri ve Yatağan maden işçileri ve Taksim direnişi selamlandı. Fransız sendikalar ve partilerin kortejlerindeki pankart, döviz ve sloganlarda Hollande hükümetinin sosyal yıkım politikalarına, işsizliğe yoksulluğa karşı talepler ön plandaydı. 1 Mayıs Platformu’nun yanısıra ayrıca PKK, DHKP-C, Dev Yol, DİDİF, KDÖ ve Paris Alevi Kültür Derneği de alandaydılar. Yoğun yağmura rağmen kortejlere coşku hakimdi. Sendikalara göre Paris’teki yürüyüşe 65 bin işçi ve emekçi katıldı.

 
§