2 Mayıs 2014
Sayi: KB 2014/18

Bir kez daha Taksim kararlılığı gösterildi ama...
2014 Taksim 1 Mayısı ve DİSK
Taksim için militan direniş!
Kızılay’da devrimci 1 Mayıs coşkusu!
İzmir’den Taksim’e,
Kızılay’a selam!
Bursa’da 1 Mayıs!
Adana’da 1 Mayıs!
Kayseri'de 1 Mayıs!
İllerde 1 Mayıs
Kürdistan’da 1 Mayıs eylemleri

Greif işçileri: Kral çıplak!

Greif direniş günlüğü
Devrimci mirası yaşatmak, daha ileriye taşımakla mümkündür!
Dünyada 1 Mayıs
Avrupa’da 1 Mayıs
Köln’de 1 Mayıs!
Wuppertal’da 1 Mayıs
Stuttgart’ta 1 Mayıs
Essen’de 1 Mayıs!
Basel’de 1 Mayıs kutlaması
Irkçı Apartheid rejiminin yıkılışının 20. yılında…
Ukrayna krizi farklı cephelerde sürüyor
Faşizme karşı görkemli zaferin 69. yılı…
DİSK/Tekstil’in
Adana Bossa işçisine ihaneti
Ermenilere yönelik taziye açıklaması
ve gerçekler! - H. Yağmur
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

2014 Taksim 1 Mayısı ve DİSK

 

2014 1 Mayıs’ı mevcut sınıf hareketi tablosunu tüm yalınlığıyla gözler önüne serdi. En başta ise sendikal hareketin içler acısı durumunu bir kez daha ve çok yönlü olarak ortaya koydu.

Tepeden tırnağa kastlaşmış bürokrasinin denetiminde olan sendikal hareket, bu yılki 1 Mayıs’ı parçalı bir biçimde karşıladı. Türk-İş ve Hak-İş bürokratları gibi sermaye uşakları tarafından organize edilen 1 Mayıs eylemleri ise, sermaye düzeninin icazet sınırlarına hapsedilmiş, sönük ve tarihsel-devrimci özünden arındırılmış bir şekilde gerçekleştirildi.

Sermaye düzeninin baskı ve yasaklamalarına karşın Taksim 1 Mayıs’ı üzerinden direnme ve mücadele kararlılığı ortaya koyan DİSK ise, bu tablodan ayrı bir yerde dursa da, pratikte ortaya koyduğu iddiaların çok gerisinde bir tutum ortaya koydu.

İşçisiz DİSK korteji

Taksim iradesi beyan eden ve bu konudaki kararlılığını her fırsatta dillendiren DİSK’in, 2014 1 Mayısı’na dönük elle tutulur bir hazırlık yaptığını söylemek mümkün değil. Taksim’i kazanmak gibi ciddi ve büyük bir iddia karşısında hemen hemen hiçbir hazırlık yapmamak, örgütlü olduğu fabrika ve işyerlerinden doğru bu iddianın gereklerini yerine getirecek bir çalışmadan geri durmak, DİSK adına ortaya konulan Taksim iradesini en başta tartışmalı kıldı.

Bu durum tüm sonuçlarını eylem alanında da ortaya koydu. Akşamdan itibaren DİSK Genel Merkezi’ne gelen ve önceki gün 1 Mayıs kortejinde buluşan kitlenin neredeyse üçte ikisi ilerici sol güçlerdi. DİSK’e bağlı sendikaların bir çoğu Genel Merkeze hiç uğramazken, gelenler ise temsili bir katılım sağladı. Burada şu noktanın altını özellikle çizmekte fayda var. İşgal barikatlarını ve mücadele ruhunu 1 Mayıs alanlarına taşımaya hazırlanan Greif işçilerini DİSK’ten kovmaya kalkan sendika yöneticilerinin temsil ettikleri sendikalar (Gıda İş gibi) o gün ortalıkta yoktu. Bu sendikal anlayışı temsil edenler birkaç yöneticisi dışında 1 Mayıs’a tek bir işçi bile getiremediler, hatta temsili düzeyde bile katılım sağlayamadılar.

Direnme iradesi zayıf ve göstermelik bir DİSK

2014 Taksim 1 Mayıs’ı DİSK’in direnme kararlılığındaki zayıflığa ve bu konudaki tutumlarının göstermelik olduğuna da ayna tuttu.

Zira Taksim’i kazanmak için ortaya konan direniş boyunca, 1 Mayıs’ın mücadele ve savaş ruhundan yoksun, hele ki yasak zincirlerini kırma direncinden uzak bir DİSK tablosu vardı. Polis teröünün başlamasından itibaren -kimi göstermelik hamleler dışında- DİSK adına bütünlüklü bir direnme iradesinden söz etmek mümkün değil.

Bütün bu tablo DİSK adına ortaya konan Taksim iddiası ve iradesinin altının boş olduğunu göstermiş oldu.

Direnişi ve DİSK’i orta yerde bırakıp gittiler

DİSK adına ciddiyet tartışması yaratacak bir başka tutum ise, hali hazırda Taksim iradesi ile çatışmalar devam ediyorken ve bütün bir kamuoyu eylem komitesinin direnişe dair tutumunu ilgi ile bekliyorken, DİSK yönetiminin sessiz-sedasız ortalıktan kaybolması oldu.

Zira polis terörü karşısında önce Genel Merkez binasına çekilen DİSK’e bağlı sendika yöneticileri, zaman içerisinde parça parça binayı terk ettiler. Önceki yıl direniş sürerken bir açıklama yaparak eylemi bitirdiklerini söyleyen ve bu nedenle tepki toplayan DİSK yönetimi bu sene bunu dahi yapmayarak adeta bir skandala imza attılar.

DİSK yöneticilerinin halihazırda İstanbul’un birçok yerinde süren eylemin kendileri açısından bitirilip bitirilmediği konusunda sorulan soruları yanıtsız bırakması, dahası “eylemimiz devam ediyor ama bir eylem programımız yok” demeleri yaşanan skandalın boyutlarını da ortaya koydu. “Akşam üzeri eylem komitesi tarafından bir yazılı açıklama yapılacak” diyerek DİSK Genel Merkezi’ni terk eden DİSK yönetimi, böylece geçen yıl aldıkları tepkiyi de eylem komitesi ile paylaşmak üzere fiilen eylemi bitirmiş oldular. Akşam yapılan ve “seneye Taksim’deyiz” denen yazılı açıklama ise eylem komitesi adına fiilen bitirilmiş olan eylemin itirafı olmuş oldu.

İşin daha da ilginç olanı, dört bir yanı TOMA ve çevik kuvvetle sarılı olan, her an polis tehtidi ile karşı karşıya bulunan DİSK Genel Merkezi’ni de orta yerde bıraktılar. Günler once Greif işçilerini “güvenlik” gerekçesi ile DİSK’ten atmaya çalışan, “burası karargah ve biz buranın güvenliğini almalıyız” diyen yönetim karagahlarını bırakıp parça parça gittiler. Hem de düşman kuşatması altındayken!

Günlerdir olduğu gibi DİSK’in güvenliği ve savunması ise, 1 Mayıs’ın da en direngen güçlerine, Greif işçilerine ve sınıf devrimcilerine kalmış oldu.

DİSK’in devrimci ruhu ve direngen yanı: Greif işçileri

2014 1 Mayıs’ında DİSK’in tarihine onurlu bir direniş bırakanlarda oldu elbet; Greif işçileri. İşçi sınıfının en ileri en devrimci ve en militant bölüğü olan Greif işçileri, 1 Mayıs Taksim direnişine günlerce önceden hazırlandılar. Bu hazırlığın tüm sonuçlarını 1 Mayıs direnişinde ortaya koydular.

Saatlerce polis terörüne direnen Greif işçileri, bu savaş boyunca DİSK’i de gözü pek bir şekilde savundular. Onlara “sendikamızı yıpratıyorsunuz” diyenler ortada yokken onlar hayatlarını ortaya koyarak sendikalarını savundular. DİSK’in gerçek sahibi olduklarını bir kez daha gösterdiler.

DİSK’in devrimci ruhunu mücadele barikatlarında dövüşerek yaşatan Greif işçileri toplam 1 Mayıs direnişinin de en dinamik ve direngen bölüğünü temsil ettiler.

 
§