20 Temmuz'02
Sayı: 28 (68)


  Kızıl Bayrak'tan
  ABD hesabına savaşacak ve sosyal yıkımı sürdürecek yeni bir yönetim arayışı
  Düzen çözümsüzlüğe mahkumdur
  Emperyalizm "seçim"ini yaptı!
  Yeni oluşum"un solculuğu!
  İMF-TÜSİAD koalisyon hükümetinin üç yıllık icraatları/1
  Esnek üretim saldırısı eylemli bir mücadeleyle püskürtülebilir
  Sınıfı köleleştirme saldırısına karşı kampanyamız sürüyor
  Türkiye nasıl yönetiliyor?
  Belediyelerde TİS süreci üzerine
  F tipinde intihar!..
  "Devrimci basın susturulamaz!"
  Irak'a karşı emperyalist savaş için son pazarlıklar...
  Direnişçi İSDEMİR işçileri ile dayanışmayı yükseltelim!
   Jandarma İSDEMİR işçilerinin eylemine saldırdı...
   İSDEMİR işçilerine!
   Saldırı ve ihanete karşı sınıf seferberliği!
   Yeni iş kanunu tasarısı: Sermayeye kuralsız ve sınırsız sömürü güvencesi!
   Adana Öncü İşçi Platformu Girişimi Bülteni'nden...
   Esenyurt İşçi Bülteni'nden...
   Pratik faaliyetlerden...
   İddialar ve gerçekler...
   Türkiye neden Irak'a girmemeli?
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Avrupa’daki çeşitli uluslardan işçilere, emekçilere, ilerici kurum ve kuruluşlara!..

Direnişçi İSDEMİR işçileri ile
dayanışmayı yükseltelim!

İSDEMİR, Türkiye’nin demir-çelik üretimi yapan en büyük entegre tesislerinden biridir. Bu tesis geçmişte bünyesinde 20 bini aşkın işçiyi barındırıyordu. Bugün ise yarısı kadrolu, diğer yarısı taşeron statüsünde 10 bin işçi çalışmaktadır. Taşeron işçileri kadrolu işçilerle aynı işi yaptıkları halde toplusözleşmelerin dışında bırakılmış, asgari ücretle çalışmaya mahkum edilmişlerdir. Bu haksızlığa karşı çıkan işçiler anında işten atılmış, açlığa ve yoksulluğa terk edilmişlerdir.

Son olarak, kadrolu işçi statüsüne geçmek, toplusözleşmelerden yararlanmak istedikleri, geriye dönük olarak toplusözleşmelerden doğan haklarını talep ettikleri için, bin işçi işten atıldı.

İşçiler, gaspedilen haklarını almak için, yasal yollara başvurmak da dahil, mücadele kararı aldılar. Ne var ki, bu konuda kendilerinin yanında olması gereken örgütlü bulundukları Özçelik-İş sendikası sözünde durmadı. İşverenle anlaşarak bir kez daha işçilere ihanet etti.

İşten atılan yüzlerce işçi bir araya gelerek direnme kararı aldılar. Kendi aralarında bir direniş komitesi kurdular. İlk iş olarak, yasal haklarını almak için İş Mahkemesi’ne başvurdular. Yargıtay’da görüşülen bu dava 9 Temmuz’da işçilerin lehine sonuçlandı.

Fakat iş bitmedi, mücadele yeni başlıyor. İSDEMİR işçileri direnmekte kararlı olduklarını, kendi aralarındaki birliği daha da pekiştireceklerini, hukuk savaşını kazanmanın sağladığı moralle tüm haklarını alıncaya kadar direneceklerini açıkladılar. Bu arada, 400 işçinin katıldığı toplantıda, Avrupa’daki çeşitli demokratik kurum ve kuruluşlara, haklı davalarını desteklemeleri için bir çağrı yaptılar.

İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu olarak bu çağrıya anında sahip çıktık. İSDEMİR işçilerinin yanında olduğumuzu, onlara maddi ve moral destek örgütlemenin bizim için bir görev olduğunu dile getiren bir açıklama yaptık ve bunu direnişçi işçilere ilettik.

Direnişi maddi bakımda desteklemenin bir ifadesi olarak bir bağış kampanyası açmış bulunuyoruz. Bu kampanyadan elde edilecek tüm gelir, işten atılan işçilerin günlük ihtiyaçları ile sürdürdükleri direnişin giderlerini karşılamak üzere direnişçi işçilere iletilecektir.

Avrupa’daki tüm uluslardan işçileri, emekçileri, ilerici kurum ve kuruluşları İSDEMİR işçileri ile dayanışmak amacı ile sürdürdüğümüz bağış kampanyasını desteklemeye çağırıyoruz.

BİR-KAR
15 Temmuz 2002İSDEMİR’li sınıf kardeşlerimizin
direnişini selamlıyoruz!..

Bizler Nürnberg’de siz İsdemir işçilerinin sesi ve soluğu olmak için harekete geçtik, sınıf dayanışması örgütlemeye başladık. BİR-KAR’ın merkezi çağrısı üzerine kolları sıvadık. Almanca-Türkçe çağrı metinlerinizi fabrikalarımızda, kahvelerde, ev ev dolaştırıyoruz. Alman kurum ve kuruluşları, sendikaları vs. ziyaret ederek, hem haklı davanızı anlatıyor, bildiri dağıtıyor, hem de sizlere maddi destek örgütlüyoruz.

Direnişiniz direnişimizdir. Ülkemizin ve halkımızın mutluluğu için, işçinin emeği ve onuru için, insanca yaşamak için mücadele etmekten, direnmekten başka yol yok. Bizleri Batılı emperyalistlere sömürmeleri için yollayanlar sizleri İMF direktifleriyle ölüme mahkum ediyorlar.

ABD uşağı aşağılık Türk burjuva sınıfı herşeyimizi emperyalistlere pazarlıyor. Kendi toprağında özgürlükten yoksun ve açlıkla başbaşa bırakılmış emekçiler. Yaşamak buysa, ölüm nasıl acaba!

Başlatmış olduğunuz onurlu direnişinizi selamlıyoruz. Gün safları sıklaştırma günüdür! Gün yerel direnişleri genel direnişlere çevirmenin günüdür!

Mücadelenizde başarılar diliyoruz.

İSDEMİR’li sınıf kardeşlerimize, bu toprakların işçi sınıfının şairi B. Brecht’ten bir şiir...

Haksızlık dolaşıyor bugün ortalıkta emin adımlarla
Ezenler yerleşmeyi planlıyor onbinlerin yıllığına.
Baskı teminat veriyor, bugün nasılsa yarın da öyle olacak diye.
Etraftan duyulan sadece yönetenlerin sesi-soluğu,
Ve pazarlarda sömürü konuşuyor bağırarak:
İşte başlıyorum şimdi.
Ve sömürülenlerin bir çoğu da diyor ki
Bizim istediklerimiz gerçekleşmez hiçbir zaman
Sözüm yaşayanlara, gerçekleşmez hiçbir bu
Asla; demesinler.
Garanti olan bugün, yarın için şüpheli
Böyle gelmiş böyle gider.
Hayır!
Böyle gelen şöyle gider
İlk söz yönetenlerin belki
Ama son söz, yönetilenlerindir.
Kim sebep bu zulmün devam etmesine, biz.
Kim sebep olur bu zulmün ortadan kalkmasına, yine biz.
Kim eziliyorsa baş kaldırmalı onu ezene karşı!
Kaybeden döğüşmeli!
Kim durdurabilir safa gireni?
Bugünün yenilenleri, yarının sahipleridir.
Çünkü, değişmez, değişir, bugün bile!

BİR-KAR/NürnbergDirenişçi İSDEMİR işçilerinden BİR-KAR emekçilerine...

Avrupa’daki tüm emek güçlerinden ilgi, dayanışma ve destek bekliyoruz!..

İSDEMİR’de işten atılan taşeron işçiler olarak ikinci mesajınızı almış bulunuyoruz. Haksız bir şekilde bir kağıt gibi fırlatılıp açlık ve sefalete terkedildik. Hakkımızı almak için yapmak istediğimiz oturma eylemine jandarma biber gazı ve coplarla müdahale etti. Birçok işçi arkadaşımız cop darbeleri ve yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Hakkını arayan işçilere şiddet kullanıldığı bir süreçte toplumsal dayanışmanın önemi büyüktür.

İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu’nun direnişimize gösterdiği ilgi bizleri onurlandırdı ve çok sevindirdi. Avrupa ülkelerinde bulunan işçi temsilcileri, işçi sendikaları ve Avrupa insan hakları kuruluşlarından da aynı ilgiyi bekliyorduk. Bu kuruluşlara tekrar sesleniyoruz. BİR-KAR’ı örnek alarak, sınıf dayanışmasını örmek için çaba sarfetmelerini, bize destek olmalarını bekliyoruz. İşçi sınıfına dönük haince saldırıları püskürtebilmek için dayanışmanın bir zorunluluk olduğunu önemle vurguluyoruz.

Ben komite sözcüsü Veysel Çelikdemir olarak, tüm arkadaşlarım adına, gösterdikleri yakın ilgiden dolayı BİR-KAR emekçilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

İşten atılan İSDEMİR işçileriİSDEMİR’in kazanması için!..

Türkiye’de sermaye sınıfı krizin faturasını işçi ve emekçilere ödettirmek niyetinde. Dayatılan İMF-TÜSİAD saldırı programı sonucu yüzbinlerce işçi ve emekçi işten atıldı. Sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma ve esnek üretim bu saldırı programının parçaları.

Sermayenin son hedeflerinden biri de İSDEMİR işçileri oldu. Fakat işten atılan 1000 kadar İSDEMİR işçisi bu dayatmaya onurlu bir direnişle karşılık veriyor. İMF-TÜSİAD yıkım programını püskürtmenin tek yolu, işçi sınıfı öncülüğünde örgütlenmiş emekçilerin mücadelesinden geçiyor.

İSDEMİR gibi önemli bir sanayi tesisinde işçilerin başlattığı bu onurlu direnişi selamlıyor ve yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İSDEMİR işçisi mutlaka kazanmalı ve işçi sınıfının diğer kesimlerine örnek olmalıdır. Bunun için, Avrupa’da İSDEMİR’le dayanışmak amacıyla başlattığımız kampanyamızı güçlendirerek sürdürüyoruz.

Yaşasın İSDEMİR işçilerinin onurlu direnişi!

BİR-KAR/KölnHaklı mücadelenizin yanındayız!

İMF-TÜSAD patentli sermaye uşağı hükümetin saldırılarına boyun eğmeyen yiğit İSDEMİR’li işçi kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanındayız.

Çağrınız üzerine Avrupa’da İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu (BİR-KAR) bir kampanya açtı. BİR-KAR/Stuttgart emekçileri olarak biz de, direnişinize siyasi, moral ve maddi destek olmak için, elimize geçen çağrı metninizi her ülkeden sınıf kardeşlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz.

Direnişiniz haklı ve meşrudur. Size yapılan bu haksız saldırıyı nefretle kınıyoruz. Sonuna kadar haklı direnişinizin yanında olacağız. Sizleri en sıcak duygularımızla ve sınıf dayanışmasının heyecanıyla selamlıyoruz.

Stuttgart’tan BİR-KAR’lı emekçiler