2 Mayıs 2014
Sayi: KB 2014/18

Bir kez daha Taksim kararlılığı gösterildi ama...
2014 Taksim 1 Mayısı ve DİSK
Taksim için militan direniş!
Kızılay’da devrimci 1 Mayıs coşkusu!
İzmir’den Taksim’e,
Kızılay’a selam!
Bursa’da 1 Mayıs!
Adana’da 1 Mayıs!
Kayseri'de 1 Mayıs!
İllerde 1 Mayıs
Kürdistan’da 1 Mayıs eylemleri

Greif işçileri: Kral çıplak!

Greif direniş günlüğü
Devrimci mirası yaşatmak, daha ileriye taşımakla mümkündür!
Dünyada 1 Mayıs
Avrupa’da 1 Mayıs
Köln’de 1 Mayıs!
Wuppertal’da 1 Mayıs
Stuttgart’ta 1 Mayıs
Essen’de 1 Mayıs!
Basel’de 1 Mayıs kutlaması
Irkçı Apartheid rejiminin yıkılışının 20. yılında…
Ukrayna krizi farklı cephelerde sürüyor
Faşizme karşı görkemli zaferin 69. yılı…
DİSK/Tekstil’in
Adana Bossa işçisine ihaneti
Ermenilere yönelik taziye açıklaması
ve gerçekler! - H. Yağmur
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Essen’de 1 Mayıs!

 

Kapitalizmin krizinin işçi ve emekçiler cephesinde yarattığı yıkıma, biriken öfkeye ve bu öfkenin sokaklara taşınması gereken bir günde, düzene hizmette kusur etmeyen sendika bürokratlarının ihaneti ve ne kadar alçalabildikleri, bu 1 Mayıs’ta da bir kez daha ortaya çıktı.

Dünya işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve sermaye sınıfına karşı bir kavga günü olan 1 Mayıs uzun yıllardır, Avrupa’nın tümünde resmi geçit törenlerine dönüştürülmüş bulunmaktadır.

Hem 1 Mayıs’a ilişkin ön hazırlık çalışmalarında, hem de 1 Mayıs günü alanlarda bu durum açıkça görülmektedir. Artık bu ülkelerde 1 Mayıs yürüyüşleri bir avuç duyarlı işçinin özel duyarlılıkları sonucu gerçekleşmektedir. Sendika bürokratlarının özel bir çabasının ürünü olarak yürüyüşlerde yerini alması gereken binlerce işçi, her türlü devrimci özü boşaltılmış olan karnaval havasındaki alan kutlamalarına yöneltilmektedirler. Bunun bir sonucu olarak yürüyüşler ne yazık ki güçsüz geçmekte ve sınıf kendi kimliğine yabancılaştırılmaktadır.

Essen’de de ne yazık ki 1 Mayıs yürüyüşleri her yıl olduğu gibi bu yıl da bu şekilde gerçekleşmiştir. Bu seneki yürüyüşe başta ilerici devrimci işçilerin özel bir çabası sonucu farklı işkollarından işçiler sendika pankatlarıyla katılırken DKP, MLPD ve Sol Parti eyleme katılmışlardır.

Göçmen örgütlerden ise DİDİF her sene olduğu gibi suya sabuna dokunmayan, geri reformist taleplerin ön plana çıkartıldığı pankatlarıyla katıldılar. Essen TKİP taraftarları ise üzerinde “Özgürlük, devrim ve sosyalizm için, bütün ülkelerin işçileri birleşiniz!” şiarı yazılı TKİP imzalı bir pankartın yanısıra kızıl bayraklarla görsel bir zenginlikle yürüyüşe katıldılar. Ayrıca yürüyüşte Greif işçilerininin dövizleri ve BİR-KAR bayraklarıyla birçok emekçinin de yürüyüşte yerini aldığı gözlemlendi.

Essen TKİP taraftarları 1 Mayıs yürüyüşlerinden sonra her yıl yapılan, Enternasyonal Kültür Festivali’nde hem bilgilendirme masası hem de yemek standtları açarak bu yıl da yerini aldı.

TKİP bayrakları ve pankartı ile bezenmiş stand yine emekçilerin ilgi merkezi oldu ve akşamın geç saatlerine kadar standı ziyaret eden emekçilerle, hem Türkiye’deki hem de Avrupa’daki politik gündemler üzerinden sohbetler edildi. Her anlamıyla sabahın saat 10.00’undan akşamın 22.00’sine kadar dolu dolu bir 1 Mayıs geçirildi. Ayrıca bu kültür festivalinde yine Essen BİR-KAR çalışanlarınının Greif direnişi ile ilgili bilgilendirme standı açtığı ve konuyla ilgili yaygın bir şekilde bildiri dağıtımı yaptığı gözlemlendi.

Kızıl Bayrak / Essen

 

 

 

 

Berlin’de 1 Mayıs

 

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs Berlin’de yapılan farklı eylemlerle kutlandı.

Bunlardan ilki 1 Mayıs’tan bir gün önce Çarşamba günü ağırlıklı olarak otonom gruplardan oluşan çevrelerce Wedding semtinde yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yürüyüştü.

Sendikaların düzenlediği yürüyüş ise 1 Mayıs günü tarihi Alexanderplatz yakınında Hackescher Markt’da DGB binası önünde saat 10.00 da başladı.

Kortejin en önünde DGB’nin bu yıl şiarlaştırdığı 1 Mayıs sloganı “İyi iş. Sosyal bir Avrupa.” yazılı pankart taşındı. DGB pankartının arkasında IG Metal, Ver.di, GEW vb. sendikalar kortejlerini oluşturdular. Bu sendika kortejlerinin arkasında göçmenlerin oluşturduğu kortejler yer aldı. Kortejlerin katılımı geçen seneye oranla daha düşüktü. Yürüyüşe yaklaşık 4-5 bin kişi katıldı. Yürüyüşte öne çıkan pankart ve dövizlerde daha çok iş güvencesi, işçi ücretlerinin yükseltilmesinin yanısıra kapitalizm ve krizinin eleştirisi ve sosyal bir Avrupa vurgusu öne çıkarken, yürüyüş kortejlerinde coşku zayıftı. Yürüyüş saat 12.00’de tarihi Brandenburger Tor’da yapılan mitingle son buldu.

Miting alanında DGB Berlin-Brandenburg başkanı temsilcisi Christian Hossbach, IG Metall Berlin-Brandenburg başkanı Irene Schulz birer konuşma yaptılar. Miting alanına katılım ise yaklaşık 10 bin civarında oldu. Komünistler yürüyüşe, “Hep birlikte sosyal yıkıma, ırkçılığa ve emperyalist saldırganlığa karşı!” şiarlı TKİP imzalı pankartla katıldılar.

1 Mayıs’ın içeriğini boşaltma karnavalı

Berlin’de düzenlenen bir diğer 1 Mayıs eylemi ise Kreuzberg semtinde yapılan “May Fest” festivali oldu. 1 Mayıs’ın içeriğini boşaltmaya dönük olarak yapılan bu festival tam anlamıyla bir karnaval gibi geçti. Yüzlerce yiyecek ve içecek standının yanısıra dans ve her yüz metrede bir müzik standı kurulmuştu. Yüz binlerce insanın katıldığı “May Fest” akşam saatlerinde başlayan yürüyüşle devam etti.

Anti-faşist grupların yürüyüşüne polis saldırısı

Anti-faşist, otonom gruplarının düzenlediği yürüyüş Kreuzberg semtinde Lausitzer Platz’da saat 18.00’den itibaren kitlenin bir araya gelmesiyle başladı.

Anti-faşist, otonom grupların gerçekleştirdiği bu yürüyüşe yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Çoğunluğu gençlerden oluşan eylemcilere yer yer polis saldırdı. Yürüyüş saat 21.00’de SPD merkez binasında son buldu.

Berlin polisi yapılan bu yürüyüşler için 7 bin polisin görevlendirildiğini açıkladı.

Kızıl Bayrak / Berlin

 
§