8 Kasım'03
Sayı: 2003 (07)


  Kızıl Bayrak'tan
  Hükümetin 1 yıllık icraatı ve 80. yılında tükenmiş bir cumhuriyet
  Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı...
  Erdoğan'ın "sosyal devlet" yalanları ve gerçekler...
  5 Kasım iş bırakma eylemine yaygın ve coşkulu katılım...
  5 Kasım iş bırakma eylemleri...
  6 Kasım'da gençlik alanlardaydı...
  6 Kasım: Ankara sokaklarında militan direniş!
  6 Kasım eylemlerinden...
  Filistin direnişi siyonizmi çöküşe sürüklüyor!
  Şam'da yapılan "komşular toplantısı"nda emperyalist işgal meşrulaştırıldı...
  Irak halkının haklı ve onurlu direnişi emperyalist zorbaları sıkıştırıyor!
  İşçi ve emekçi eylemlerinden...
  Dünya, Türkiye ve sol hareket/4
  Devrimci çizgiden Amerikan işbirlikçiliğine...
  Şan olsun Yeni Ekimler'in Partisi'ne!
  Sermaye iktidarının "demokratikleşme" aldatmacası
  Yeni Ekimler'in Partisi'ni güçlendirelim...
  Geceye gönderilen mesajlardan...
  TKİP Yurdışı Örgütü adına gecede yapılan konuşma...
  Parti gecesine gelen mesajlardan...
  Berlin'de 100 bini aşkın işçi ve emekçi haykırdı... "Mücadeleyi paylaşmayan yenilgiyi paylaşır!"
  Rus petrol tekeli Lukos'a yönelik operasyonun perde arkası
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Şan olsun Yeni Ekimler’in Partisi’ne!

Ekim Devrimi’nin 86., Yeni Ekimler’in Partisi’nin 5. yıldönümü dolayısıyla İstanbul’da bir etkinlik gerçekleştirdik. Etkinliğimize yaklaşık 200 kişi katıldı. Konuşmalar, müzik dinletisi ve dia gösteriminden oluşan program, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Devrim ve sosyalizm davasında şehit düşenler için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından, günün anlam ve önemini belirten bir sunum yapıldı. Ardından sahneye çıkan bir yoldaşımız, Büyük Ekim Devrimi’ni yaratan Bolşevik Parti’yi ve bu çerçevede Yeni Ekimler’in Partisi’nin tarihsel misyonunu ve rolünü anlattı. ‘98 yılında yenilen darbelerin ardından partinin ikinci bir inşa sürecine girdiğini, artık bu sürecin tamamlanmış, “devirmeyen darbe güçlendirir” inancının doğrulanmış bulunduğunu, böylece partinin yeni döneme daha da güçlenerek girdiğini belirtti.

Bu konuşmanın ardından partili komünistlerden gelen mesaj okunduğunda salonda büyük bir alkış koptu.

Mesajın ardından sahneye çıkan Grup Eksen, günün anlam ve önemine uygun olarak seçtiği marşlarla kitlenin coşkusunu pekiştirdi. Parçalara salondaki insanlar da yoğun bir şekilde katıldılar. Devrime ve sosyalizme dair özlem hep bir ağızdan marşlarla dile getirildi.

Programın ikinci bölümünde, tarihsel olarak bilimsel sosyalizmin doğuşundan günümüze kadar verilen devrim mücadelelerini ve özelinde partiyi anlatan “Ateşin keşfinden güneşin zaptına yolculuk” isimli bir dia gösterimi yapıldı. Dia ile beraber okunan metin, aynı zamanda fondan verilen bir müzikle bütünleştirilmişti. Dia sunumu esnasında EKİM’in ortaya çıkışı ve partinin kurulduğu anın anlatımı salondaki insanlar tarafından yoğun alkışlarla karşılandı. Dia gösterimi iki-üç defa alkışlar eşliğinde yapıldı.

Bir saate yakın süren dia gösteriminin ardından herkesi partili mücadeleye çağıran bir kapanış konuşması yapıldı. Ardından Grup Eksen tekrar sahneye çıktı. Halayların hemen öncesinde Enternasyonal Marşı söylendi. Marş söylenirken herkes yumruklarını kaldırmış, gözleri çakmak çakmak, hep bir ağızdan marşa katılıyordu. Ardından halaylarla coşku doruğa tırmandı ve program sona erdirildi.

İnsanların etkinlikten çok etkilendikleri, büyük bir moral ve yenilenmiş bir bilinçle çıktıkları görüldü. Yeni döneme yeni bir sıçrama ile girme hedefindeki sınıf devrimcileri, bu ruh halini salondaki herkesle paylaşmayı başardılar. Etkinliğimiz mesajını vermede başarılı olmuş, günün anlamına uygun programı ile dost yüreklere güç vermiştir.

Şimdi sıra bu moralle Parti’nin kızıl bayrağını fabrikalarda, okullarda ve alanlarda dalgalandırmaya gelmiştir!

Yeni Ekimler için ileri!

İstanbul’dan KomünistlerEkim Devrimi ve Parti etkinliğine
gelen mesajlardan...

Merhaba yoldaşlar,

Türkiye işçi sınıfının komünist partisinin kuruluşunun 5. yılını coşkuyla selamlıyoruz. İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaksa, o eserin mimarı da parti olacaktır.

Yaşasın Partimiz!

Telekom işçileri

“Yeni bir dünya, yeni bir kültür!” şiarıyla yola çıkan İşçi Kültür Evleri olarak Ekim Devrimi’nin 86., Yeni Ekimler’in Partisi’nin 5. yılını coşkuyla selamlıyoruz.

(...) Sahip çıktığımız kendi özlemlerimizdir, kendi kavgamızdır, kendi geleceğimizdir. Bu bilinçle ve yüreğimizdeki isyan ateşiyle Yeni Ekimler’in Partisi’ni bir kez daha selamlıyoruz.

Yeni bir kültür için yeni bir dünya! Yeni bir dünya için devrim ve sosyalizm!
Yaşasın devrim ve sosyalizm!
Şan olsun Yeni Ekimler’in Partisi’ne!

Kültür-Sanat çalışanları

Ekim Devrimi’nin 86., Yeni Ekimler’in Partisi’nin 5. yılında hepinize merhaba.
Kapitalist ve emperyalist barbarlık düzeninin “sosyalizm öldü” çığlıklarını yükselttiği bir dönemde sahneye çıkan Yeni Ekimler’in Partisi’nin genç neferleri olarak; sınıfsız, sömürüsüz bir dünya kurma mücadelesinde, işçi sınıfının yanındaki yerimizi aldık.

Partimizin bize emanet ettiği kızıl bayrağı, partimizden aldığımız güçle, artık gençlik içinde de daha yükseklerde dalgalandırıyoruz.

Lenin’in, Rosa’nın, Ümit’in yoldaşları, yani bizler, partimizin bize duyduğu güven, bizim partiye verdiğimiz söz ile bu bayrağı daha yükseklere taşıyacağız.

Partiyi kazandık, partiyle kazanacağız!
Yeni Ekimler için ileri!

Genç Komünistler

İşçi sınıfının komünist partisini bundan 5 yıl önce “Parti bayrağı ellerimizde” diye selamlamıştık. Aradan geçen 5 yıl bizim parti ile iktidar mücadelesine yönelmemize şahitlik ediyor, edecek! Fabrikalarımızda partinin kızıl bayrağını dalgalandırıyoruz. Ekim Devrimi’nin 86. yılını partinin 5. yılı ile birlikte kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Parti işçi sınıfının savaşım aygıtı olarak bugün yüreklerimize yürek, yumruklarımıza yumruk katıyor.

Şan olsun Ekim Devrimi’nin 86., Parti’nin 5. yılına!

GOP’tan ve Alibeyköy’den Genç İşçiler

(...) Dostlarımız; partisiz sınıf işçisiz makineye benzer, onun için işçileri, emekçileri, gençleri partiye katılmaya çağırıyoruz. Sosyalizmin bayrağını dalgalandırmaya davet ediyoruz. Ve sözümüzü proletaryanın büyük önderi Lenin’den bir alıntıyla bitiriyoruz: “Tarihte hiçbir sınıf, bağrında siyasi önderlerini, hareketi örgütlemeye ve yönetmeye yeterli öncü temsilcilerini bulmadıkça egemenliğini kuramamıştır.”

Anadolu yakasından SSK işçileri

İşçi sınıfı ve ezilen tüm dünya halkları için tarihsel bir evre olan ve günümüze ışık tutan Ekim Devrimi’nin 86. yıldönümünde Yeni Ekimler’in Partisi’nin 5. yıldönümünü de kutlamış oluyoruz.

Dışta emperyalist savaş ve saldırganlığın yoğunlaştığı, içte sömürü, baskı ve hak gasplarının azgınlaştığı bugünde, işçi sınıfının, emekçilerin ve ezilen tüm kesimlerin nihai kurtuluşu; Ekim Devrimi’nin ışığında Yeni Ekimler’in Partisi’nde birleşerek mücadele etmek ve zafere doğru yürümekle mümkündür.

Selam olsun Ekim Devrimi’ne!
Selam olsun Yeni Ekimler’in Komünist İşçi Partisi’ne!

Sosyalist Kamu Emekçileri

Mirasçısı olmaktan onur duyduğumuz Büyük Sosyalist Ekim Devrimi 86. yaşında! Şan olsun, selam olsun!
Türkiyeli komünistler olarak siyaset sahnesine çıkışımızın başından itibaren Ekim Devrimi’nin mirasına sahip çıktık, Yeni Ekimler yaratma iddiasıyla yola koyulduğumuzu dosta düşmana ilan ettik.

(...) Bugün 5. kuruluş yılını geride bırakan ihtilalci sınıf Parti’si ile bu yoldan yürüyecek, sosyalizmin kızıl bayrağını bir kez daha kapitalizmin burçlarında dalgalandıracağız! Parti’yle, devrimci programımızla geleceğe yürüyecek, yeni Ekimler yaratacağız!

Şan olsun Ekim Devrimi’ni yaratanlara!
Şan olsun Yeni Ekimler’in Partisi’ne!
Tüm işçi ve emekçiler sosyalizmin kızıl bayrağı altına!
İşçi sınıfı savaşacak sosyalizm kazanacak!

Komünist basın çalışanlarıHerkesi Parti saflarına çağırıyorum!

Merhaba. Ekim Devrimi ve Parti ile ilgili etkinliğe ilişkin gözlemlerimi aktarmak istiyorum. Etkinlikte en çarpıcı olan kalabalık olmamızdı. Bunun da etkisiyle herkes çok coşkuluydu. Bu coşku belki de etkinliğin başarıyla noktalanmasında en önemli etken oldu.

Konuşmalarla başlayan etkinlik belki de ilk defa bu kadar meraklı gözlerle izlenip dinlendi. Konuşma yapmak için sahneye çıkan yoldaşın kağıttan okumak yerine bizlere doğru bakarak doğal haliyle anlatmak istediklerini söylemesi çok etkili oldu. Bu yüzden konuşma uzun olmasına rağmen sıkıcı olmadı. Bunun yanı sıra Grup Eksen’in türkülerimizi ve marşlarımızı coşkulu bir şekilde söylemesi herkesi heyecanlandırdı. Dia gösterisi de son derece akıcı ve iyi bir şekilde hazırlanmıştı. Bunların hepsi etkinliğin dolu dolu geçmesini sağladı.

Etkinlik, anlamına uygun gerçekleşmesi ve vermek istediği mesajı insanlara taşıyabilmesi bakımından başarılıydı. Bugün devrim mücadelesinde zor bir dönemden geçiyoruz. İşçi hareketinin uzun süredir süren sessizliği, bunun henüz yeni yeni aşılıyor olması, bunda önemli bir etken. Konuşmada, Partinin yeni döneme çok daha güçlü bir şekilde giriyor olmasına ve devrimci bir sınıf önderliği ile zor süreçlerin aşılacağına yapılan vurgu, herkesin zihninde yer etti.

Parti, bu inanç ve güçle Ekim Devrimi’nden miras aldığı kızıl bayrağı daha da yükseklerde dalgalandıracaktır. İşçi sınıfının iktidarını kazanmak için, yeni Ekimler’i yaratmak için, herkesi Parti saflarına çağırıyorum!

Sınıf bilinçli bir işçi/SefaköyPartiyi kazandık,
partiyle kazanacağız!

Parti afişlerini ve yazılamalarını gördüğüm zaman yüreğim coşkuyla dolup, gözlerim parlıyor. Çünkü her afiş, partinin güçlendiğinin bir işaretidir. Özelllikle son dönemde İstanbul’un birçok noktası parti afişleriyle donatılmış durumda. Merkezi yerlerde “Yaşasın devrim ve sosyalizm!” şiarlarının yazılı olduğu afişleri görünce, coşkuyla birlikte güçlenmenin kıvancıyla da doluyorum.

Ekim Devrimi’nin 86., Yeni Ekimler’in Partisi’nin 5. yılını selamlamak için yapılan merkezi etkinlikte ise coşkum doruğa ulaştı. Elbette her etkinlik partinin, partili olmanın bir parçası. Fakat son etkinlik, tümüyle partiye aitti.
Etkinlik boyunca, sahneden çok, izleyici dost ve yoldaşları gözlemledim. Pekçok etkinlik sırasında genelde izleyiciler arasında konuşlamalar olurdu. Ancak bu etkinlikte neredeyse hiç konuşma olmadı. Sadece bu bile, izleyicilerin, deyim yerindeyse, pür dikkat sahneye kilitlendiklerini gösteriyordu. Marşlara katılım, her zamankinden daha gür ve coşkuluydu. Bilinçlerdeki ve yüreklerdeki partili kimlik, seslere de yansıyordu. Sonradan konuştuğum hemen her yoldaşımın gözleri parlıyordu, etkinlik değerlendirmesini anlatırken.

Partinin içine girdiği yeni döneme özel bir vurgu yapıldı. “Devirmeyen darbenin güçlendir”diği söylendi ve görüldü.

Yeni dönemi de partiyle kazanacağız!

Bir komünist/İstanbul