21 Haziran'03
Sayı: 24 (114)


  Kızıl Bayrak'tan
  Kuşatmayı yarmak için öncü ve devrimci işçiler bir adım öne çıkmalıdır!
  Kamu TİS'leri sürüyor...
  Uğur Ziyal'ın ABD ziyareti ve ötesi...
  ÇEAŞ ve Kepez elektrik operasyonu
  Özelleştirme yağma ve talandır!
  KESK bölge mitingleri...
  Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu araştırmasını bitirdi...
  Irak'ta işgal karşıtı direniş büyüyor...
  "Yol haritası" şimdiden iflas etti!
  Savaş kundakçılarının yeni hedefi İran!
  İran: İç dinamikler ve emperyalist hesaplar
  İşçi hareketinin sorunları ve müdahale sorumluluğu
  Ünifil'de sendikalaşmaya karşı işten atmalar ve işçilerin iş bırakma eylemi
  İşçi ve emekçi eylemlerinden...
  Teslimiyetçi bir liberalin "genel af" hayali ve kuyrukçu argümanları
  Burjuvazi sömürü ve saldırıda tatil yapmıyor...
  Geleceğine sahip çık!
  Fransa'daki büyük kitle hareketliliği hız kesiyor...
  ABD, Ortadoğu ve Filistin...
  Etkinlik ve faaliyetten...
  Fantezi fabrikaları
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
KESK bölge mitingleri...

Bursa mitingi...

“Kölelik yasasına hayır!”

KESK’in Kamu Personel Rejimi ve Yerel Yönetimler yasa tasarılarına karşı  aldığı eylem kararı gereği Bursa’da da 14 Haziran günü bölgesel düzeyde bir miting gerçekleştirildi. Zafer Parkı’nda toplanan kitle Gökdere Meydanı’na doğru yürüdü. Bursa dışında 14 ilden eyleme katılan kamu emekçileri, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Kamu Personel Yasası’na hayır!”, “Parasız eğitim, parasız sağlık!”, “Okullar halkındır satılamaz!”, “Sefalete teslim olmayacağız!”, “Kahrolsun İMF bağımsız Türkiye!”, “Toplusözleşme hakkımız grev silahımız!”, “Kölelik yasasına hayır!” sloganları attılar.

Kocaeli’den katılımın diğer illere göre nispeten yüksek olduğu eyleme işçi sendikalarından sadece TÜMTİS az sayıda bir kitle ile de olsa destek verdi. Diğer sendikalar yalnızca temsilci düzeyinde katıldı.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı eylemde, KESK Bursa Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Şube Başkanı Sayım Gültekin bir konuşma yaptı. Gültekin konuşmasında kamunun küçültülmesi adı altında onbinlerce emekçinin sokağa atılmak istendiğini belirtti. Buna asla müsade etmeyeceklerini söyleyen Güntekin, mücadelenin yükselerek süreceğini vurguladı. KESK MYK Üyesi Güven Gerçek ise çıkartılmak istenen yasaların emekçilerin işgüvencesini ortadan kaldırdığını, emekçileri gündelikçi işçi konumuna getirdiğini vurguladı. Yasaların geri çekilmesi için hükümeti son kez uyardıklarını söyleyen Gerçek, aksi durumda kamu emekçilerinin işyerlerini terketmeyeceğini ve hizmet üretmeyeceğini belirtti. Yapılan konuşmaların ve çekilen halayların ardından eyle bitirildi.

SY Kızıl Bayrak/Bursa

Samsun mitingi...

“Genel grev genel direniş!”

Samsun bölge mitingi 14 Haziran günü Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Çorum, Sinop’tan gelen kamu emekçilerinin katılımıyla gerçekleşti. Saat 13:00’de toplanan kitle Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Eyleme işçi sendikalarından TÜMTİS, Petrol-İş, Genel-İş üyesi işçiler destek verdi.

3 bini aşkın emekçinin katıldığı eylemde “Genel grev genel direniş!”, “Özelleştirme vatana ihanettir!”, “Direne direne kazanacağız!” sloganları atıldı. Konuşma yapan KESK Genel Başkanı Sami Evren, çıkartılmak istenen yasaların kamunun talan edilmesine yönelik olduğunu vurguladı. Kamu emekçilerinin ücretlerinin enflasyon karşısında eridiğini belirterek hükümeti toplusözleşme yapmaya çağırdı. Samsun Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve SES Şube Başkanı Süleyman Bal ise hükümetin İMF’nin ve sermayenin programını uyguladığını ve bu uygulamaların halkın aleyhine olduğunu belirtti.

SY Kızıl Bayrak okurları/Samsun

Antep mitingi...

“Personel yasasına hayır!”

KESK’in üç bölgede düzenlediği mitinglerden biri 14 Haziran’da Antep’te gerçekleşti. Mitinge çevre illerden Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Urfa, Hatay, Malatya, Maraş, ilçelerden Dörtyol, Ceyhan ve Elbistan’dan katılım oldu. Eski otogarda toplanan kitle kısa bir yürüyüşten sonra tren istasyonu önündeki alanda toplandı. En kitlesel katılımı Eğitim-Sen gerçekleştirdi. BES, SES, Tüm Bel-Sen’in katılımı zayıftı. İşçi sendikalarından Türk-İş Bölge Temsilciliği, Tek Gıda-İş Gaziantep Şubesi ve DİSK Bölge Temsilciliği pankartlarıyla katılarak eyleme destek sundular.

Bölge mitingi olduğu düşünüldüğünde katılım zayıftı. Eyleme yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Havanın sıcak olmasına rağmen sloganlar çoşkuyla atıldı. “Direne direne kazanacağız!”, “Kahrolsun İMF, işbirlikçi AKP!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Susma haykır, halklar kardeştir!”, “Hükümet yasanı al başına çal!”, “Personel yasasına hayır!”, “İşçi-memur elele genel greve!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!” sloganları sıkça atıldı.

KESK dönem sözcüsü Kemal Kaya’nın konuşmasının ardından Türk-İş Bölge temsilcisi bir konuşma yaptı. TEKEL’in özelleştirilmesiyle ilgili konuşması sık sık özelleştirme karşıtı sloganlarla kesildi. “TEKEL’e uzanan eller kırılsın!”, “TEKEL işçisi yalnız değildir!”, “İşçi-memur elele genel greve!” sloganları oldukça güçlü atıldı. Ardından KESK Genel Sekreteri ABD’nin Ortadoğu politikalarını kınayan konuşmasının ardından miting sona erdi.

SY Kızıl Bayrak/AdanaÇukobirlik işçileri kapatılma kararına karşı eylem yaptı...

“Çukobirlik kapatılamaz!”

Çukobirlik’te boya, baskı ve iplik dokuma fabrikalarının kapatılmak istenmesi üzerine işçiler sendika şubesi önünde toplanarak AKP binasına doğru yürüyüşe geçtiler. İşçiler Atatürk Caddesi’nden yürümek isteyince polis barikatıyla karşılaştılar. Ara sokaklardan T. Cema Beriker Caddesi’ne çıkan işçilerin önü tekrar kesildi. Ancak işçiler hükümet karşıtı sloganlarla yürüyüşlerini sürdürdü. AKP binası önünde “Çukobirlik bizimdir, kapatılamaz!”, “Hükümet istifa!”, “İş, ekmek yoksa barış da yok!”, “İMF defol bu memleket bizim!”, “Hükümet şaşırma sabrımızı taşırma!”. sloganları haykırdı.

Çukobirlik Şube Başkanı Ali Caymaz konuşmasında Çukobirlik’in kapatılmasını İMF’nin dayattığına değindi ve “İşçinin güvencesinden çok işyerinin güvencesine önem veriyoruz” sözünü hatırlatarak Çukobirlik’in bir işyeri olduğunu anımsattı. Sloganlarla eylem sona erdi.

Çukobirlik yönetiminin açıklamasına göre Haziran’da boya ve basma, 4 Temmuz’da ise iplik dokuma kapatılacak.

SY Kızıl Bayrak/Adana