26 Nisan '03
Sayı: 16 (106)


  Kızıl Bayrak'tan
  İşçi sınıfının ve ezilen halkların birlik, mücadele ve dayanışma ihtiyacı!
  Yağmacılar işbaşında!
  Bu katliamın, yağmanın ve talanın hesabı sorulacak!
  Irak halkının "güvenliği"ni ABD'nin kiralık katilleri sağlayacak!
  Emperyalistler arasında savaş ganimeti üzerinden derinleşen çatışmalar!
  Filistin halkıyla dayanışmayı yükseltelim!
  Irak halkı emperyalist işgale boyun eğmeyecek!
  İMF-TÜSİAD programları iptal edilsin!
  TEKEL'in özelleştirilmesi süreci başladı
  KESK 1. Olağan Danışma Kurulu Toplantısı...
  Demokratik hak ve özgürlükler için 1 Mayıs'ta alanlara!
  Atina Zirvesi ve AB emperyalizminin ikiyüzlü Irak politikası
  1 Mayı mücadele geleneğimizde elden ele taşınan kızıl bir bayraktır!
  1 Mayıs çalışmalarından...
  İşçi ve emekçilerden 1 Mayıs çağrısı...
  Emperyalist savaşa ve işgale karşı SÖZ ÜNİVERSİTE'DE!
  Şimdi namlunun ucunda diğer Ortadoğu ve dünya halkları var!
  Hatice Yürekli: Sarsılmaz bir irade ve inanç
  Hatice Yürekli yoldaşa....
  II. BİR-KAR Gençlik Kampı başarıyla gerçekleşti..
  Fransa'da "İşçilerin birliği, halkların kardeşliği" etkinliği
  Basında emperyalist işgal!
  Güney ve devrimci yurtsever görevler
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Emperyalist savaşa ve işgale karşı

SÖZ ÜNİVERSİTE’DE!

ABD emperyalizminin Irak’a demokrasi ve insan hakları götürme vaatleri ile başlattığı yağma ve talan savaşı hızını kaybetmeden sürüyor. Irak’a götürülen “demokrasi”nin kapsamı tüm açıklığıyla ortaya çıkıyor. Sokak ortasında yüzlerce insan katledildi. Irak’taki kültürel zenginlikler bir bir talan ediliyor.

Bizler üniversite öğrencileri olarak bu savaşın gerici ve emperyalist karakterini ortaya koymuştuk. Irak’taki emperyalist yağmanın devam ettiği bu günlerde İstanbul ve Yıldız Teknik üniversitelerinde “savaşa ve işgale” dair üniversitelilerin düşüncelerini almak için “Emperyalist savaşa ve işgale karşı SÖZ ÜNİVERSİTE’DE” kampanyası örgütledik. Yaklaşık 4 bin üniversite öğrencisiyle, yemekhanelerde, kantinlerde ve amfilerde yaptığımız anket üniversitelilerin savaşı ve işgali ABD’nin ve onun uşağı medyanın kabul ettirmek istediği gibi görmediğini ortaya koydu.

Anketimize katılan öğrencilerden yaklaşık %95’i bu savaşı bir “petrol ve hegemonya” savaşı olarak gördüğünü ifade etti. Anketin ulaştırıldığı öğrencilerden %97’si “savaşa ve işgale çeşitli şekillerde karşı çıkılması” gerektiğini söyledi.

Anket sonuçları 200 kişinin katıldığı bir şenlikle açıklandı

Yaklaşık bir haftadır anket sonuçlarını açıklayacağımız “Emperyalist savaşa ve işgale hayır!” etkinliğinin çalışmalarını örmekteydik. İstanbul Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin hemen hemen tüm kampüslerinde yürüttüğümüz çalışmalarla birlikte üniversitelileri etkinliğimize çağıran bir çalışma yaptık. Öncelikle bir şenlik programı hazırladık. Edebiyat Fakültesi’ne “Katil ABD Ortadoğu’dan defol! Savaşa karşı savaş!” şiarlı afişlerimizi astık. Etkinliğin yapılacağı Hergele Meydanı’nı “Emperyalist savaşa ve işgale karşı direneceğiz!/İ.Ü. Emperyalist Savaş Karşıtı Öğrenci Platformu”, “Savaşa değil eğitime bütçe!” ve “Sermaye üniversiteden, emperyalizm Ortadoğu’dan defol!/Y.T.Ü Paralı Eğitim Karşıtı &Oml;ğrenci Platformu” pankartlarımız ve kızıl bayraklarımızla süsledik.

22 Nisan günü saat 12:15 gibi başlayan etkinliğimiz saat 15:00’e kadar sürdü. Bayar Şahin ve grubu Barışın Dostları’nın seslendirdiği Gürcüce parçalarla başlayan etkinlik, YTÜ’den bir arkadaşımızın yaptığı emperyalist savaş ve işgal karşıtı konuşma ile devam etti. Daha sonra Ufuk Karakoç halk ezgileri ile etkinliğimize katıldı. Etkinliğimiz Grup Soluk’un söylediği parçalar ve çekilen halaylarla devam etti. Grup Soluk’un ardından İÜ’den bir arkadaşımız yaptığı konuşmada tüm üniversite gençliğini “Emperyalist barbarlığa meydan okumak ve geleceğin savaşsız, sömürüsüz dünyasına duyduğumuz özlemi haykırmak için 1 Mayıs’ta alanlarda!” olmaya çağırdı. Ardından Vedat Sakman ve Emin İgüs’ün sevilen parçalarını dinledik.

Etkinliğimizi sloganlarla ve eylemle sonlandırdık

Programın bitiminde etkinliğe katılanları yürüyüşümüze çağırdık. Pankartlarımız ve kızıl bayraklarımızla beraber “Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”, “Emperyalist savaşa ve işgale karşı direneceğiz!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Savaşa değil eğitime bütçe!”, “Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo’yu unutmayın!” sloganları eşliğinde Hergele Meydanı’ndan bahçeye kadar 40 kişinin katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bahçede kampanya sonuçlarımızı anlatan ve üniversitelileri, işçi sınıfı ve emekçilerle beraber emperyalist savaş ve işgale karşı mücadele etmek için 1 Mayıs’ta alanlara çağıran bir konuşmanın ardından sloganlarımızla etkinliğimizi bitirdik.

İÜ Emperyalist Savaş Karşıtı Öğrenci Platformu
YTÜ Paralı Eğitim Karşıtı Öğrenci Platformu“Emperyalist savaşa ve işgale karşı SÖZ ÜNİVERSİTE’DE”
kampanyasının ön çalışması üzerine...

Irak işgalinin başlaması ile savaş karşıtı mücadele bizim açımızdan bir rehavet ortamı değil savaş karşıtı çalışmalarımızı yeni ve daha üst bir düzeye sıçratmanın bir imkanı olmalıydı. Emperyalist savaş karşıtı kampanyamız öncelikle iki temel hedef üzerinden şekillendi.

Birinci hedefimiz ABD’nin ve burjuva medyanın demokrasi vaatlerine karşı savaşın ve işgalin kapsamını en geniş kitlelere anlatabilmekti. Bu kapsamda kampanyanın örgütlendiği üniversitelerde hemen tüm kampüslere, yemekhanelere, kantinlere ve amfilere faaliyetimizi taşıdık. Yaklaşık 4 bin üniversiteli ile değişik materyaller aracılığıyla ilişki kurduk, düşüncelerini sorduk ve karşılıklı sohbetler gerçekleştirdik.

Çalışmamızın ikinci hedefi ise işgalin savaş karşıtı mücadeleyi zayıflatmasını engellemek için eylemli bir süreç örgütlemekti. Bu açıdan yaptığımız şenlik ve eylemlerle bu rehavete izin vermeyeceğimizi somut olarak ortaya koymuş olduk.

Kampanyamızı en geniş öğrenci kitlesine taşımayı hedefledik. Anket çalışmasıyla birlikte yaklaşık 7-8 bin arası el ilanı ve yüzlerce afiş kullandık. Bu, çalışmamızın en geniş kesimler tarafından duyulmasını sağladı. Kampanya çalışması kapsamında 300-400 civarında yerel platform bülteninin satışını yaptık.

Önümüzde duran görev, yaratılan bu birikimi güçlü ve nitelikli bir şekilde 1 Mayıs’a taşımak, 1 Mayıs alanını emperyalist savaşa ve işgale karşı gençliğin gür bir haykırışına dönüştürmektir.

İÜ Emperyalist Savaş Karşıtı
Öğrenci Platformu çalışanı EG okurlarıAvcılar Kampüsü’nde etkinlik...

Emperyalist savaşa ve işgale hayır!

Ekim Gençliği olarak İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü’nde “Emperyalist savaşa ve işgale hayır!” etkinliği düzenledik. Yaklaşık bir hafta öncesinden Avcılar Kampüsü’nde yüzlerce el ilanı ve çağrı afişi ile etkinliğin duyurusunu yaptık.

22 Nisan günü Grup Soluk’un seslendirdiği halk müziği parçaları ile başlayan etkinliğimiz savaş karşıtı şiirler ve konuşmalar ile devam etti. Yaklaşık 30-35 kişinin katıldığı etkinlik yapılan savaş ve işgal karşıtı bir konuşma ile sona erdi.

Ekim Gençliği/İÜ AvcılarİÜ Hazırlık Kampüsü’nde etkinlik...

Emperyalist savaşa ve işgale karşı
Söz Üniversite’de!

İstanbul Üniversitesi yabancı Diller Kampüsü’nde “İÜ Emperyalist Savaş Karşıtı Öğrenci Platformu” olarak bir etkinlik düzenledik. Öncesinde etkinliğin yaygın bir ön duyurusunu yaptık. Kampüsü afişlerimiz ve “Savaşa değil, eğitime bütçe!” pankartlarımızla süsledik. Şenlik sabahı tüm sınıflarda etkinliğin duyurusunu yaptık. “Emperyalist savaşa ve işgale karşı SÖZ ÜNİVERSİTE’de” kampanyasını kampüse taşıdık. Sınıflarda, koridorlarda, kantinde kutularımız ve anketlerimizle insanlara savaşın emperyalist ve işgalci yüzünü anlattık. Tiyatro Manga’nın da yer aldığı etkinliğe yaklaşık 35-40 kişi katıldı.

İÜ Emperyalist Savaş Karşıtı Öğrenci Platformu