26 Nisan '03
Sayı: 16 (106)


  Kızıl Bayrak'tan
  İşçi sınıfının ve ezilen halkların birlik, mücadele ve dayanışma ihtiyacı!
  Yağmacılar işbaşında!
  Bu katliamın, yağmanın ve talanın hesabı sorulacak!
  Irak halkının "güvenliği"ni ABD'nin kiralık katilleri sağlayacak!
  Emperyalistler arasında savaş ganimeti üzerinden derinleşen çatışmalar!
  Filistin halkıyla dayanışmayı yükseltelim!
  Irak halkı emperyalist işgale boyun eğmeyecek!
  İMF-TÜSİAD programları iptal edilsin!
  TEKEL'in özelleştirilmesi süreci başladı
  KESK 1. Olağan Danışma Kurulu Toplantısı...
  Demokratik hak ve özgürlükler için 1 Mayıs'ta alanlara!
  Atina Zirvesi ve AB emperyalizminin ikiyüzlü Irak politikası
  1 Mayı mücadele geleneğimizde elden ele taşınan kızıl bir bayraktır!
  1 Mayıs çalışmalarından...
  İşçi ve emekçilerden 1 Mayıs çağrısı...
  Emperyalist savaşa ve işgale karşı SÖZ ÜNİVERSİTE'DE!
  Şimdi namlunun ucunda diğer Ortadoğu ve dünya halkları var!
  Hatice Yürekli: Sarsılmaz bir irade ve inanç
  Hatice Yürekli yoldaşa....
  II. BİR-KAR Gençlik Kampı başarıyla gerçekleşti..
  Fransa'da "İşçilerin birliği, halkların kardeşliği" etkinliği
  Basında emperyalist işgal!
  Güney ve devrimci yurtsever görevler
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Anadolu Yakası BDSP 1 Mayıs çalışmalarından...

Yaygın ve etkili bir çalışma

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı bu yıl, emperyalizmin daha da azgınlaştığı, sermayenin saldırılarının gün geçtikçe arttığı bir dönemde karşılıyoruz.

Anadolu Yakası BDSP çalışanları olarak yaklaşık bir ay öncesinden, 1 Mayıs faaliyeti kapsamında çalışma yürüttüğümüz alanlarda derinleşen bir kitle çalışmasını hedefledik. Aynı zamanda ajitasyon-propaganda materyallerimizle yaygın bir şekilde emekçilere seslenmeyi planladık.

Özel sayılarımızı Kartal, Maltepe, Kurtköy ve Ümraniye’deki fabrikalara ulaştırırken, yine aynı bölgelerdeki emekçi semtlerine yaygın bir şekilde dağıttık. 1 Mayıs’a çağrı afişlerimizi Kadıköy’den Tuzla’ya kadar merkezi yerlerde ve emekçi semtlerinde kullandık.

Materyallerimizi yaygın bir şekilde emekçilere ulaştırmanın önemi kadar 1 Mayıs’ın tarihsel ve güncel önemini kitlelerle tartışmak ayrı bir önem taşıyordu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz işçi toplantısı tam da bu amaca hizmet etmek için yapıldı. Toplantıda 1 Mayıs’ın tarihsel ve güncel önemi anlatıldı, farklı sektörlerden işçilerle sınıfa yönelik saldırılar tartışıldı.

Toplantının sonuçlarıyla birlikte kitlelere yönelik çalışmalarımız sürüyor. Kitle etkinliği çalışmalarımız 1 Mayıs alanına güçlü bir katılımı hedeflemekle birleşiyor. Sınıf mücadelesinin temel günlerinden biri olan 1 Mayıs’a yönelik çalışmalarımızda sınıf ve kitle çalışmasında alacağımız mesafenin bizleri 2 Mayıslar’a taşıyacağı bilinciyle görevlerimize yükleniyoruz.

BDSP çalışanları/Anadolu YakasıMamak İşçi Kültür Evi’nde emekçi kadınlara
yönelik 1 Mayıs etkinliği...

Mamak İşçi Kültür Evi Kadın Komisyonu 20 Nisan günü “1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma” etkinliği düzenledi. Komisyon 250 etkinlik çağrısını elden dağıttı. Emekçi kadınlara yönelik bildirimizi sabah servislerine dağıttık.

Çalışan kadınlara yönelik hazırladığımız etkinlikte dia gösterimi yapıldı ve İşçi Kültür Evi Tiyatro topluluğunun Dario Fo-France Raime’nin Yarın Olacak oyunu sergilendi. Materyal dağıtımı dışında ön hazırlık çalışmasını ilişkide olduğumuz emekçi kadınlarla birebir görüşmeler yaparak gerçekleştirdik. Ancak katılım hedeflediğimizin altında oldu. Emekçi kadınlara yönelik çalışmalarımızı 1 Mayıs sonrası da sistemli bir şekilde sürdüreceğiz.

İşçi Kültür Evi Kadın Komisyonu çalışanları

İşçi Kültür Evi Kadın Komisyonu’nun bildirisi...

Tüm emekçi kadınlara çağrımızdır!

Fabrikada, atölyede, okulda, hastanede, ofiste, temizlik işlerinde ve sayısız işkolunda sömürülen;

Çalışsa da çalışmasa da ev işlerinin, çocuk bakımının değişmeyen kölesi olan;
Geleneklerle baskı altına alınan, haksız savaşlarda açlığa, yoksulluğa ve kitlesel tecavüzlere maruz kalan;

Tüm emekçi kadınlara çağrımızdır!

Sefaletin, sömürü koşullarının daha da arttığı, yaşamımızın cehenneme çevrildiği bugünlerde bir yanda Ortadoğu’yu saran emperyalist savaş, diğer yanda da İMF politikalarının yıkım programlarıyla kuşatılmış durumdayız. Emperyalist saldırganlar Irak’ı talan etmiş durumdalar. Artık tüm dünya onların niyetlerinin ne olduğunu açık-seçik biliyor: Bu ülkelerdeki petrol yataklarını, zenginlikleri denetim altına almak.

Ülkemizde ise sermayenin devleti tüm kurumları ile açık bir şekilde ABD emperyalizminin kirli savaşını desteklerken; içerde biz işçi ve emekçilere ayrıca saldırı planları yapmaktan geri durmuyor: Bizleri işsizliğe, açlığa, sefalete mahkum edecek olan İMF-TÜSİAD programlarını uygulayarak, ücretlerin düşürülmesini, sosyal güvenliğin tasfiyesini, özelleştirilmelerin hızlandırılmasını ve ülkemizin bizler için bir sömürü cehennemi haline gelmesini planlıyorlar.

Biz emekçi kadınlar ise tüm bu cenderenin içinde iki kez eziliyoruz. İşyerlerinde, evimizde, yaşamın her alanında bizi ezen, eşitsizliğe ve çifte sömürüye hapseden bu sisteme karşı dur diyebiliriz.

İşçi sınıfı ve emekçilerin sermayeye karşı birleştiği mücadele günü 1 Mayıs yaklaşıyor.

Biz İşçi Kültür Evi olarak tüm emekçi kadınlara çağrı yapıyoruz:

Gelin omuz omuza verelim, yaşamı değiştirecek bir adım atalım!

Yaşasın birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs!

Yaşasın kadın-erkek işçi ve emekçilerin örgütlü mücadelesi!Liseli gençlik 1 Mayıs’ta alanlara!

Liseliler olarak yaklaşan 1 Mayıs’a, emperyalist saldırganlık ve işgale karşı halkların kardeşliği ve burjuvazinin işçilere, emekçilere ve gençliğe yönelttiği saldırılara karşı işçilerin birliği şiarıyla yoğun bir biçimde hazırlanıyoruz.

İlk olarak 1 Mayıs’ın anlam ve önemini anlatmak, çalışmalarımızı nasıl yapacağımızı tartışmak için geniş katılımlı bir toplantı düzenledik. Yaptığımız işbölümüyle faaliyetimize başladık. Çalışma yürüttüğümüz okullarda ve dersanelerde birim toplantıları yaparak çalışmamıza ve hangi araçları kullanacağımıza ilişkin planlama yaptık. Liseli gençliği çalışmamıza katabilmek için çeşitli okullarda geniş katılımlı toplantılar düzenledik. Sınıflarda ve değişik ortamlarda liseli gençlikle yaptığımız birebir sohbetlerle çalışmamızı güçlü tutmaya çalışıyoruz. Okullarda yaygın bir şekilde kuşlamalar yapıyoruz. Bildiri ve afişlerimizle liseli gençliğe 1 Mayıs’a katılmanın önemini anlatmaya ve liseli gençliği güçlü bir şekilde alana taşımaya çalışıyoruz. 1 ayıs’a kısa bir süre kaldı. Bu süre içerisinde çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz.

Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği!
Yaşasın devrim ve sosyalizm!

Ankara Liseli Gençlik PlatformuMamak BDSP’nin 1 Mayıs çalışmalarından...

1 Mayıs’a yönelik olarak haftalar önce başlattığımız çalışma yoğun materyal dağıtımı ve kitle çalışması olarak sürüyor. Mamak’ta dört mahallede “Üretimi durdurarak 1 Mayıs’ta alanlara çıkalım” Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu imzalı bildirilerden 4 bin adet dağıttık. SY Kızıl Bayrak ve BDSP imzalı 1 Mayıs’a çağrı afişlerini Tuzluçayır’dan başlayarak yapmaya devam ediyoruz.

20 Nisan’da Tuzluçayır’da 1 Mayıs gündemli BDSP etkinliği düzenledik. Etkinlik dia gösterimi ile başladı, 1 Mayıs’ın güncel anlamı üzerinden yaptığımız söyleşi ile devam etti. Yaklaşık 30 kişi katıldı. Etkinliğin ön çalışması birebir ilişkilerimizi katmak üzerinden yürüdü. Etkinliğe katılanların söyleşiye dahil olması canlı bir atmosfer yarattı.

Pek çok araçla güçlü bir 1 Mayıs’a hazırlık çalışması yürütüyoruz.

BDSP/MamakKayseri’de 1 Mayıs paneli ve pikniği

1 Mayıs yaklaşıyor. Kayseri’de sendikaların, DKÖ’lerin ve yasal sol partilerin 1 Mayıs’a dönük hiçbir çalışması yok. BDSP olarak olanaklarımız ölçüsünde 1 Mayıs’a yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşçi ve emekçileri alanlara çağırmak için 1 Mayıs konulu piknik ve panel yapma kararı aldık. 100 adet davetiye dağıttık, birçok emekçiyle birebir görüştük.

19 Nisan günü gerçekleştirdiğimiz panelin konusu “Türkiye’de ve Dünyada 1 Mayıs”tı. Panele 25 kişi katıldı. Panel sonrası Grup Yön küçük bir dinleti sundu. Katılımın azlığına rağmen panel verimli geçti. Ertesi gün yapılan pikniğe ise 60 kişi katıldı. Hava koşullarının kötü olmasına rağmen etkinlik canlı geçti. Piknikte 1 Mayıs’a çağrı yapıldı. Grup Yön’ün seslendirdiği türkülerle piknik sona erdi.

BDSP/Kayseri