5 Temmuz'03
Sayı: 26 (116)


  Kızıl Bayrak'tan
  Yalana, demagojiye, devlet terörüne ve aldatmaya dayalı sahte çözümler çökmeye mahkumdur!..
  Ne pişmanlık yasası ne de af! Çözüm devrimde!
  İhanetin hesabını soralım!
  PETLAS grevi Bakanlar Kurulu kararı ile yasaklandı...
  Yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvet bu çürümüş düzenin karakteridir...
  Irak halkının direnişi işgalcileri açmaza sürüklüyor...
  Amerikan emperyalizmi "yol haritası" için bastırıyor
  Sivas katliamı protestolarından...
  Katliamların hesabını işçi ve emekçiler soracak!
  Sivas katliamının yıldönümünde katillere ödül gibi af projesi
  Hava-İş Örgütlenme Uzmanı Munzur Pekgüleç ile TİS süreci üzerine konuştuk...
  KESK'in evrimi: Fiili-meşru mücadeleden yasaların ardına/1
  Toplu görüşme oyunu değil, devrimci sınıf mücadelesi!
  Anadolu Yakası BDSP çalışmalarından...
  İşçi ve emekçi eylemlerinden...
  Irak'ın yeni bir Vietnam'a dönüşmesi savaş çetesinin de sonu olacak...
  İtalya'da yeni sosyal saldırı paketleri hazırlanıyor!
  Almanya'da metal grevi...
  "Topluma kazandırma..."
  Bültenlerden...
  Küçük sanayi siteleri
  İsrail ve BBC
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
İşçi ve emekçi eylemlerinden...

Kula Mensucat’ta grev devam ediyor

25 Haziran günü greve çıkan Bayraklı Kula Mensucat işçilerinin grevi ikinci haftasına girdi. 450 işçi geçmiş yıllara ait haklarının gaspedilmesi üzerine greve gitmiş, sorun çözülene kadar yeni dönem TİS’ler için görüşmeyeceklerini belirtmişlerdi.

Öz İplik-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Sabriye Bereket İzmir’de tekstil sektöründe tek örgütlü işyeri olduklarını bu nedenle grevlerinin önemli olduğunu vurguladı. İşçilerin haklarını ekonomik sıkıntılar nedeni ile ödeyemediği bahanesini öne süren patronların İstanbul ve Akdeniz’de turistik işletme ile Manisa’da tekstil fabrikası aldıkları söyleniyor.

Deri-İş yöneticileri tahliye oldu

TİS sürecinde yaşanan uyuşmazlık nedeniyle yaptıkları basın açıklamasına güvenlik güçlerinin saldırması sonucu gözaltına alınarak tutuklanan Deri-İş Sendikası Tuzla Şube Başkanı Hasan Sonkaya ile Şube Sekreteri Hüseyin Ayyüzen 2 Temmuz’da tahliye edildi. Şube yöneticilerini yalnız bırakmayan yaklaşık 300 deri işçisi mahkeme girişinde bekleyerek destek verdiler.

Haseki Devlet Hastanesi çalışanları eylem yaptı

2 Temmuz’da hastane bahçesinde Kamu Yönetimi Reformu’nu ve özelleştirme saldırısını protesto eden Haseki Devlet Hastanesi çalışanları bir basın açıklaması yaptılar. Eyleme TEKEL işçileri de destek verdiler.

“İşçi-memur el ele genel greve!”, “Özelleştirme işssizlik, talan, sömürüdür!” sloganlarının atıldığı eylemde basın açıklamasını SES Aksaray Şube Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Fidanboy okudu. Fidanboy, “Kamu Yönetimi Reformu, Sağlıkta Dönüşüm Paketi adı altında sağlık, eğitim gibi ücretsiz yararlanması gereken hakların ortadan kaldırılarak paralı hale getirilmesini; başta sağlık vergisi olmak üzere, yeni vergiler konulmasını; hastanelerin özelleştirilmesini, Genel Sağlık Sigortası ile sağlık ve sosyal güvenliğin özel sigorta şirketlerine devredilerek, piyasanın kar hırsına terk edilmesini yasallaştırılmaya hazırlanıyor” diyerek haklarımıza sahip çıkalım çağrısında bulundu.

Başbakanlık Basımevi işçileri greve çıkıyor

Resmi Gazete’nin basıldığı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nde çalışan işçiler, 3 Temmuz günü grev kararı aldı.

Basın-İş Sendikası’nda örgütlü işçiler öğle saatlerinde Müdürlük önünde biraraya gelerek grev ilanını Başbakanlık Basımevi’nin kapısına astılar.

Sendika Başkanı Ali Ekber Güvenç yaptığı açıklamada TİS görüşmelerinde bir anlaşma sağlanamadığını belirterek, sendika olarak, kendi çalıştıkları kurumda grevin ilk adımını attıklarını ifade etti. Başbakanlık Basımevi’nin 156 işçisinin net 600 milyon lira maaş aldığını belirten Güvenç, “Sıfır zam veya yüzde 4-5 gibi komik zam oranları kabul edilemez” dedi.

SEKA işçilerinden satışa tepki

25 Haziran günü Balıkesir SEKA’nın Albayraklar’a devri sırasında tepki gösteren işçiler Selüloz-İş Sendikası Genel Başkanı’na saldırdılar. Albayraklar şirketi, fabrikada çalışan 287 işçiyi ihbar tazminatlarını ödeyerek işten attı. İşçilerin kıdem tazminatları da SEKA Genel Müdürlüğü tarafından ödenecek. Fabrikada görevli 70 memurun da değişik işyerlerine gönderileceği belirtildi.

Taksim İlkyardım Hastanesi çalışanları kadrolaşmaya tepki gösterdi

Hastane çalışanları başhekimin keyfi tutumunu, kadrolaşmayı, hastanenin acil ihtiyaçlarının karşılanmamasını protesto ettiler. Taksim İlkyardım Hastanesi’nde 27 Haziran günü biraraya gelen çalışanlar açıklama yapmadan önce basının ilgisizliğini alkışlarla protesto ettiler. “Susma sustukça sıra sana gelecek!”, “Baskılar bizi yıldıramaz!” solaganlarının atıldığı eylemde emekçiler “Bir işyerinin gelişmesi ve iyi hizmet sunabilmesi” için çalışanların ortak karara katıldıkları zaman mümkün olacağını dile getirdiler. Hastane çalışanları adına açıklama yapan Hatice Avan, “Özellikle Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) çalışanlarına karşı baskılar daha da artmıştır” dedi.

Giresun SEKA işçileri AKP hükümetini protesto etti

Giresun SEKA Fabrikası işçileri, AKP İl Kongresi’nin yapıldığı bina önünde düzenledikleri basın açıklaması ile özelleştirmeyi protesto ettiler. Eylemde konuşma yapan Selüloz-İş Giresun Şube Başkanı Mehmet Aydın, fabrikada 450 işçinin çalıştığını belirterek “işyerini terketmeme, açlık grevi gibi eylemlerimiz sürüyor” dedi.

Aytemizler Tekstil’de işçi kıyımı

Sincan Organize Sanayi’de kurulu Aytemizler Tekstil Fabrikası patronu, 20 işçiyi işten attı. DİSK’e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası’nın örgütlü olduğu işyerinde işçi sayısı 350’den 50’ye düşürülmek isteniyor. “İş disiplinine uymadığı” iddiasıyla tazminatsız olarak işten atılan bir işçinin ardından 27 Haziran günü de 20 işçinin iş akdi feshedildi. Atılan işçilerin ortak özelliği sendikalaşma faaliyeti yürüten işçiler olmaları. Böylece 165 olan sendikalı işçi sayısı 110’a düşmüş oldu.

Dönmez Dericilik’den 90 işçi daha atıldı

İzmir Karabağlar’da kurulu Dönmez Dericilik fabrikasında, sendikalaşmaya çalışan 90 işçi daha 1 Temmuz günü işten atıldı.

Dönmez Dericilik’te “işlerin daraldığı ve verimsiz oldukları” gerekçesiyle daha önce de 9 işçi işten atılmıştı. 70-80 kişinin kaldığı işyerinde 2 aydır işçilere maaş ödenmiyor. Patron, işçilere asgari ücret üzerinden bordro imzalatmaya çalışıyor. Ancak işçiler, maaşlarının bordroya tam olarak yansıtılmasını, yakacak, bayram parası gibi haklarının tekrar verilmesini ve kötü çalışma koşullarının düzeltilmesini istiyorlar.