27 Aralık'03
Sayı: 2003 (13)


  Kızıl Bayrak'tan
  Herkese parasız sağlık hizmeti!
  Emekçilerin birleşik mücadelesi örgütlenmelidir!
  İstanbul'da 24 Aralık iş bırakma eylemi
  "Herkese ücretsiz-eşit- ulaşılabilir sağlık hakkı!"
  Kıbrıs'ın geleceği emperyalistlerin ellerinde!
  YÖK yasa taslağı!
  Gençlik hareketinin bir yılı
  Maraş katliamının 25. yıldönümünde kanlı düzenin yeni yönelimleri...
  KESK'e karşı linç kampanyası
  Dinler ve demokrasi tartışmaları üzerine
  Sağlık sektöründe özelleştirme saldırısına hayır!
  Kapitalizm engelli insan üretiyor!
  Kamu emekçileri hareketinin bir yılı...
  19 Aralık katliamı ve tarihsel-siyasal arka planı
  İçerde dışarda hücreleri parçala!
  İstanbul'da 19 Aralık katliamı eylemlerle protesto edildi
  19 Aralık katliamı protestoları...
  Asgari ücret üzerine demagojik söylemler
  Irak'ta direniş emperyalistler ülkeden sökülüp atılana kadar sürecek!
  Çürüten siyonsit vahşete isyan!
  Akdeniz'in "Don Kişot"u Kaddafi tövbe ediyor!
  "Gerçek yaşamda seyirciye yer yoktur, herkes katılır yaşama!"
  Demokrasi havariliğine soyunan ABD'nin kirli icraatları
  Hain bürokratları başımızdan defedelim!
  Sultanbeyli PSA Şubesi'nde gerici-şovenist yönetim!
  Bir noel masalı
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 

Kızıl Bayrak'tan


Emperyalist-kapitalist saldırganlığın bölgemizde ve ülkemizde gemi azıya aldığı bir yıl yaşadık. Ortadoğu’da kan gövdeyi götürürken, ülkemizde her an bu kan gölüne dalma tehdidiyle, emperyalizmin talan politikaları at başı koşturdu. Devlet ve hükümet emperyalist dünya düzeninin tüm istek ve beklentilerine yanıt verebilmek için seferber oldu.

Bir yandan Amerikan emperyalizminin jandarmalık istek ve beklentilerini yerine getirebilmek için kendi halkıyla boğazlaşmayı göze alırken, diğer yandan AB’ye üyelik hazırlığı gerekçesiyle emperyalist devletlerin ve tekellerin istek ve beklentileri doğrultusunda işçi sınıfı ve emekçi kitlelerle boğazlaşma pahasına, ardı ardına uyum yasaları çıkardı. Tüm demokratik hak ve kazanımlar bir bir ortadan kaldırıldı. En başta da çalışma (bununla dolaysız biçimde bağlantılı olan yaşama) hakkını yok eden özelleştirmelere hız verildi. Çalışanı köle konumuna düşürecek düzenlemeler içeren yeni iş yasası çıkarıldı. Binlerce işçi işten çıkarıldı, ailesi ve çocuklarıyla birlikte açlık ve sefalete itildi.

Bitirdiğimiz yıla ilişkin değerlendirmeler bu sayımızdan itibaren yayınlanmaya başlanmış bulunuyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi yine birkaç temel alan üzerinden hazırlanmakta olan bu değerlendirmeleri takibeden sayılarımızda okuyacaksınız.

Geçtiğimiz yıla ilişkin değerlendirmelerin gelen yıla yönelik bir yararı olacaksa eğer, olumsuz olan her şeyin biten yılla birlikte geride bırakılabilmesi konusunda bir fikir vermesi, bir ışık göstermesi olabilir. Özellikle elimizden geleceklere bakıldığında, sınıf ve kitle hareketi cephesinden artık geride bırakılması gereken çok şey olduğu, yeni bir yılda harekete yeni bir ivme kazandırabilmek için daha çok çaba göstermek gerektiği görülecektir. Emperyalist kudurganlığı dizginlemenin ve dünyayı değiştirmenin başka bir yolu yoktur.