26 Nisan '03
Sayı: 16 (106)


  Kızıl Bayrak'tan
  İşçi sınıfının ve ezilen halkların birlik, mücadele ve dayanışma ihtiyacı!
  Yağmacılar işbaşında!
  Bu katliamın, yağmanın ve talanın hesabı sorulacak!
  Irak halkının "güvenliği"ni ABD'nin kiralık katilleri sağlayacak!
  Emperyalistler arasında savaş ganimeti üzerinden derinleşen çatışmalar!
  Filistin halkıyla dayanışmayı yükseltelim!
  Irak halkı emperyalist işgale boyun eğmeyecek!
  İMF-TÜSİAD programları iptal edilsin!
  TEKEL'in özelleştirilmesi süreci başladı
  KESK 1. Olağan Danışma Kurulu Toplantısı...
  Demokratik hak ve özgürlükler için 1 Mayıs'ta alanlara!
  Atina Zirvesi ve AB emperyalizminin ikiyüzlü Irak politikası
  1 Mayı mücadele geleneğimizde elden ele taşınan kızıl bir bayraktır!
  1 Mayıs çalışmalarından...
  İşçi ve emekçilerden 1 Mayıs çağrısı...
  Emperyalist savaşa ve işgale karşı SÖZ ÜNİVERSİTE'DE!
  Şimdi namlunun ucunda diğer Ortadoğu ve dünya halkları var!
  Hatice Yürekli: Sarsılmaz bir irade ve inanç
  Hatice Yürekli yoldaşa....
  II. BİR-KAR Gençlik Kampı başarıyla gerçekleşti..
  Fransa'da "İşçilerin birliği, halkların kardeşliği" etkinliği
  Basında emperyalist işgal!
  Güney ve devrimci yurtsever görevler
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan

İşçi sınıfı ve emekçi kitleler açısından her gün biraz daha ağırlaşan koşullarda yaşıyoruz. Sermaye sınıfı her cepheden saldırılarını yoğunlaştırmış durumda. Amerikan emperyalizmi dünyanın en yoksul (kendileri tarafından yoksullaştırılmış) halklarının başına bombalar yağdırıyor. Diğer yandan tüm ülkelerde işçi sınıfları azgın bir saldırıyla haklardan yoksun bırakılmaya çalışılıyor.

1 Mayıs’la kazanılmış olan 8 saatlik işgünü başta olmak üzere, 100-150 yıllık kazanımlar yokedilmek, ücretli kölelik düzeninden ilkel kölelik sistemine geri dönülmek isteniyor.

Türkiye’de de sınıfın karşısına çoktan çıkarılmış bulunan yeni iş yasasıyla kurulmak istenen yeni sistemi, gerçekten de, kölelikten başka bir sözle anlatmanın imkanı bulunmuyor. Ve bu yeni yasa, 1 Mayıs’ı karşılayacak biçimde yeniden mecliste görüşülmeye başlanacak.

Sermaye hükümeti ile sermaye iktidarının asıl merkezi ordu arasında 23 Nisan resepsiyonu nedeniyle yeni bir kriz yaşandı. Krizin nedeni yine pek çok şeyin örtüsü olarak kullanılan türban meselesi. Yine durduk yerde, 1 Mayıs’ı “bahar bayramı” ve tatil ilan etme söylentileri çıkarılıyor.

1 Mayıs’ın işçi sınıfı ve emekçi halklara mesajı ise çok açık...

Sermayenin her türlü saldırısına karşı birleşmek, diğer ezilenlerle dayanışmak ve dişediş bir mücadeleyle kazanmak!..

Bu yıl, 1 Mayıs’ı önceleyen emperyalist savaşa karşı mücadele, dünya halkları ve işçi sınıflarını hiç olmadığı kadar yakınlaştırmış, dayanışmayı olağanüstü boyutlara çıkarmış bulunuyor. 1 Mayıs bu tabloyu daha da geliştirmenin vesilesi olacaktır.

Zafer direnen halkların, savaşan proletaryanındır!

***

1 Mayıs’ın Perşembe gününe rastlaması nedeniyle önümüzdeki sayımızın hazırlanmasında yaşanacak sıkıntıyı asgariye indirebilmek için, 1 Mayıs haberlerinin aynı gün hazırlanıp gönderilmesi gerekiyor. Yoldaşlarımıza ve okurlarımıza bunun gereklerine uygun davranmalarını hatırlatıyor, tüm işçi ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ı şimdiden kutluyoruz.

***

1 Mayıs yaklaşırken devrimci faaliyete yönelik baskılar da her zamanki gibi artırılmış bulunuyor. Geçtiğimiz hafta, PKK sızması gerekçesiyle gündeme getirilen terör alarmının da 1 Mayıs çalışmalarını hedefleyeceği açıktı.

Bu saldırılar kapsamında İstanbul’da işçi okurumuz Mahmut Uşak Çarşamba akşamı kaçırılmış, Halkalı civarında, açık arazide sorgulanıp dövülmüştür.

1 Mayıs afiş çalışması sırasında Özgür arkadaşımız gözaltına alınmıştır. Afiş için izin alınması bile polisin alışıldık baskıcı tutumunda bir değişiklik yaratmamıştır.