27 Aralık'03
Sayı: 2003 (13)


  Kızıl Bayrak'tan
  Herkese parasız sağlık hizmeti!
  Emekçilerin birleşik mücadelesi örgütlenmelidir!
  İstanbul'da 24 Aralık iş bırakma eylemi
  "Herkese ücretsiz-eşit- ulaşılabilir sağlık hakkı!"
  Kıbrıs'ın geleceği emperyalistlerin ellerinde!
  YÖK yasa taslağı!
  Gençlik hareketinin bir yılı
  Maraş katliamının 25. yıldönümünde kanlı düzenin yeni yönelimleri...
  KESK'e karşı linç kampanyası
  Dinler ve demokrasi tartışmaları üzerine
  Sağlık sektöründe özelleştirme saldırısına hayır!
  Kapitalizm engelli insan üretiyor!
  Kamu emekçileri hareketinin bir yılı...
  19 Aralık katliamı ve tarihsel-siyasal arka planı
  İçerde dışarda hücreleri parçala!
  İstanbul'da 19 Aralık katliamı eylemlerle protesto edildi
  19 Aralık katliamı protestoları...
  Asgari ücret üzerine demagojik söylemler
  Irak'ta direniş emperyalistler ülkeden sökülüp atılana kadar sürecek!
  Çürüten siyonsit vahşete isyan!
  Akdeniz'in "Don Kişot"u Kaddafi tövbe ediyor!
  "Gerçek yaşamda seyirciye yer yoktur, herkes katılır yaşama!"
  Demokrasi havariliğine soyunan ABD'nin kirli icraatları
  Hain bürokratları başımızdan defedelim!
  Sultanbeyli PSA Şubesi'nde gerici-şovenist yönetim!
  Bir noel masalı
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 

19 Aralık katliamı protestoları...

Adana...

“İçerde dışarda hücreleri parçala!”

17 Aralık: Adana Şakirpaşa Mahallesi’nde akşam saatlerinde meşaleli bir eylem gerçekleştirildi. Eyleme BDSP, Devrimci Demokrasi, Alınteri, HÖC, İşçi Köylü, Barikat ve ESP katıldı. Şakirpaşa Mahallesi’nde saat 17.00’de Salı Pazarı’nda toplanan kitle meşalelerle yürüyüşe başladı. Şehitlerin fotoğraflarının taşındığı yürüyüş boyunca “Katil devlet hesap verecek!”, “İçerde dışarda hücreleri parçala!” vb. sloganlar atıldı. Devrimci çevrelerin ortak düzenlediği bu eylem mahallede önemli bir etki yarattı. Uzun bir yürüyüşün ardından eylem bitirildi.

18 Aralık: İHD Cezaevi Komisyonu Büyük Postane’den devrimci tutsaklara mektup gönderme eylemi gerçekleştirdi. Bir İHD yöneticisi eylemde cezaevlerinde yaşanan sorunlar ve baskılar üzerine konuşma yaptı. Eylemde çeşitli sloganları atıldı. 2 kişinin mektupları topluca tutsaklara göndermesinin ardından eylem sona erdi.

19 Aralık: Katliamın yıldönümünde İHD Adana Şubesi önünde toplanan kitle pankartları açarak İnönü Parkı’na doğru yürüyüşe geçti. Sloganlarla parka kadar yürüyen kitle, burada yapılan basın açıklamasıyla 19 Aralık katliamını lanetledi. Vahşet kınanırken baskı ve saldırılara karşı mücadele çağrısı yapıldı.
21 Aralık: 19 Aralık katliamı bir mitingle lanetlendi. Tertip komitesinin miting başvurusuna izin verilmedi. Buna rağmen Eğitim-Sen önünde toplanan kitle pankartları açarak yürüdü. Polis yürüyüşe izin vermek istemedi, ancak kitlenin kararlılığı sonucunda barikat aşıldı ve sloganlarla Uğur Mumcu alanına kadar yüründü. Komite adına bir konuşma yapıldı.

Mitinge yaklaşık bin kişi katıldı. Komünistler mitinge “Hücreler yıkılsın tutsaklara özgürlük!/BDSP” yazan bir pankartla katıldılar. (Kızıl Bayrak/Adana)

İzmir...

“19 Aralık’ı unutmadık, unutturmayacağız!”

İHD İzmir Şubesi 19 Aralık katliamını protesto etmek amacıyla bir eylem gerçekleştirdi. 20 Aralık günü Konak Sümerbank önünde yapılan eyleme yaklaşık 100 kişi katıldı. Okunan metinde “19 Aralık katliamının 3. yılında insanlığı işkence ve zulme karşı durmaya davet ediyoruz” denildi. Eylemde “Hücre ölümdür istemiyoruz!”, “İçerde dışarda hücreleri parçala!”, “Faşizme karşı omuz omuza!” sloganları atıldı.

TAYAD’lı aileler 19 Aralık günü Buca Cezaevi önünde bir basın açıklaması yaptılar. Açıklamada “Bu katliamı yapanları da yaptıranları da biliyoruz. Yargılananların cezalandırılmayacağını da biliyoruz. Zira kim kimi yargılayacak ki...” denildi. Açıklamadan sonra hapishane önüne karanfiller bırakıldı.

İHD İzmir Şubesi 19 Aralık günü Buca Cezaevi önünde bir basın açıklaması yaptı. 200 kişinin katıldığı eylem bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. “İçerde dışarda hücreleri parçala!”, “Zindanlar boşalsın tutsaklara özgürlük!”, “Hücre ölümdür istemiyoruz!” sloganları atıldı. (Kızıl Bayrak/İzmir)

Çukurova Üniversitesi...

“Katil devlet hesap verecek!”

Sermaye devletinin 19 Aralık ‘00 tarihinde 20 cezaevine birden saldırarak 28 devrimciyi katleden kanlı yüzünü teşhir etmek amacıyla Ekim Gençliği, Özgür Gençlik, DÖP, Kaldıraç ve Adana Gençlik Derneği olarak ortak etkinlik düzenledik.
17-18 Aralık günleri R1 kantinine ölüm orucu ve 19 Aralık katliamında şehit düşen devrimcilerin resimleri asıldı. Ayrıca R1 kantininin duvarına “19 Aralık katliamını unutmadık! Direniş sürüyor!” pankartı asıldı. 17 ve 18 Aralık etkinliklerine çağrı niteliğindeki afişler okulda yaygınca yapıldı.

17 Aralık günü R1 kantininde katliamla ilgili bir konuşma yapıldı. Devrim şehitleri için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından “Diri diri yaktılar!” filmi gösterildi. 18 Aralık eylemine çağrı yapılarak anma bitirildi.

18 Aralık günü R1’de etkinlik saygı duruşuyla başladı. Daha sonra “Grup Nisan Güneşi” kısa bir dinleti sundu. Eğitim Fakültesi önünde 28 şehidin fotoğrafının olduğu bir tabut taşındı ve “19 Aralık katliamını unutmadık. Direniş sürüyor!” pankartının açıldığı bir basın açıklaması yapıldı. Eylemde “Devrim şehitleri ölümsüzdür!”, “Katil devlet hesap verecek!” sloganlar atıldı. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı eyleme Öğrenci Koordinasyonu destek verdi.

19 Aralık katliamına sessiz kalanlar da vardı. Eylem, R1 kantininde başlamasına rağmen burada stand açan Emek Gençliği, BAGEH, SİP-TKP eyleme katılmadı. (ÇÜ Ekim Gençliği/Adana)

Antakya...

“Hücreleri parçala tutsaklara sahip çık!”

19 Aralık günü Arkeoloji Müzesi önünde bir basın açıklaması düzenlendi. Eylem Antakya İHD’nin baştan savmacı tutumu üzerine devrimcilerin basıncı sonucu gerçekleşti.

Yaklaşık 50 kişilik kitle İHD binasından çıkarak müzeye doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında “İçerde dışarda hücreleri parçala!”, “Devrimci tutsaklar onurumuzdur!”, “Tek tip elbiseye hayır!” vb. sloganlar gür bir şekilde atıldı. Müze önünde bekleyen yaklaşık 30-35 kişilik kitle ile birleşildi. Açıklamaya İHD yönetimi, BDSP, ESP, HÖC ve Alınteri okurları katıldılar. Polis ablukasının yoğun olduğu açıklamada; yaklaşık üç yıl önce “hayata dönüş” adı altında gerçekleştirilen katliam sonucu onlarca tutsağın öldüğü, yüzlercesinin sakat kaldığı ve bu insanlık dışı uygulamaların devam ettiği vurgulandı. Katliamı gerçekleştirenlerin derhal yargılanması ve cezalandırılması gerektiği dile getirildi.

Açıklama sırasında sık sık “Hücreleri parçala tutsaklara sahip çık!”, “Devrim şehitleri ölümsüzdür!”, “Devrimci irade teslim alınamaz” vb. sloganlar atıldı. (Kızıl Bayrak/Antakya)

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi...

“F tipi üniversite istemiyoruz!”

Sermaye devletinin 19 Aralık’ta cezaevlerinde gerçekleştirdiği katliam Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’de bir basın açıklaması ile lanetlendi.

19 Aralık günü saat 12:15’te yemekhanenin içinde alkış ve sloganlarla başlayan eylem yemekhanenin önünde okunan basın açıklamasıyla devam etti. Açıklamada sermaye devletinin tecrit politikası ve baskıları vurgulandı. Kolluk güçlerinin yoğun ablukası altında gerçekleştirilen basın açıklaması “F tipi üniversite istemiyoruz!”, “İçerde, dışarda hücreleri parçala!” vb. sloganlarla bitirildi.

Eylem beklenenden zayıf geçti. Eylemi tertip eden yapılar bile bütün kitlesini getirmemişti. Atılım çevresi ve dernekçi arkadaşların tutumu oldukça olumsuzdu. Eylemi devrimci siyasetlerle yapmak yerine EMEP gibi 19 Aralık katliamında son derece samimiyetsiz bir tutum sergileyen reformist-liberal bir yapıyla örgütlemeyi tercih ettiler. Devrimcilerden eylemin yerini ve zamanını bile gizlediler. Eylemin zayıf geçmesinde bu tutum da rol oynadı. (Kızıl Bayrak okurları/Sivas)

Hacettepe Üniversitesi...

“Devrim şehitleri ölümsüzdür!”

18 Aralık günü Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü yurtlarında 19 Aralık katliamının yıldönümü nedeniyle bir anma düzenlendi.

Anmada basın açıklaması okundu. Açıklamada katliamın yalnızca toplumun en diri unsurları olan devrimcileri tecrit ve yoketme amaçlı değil, aslında tüm işçi ve emekçileri sindirmek amaçlı olduğu, saldırıların bugün de D tipi cezaevleriyle, keyfi gözaltı ve tutuklamalarla artarak devam ettiği vurgulandı. Devrim şehitleri için saygı duruşuyla etkinlik devam etti. Şiir dinletisinin ardından 19 Aralık katliamını anlatan bir film gösterimi sunuldu. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı etkinlik “Devrim şehitleri ölümsüzdür!”, “Devrimci tutsaklar onurumuzdur!” sloganlarıyla sona erdi. (Ekim Gençliği/Beytepe)

Trakya Üniversitesi...

19 Aralık katliamı lanetlendi

Trakya Üniversitesi Tecrit Karşıtı Öğrenciler tarafından 19 Aralık günü Edirne SES binasında yapılan açıklamayla 19 Aralık katliamı lanetlendi.

Ekim Gençliği, TÜÖP, DPG, DÜK, TÜ Öğrenci Koordinasyonu, DÖB, YDG, Edirne Gençlik Derneği ve DGH’nin örgütlediği basın açıklamasına Emek Gençliği de destek verdi. Basın açıklamasında tecridin insan hayatına olumsuz etkileri, devletin neden tecrit uygulamasına gereksinim duyduğu anlatılarak, “... Tecrit bugün cezaevlerinde, üniversitelerde, fabrikalarda, kısacası yaşamın her alanında bize dayatılan politikalardır. Bütün bu politikalara rağmen her alanda uygulanan her türlü tecride karşı mücadelemiz sürüyor, sürecek.” denildi. (Ekim Gençliği/Edirne)