6 Temmuz'02
Sayı: 26 (66)


  Kızıl Bayrak'tan
  Yıkım ve yağma programına karşı mücadelede birleşelim!..
  Niyet mektubu ve kamuda tasfiye
  İş kanunu tasarısıyla kıdem hakkı da gaspediliyor...
  İMF artık siyasete de müdahaleye başladı
  Sivas'ın ışığı sönmeyecek!
  Sivas'ın katili sermaye devleti!
  BİR-KAR'dan direnişçi İSDEMİR işçilerine...
  İSDEMİR direnişi ve sınıfa karşı sorumluluklar
  İnsanca yaşamaya yetecek vergiden muaf asgari ücret!
  İşçi ve emekçi eylemlerinden...
  Kamu emekçilerinin 12 yıllık fiili-meşru mücadelesi 2 saate sığdırıldı
  "Bilim Kurulu"nun esnek üretim gerekçeleri ve gerçekler
  Düzenin sol kulvarında yeni bir oyuncu
   "Solcu aydın" geçinen holding kalemşörlerinin AB feveranları
   İsrail siyonizmi Filistin'de kalıcı işgal peşinde
   Bir kültürel etkinlik deneyimi...
   Venezüela’da yeni faşist darbe hazırlığı
   Emperyalistlerden "umut yolculuğuna” duvar
   Emperyalist G8 zirvesi..
   “Güneydoğu Müsteşarlığı” ile OHAL’e devam!...
   Cezaevleri Sempozyumu...
   Küreselleşmenin sonu mu?
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
%5’lik sadaka zammına
kamu emekçilerinden eylemli yanıt

Kamu emekçileri Temmuz ayı için kendilerine reva görülen %5’lik zammı öfkeyle karşıladılar. Sermaye iktidarının bu yüzdelik zammıyla artık yaşamları çekilmez hale getiren emekçiler, kendileriyle alay edildiğini vurguluyor.

KESK 30.06.2002 tarihinde %5’lik zam oranına karşı Güvenpark’ta oturma eylemi kararı aldı. Bu oturma eylemi, eylemin yapılacağı tarihten sadece 4 gün önce kesinleşti ve adeta tabanından eylemi kaçırırcasına bir tutum takındı. Eylem öncesinde görüştüğümüz KESK’li emekçiler, bu yüzden katılımın fazla olmayacağını vurguladılar.

2 gün öncesinden KESK’in başlatmış olduğu sempozyumlar nedeniyle şehir dışından gelen emekçilerin de katılımıyla 350 kişinin katıldığı bir eylem gerçekleştirildi.

Ziya Gökalp Caddesi’nden başlayıp Güvenpark’ta bitecek olan eylem için başlangıçta polis yürütmemekte kararlı olduğunu söyleyip yoğun bir terör estirdi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmeler sonrasında ise KESK oturma eyleminden geri adım attı, polis de basın açıklamasına izin verdi. Güvenpark’a sokulmayan emekçiler Yeni Karamürsel’in önüne yürüdü ve yapılan basın açıklamasının ardından hemen dağıldı.

%5’lik zamma karşı duyulan öfkenin yanında emekçilerin ayrıca sendikaların tavrına karşı da öfkeli olmaları, bir başka önemli nokta. Basın açıklamasına dönüşen eyleme Ankara’lı kamu emekçilerinin katılımının azlığı ise, şehir dışından eyleme katılan emekçilerde büyük bir kızgınlığa yolaçtı.

Eylemde KESK Ankara Şubeler Platformu pankartı açıldı. “Toplusözleşme hakkımız, grev silahımız!”, “Parasız sağlık, parasız eğitim!”, “Sadaka değil, toplusözleşme!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Emekçiye değil çetelere barikat!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Sefalet zammına teslim olmayacağız!” sıkça atılan sloganlardı.

SY Kızıl Bayrak/AnkaraYeni İş Yasası’na karşı yapılan eyleme 300 işçi katıldı...

“Emekçileri mücadeleye çağırıyoruz!..”

DİSK’e bağlı Genel-İş 2 No’lu Şube ve bağlı şubeler, İş Yasası’nda yapılması planlanan değişikliğe karşı bir basın açıklaması düzenlediler.

4 Temmuz’da Saraçhane Parkı’nda Genel-İş’e bağlı 300 işçi biraraya geldi. İşçiler “Kahrolsun İMF, yaşasın bağımsız demokratik Türkiye!”, “Bu işçi İMF’nin kölesi değildir!”, “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız!”, “İş güvencesi istiyoruz!”, “Zam, zulüm, işkence, işte İMF!”, “Zamma, zulme karşı genel greve!”imzalı dövizler taşıdılar. Emekli-Sen de “TÜFE değil toplu sözleşme istiyoruz!”, “Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız!” dövizleriyle eyleme katıldı.

Daha sonra yürüyüşe geçen işçiler “İMF yasasına hayır!”, “Hükümet yasayı al başına çal!”, “Ankara şaşırma, sabrımızı taşırma!”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”, “İMF defol, bu memleket bizim!” sloganlarıyla Bölge Çalışma Müdürlüğü önüne geldi. Burada 2 No’lu Şube Başkanı Mehmet Karagöz basın metnini okudu. Basın metninde şunlara yer verildi:

“İş Yasası işverenler tarafından, 12 Eylül faşist darbesiyle yapılıp, yürürlüğe konulmuştur. Özünde işverenlerin yasası olduğu halde bu yasa bile işverenlere bol gelmektedir.

Yeni yasayla birlikte çalışma ilişkilerinde esneklik adına getirilen hükümler, emekçinin, örgütlerinin ellerini kollarını bağlar niteliktedir. Bunlar arasında çağrı üzerine çalışma, fazla çalışma ücreti, çalışma süreleri, telafi çalışması, kısa süreli çalışma gibi düzenlemeler, emekçiler için ciddi tehditler oluşturmaktadır. Kıdem tazminatı gibi kazanılmış haklarımızı yok edecek nitelikteki hükümlerin niyeti de açıktır.”

Açıklamada ayrıca hak ve özgürlüklere yapılacak her türlü müdahaleye karşı “tüm gücümüzle mücadeleye hazır olmalıyız” denildi ve “Bağımsız, demokratik, özgür bir Türkiye için” emekçilere mücadele çağırısı yapıldı. “Hükümet istifa!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!” sloganlarıyla eylem sona erdi.

SY Kızıl Bayrak/İstanbulKESK’ten “Sadaka zam”ma karşı eylem

KESK tarafından 28 Haziran günü kamu emekçilerine reva görülen %5’lik sadaka zammına karşı bir basın açıklaması yapıldı. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı eylem yetki alma sürecinin hemen sonrasına denk gelmesi nedeniyle ayrı bir öneme sahipti. Fakat katılımın oranı düşünüldüğünde bu önem alana yansımadı. Bu da KESK açısından olumlu bir izlenim yaratmadı.

“Yoksulluk ve yolsuzluğa hayır/Eğitim-Sen 1 No’lu Şube”, “Grevli, toplu sözleşmeli, özgürlükçü yasa istiyoruz/Eğitim-Sen”, “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni/Tüm Bel-Sen” imzalı pankartların açıldığı eylemde, “Sadaka değil toplusözleşme!”, “Devlet güdümlü sendikaya hayır!”, “Genel grev genel direniş!”, “Susma, sustukça sıra sana gelecek!”, “Direne direne kazanacağız!” vb. sloganlar atıldı.

SY Kızıl Bayrak/İzmirAdana Büyükşehir belediyesinde toplusözleşme

Belediye-İş’te örgütlü Büyükşehir belediye işçilerinin 4 aydır süren TİS görüşmeleri 3 Temmuz tarihinde sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, Türk-iş bölge başkanı Hüseyin Elbek, şube başkanı Ali Umar ve yönetim kurulu üyelerini yanına alarak sözleşmenin imzalanması için masaya oturdular. Aytaç Durak, bölge ve şube başkanı arasındaki yerinden bir konuşma yaptı. Konuşma sırasında bölge ve şube başkanıyla birbirlerine övgüler yağdırdılar. Konuşmanın ardından belediye başkanının görevlendirdiği bir yetkili sözleşmeyle ilgili teknik bilgi verdi. İmar ve Canko işçilerinin ikinci 6 aydan itibaren sendikanın tüm haklarından yararlanacağını (sendikalı olabileceklerine dair bir şey söylenmedi) duyurdu. Sonrasında sözleşmeyle ilgili bilgi verdi. Ücret artışı ilk yıl için %38, ikinci yıl içinse % 27 olara açıklanmasına rağmen, ücret ve sosyal haklar tablosuna bakıldığında bunun bir kandırmaca olduğu görülmektedir.

SY Kızıl Bayrak/Adana