14 Haziran'03
Sayı: 23 (113)


  Kızıl Bayrak'tan
  15-16 Haziran sendika ağalarına rağmen yaratılır!
  Özelleştirmeye karşı birleşik, etkin ve militan bir mücadele için...
  Cumhurbaşkanı "kölelik yasası"nı hukuka uygun buldu!
  İzmit mitinginde binler haykırdı...
  İzmit mitinginde işçilerle konuştuk...
  Petkim işçileri Ankara'ya yürüdü
  Sağlık işçilerinden Almanya'daki grevci metal ve çelik işçilerine...
  19 Aralık katliamı ve üstü örtülemeyen gerçekler
  BEKO'da esnek çalışma oturtuluyor
  Kamu TİS'leri devam ediyor...
  Filistin halkı "yol haritası" adlatmacasına kanmıyor...
  Haydutların maskesi düştü!
  Kölelik yasasına karşı örgütlenmeye, birleşik mücadeleye!/2
  Yolsuzluk düzeninde yosuzluk soruşturması!
  Ekim Gençliği'nden...
  Bültenlerden...
  Onurlu kavgamızın namuslu kalem işçileri: Nazım Hikmet, Ahmed Arif, Orhan Kemal...
  "Genel af kampanyası"
  Ulusal kurtuluş sorunu ve çözüm seçeneği
  İşçi Kültür Evleri'nden açıklama:
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
İşçi Kültür Evleri’nden açıklama:

Baskılara, zulme ve sömürüye
birlikte karşı koyalım!

Çeşitli kentlerde faaliyet yürüten İşçi Kültür Evleri, kuruldukları andan başlayarak devletin yakın ilgisine mazhar olmaktadır. Devletin kolluk kuvvetleri şimdiye kadar sudan bahanelerle defalarca kültür evlerimizi basarak terör estirmiş, faaliyetlerimizi durdurmak için kurumlarımızın kapısına kilit vurmuştur. Pendik İşçi Kültür Evi, kurumu ziyarete gelen (!) jandarmaya istenilen evrakların gösterilmemesi (!), güvenlik kuvvetlerine mukavemet gösterilmesi gibi uydurma gerekçelerle halen kapalı tutulmaktadır.

Bu yakın ilgiden en son, bir süre önce Adana’da açılan Şakirpaşa İşçi Kültür Evi de payını aldı. Üstelik aynı gerekçelerle.

Gün geçmiyor ki, devrimci faaliyet yürüten basın-yayın organları, kurum ve kuruluşlar basılıp dağıtılmasın, kapılarına kilit vurulmasın. Gün geçmiyor ki, devrimci faaliyeti omuzlayan insanlar baskılara, soruşturmalara, keyfi gözaltılara ve her türden devlet terörüne maruz kalmasın. Yargılı-yargısız infazların, göz altında kayıpların, her türden yasak ve baskıların kol gezdiği; emekçiler için yaşamın bir cehenneme dönüştürüldüğü bu ülkede tüm bunlar nedensiz değildir.

Onlar istiyorlar ki, bu sömürü, soygun ve talan düzeni sonsuza kadar sürsün.

Onlar istiyorlar ki, kapitalist sömürü cehenneminde yaşayan işçi ve emekçilerin sesi soluğu çıkmasın.

Onlar istiyorlar ki, günde 11-12 saat çalışmaya mahkum edilen emekçiler, sefalet içindeki yaşamdan, kölece çalışma koşullarından başlarını kaldırmaya vakit ve imkan bulduklarında, bu düzenin yoz, bireyci, çürümüş sosyal, siyasal ve kültürel ortamından başka bir şey göremesin.

Bunun için ilerici, devrimci siyasi ve kültürel faaliyetleri yasaklıyor, insanlık dışı icraatlarına devam ediyorlar.

Ama boşuna! Zulüm, sömürü, yolsuzluk ve her türden bağnazlık içinde çürüyen bu düzen geleceğin temsilcisi olan değerleri yok edemeyecek, bu uğurda çalışan kişi ve kurumların çalışmasını engelleyemeyecektir.

Çağrımız işçi ve emekçilere, çağrımız tüm ilerici, devrimci kamuoyunadır!

Baskılara, zulme ve sömürüye birlikte karşı koyalım!

Pendik İşçi Kültür Evi ve Şakirpaşa İşçi Kültür Evi üzerindeki kapatma terörü son bulsun!

Devrimci siyasal ve kültürel çalışmalarda bulunan kurum, kuruluş ve kişiler üzerindeki baskılar ve yasaklar kaldırılsın!

Sınırsız söz, basın, toplanma ve gösteri özgürlüğü!

İşçi Kültür Evleri
12 Haziran 2003Mamak İKE etkinlik ve çalışmalarından...

Bizler devrimci kültür ve sanatın Mamak’taki yapıcıları olarak bahardan yaza taşan bir etkinlik programı çıkardık. Bunu yaparken “1 Mayıs’ı 2 Mayıslara taşıma” bilinciyle hareket ettik.

Mayıs ayının son haftasında, Mayıs’ı kızıllaştıran ‘68 devrimci gençlik hareketinin önderleri Deniz, Yusuf, Hüseyin, İbrahim Kaypakkaya ve Nurhak şehitleri için bir anma yaptık. Onları bizlere devrettikleri devrimci mirasa yaraşır bir şekilde anmak için elimizden gelen çabayı gösterdik. Etkinliğin ön çalışması bölgede çağrıların dağıtımı ve afiş çalışması şeklinde oldu.

Sahneye ‘Devrimciler ölmez, devrim davası yenilmez!’ şiarının ve Deniz, Yusuf, Hüseyin, İbrahim Kaypakkaya ve Habip, Ümit, Hatice yoldaşlarımızın fotoğraflarının yeraldığı bir pankart astık. Devrim şehitleri adına yapılan saygı duruşundan sonra ‘68 devrimci gençlik hareketi şahsında Denizler’i anlatan belgesel izlendi. Bunu Ekim Gençli’ğinden bir arkadaşın ve o dönemi bizzat yaşayan sendikacı, Eğitim-Sen eski 5 No’lu Şube Başkanı Ali Kızılırmak’ın yaptıkları konuşmalar ve yapılan tartışmalar takip etti.

Ardından İKE Tiyatro Topluluğu direnişi öne çıkaran bir şiir dinletisi sundu. Grup Yön’ün müzik dinletisinden sonra etkinliğimiz sona erdi. Etkinliğimiz katılanlardan olumlu tepkiler aldı. Anmaya 50 kişilik bir katılım oldu.

Öte yandan 6 Haziran’da Geleneksel Tuzluçayır Lisesi Şenliği’nde Kültür Evi standı açtık. Ön hazırlığı hemen hemen hiç yapılmayan, duyurusu bir gün önce yapılan, kararı da bir gün öncesi alınan şenliğe müdahalemiz bu yüzden sınırlı oldu. Politik yönü geçen yıla oranla çok zayıf kalan şenliğin etkinlik programı da güçsüzdü. Şenlikte bizim dışımızda stand açan devrimci çevre olmadı. İdareden izin almış olmamıza rağmen müdür ve bir siyasal çevre bizden tam bir zorbalıkla standı kapatmamızı istedi. Yaşanan kısa bir gerginlikten sonra biz standımızı şenlik sonuna kadar açık tutacak bir tutum sergileyerek, hiçbir gücün siyasal faaliyetimizi engelleyemeyeceğini gösterdik . Ayrıca şenlikte Haziran ayı programımızı dağıttık.

8 Haziran’da bu ayın etkinlik programı içinde yer alan Ahmet Arif ve Nazım Hikmet’i kendi şiirleriyle anlatan bir etkinlik düzenledik. Şiir Dinletisi ve bir sunumdan oluşan etkinliği Mamak İşçi Kültür Evi Tiyatro Topluluğu hazırladı. İşçi sınıfının kavgasına, halkların direnişine sanatlarıyla soluk veren Nazım Hikmet ve Ahmet Arif’i ölümlerinin yıldönümünde şiirleriyle, bıraktıkları mirasla birlikte andık.

Haziran ayının etkinlik programının ve kitle çalışmasının büyük bir bölümünü 2 Temmuz ‘93 Sivas katliamının 10. Yıldönümü etkinliklerine ve düzenin katliamcı kimliğinin teşhirine ayırdık. Bu yıl 2 Temmuz’da Ankara’da merkezi olarak planlanan bir miting yapılacak. Bu miting sermaye iktidarının muhalif kültüre, düşünceye, eyleme, sanat ve sanatçıya olan tutumunun ve katliamcı geleneğinin gözler önüne serilmesinin bir aracı olacaktır. Bu yüzden işçi-emekçileri düzeninin kendisine muhalif olana uyguladığı her türlü şiddetin ve yaptığı katliamların hesabını en kitlesel ve güçlü bir şekilde sormaya çağırıyoruz.

Mamak İşçi Kültür Evi çalışanlarıŞakirpaşa İşçi Kültür Evi’ne
yönelik saldırıyı kınıyoruz!

Adana Şakirpaşa İşçi Kültür Evi geçen hafta hiçbir gerekçe gösterilmeden keyfi bir şekilde kapatılmıştı. İşçi Kültür Evleri, sistemin işçi ve emekçilere dayattığı yoz burjuva kültüre karşı işçi ve emekçilerin proleter kültürünü yaratmak ve geliştirmek için mücadele eden kurumlardır.

Sermaye hükümeti işçi ve emekçileri kölece çalışmaya mahkum eden kölelik yasasını meclisten geçirmiştir. Şimdi de özelleştirmeler yoluyla KİT’leri yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekmeye çalışıyor. Personel rejim yasası, kamu yönetimi reformu gibi bir dizi saldırı ise gündemde.

Sermaye sınıfı saldırılarını hayata geçirebilmek için mücadele yürüten güçleri baskıyla susturmaya çalışmıştır. Bugün de İşçi Kültür Evi’ne bu amaçla saldırmıştır. Bu saldırı İşçi Kültür Evi nezdinde tüm işçi ve emekçilere yapılmıştır. Bugün sessiz kalmak yarın başka saldırıların önünü açacaktır.

Adana Öncü İşçi-Emekçi Platformu olarak bizler Şakirpaşa İşçi Kültür Evi’ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, Adana’daki tüm duyarlı kurum ve kuruluşları bu saldırıya karşı birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

Adana Öncü İşçi-Emekçi PlatformuEğitim-Sen Adana Şubesi’nden
basın açıklaması

11 Haziran günü Eğitim-Sen Adana Şubesi, Haber-Sen, BTS, Adana Öncü İşçi-Emekçi Platformu, EMEP, DEHAP, ESP ve İHD’nin de destek verdiği bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada Milli Eğitim Bakanı’nın halktan toplanan vergileri 10 bin yoksul öğrenciye destek adı altında özel okulların kasalarına aktarmaya çalıştığına işaret edildi. 14 Haziran’da Gaziantep’de KESK’in düzenleyeceği mitinge çağrı yapıldı. 60 kişinin katıldığı eylemde “Personel rejim yasası geri çekilsin!”, “Hortumcuya değil emekçiye bütçe!”, “Kamu reformu yasasına hayır!” ve “Yaşasın parasız, demokratik eğitim!” sloganları atıldı.

SY Kızıl Bayrak/Adana