02 Martt '02
Sayı: 08 (48)


  Kızıl Bayrak'tan
  İdam tartışmasının gizledikleri
  Emperyalist saldırganlığa karşı safları sıklaştıralım!
  Emperyalist savaşa ve sömürüye karşı 8 Mart’ta mücadele alanlarına!
  Sermaye iktidarı Türkiye’yi ABD emperyalizminin savaş arabasına koşuyor
  Dışarda saldırganlık ve savaş, içerde baskı ve terör
  TİS’lerde bir kez daha “hedeflenen enflasyon” aldatmacası
  Özelleştirme saldırısı tüm hızıyla sürüyor
  Karen Fogg olayı ve emperyalizmle ilişkilerin içyüzü
  Emekçi kadın ve savaş
  Bir anket deneyimi ışığında kadın...
  Sınıf çalışması ve kültür-sanat cephesi
  Ek mesailer ve sınıfa etkileri
  İzmir İHD’nin ÖO Direnişi etkinliği...
  YÖK yasası meclisten geri çekilsin talebiyle direnişe!
  Güney Kore’de görkemli işçi eylemi
  Filistin halkıyla dayanışmayı yükseltelim!
  Emperyalist saldırganlık örgütü NATO tahkim ediliyor
  Partili yoldaşlarımıza, devrimci yurtseverlere ve halkımıza açık çağrı!..
  Tasfiye ve karşıtına dönüşmede yeni bir boyut...
  İşçi sınıfının devrimci programı altında
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan

Baharın ilk devrimci günü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşıyor. Bu aynı süreç, ülkemizde ve bölgemizde emperyalist savaş çığırtkanlığının da artırılacağı bir döneme rast geliyor.

ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney Mart ayı içinde hedefteki bölge Ortadoğu’da, içinde Türkiye’nin de bulunduğu çeşitli ülkeleri dolaşarak, güya, ABD’nin saldırı konusunda ne kadar ciddi olduğunu anlatacak.

Bu gezi sırasında, Cheney’e, bölge halklarının emperyalizme karşı mücadele kararlılığı ve ciddiyeti gerektiği şekilde anlatılmalıdır. Satılmış iktidar her ne yaparsa yapsın, Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halkları ABD emperyalizminin bölge ülkelerinden birine yönelik bir saldırısına şiddetle karşıdır. Gençlik ABD askeri olmamakta kararlıdır. Başkan yardımcısı Türkiye turunda bunu iyice anlamalıdır ki ABD emperyalizmi bölgeye yönelik saldırı konusunu yeniden düşünsün. Adımlarını ona göre atsın.

8 Mart, ülke çapında, emperyalist saldırganlığa ve emperyalizmin kölesi ve askeri yapılmaya karşı gösterilerle kutlanmalıdır. “Cheney defol!”, “ABD bölgemizden elini çek!”, “Emperyalist savaşa hayır!”, “ABD askeri(kölesi) olmayacağız!”, “Çocuklarımızı ABD askeri yaptırmayacağız!”, “Filistinli anaların yanındayız, katil İsrail Filistin’den defol!” sloganları 8 Mart gösterilerinde ve Cheney’in gezisi boyunca eylem alanlarından eksik edilmemelidir. 8 Mart’ı, Cheney ve ABD emperyalizmini protesto gösterileri izlemeli, 2002 baharı anti-emperyalist/anti-kapitalist mücadelenin yükseltileceği devrimci bir bahara çevrilmelidir.

***

9 Mart’ta Türk-İş’in bölge toplantıları başlıyor. Pek çok temsilci ve öncü işçinin katılması beklenen bu toplantıların sınıf devrimcileri tarafından özenle izlenmesi ve müdahale edilmesi gerektiği de açıktır. Emperyalist saldırganlığa ek olarak, sınıf üzerindeki baskı ve sömürünün de yoğunlaştığı bir dönemde, mücadele adına salon toplantıları kararı almakla yetinen hain bürokratların oyunlarını bozabilmek, sınıfın mücadele istek ve potansiyelini açığa (sokağa-eyleme) çıkarabilmek için tüm güç ve imkanlar seferber edilmek zorundadır. Bölge toplantılarına bu gözle yaklaşılmalı, bu hedefle taraf olunmalıdır.