26 Nisan '03
Sayı: 16 (106)


  Kızıl Bayrak'tan
  İşçi sınıfının ve ezilen halkların birlik, mücadele ve dayanışma ihtiyacı!
  Yağmacılar işbaşında!
  Bu katliamın, yağmanın ve talanın hesabı sorulacak!
  Irak halkının "güvenliği"ni ABD'nin kiralık katilleri sağlayacak!
  Emperyalistler arasında savaş ganimeti üzerinden derinleşen çatışmalar!
  Filistin halkıyla dayanışmayı yükseltelim!
  Irak halkı emperyalist işgale boyun eğmeyecek!
  İMF-TÜSİAD programları iptal edilsin!
  TEKEL'in özelleştirilmesi süreci başladı
  KESK 1. Olağan Danışma Kurulu Toplantısı...
  Demokratik hak ve özgürlükler için 1 Mayıs'ta alanlara!
  Atina Zirvesi ve AB emperyalizminin ikiyüzlü Irak politikası
  1 Mayı mücadele geleneğimizde elden ele taşınan kızıl bir bayraktır!
  1 Mayıs çalışmalarından...
  İşçi ve emekçilerden 1 Mayıs çağrısı...
  Emperyalist savaşa ve işgale karşı SÖZ ÜNİVERSİTE'DE!
  Şimdi namlunun ucunda diğer Ortadoğu ve dünya halkları var!
  Hatice Yürekli: Sarsılmaz bir irade ve inanç
  Hatice Yürekli yoldaşa....
  II. BİR-KAR Gençlik Kampı başarıyla gerçekleşti..
  Fransa'da "İşçilerin birliği, halkların kardeşliği" etkinliği
  Basında emperyalist işgal!
  Güney ve devrimci yurtsever görevler
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Nürnberg’de geleneksel barış yürüyüşü...

“Dünya halklarının katliam merkezi ABD!”

Avrupa’da her yıl gerçekleşen geleneksel barış yürüyüşleri bu yıl da yapıldı. Sadece Almanya’nın 105 yerleşim bölgesinde 500 binin üzerinde bir katılım sağlandı.

Nürnberg’de 21 Nisan günü saat 14:00’de Kopernikusplatz’da kortejler oluşturulup Lorenzkirhe’ye kadar yüründü. Burada yapılan mitinge 3 bin kişi katıldı. İki haftadır okulların tatilde olması katılımı etkiledi. Fakat genel atmosfer olumluydu. Eylemde anti-emperyalist şiarlar öne çıktı. En çok atılan slogan “Dünya halklarının katliam merkezi ABD!” oldu.

Bizler de eyleme orak-çekiçli kızıl bayraklarımızla, BİR-KAR imzalı pankartımızla katıldık. “Kapitalizm savaş demektir, barış sosyalizmle gelecek!” şiarlı pankartımız ilgi çekti. En önde yerimizi alarak eylemin başından sonuna kadar sloganlarımızı haykırdık.

Katil ABD Ortadoğu’dan defol!
Ortadoğu halklarıyla dayanışmayı yükseltelim!

BİR-KAR/NürnbergFransa’da “İşçilerin birliği,
halkların kardeşliği!” etkinliği

Fransa’nın Brotönya bölgesinde 20 Nisan günü “İşçilerin birliği, halkların kardeşliği!” şiarıyla kültürel bir etkinlik gerçekleştirildi. Sınırlı olanaklarla düzenlenen etkinliğe 200’ün üzerinde insan katıldı. Bu bölge hem Paris’e uzak, hem de büyük kentlerin olmadığı bir bölge. Bu nedenle Türkiye kökenli insanların yoğun yaşamadığı, yerleşim birimlerinin dağınık bulunduğu bir alan. Bu nedenle etkinliğin katılım açısından başarılı geçtiği söylenebilinir. Afişler, ev ziyaretleri ve aktif bilet satımı ile gecenin tanıtımı yapıldı. Özellikle de emperyalist savaşın gündemde olduğu bir döneme denk düşmesi etkinliğe özel bir anlam kazandırdı.

Etkinlik saat 15:00’de başladı. Sunucu arkadaşlar etkinliğe katılanları Nazım’ın kısa bir şiiriyle selamladılar. Ardından bütün dünya devrimcileri için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşu esnasında dostumuz Erdoğan Egemenoğlu Nazım’ın bir şiirini okudu. Sahneye ilk çıkan Lanester Gençlik Grubu idi. Oldukça genç yaşta olan beş küçük arkadaşımız sazlarıyla bize halk türkülerinin güzel örneklerini sundular. Ardından Dostluk Grubu sahnede yerini aldı. Kitlenin beğenisini toplayan arkadaşlarımız halk türküleri söylediler. Ardından gecede konuşma yapacak yoldaş sahneye çıktı. Konuşmacı arkadaşımız özellikle emperyalist savaş ve bu savaşa karşı alınması gereken devrimci tutuma değindi. Kitle dikkatli bir şekilde konuşmayı dinledi.

Etkinliğe Fransız gruplar da destek sundular. Bunlardan birisi de Bröton Noz Gwen grubu idi. Kitle grubun sunduğu şarkılar eşliğinde halay çekti. Bu halklar arası güzel bir dayanışma örneği oldu. Verilen aradan sonra Erdoğan Egemenoğlu Nazım Hikmet’in şiirlerini okudu. Katılımcılar ilgiyle izlediler, coşkuyla alkışladılar.

Ardından Abanico Perküsyon Grubu değişik bir ritm dinletisi sundu. Sonra Paris’den gelen dostumuz Ozan Kemal sazıyla halk türkülerini seslendirdi. Etkinliğin sonunda Paris Gençlik Korosu sahneye çıktı. Devrimci parçaların ardından davul zurna eşliğinde bütün kitle sahne önünde halaya davet edildi. Etkinlik coşkulu bir şekilde sona erdi.

Bir-Kar/BrotönyaEmek ve çaba etkinliğe
ayrı bir anlam kazandırdı

Brotönya’da düzenlenen “İşçilerin birliği, halkların kardeşliği” etkinliğine Paris Gençlik Korosu olarak biz de davet edildik. Katıldığımız bu etkinlikle önemli bulduğumuz bir-iki noktayı paylaşma ihtiyacı duyduk.

Brotönya’daki arkadaşlarımıza destek olmak için Paris’deki dostlarımızla beraber yola çıktık. Oradaki dostlarımız bizi eşine az rastlanır bir misafirperverlikle karşıladılar. Saflarımızda güler yüzlü, tertemiz, fedakar insanları görmek bizi gerçekten duygulandırdı. Evinde bizi misafir eden dostumuz ailesi ile birlikte yoğun bir çalışma yürütüp bu etkinliğin düzenlenmesine büyük emek harcayan bir emekçi. Aynı zamanda sınırlı imkanlarla çalışan bir yoldaşımız. Biz böyle bir bölgede faaliyet yürütmenin zorluklarını bildiğimiz için bu fedakarlığı selamlamak istedik.

Dostumuz aynı zamanda Fransızlar’la iyi ilişki kurabilmiş ve gece için onların da desteğini alabilmişti. Fransız müzisyenler ve Fransız dostlar etkinlik boyu bize yardım etmekten kaçınmadılar. Noz Gwen müzik grubuna ait bir eleman sahnede Türkiye’de yürütülen mücadeleye saygı duyduğunu ve sahiplendiğini dile getirdi. Ayrıca teknik konularda Abanico grubuna ait bir eleman gönüllü olarak yardım sundu. Bunlar bize insan ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu, böylesine güzel bir dayanışmanın ancak iyi ilişkilerle sağlanabileceğini gösteriyor.

Bölgedeki sınırlı imkanların bilincinde olarak geceye gücümüz oranından katkı sunmaya çalıştık, salondaki organizasyonun büyük bir bölümünü üstlendik ve gecenin sunulucuğunu yaptık.

Etkinliğimizi sahiplenip destek sunan kişilerden birisi de dostumuz Erdoğan Egemenoğlu idi. Kendi programı dışında da etkinliğin iyi geçmesi için çaba harcadı.

Bu etkinlik vesilesiyle sınırlı imkanlarla çok güzel faaliyetler düzenlenebileceğini anladık. Önemli olan gerçekten ciddi bir çalışma ve çevreyle ilişkilere önem vermektir. Ne kadar samimi ve inaçlı bir şekilde davranabilirsek o ölçüde zorlukların üstesinden gelebiliriz. Bu bölgede yürütülen çalışmanın herkese örnek teşkil etmesini diliyoruz.

Paris Gençlik Korosu