14 Haziran'03
Sayı: 23 (113)


  Kızıl Bayrak'tan
  15-16 Haziran sendika ağalarına rağmen yaratılır!
  Özelleştirmeye karşı birleşik, etkin ve militan bir mücadele için...
  Cumhurbaşkanı "kölelik yasası"nı hukuka uygun buldu!
  İzmit mitinginde binler haykırdı...
  İzmit mitinginde işçilerle konuştuk...
  Petkim işçileri Ankara'ya yürüdü
  Sağlık işçilerinden Almanya'daki grevci metal ve çelik işçilerine...
  19 Aralık katliamı ve üstü örtülemeyen gerçekler
  BEKO'da esnek çalışma oturtuluyor
  Kamu TİS'leri devam ediyor...
  Filistin halkı "yol haritası" adlatmacasına kanmıyor...
  Haydutların maskesi düştü!
  Kölelik yasasına karşı örgütlenmeye, birleşik mücadeleye!/2
  Yolsuzluk düzeninde yosuzluk soruşturması!
  Ekim Gençliği'nden...
  Bültenlerden...
  Onurlu kavgamızın namuslu kalem işçileri: Nazım Hikmet, Ahmed Arif, Orhan Kemal...
  "Genel af kampanyası"
  Ulusal kurtuluş sorunu ve çözüm seçeneği
  İşçi Kültür Evleri'nden açıklama:
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
İzmit mitinginde binler haykırdı...

“Genel grev genel direniş!”

7 Haziran günü İzmit’te “Özelleştirme harekatını durduralım” mitingi yapıldı. Mitinge ağırlığı İzmit ve Gebze’den olmak üzere çeşitli illerden Petrol-İş, Tek Gıda-İş, Selüloz-İş, Hava-İş, Belediye-İş, Birleşik Metal-İş, Yol-İş, Harb-İş, Demir Yol-İş, Denizciler Sendikası, Maden-İş, Liman-İş, Deri-İş, TEKSİF, TÜMTİS, TES-İş, Kristal-İş, Sağlık İşçileri Sendikası, Genel-İş, Hizmet-İş, KESK Kocaeli Şubeler Platformu (Eğitim-Sen, SES, ESM, Tüm Bel-Sen, Yapı Yol-Sen) ve Kamu-Sen’e bağlı sendika ve şubeler katıldı. Kamu-Sen temsili düzeyde katılırken KESK’in katılımı da sınırlı oldu. Eylemde özelleştirme, hükümet, İMF, kölelik yasası karşıtı pankart ve dövizler taşındı, sloganlar atıldı.

Öncesinde ortak bir toplanma yeri duyurulmadığı için sabah erken saatlerden itibaren İzmit’e giriş yapan şubeler kendi sendika binaları önünde toplanmaya başladılar. Bu durum kortejlerin de kendiliğinden oluşmasına neden oldu.

Yürüyüş sırasında en canlı ve coşkulu kortejler Petrol-İş, Tek Gıda-İş, Hava-İş ve Selüloz-İş’e ait kortejlerdi. En kitlesel kortejler ise Petrol-İş, Tek Gıda-İş, Selüloz-İş ve Harb-İş’e aitti.

İşçiler, hükümet ve özelleştirme karşıtı sloganların yanı sıra Tarım Bakanı Sami Güçlü’nün buğday taban fiyatı nedeniyle yaptığı “Gözünüzü toprak doyursun” açıklamasına karşı “Hükümet/AKP gözünü toprak doyursun!” sloganlarıyla tepkilerini dile getirdiler. Yanı sıra birlik, dayanışma, genel grev ve direniş sloganları öne çıktı. Mitingte Selüloz-İş Genel Başkanı Ergin Alşan, CHP milletvekili İzzet Çetin, Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç birer konuşma yaptılar.

Yürüyüş mitingin yapılacağı Perşembe Pazarı’nda son buldu. Öncesindeki canlılık alanda yerini durgunluğa bıraktı. Birbirini tekrarlayan eylemle yıldırılmaya çalışılan işçiler, buna rağmen eylemlere katılmaya devam ediyorlar. Son eylemlerde yaşanan tablo bu eylemde de değişmedi. İşçilerin genel grev talebi sendika başkanlarını “genel greve hazırız” vb. söylemleri kullanmaya zorladı. Ancak eylemlerin devamının gelmemesi, genel grev için hiçbir hazırlığın yapılmaması, bu söylemin işçilerin tepkisini yatıştırmak, öfkesini boşaltmak için kullanıldığını bir kez daha gösterdi.

Komünistler eyleme “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!/BDSP” ve “Sokağa eyleme genel greve!” şiarlarının bulunduğu iki pankartla katıldılar. Çeşitli şiarların yeraldığı kuşlar kullandılar ve BDSP imzalı “Kölelik yasasına ve özelleştirme yağmasına karşı genel grev-genel direniş!” başlıklı bildirilerini dağıttılar.

SY Kızıl Bayrak/İstanbul