20 Temmuz'02
Sayı: 28 (68)


  Kızıl Bayrak'tan
  ABD hesabına savaşacak ve sosyal yıkımı sürdürecek yeni bir yönetim arayışı
  Düzen çözümsüzlüğe mahkumdur
  Emperyalizm "seçim"ini yaptı!
  Yeni oluşum"un solculuğu!
  İMF-TÜSİAD koalisyon hükümetinin üç yıllık icraatları/1
  Esnek üretim saldırısı eylemli bir mücadeleyle püskürtülebilir
  Sınıfı köleleştirme saldırısına karşı kampanyamız sürüyor
  Türkiye nasıl yönetiliyor?
  Belediyelerde TİS süreci üzerine
  F tipinde intihar!..
  "Devrimci basın susturulamaz!"
  Irak'a karşı emperyalist savaş için son pazarlıklar...
  Direnişçi İSDEMİR işçileri ile dayanışmayı yükseltelim!
   Jandarma İSDEMİR işçilerinin eylemine saldırdı...
   İSDEMİR işçilerine!
   Saldırı ve ihanete karşı sınıf seferberliği!
   Yeni iş kanunu tasarısı: Sermayeye kuralsız ve sınırsız sömürü güvencesi!
   Adana Öncü İşçi Platformu Girişimi Bülteni'nden...
   Esenyurt İşçi Bülteni'nden...
   Pratik faaliyetlerden...
   İddialar ve gerçekler...
   Türkiye neden Irak'a girmemeli?
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Saldırılara karşı ortak tutum ve kararlılık...

“Devrimci basın susturulamaz!”

Ülkedeki baskı ve terörden devrimci basın ve kurumlar da payını alıyor. En son Atılım gazetesi, Etkin ajans, EKB, DMP, Dayanışma gazetesi bu saldırıların hedefi oldu. Yapılan baskında tüm bilgisayarlarına el konuldu ve 14 çalışanı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 14 kişinin bırakılacağı gün olan 14 Temmuz’da DGM önünde Atılım, Alınteri, SY Kızıl Bayrak, Barikat, Devrimci Demokrasi, İşçi-Köylü, Mücadele Birliği, Odak dergi ve gazete çalışanları, muhabirleri bir basın açıklaması düzenlediler. Eylem gözaltındakilerin DGM’ye getirilmeleri ile başladı.

Yapılan açıklamada, emperyalizmin ve onların uşaklarının elele yürüttükleri saldırı politikalarının artarak sürdüğü, emekçilerin açlık ve sefalete sürüklendiği, zindanlarda emekçilerin öncüleri olan devrimci tutsaklara ağır bir tecridin uygulandığı, devrimci ve sosyalist basın ve kurumları üzerindeki saldırıların arttığı, devlet terörünün yargı ayağı olan DGM’ler öncülüğünde bu saldırıların sürdürüldüğü belirtildi ve DGM’lerin kapatılması gerektiği vurgulandı.

Bizler Atılım gazetesine yapılan saldırıyı tüm devrimci basına yapılmış sayıyoruz. Ve bu saldırıların devrimci basın çalışanlarını yıldırmak bir yana kararlılıklarını daha da güçlendireceğini buradan bir kez daha ilan ediyoruz.

Devrimci basın kuruluşlarının ortak açıklamasını okurlarımıza sunuyoruz...

Basına ve kamuoyuna...

Dünyada ve yaşadığımız coğrafyada emperyalistler ve uşaklarının yürüttüğü saldırı politikaları her geçen gün artarak devam ediyor. Emperyalistler arası hegemonya dalaşının bir sonucu olarak dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan halklar her gün biraz daha ölümle, açlıkla, işsizlik ve sefaletle yüzyüze geliyor; milyonlarca insan emperyalist politikaların kurbanı ediliyor. Ülkemizde de devletin yürüttüğü katliamların, ekonomik ve siyasi saldırı paketlerinin emperyalistlerin yürüttüğü bu sömürü politikalarından bağımsız bir tarafı yoktur. 19 Aralık’ta hapishanelere yönelik katliam ve ardından gelen ağır tecrit ve izolasyon da, bu politikaların yaşama geçirilmesinin ayaklarını oluşturmaktadır. Toplumu köleleştirmek, devrimci, demokrat, muhalif kesimleri etkisizleştirmek için de, dışarıda ivmesi ürekli tırmandırılan bir baskı ve terör uygulanmaktadır. Bugün ağızlara sakız edilen “AB’ye giriyoruz”, “demokratikleşiyoruz” söyleminin kocaman bir yalan olduğunu devrimci, muhalif güçlere dönük saldırıların ayyuka çıkmasında görüyoruz.

Devrimci, sosyalist basın kuruluşları ise bu süreçte saldırıların boy hedefi olarak öne çıkmaktadır. Devrimci, sosyalist basının yerel büroları üzerindeki baskın ve gözaltı terörü son dönemde daha da artmıştır. Toplatma, kapatma, gözaltı ve tutuklamalar devrimci, sosyalist kurumların karşı karşıya kaldığı olağan saldırılar olarak kabul edilirken bugün bu saldırılar; milyarlarca lira para cezalarıyla, bilgisayarlarına, teknik malzemelerine el konarak daha da boyutlandırılmıştır. Mücadele Birliği dergisi, Alınteri gazetesi bu saldırıların hedefi olmuş ve son olarak Yeniden Atılım gazetesi ve gazetenin teknik çalışmasının yapıldığı Etkin Ajans basılarak bütün teknik malzemelere el konulmuş, çalışanları gözaltına alınmıştır. Kuşkusuz çıkarılan özel DGM kararıyla yürütülen bu saldırılardaki amaç devrimci, sosyalist basının susturulmasıdır. DGM’ler tamaen keyfi ve özel olarak aldıkları kararlarla, anti-demokratik yapılarıyla kapatılmayı çoktan haketmişlerdir. Bugün burada yine “DGM’ler kapatılsın” diyoruz.

Amaçlanan gözaltı ve tutuklama terörüyle, ekonomik baskıyla yıldırmaktır. Ancak tüm bu saldırılar devrimci, sosyalist basın ve çalışanlarını halka doğruları açıklama sorumluluğundan, haklı bir davanın parçası olma kararlılığından geri adım attıramamaktadırlar. Bu kararlılığın devrimci dayanışmayla ifade edildiği bugün devrimci, demokratik kurumları, halkımızı bu baskılara karşı durmaya çağırıyoruz. Devrimci, sosyalist basın ve çalışanları üzerindeki baskıları protesto ediyor; Atılım gazetesi ve Etkin Ajans çalışanları üzerindeki baskıları kınıyoruz.

Devrimci sosyalist basın susturulamaz!
Yaşasın devrimci dayanışma!
DGM’ler kapatılsın!

Yeniden Atılım, Alınteri, Barikat
Devrimci Demokrasi, İşçi-Köylü
SY Kızıl Bayrak, Mücadele Birliği, OdakTAYAD 100 bin imza ile Ankara’daydı...

“Tecrite karşı mücadelemiz devam edecek!”

Çeşitli illerden gelen TAYAD’lı aileler topladıkları 100 bin imzayı Adalet Bakanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Avrupa Birliği Temsilciliği'ne vermek üzere 15 Temmuz Pazartesi günü Ankara’ya geldiler.

İstanbul’dan gelen aileler Ankara'ya girişte turnikelerde bir saati aşkın bir süre bekletildi. Kitle GBT kontrolleri yapıldıktan sonra Ankara’ya girebildi.

Ankara’ya gelmekte olan Samsun Ekmek ve Adalet temsilcisinin Çorum’da, arandığı gerekçesiyle, gözaltına alındığı haberi geldi. Abdi İpekçi Parkı’nda toplanan TAYAD’lı aileler, Ahmet Kulaksız’ın yaptığı basın açıklamasının ardından, imzaları vermek üzere heyetler oluşturdular. Kitle heyetlerin dönüşünü slogan ve halaylarla bekledi.“Tecriti kaldırın ölümleri durdurun!”, “Yaşasın ÖO direnişimiz!”, “Kahramanlar ölmez halk yenilmez!” sloganları sıkça atıldı.

Heyetlerin gelmesinin ardından Ahmet Kulaksız yaptığı açıklamada şunları söyledi: “100 bin imzayla geldiğimiz Ankara'da muhatap bulamadık. 100 bin imzayla değil de 100 bin kişiyle gelmemiz gerekirdi, ileride bunu da yapacağız ve bundan sonra da tecrit karşıtı mücadelemiz devam edecektir.” Yaklaşık 400 kişinin katıldığı eylemde TAYAD'lı ailelere, Eğitim-Sen, PSAKD, EMEP, Yapı Yol-Sen, Mazlum-Der, İHD, ÇHD, Hak-Par, Hacı Bektaş Derneği destek verdi. Muhatap bulamayıp imzaları kaleme teslim eden aileler geldikleri illere geri döndüler.

SY Kızıl Bayrak/Ankara