8 Kasım'03
Sayı: 2003 (07)


  Kızıl Bayrak'tan
  Hükümetin 1 yıllık icraatı ve 80. yılında tükenmiş bir cumhuriyet
  Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı...
  Erdoğan'ın "sosyal devlet" yalanları ve gerçekler...
  5 Kasım iş bırakma eylemine yaygın ve coşkulu katılım...
  5 Kasım iş bırakma eylemleri...
  6 Kasım'da gençlik alanlardaydı...
  6 Kasım: Ankara sokaklarında militan direniş!
  6 Kasım eylemlerinden...
  Filistin direnişi siyonizmi çöküşe sürüklüyor!
  Şam'da yapılan "komşular toplantısı"nda emperyalist işgal meşrulaştırıldı...
  Irak halkının haklı ve onurlu direnişi emperyalist zorbaları sıkıştırıyor!
  İşçi ve emekçi eylemlerinden...
  Dünya, Türkiye ve sol hareket/4
  Devrimci çizgiden Amerikan işbirlikçiliğine...
  Şan olsun Yeni Ekimler'in Partisi'ne!
  Sermaye iktidarının "demokratikleşme" aldatmacası
  Yeni Ekimler'in Partisi'ni güçlendirelim...
  Geceye gönderilen mesajlardan...
  TKİP Yurdışı Örgütü adına gecede yapılan konuşma...
  Parti gecesine gelen mesajlardan...
  Berlin'de 100 bini aşkın işçi ve emekçi haykırdı... "Mücadeleyi paylaşmayan yenilgiyi paylaşır!"
  Rus petrol tekeli Lukos'a yönelik operasyonun perde arkası
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
5 Kasım’da sağlık emekçileri iş bırakarak
hükümeti uyardı...

“Savaşa değil sağlığa bütçe!”

İstanbul Haydarpaşa Numune:

5 Kasım günü Haydarpaşa Numune Hastahanesi’nin bahçesinde gerçekleşen iş bırakma eyleminde emekçiler hastane bahçesinde kısa bir yürüyüş yaptılar. Eylemde “İşsizliğe, yoksulluğa, özelleştirmeye ve savaşa hayır!/SES Şişli Şb.”, “İstanbul Tabip Odası”, “SES Aksaray Şubesi”, “SES Anadolu Yakası Şubesi”, “İstanbul Sendikalar Birliği”, “Genel-İş 3 Nolu Şube ve bağlı şubeler”, “Yaşasın işçilerin mücadele birliği!/Belediye-İş İstanbul Şubeleri”, “TEKSİF Bakırköy Şubesi”, “Hasta ve Hasta Yakınları Derneği”, “Köle değil işçiyiz, birleşince güçlüyüz/PTT işçileri” pankartları taşındı.

1000’i aşkın emekçinin katıldığı eylemde, “Direne direne kazanacağız!”, “Rantiyeye değil sağlığa bütçe!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Kölelik yasaları geri çekilsin!”, “Bu ülke bu halk satılık değil!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “Genel grev genel direniş!” sloganları sıklıkla atıldı. (Kızıl Bayrak/İstanbul)

İstanbul Avrupa Yakası:

* Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil servis önüne kadar yürümek isteyen sağlık çalışanlarına kolluk güçleri izin vermeyince gerginlik yaşandı. İTO Başkanı Prof. Dr. Gencay Gürsoy, SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi bahçesinde, emekçilerle birlikte basın açıklaması yaptı.

* Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanan emekçiler bundan sonraki eylemlere hazır olunması gerektiğini belirterek, “Daha uzun grevler yapmamız gerekebilir” dediler. “İnsanca yaşam, insanca çalışma koşulları”, “Sözleşmeli personel uygulamasına hayır!” dövizleri taşıdılar.

* Haydarpaşa Numune Hastanesi ve SSK Merdivenköy polikliniklerinde eyleme geniş katılım oldu.

* Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çalışanları iş bırakarak Haseki Devlet Hastanesi önünde hastaların da desteğiyle basın açıklaması yaptılar.

* SSK Eyüp, İstanbul Eğitim Hastanesi, Osmaniye Polikliniği, Cibali, Bayrampaşa, Topçular, Sultanahmet, Kazlıçeşme dispanserleri, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Zeytinburnu Sağlık Grup Başkanlığı, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde iş bırakma eylemleri gerçekleştirildi.

***

Adana’da Devlet, Numune, SSK, Göğüs ve SSK Çocuk Hastaneleri’nde görev yapan 100’e yakın sağlık emekçisi sabah saatlerinde SSK Adana Bölge Hastanesi’nde toplanarak eylem yaptı.

Antalya’da emekçiler, SSK Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Devlet Hastanesi’nde yarımşar saat arayla üç bildiri okudular.

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doktorlar ve sağlık emekçileri iki ayrı eylem düzenlediler.

Çanakkale’de eyleme, özel görüntüleme merkezleri de destek verdi. Doktorlar da özel muayenehanelerini saat 16:00’ya kadar açmadılar.

Uşak’ta Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatma Özkumur ve Eğitim-Sen Uşak Şube Başkanı Fikret Kara’nın destek verdiği eylemde basın açıklaması yapıldı.
Antep’te eylem yapan sağlık emekçileri hastaları, “Sizlere daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için grev yapıyoruz ve sizden anlayış bekliyoruz” diyerek geri çevirdiler.Sağlık çalışanları Ankara’da da iş bırakarak
alanlara çıktı...

Geniş katılımlı coşkulu eylem!

TTB ve SES tarafından işgüvencesi, maaş artışı ve sağlık hakkı talepleri için 5 Kasım’da düzenlenen iş bırakma eylemine Ankara’da yaygın bir katılım oldu. Birçok hastanede acil servisler ve hayati risk taşıyan birimler dışında hizmet verilmedi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmayarak hastane bahçelerinde toplanan sağlık çalışanları, gelen az sayıdaki hastayı eylem konusunda bilgilendirerek geri çevirdiler. Bu arada bazı hastanelerde idarenin baskısı ve engelleme girişimleri nedeniyle gerilim zaman zaman yükseldi.

Ankara’da sağlık çalışanlarının toplanma noktası Numune Hastanesi önüydü. Diğer hastanelerde iş bırakan çalışanlar saat 12:00’de slogan ve alkışlı yürüyüşlerle Numune önüne ulaştılar. Burada sayıları 3 bini bulan sağlık çalışanları ve eyleme destek veren tıp öğrencileri, toplu biçimde sloganlarla Sıhhıye’de bulunan Sağlık Bakanlığı önüne doğru yürüyüşe geçtiler. Yürüyüş sırasında coşku oldukça yüksek bir düzeydeydi.

Sağlık Bakanlığı’na yakın bir noktada, Abdi İpekçi Parkı’nda sonlanan yürüyüşün ardından kürsüden yapılan konuşmalarla eylemin amacı anlatıldı, hükümet protesto edildi. SES ve ATO adına yapılan konuşmalarda bu eylemin bir uyarı olduğu, eğer talepler kabul edilmezse iş bırakma eylemine sınır koymadan sürdürecekleri mesajı verildi. Konuşmaların ardından eylem sloganlarla sona erdirildi.

Eylemde öne çıkan sloganlar şunlardı: “Sağlıkta tasarruf ölüm demektir!”, “Eşit, parasız sağlık”, “Savaşa değil sağlığa bütçe!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”

Eylem sırasında Sosyalist Kamu Emekçileri tarafından Kamu Yönetimi Reformu ile ilgili broşürün dağıtımı yapıldı.

Sağlık emekçilerinin belli bir başarıyla sonuçlandırdıkları bu iş bırakma eylemi, ciddi bir saldırı programıyla yüzyüze bulunan kamu emekçileri açısından büyük bir moral kazanım oldu. Önemli olan bu moral kazanımın kararlı ve militan bir mücadele çizgisinde değerlendirebilecek önderlik iradesinin bundan sonra gösterilmesinde. Hizmet üretiminden gelen gücün, yaptırım özelliği ve emekçiler nezdindeki etkisi ortada. Kamu emekçileri hareketinde yaşanan durağanlık ve sendikal yapılardan uzaklaşma sağlık alanı için de geçerli bir olguydu. Ancak kararlı bir iradenin varlığı koşullarında görüldü ki, emekçi kitleler mücadeleye ve sonuç almaya dönük militan eylem biçimlerine açık. Yeter ki, ihtiyaca karşılık verebilecek kararlılıkta bir önderlik ve mücadele hattı ortaya konulsun.

Kızıl Bayrak/Ankaraİzmir’de sağlık emekçilerinin iş bırakma eylemi...

Eşit, ücretsiz, ulaşılabilir,
nitelikli sağlık ve sosyal hizmet hakkı!

“Sağlıkta dönüşüm programı” altında yürütülen saldırılara karşı SES ve TTB iki eylem düzenlediler. İlki 3 Kasım günü çeşitli hastanelerde ve özelde Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

5 Kasım günü ise %90 katılımla gerçekleşen iş bırakma eylemi Konak Gümrük’teki SES İzmir Şubesi önünde sağlık emekçilerinin biraraya gelmesiyle başladı. Kitle açtığı pankart ve attığı sloganlarla 2. Kordon yolunu izleyerek Çankaya’daki Sağlık İl Müdürlüğü’ne yürüdü. SES ve TTB’nin ortak iş bırakma kararı almasına karşın eyleme SES damgasını vurdu. Eyleme 1000’i aşkın sağlık emekçisi katıldı. Buca SSK Hastanesi’nde sözleşmeli olarak çalışırken AKP’nin kadrolaşma politikası sonucu uzak illere atamaları yapılan Buca SSK çalışanları da SES pankartı altında ve dövizlerle eyleme katıldılar.

Hastanelerde yoğun bir katılımla gerçekleşen eyleme, Ege Üniversitesi sağlık emekçileri yaklaşık 500 kişilik kitleyle katıldılar. Dokuz Eylül Tıp Fakültesi öğrencileri de Sağlık İl Müdürlüğü’ne yapılan yürüyüşte sağlık emekçileriyle omuz omuza yürüdüler.

Eyleme, TEKSİF Sendikası’na üye oldukları için işten atılan bir grup Lay Tekstil işçisi de katılarak destek verdiler.

Eylemde “Sözleşmeli köle olmayacağız!”, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek!”, “İMF’ye değil sağlığa bütçe!”, “Herkese eşit, ücretsiz sağlık!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Baskılar bizi yıldıramaz!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganları atıldı.

Kızıl Bayrak/İzmir