20 Temmuz'02
Sayı: 28 (68)


  Kızıl Bayrak'tan
  ABD hesabına savaşacak ve sosyal yıkımı sürdürecek yeni bir yönetim arayışı
  Düzen çözümsüzlüğe mahkumdur
  Emperyalizm "seçim"ini yaptı!
  Yeni oluşum"un solculuğu!
  İMF-TÜSİAD koalisyon hükümetinin üç yıllık icraatları/1
  Esnek üretim saldırısı eylemli bir mücadeleyle püskürtülebilir
  Sınıfı köleleştirme saldırısına karşı kampanyamız sürüyor
  Türkiye nasıl yönetiliyor?
  Belediyelerde TİS süreci üzerine
  F tipinde intihar!..
  "Devrimci basın susturulamaz!"
  Irak'a karşı emperyalist savaş için son pazarlıklar...
  Direnişçi İSDEMİR işçileri ile dayanışmayı yükseltelim!
   Jandarma İSDEMİR işçilerinin eylemine saldırdı...
   İSDEMİR işçilerine!
   Saldırı ve ihanete karşı sınıf seferberliği!
   Yeni iş kanunu tasarısı: Sermayeye kuralsız ve sınırsız sömürü güvencesi!
   Adana Öncü İşçi Platformu Girişimi Bülteni'nden...
   Esenyurt İşçi Bülteni'nden...
   Pratik faaliyetlerden...
   İddialar ve gerçekler...
   Türkiye neden Irak'a girmemeli?
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Genç komünistlerin faaliyetlerinden...

Geçmişi aşarak geleceği kucaklayacağız!

Yaz dönemleri uzunca bir süredir devrimci gençlik grupları açısından temel bir sorun dönemi olagelmiştir. Bunun nedeni, yıl içerisindeki politik çalışma potansiyelinin yaz dönemine taşınamamasıdır. Bunun doğal sonucu, faaliyette süreksizlik ile okul dönemi kazanılan birçok ilişki ve politik çalışma kapasitesinin yok olmasıdır.

Yaz döneminin, öğrenci gençliği birleştiren temel alan olarak okulların kapalı olması nedeni ile bir dağınıklık yarattığı nesnel bir gerçekliktir. Ancak bunun arkasına sığınmak ve bunu olağan bir süreç olarak algılamak hiçbir zaman biz genç komünistlerin bakışı olmamıştır.

Yaz döneminin tüm dağıtıcı etkisine karşın ilkeli bir bakış ve müdahale, bu olumsuz havayı dağıtmanın ötesinde, toplam faaliyetimiz açısından bize önemli imkanlar da yaratabilir. Genç komünistler yıllardır yaz dönemini bu bakışla yeni imkanlar yaratacak bir dönem olarak algılamakta ve bu doğrultuda değerlendirmeye çalışmaktadırlar.

Yaz dönemi ve yeni olanaklar

Yaz döneminin, nitelikli bir çalışma örüldüğü koşullarda, yaratacağı olanakları üç temel başlık altında toplayabiliriz. Birincisi, okulların açık olduğu dönemlerde öğrenci gençliğin amfi ve üniversitelere sıkışmış olan politik çalışması, semt emekçi gençliği ve işçi gençliğe ulaşma noktasında yaz dönemi ile birlikte önemli imkanlar kazanmaktadır. İkincisi, öğrenci gençliği küçük-burjuva sosyal zeminden çıkararak işçi ve emekçilerin doğal yaşam ve çalışma alanına bir süreliğine olsun sokmak için bir fırsattır bu. Bu, yaz dönemi çalışmamızın kendi güçlerimiz nezdinde temel hedeflerinden biridir. Üçüncü nokta ise, gerek çevre ilişkilerimizin gerekse de çalışmanın doğal bir parçasıolan insanların ideolojik, politik ve örgütsel bilinç düzeylerinin gelişimini sağlayacak olan eğitim çalışmamızın bu dönemde daha yoğun ve nitelikli olarak sürdürülmesidir. Yaz dönemi bu açıdan da önemli imkanlar yaratmaktadır.

Tüm bunlar, planlı ve ısrarlı bir çalışma örülebildiği koşullarda, bize işçi, emekçi ve öğrenci gençliğin birleşik mücadelesini ve örgütlülüğünü yaratmada önemli imkanlar sağlayacaktır.

Anadolu yakasında faaliyetler

Okulların kapanması ile başlayan yaz dönemi çalışmasını yukardaki bakışla etkin bir tarzda sürdürmekteyiz. Öncelikle Ekim Gençliği’nin yaz dönemi çalışmasını oluşturan iki temel halka olan işsizlik sorunu ve iş güvencesi talebi üzerinden yoğun bir propaganda-ajitasyon faaliyeti ile çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda çıkan bildirilerimizden üç farklı bölgeye yaklaşık 4 bin adet dağıttık. Yine bu üç bölge ve E-5 üzerine merkezi afişlerimizden yaklaşık 500 adet yaptık. Öncelikle işsizlik sorunu ekseninde insanları bilgilendirmek ve sorunun kapsamını ortaya koymakla işe başlamış olduk. Ancak faaliyetimizi dar bir propaganda-ajitasyon faaliyetiyle sınırlamak niyetinde değiliz. Çeşitli işyerleri üzerinden geniş işçi ilişkileri yakalayarak, bu potansiyeli çalışmamıza katmayı hedefliyoruz. Ve bu çalışmanın da ilk adımları halihazırda atımış durumda.

Yaz dönemini toplam faaliyetimize yeni açılımlar ve olanaklar yaratma bakışı ile örgütlemeye çalışıyoruz. Bu kapsamda daha önce politik çalışmamızın olmadığı ve yaz dönemi kampanyasının belli düzeyde etki oluşturabileceği yeni bölgeler oluşturmaya çalışmaktayız. Bu doğrultuda yeni bir alanda gazete satışı, bülten dağıtımı ve afiş üzerinden bir faaliyet başlatmış bulunmaktayız.

Yanısıra ideolojik-politik düzeyimizin yükseltilmesi için eğitim çalışmaları başlatmış durumdayız. Bu ise hem kendi çalışmamıza hem de çalışmanın düzeyinin gelişmesi açısından bize önemli imkanlar sunucaktır. Yeni başlamış olmamıza karşın bu çalışmanın bir dizi olumlu yanını şimdiden görmekteyiz.

Geçmişi aşıp, geleceği kazanacağız!

Yaz dönemine bu tarz bir bakışa uzun dönemdir sahip olmamıza rağmen bugüne kadar istenilen düzeyde bir politik faaliyet örebildiğimiz söylenemez. Ancak şu anda çalışmamızın hedeflerini çok daha somut koyabilmekteyiz. Bunu sağlayan en önemli etken ise YÖK yasa tasarısı karşıtı faaliyet sırasında ortaya koyduğumuz kampanya deneyimleri ve bunun yarattığı olanaklardır. Şimdi önümüzde duran görev ise bu olanaklara yaslanarak işçi ve öğrenci gençliğin birleşik-militan mücadelesini örmek ve örülen bu potansiyeli örgütlü güce dönüştürmektir.

Anadolu yakasından genç komünistlerPratik faaliyetlerden...

Saldırılara karşı kampanyamız sürüyor!

Sınıfa karşı saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde komünistler faaliyetlerini daha da hızlandırdılar. Sermayenin esnek üretim adı altında sendikasızlaştırma, sefalet ücreti, sosyal hakların gaspı vb. saldırılarına karşı başlattığımız kampanyamız sürüyor.

Rumeli yakasında başlattığımız kampanyanın bir ayağı, özel sayı dağıtımı, toplantılar, imza kampanyası ve afiş çalışmasıydı. Sınıfa karşı gerçekleştirilen saldırılar öğrenci gençliği de yakından ilgilendiriyor, diplomali işsiz kalma oldukça yüksek. Bu nedenle SY Kızıl Bayrak ve Ekim Gençliği afişlerinin beraber yapılmasının daha anlamlı olacağını düşündük. “Herkese iş, tüm çalışanlara iş güvencesi!”, “Sınıfa karşı sınıf düzene karşı devrim, kapitalizme karşı sosyalizm!”, “Kahrolsun sermaye iktidarı, yaşasın işçi emekçi cumhuriyeti!”, “7 saatlik iş günü, 35 saatlik çalışma haftası!” SY Kızıl Bayrak, “İşçi kıyımına ve diplomalı işsizliğe hayır, herkese iş tüm çalışanlara iş güvencesi!” ve “Kurtuluş devrimde, kurtuluş sosyalizmde!” Ekim Gençliği imzalı afişleri E-5 üzerinde Topkapı’dan Küçükçekmece’ye, Taksim’den Mecidiyeköy’e kadar, 400’ü aşkın sayıda astık.

Afiş sırasında insanların tepkisi oldukça olumluydu. İnsanlar kimi zaman durarak afişleri okurken, kimileri bizimle kısa sohbetler yaptılar. Kimileri ise arabaların kornasına basarak bizi selamladılar.

Afiş çalışmasının son noktasındaki afişimizi yaparken Küçükçekmece polisleri tarafından gözaltına alınarak Küçükçekmece TMŞ’ye götürüldük. Bir gün sonra savcılıktan serbest bırakıldık. Komünistler olarak tüm engellemelere rağmen yaz dönemi faaliyetimizi artan bir tempoyla sürdüreceğiz!

Rumeli Yakası’ndan komünistler

Devrimci faaliyet engellenemez!

Sermaye devletinin işçi ve emekçileri daha azgın sömürmek için hazırladığı esnek üretim yasa tasarısına dönük çıkardığımız SY Kızıl Bayrak imzalı bildirilerimizi olabildiğince işçilere ve emekçilere ulaştırmaya çalıştık.

Sümerbank fabrikasındaki dağıtım sırasında işçilerin sermaye devletine öfkelerini ve devrimcileri nasıl sahiplendiğini gördük. Faaliyetimizin ilk günkü heyecanını dağıtım yaptığımız fabrika ve işletmelere taşıdık. Yine işçilerin ilgisiyle karşılaştık.

Bu arada kampanyamız çerçevesinde afiş çalışması yapan yoldaşlarımızın gözaltına alındığını öğrendik. Bu zorba düzene karşı olan kinimiz bin kat daha arttı. Ertesi gün daha büyük bir heyecan ve öfkeyle bir sanayi sitesine bildirilerimizi ulaştırdık. Arkasından lastik, tekstil, dokuma işletmelerinde yaptığımız dağıtım sırasında karşılaştığımız yoğun ilgi coşkumuzu daha da artırdı.

Faşist sermaye devleti kolluk güçlerini ne kadar üstümüze salarsa salsın, ne kadar baskı yaparsa yapsın devrimci faaliyeti engelleyemeyecektir.

Rumeli Yakası’ndan komünistler

Yaz dönemi faaliyetimiz yoğunlaşarak sürüyor!

Yaz döneminde semt gençliğine yönelik çalışmalarımız sürüyor. E-5 üzerine “İşçi kıyımına ve diplomalı işsizliğe hayır!” ve “Kurtuluş devrimde, kurtuluş sosyalizmde!” şiarlı afiş çalışmalarından sonra, özel sayılarımızın dağıtımına başladık.

Çeşitli sanayi sitelerinde gerçekleştirdiğimiz dağıtımlarda genç işçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Temel şiar olarak “Herkese iş, tüm çalışanlara iş güvencesi!” talebini işlediğimiz özel sayılarımız tam da sanayi sitelerinde yaşanan sorunlara değinmekteydi. Bu noktada çok verimli bir çalışma gerçekleştirdik. Bundan sonra da genç işçilere yönelik çalışmalarımız devam edecek.

Rumeli Yakası’ndan Ekim Gençliği okurları