14 Aralık '02
Sayı: 48 (88)


  Kızıl Bayrak'tan
  Pazarlık masasındaki Türkiye
  AB'ye uyum için "demokratikleşme" üzerine sahte söylemler ve gerçekler
  T. Erdoğan'ın ABD ziyareti
  Kopenhag Zirvesi ve Kıbrıs sorunu
  AKP'nin vaadleri ve icraatları
  İMF heyeti gözden geçirme görüşmeleri için Türkiye'de...
  Savaş hazırlıkları tamamlanıyor
  1 Aralık eylemlerinden...
  Etkin bir kitle çalışmasının önemi
  Sermayenin topyekûn saldırısına karşı direnişe geçelim!
  Seçimler sonrası yeni dönem
  19 Aralık katliamının 3. yıldönümü...
  9. ÖO Ekibi'nin açıklaması...
  Esenyurt İşçi Bülteni'nin Aralık sayısından...
  Ankara Öncü İşçi-Emekçi Platformu Bülteni'nin Aralık sayısından...
  Emperyalist savaş hazırlığının gölgesinde Filistin'de siyonist katliamlar
  Emperyalist savaş ve Kürdistan
  Sınıfı, Parti'yi ve Devrimi destekleyelim!
  Ford'un kirli savaştaki rolü
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 
Sefaköy Emperyalist Savaş Karşıtı Platform Girişimi’nin çalışmalarından...

Etkin bir kitle çalışmasının önemi

ABD emperyalizmi saldırganlığını günbegün tırmandırıyor. Irak bombalanıyor, masum halklar katlediliyor. Filistin’de ise daha açık bir katliam ve yıkım yaşanıyor. Tüm bunlar emperyalist çıkarlar için kardeş halklara yöneltilmiş katliam politikalarından başka birşey değil.

Komünistler olarak bölgemizde kurduğumuz Sefaköy Emperyalist Savaş Karşıtı Platform Girişimi’nin çalışmaları sürüyor. Çalışmamız öncelikle 1 Aralık eylemine çağrı noktasında somutlandı. Çıkardığımız özel sayılar ve anket sorularıyla emekçilere ulaştık.

Bu çalışma oldukça verimli oldu. Örneğin kahvelerde masalara gidip ne yapmak istediğimizi kısaca anlattık, olumsuz bir tutumla karşılaşmadık. Yaptığımız anketler bize Sefaköylü işçi ve emekçilerin ABD’nin savaş ve saldırganlık politikasının karşısında olduklarını gösteriyordu. “Ne yapmak gerekiyor sizce?” sorusuna ise genellikle “eylem yapmak gerekiyor, protesto etmek gerekiyor, birlik olmak gerekiyor...” vb. cevaplar aldık. Bu cevaplar kuşkusuz işçi ve emekçilerin ABD emperyalizmine duyduğu tepkiyi yansıtıyordu. Aynı zamanda bu tepkiyi örgütlü bir güç haline getirme ihtiyacını gösteriyordu. Anket yaptığımız insanları 1 Aralık eylemine katılmaya ve Sefaköy Emperyalist Savaş Karşıtı Platform Girişimi’ne omuz vermeye çağırdık.

Ertesi gün ise, Sefaköy Emperyalist Savaş Karşıtı Platform Girişimi’nin özel sayılarını dağıttık. Özel sayıları evlerde, kahvelerde, derneklerde, pazar yerlerinde tek tek konuşarak dağıttık. Bu çalışma da oldukça etkili oldu. Kimi zaman dakikalarca sohbet ettik, sıcak bir ilgiyle karşılaştık. Platform Girişimi’ni tanıtarak emperyalist savaşı teşhir eden konuşmalar yaptık.

Eylem öncesinde yapılan bu çalışmalar oldukça olumluydu. 1 Aralık mitingine böylesi bir çalışma sonucu sol görüşlü dahi olmayan genç işçileri taşımayı başarabildik. Motivasyonumuzu daha da artıran bu sonuç ısrarlı bir çalışmanın ürünüdür. Mitinge katılan işçiler anket ve dağıtım sırasındaki diyaloglardan etkilenerek geldiklerini söylediler. Bu da bize kitle çalışmasında sözlü propaganda ve ajitasyonun ne kadar önemli ve etkili bir rol oynadığını bir kez daha göstermiş oldu.

Platform Girişimi önümüzdeki süreçte de müzik dinletisi, film gösterimi, tiyatro oyunu vb. araçlarla etkinliklerini sürdürmeyi planlamaktadır. Çok hızlı işleyen böylesi bir süreçte emperyalizme karşı aktif mücadeleyi örgütlemek sağlam bir bakışı, ısrarı ve disiplinli bir çalışmayı gerektiriyor. Ve biz biliyoruz ki; ancak böyle bir çalışmayla kitleleri etkileyebilir, güven verebilir ve örgütlü bir çalışmanın aktif tarafı haline getirebiliriz.

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!
Emperyalist savaşa hayır!

Sefaköy Emperyalist Savaş Karşıtı
Platform Girişimiİkitelli Emperyalist Savaş Karşıtı Platform’un etkinlikleri...

“İşçilerin birliği, halkların kardeşliği”
için mücadeleye!

Seçimlerin ardından oluşan meclis tam da komünistlerin seçim sürecinde ısrarla vurguladıkları yönde bir seferberlik içerisine girdi. Sermaye bir yandan Avrupa kapılarında tarih dilenirken, bir yandan da efendisi ABD’nin çıkarları için işçi ve emekçilerin yıkımı, gençliğin kanı pahasına savaşa hazırlanıyor.

Petrol ve silah tekelleri Saddam rejimini yıkmak demagojisi arkasında Ortadoğu’da tam egemenlik kurmanın ve kasalarını doldurmanın hesaplarını yapıyorlar. Türk burjuvazisi de savaşa katılarak ABD’den alacağı “yardım”ların karşılığında binlerce işçi ve emekçiyi ve onların çocuklarını kardeş bir halkın üzerine sürmeye hazırlanıyor. Bu pazarlıkları bozmak, çocuklarının kanı üzerinden pazarlıklar yapılan işçi ve emekçilerin elindedir. Bu yol “İşçilerin birliği, halkların kardeşliği!” şiarı etrafında örgütlenmekten geçiyor.

Bizler İkitelli emekçilerini bu haksız ve kirli savaşa karşı bilinçlendirmek, emperyalist savaşa karşı direnişi yükseltebilmek amacıyla “İkitelli Emperyalist Savaş Karşıtı Platform”u oluşturduk. Platform etkinliklerine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde ilk olarak Körfez Savaşı üzerinden emperyalist savaşın özünü ortaya koyan bir film gösterimi yaptık. Ön çalışmasının kısa bir zaman dilimine sığması nedeniyle 25 kişi civarında bir katılım oldu. Film gösteriminin ardından şiir dinletisi verildi. Etkinliğin sonunda yapılan “emperyalist savaş” konulu tartışma oldukça anlamlıydı.

Aynı hafta içerisinde 1 Aralık mitingine ön hazırlık olması ve platformun daha hızlı bir şekilde işçi ve emekçilerin gündemine sokulabilmesi için bir müzik dinletisi verildi. 35 kişinin katıldığı bu etkinlikte platformdan bir arkadaş haklı ve haksız savaşlar üzerine bir konuşma yaptı. Müzik dinletisinin ardından etkinlik sona erdi.

Platform daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen çalışmalarını bundan sonra da sürdürecek.

Bir plaftorm çalışanı“Emperyalist barışa, köleci savaşa karşı
genel hak direnişi!”

ABD’nin hazırlanmakta olduğu emperyalist savaşa bir tepki de yaşadığımız bölgedeki La Chaux-de-Fonds kentinden geldi. Yapılan bir yürüyüşle ABD’nin saldırgan politikası protesto edildi.

Savaşa Karşı Platform adına düzenlenen yürüyüşe katılım beklenenin üzerinde oldu. 1 Mayıs gösterisine 250-300 kişi katılırken, savaş karşıtı gösteriye yaklaşık 600 kişi katıldı. Bu kentin tarihinde ilk defa radikal bir gösteri gerçekleşmiş oldu. Eyleme katılan gençlik kitlesi yürüyüşün başından sonuna kadar kararlı ve militan sloganlar attı. Savaş karşıtı eyleme gençlik kitlesinin ilgi göstermesi oldukça anlamlıydı.

BİR-KAR olarak “Emperyalist savaşa karşı birleşelim!” yazılı pankartımızla eyleme katıldık.

“Hepimiz savaşa karşıyız!”, “Dünyayı yönetmek isteyenlere, dünya direnişle cevap veriyor!”, “Emperyalist barışa, köleci savaşa karşı genel hak direnişi!”, “Petrol için kan akıtmaya hayır, bizim adımıza savaşmaya hayır!” eylemde atılan sloganlar arasındaydı.

BİR-KAR/La Chaux-de-Fonds/İsviçre"İncirlik Üssü kapatılsın!"

“Adana Emperyalist Savaş Karşıtı Gençlik Platformu” olarak 1 Aralık eylemine hazırlık amacıyla 2 bin adet bildiri ve afiş çıkardık. Bildirilerimizi üniversitede ve işçi-emekçilerin oturduğu semt pazarlarında sözlü propaganda-ajitasyonla birlikte dağıttık. Çıkardığımız afişleri çeşitli kurumlara ve demokratik kitle örgütlerine astık.

1 Aralık günü Uğur Mumcu Alanı’nda yapılacak basın açıklamasına katılım için çağrı yaptık. Bizler gençlik platformu olarak istasyonun karşısındaki Cemalpaşa Postahanesi’nin önünde toplandık ve sloganlarla alana doğru yürüyüşe geçtik. Yaklaşık 80 kişinin katıldığı yürüyüşte ve alanda “ABD askeri olmayacağız!”, “İncirlik Üssü kapatılsın!”, “Emperyalist savaşa hayır!”, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Gençlik gelecek gelecek sosyalizm!”, “Kahrolsun emperyalist savaş!” sloganları atıldı.

“Gençlik bu saldırılar karşısında sessiz kalmayacak!”

3 Aralık günü gençlik platformu olarak ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wolfowitz’in Türkiye’ye gelmesi ile ilgili olarak Adana İHD binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdik.

Yaklaşık 350 kişinin katıldığı basın açıklamasında “ABD askeri olmayacağız” yazılı bir pankart açıldı. “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Emperyalist savaşa hayır!”, “ABD askeri olmayacağız!” yazılı dövizlerin taşındığı eylemde, “ABD askeri olmayacağız!”, “Emperyalist savaşa hayır!”, “İncirlik Üssü kapatılsın!” ve “Wolfowitz defol!” sloganları atıldı.

Açıklamada, ABD’nin dünyanın gözleri önünde Ortadoğu halklarına kan kusturduğu ve TC’nin ise bu savaşlardan rant elde etmek için işçilerin, emekçilerin ve gençliğin kanını ve canını pazarladığı dile getirildi. “Gençlik olarak bu saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız ve ABD askeri olmayacağız” denildi.

Ekim Gençliği/Adana