02 Şubat '02
Sayı: 05 (45)


  Kızıl Bayrak'tan
  Liberal enkaza dönüşen ÖDP
  Demokratik hak ve özgürlüklerin kapsamı...
  Düzenin yaydığı sahte umutlar ve devrimci çözüm
  Kürt halkı üzerindeki faşist ablukaya son!
  İşçi kıyımlarına karşı mücadele yolu seçilmeli
  Direniş hergün kendisini yenileyen ve güçlendiren bir tarzda sürüyor"
  KESK kurullarına doğru...
  Kültür-sanat sorunları ve sınıf mücadelesi
  "Paralı eğitime hayır!" kampanyası sürüyor...
  Özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi...
  İsviçre'de inşaat işçileri: "Mezarda emekliliğe hayır!"
  Emperyalizmin kanlı yüzü gizlenemiyor
  Devletin "muhtırası"na PKK yanıtı
  Kürt aydınlanmasının sorunları
  Ayşe Nur Zarakolu yaşamını yitirdi
   Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
“Paralı eğitime hayır!” kampanyamız sürüyor...

Kampanyamızı işçi ve emekçilere taşıyacağız!

Yeni yüksek öğrenim yasa tasarısı meclis alt komisyonlarında görüşülüyor. Komünist gençliğin bu yasaya ve paralı eğitim uygulamalarına karşı örgütlediği “Paralı eğitime hayır!” kampanyası genişleyerek devam ediyor.

Çeşitli üniversitelerde oluşturulan platformlar tatil dönemine kadar çalışmalarını örgütlü bir biçimde sürdürdüler. Bazı üniversitelerde ise bu tür platformları oluşturma çabaları aralıksız sürdürülüyor. Dönemin sonuna doğru sık sık verilen tatiller çalışmamızı olumsuz yönde etkiledi. Bu sorun biraz da kampanyanın yalnızca öğrenci gençliğe yönelik örgütlenmiş olmasından kaynaklandı. Ancak genç komünistler şimdi önümüzdeki ara tatile yönelik bir çalışma programı çıkardılar. Bu çalışma, okulların açıldığı dönemde de süreklileşmek üzere, sorunu aynı zamanda işçi ve emekçilere götürmek üzerinden planlandı. Tabii bu öğrenci gençliğe yönelik çalışmanın durdurulacağı anlamına gelmiyor.

Ara dönem çalışmamızı şu başlıklar altında özetleyebiliriz:

Kampanyamızı emekçi semtlerine götüreceğiz;

Kampanyamızı paralı eğitim saldırısının doğrudan muhatapları olan işçi ve emekçilere götürmek, toplumun farklı kesimlerini bu sorun karşısında tutum almaya, mücadele etmeye çağırmak ara dönem çalışmamızın temel eksenidir.

Kampanyamızı işyerlerine, sendikalara, sendika genel kurullarına götüreceğiz;

Yukarıda ifade ettiğimiz temel belirlemeden hareket ederek, işçi ve emekçileri bulundukları her yerde sorun hakkında bilgilendireceğiz. Özellikle üretim yerlerinde, fabrikalarda, sendikalarda onlardan imza isteyeceğiz, tutum almaya çağıracağız. Yaklaşan KESK genel kurullarında standlar, bildiriler, afişler ve konuşmalarla sorunu kamu emekçilerine taşıyacağız. Özellikle eğitim emekçilerine özel bir tarzda yöneleceğiz.

Kampanyamızı kitlelere taşıyabileceğimiz her aracı kullanacağız;

Ara dönem çalışmamızda gözeteceğimiz bir başka temel nokta da kitle iletişim araçlarının etkin kullanımıdır. Bazı radyolarda program yapmak, yerel ya da ulusal gazete ve televizyonlarda mülakatlar yapmak, çeşitli köşe yazarlarına materyallerimizi ulaştırmak, vb...

Ayrıca kampanyamızı tatile girmeyen liselere, dersanelere götüreceğiz.

Ara dönemde çalışmamızı sürdürürken mevcut güç tablomuza takılmamalıyız. Kampanya çalışmalarına bir yerinden katılabilecek herkesi bir araya getirerek yapılacakları birlikte örgütlemeyi başarmalıyız. Ara dönemde yapacağımız bu çalışma okullar tekrar açıldığında yürüteceğimiz çalışmalara daha sağlam bir zemin sunacaktır. Sorunu geniş kitlelere, işçi ve emekçilere taşımak ise, çalışmamızda her zaman gözetmemiz gereken bir tarz haline gelmek durumundadır.

Ekim GençliğiYürütülmekte olan imza kampanyasının metni;
TC Devleti Başbakanlığı’na...

Meclis gündeminde olan yeni yüksek öğrenim yasasıyla işçi ve emekçi çocuklarının eğitim hakları tamamen ellerinden alınıyor. Yasayla harç adı altında alınan “öğrenim ücreti” astronomik rakamlara yükseltilerek, yüksek öğrenim tamamen paralı hale getirilmek isteniyor. Üniversitenin yönetimini elinde bulunduran rektöre olağanüstü yetkiler verilerek üniversitelerdeki rektör diktası pekiştiriliyor. Üniversiteler sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendiriliyor.

Biz aşağıda imzası olanlar, yalnızca öğrencileri değil tüm emekçileri derinden etkileyecek olan yeni yüksek öğrenim yasasının derhal meclisten geri çekilmesini, eğitimin her düzeyde parasız hale getirilmesini ve üniversitenin üzerindeki her türlü baskı ve sindirme uygulamalarına karşı özerk demokratik bir üniversite istiyoruz.Genç komünistlerin faaliyetlerinden...

YÖK yasa tasarısına karşı kampanya sürüyor

Genç komünistler olarak, eğitimin sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını amaçlayan YÖK yasa tasarısına karşı merkezi bir kampanya başlattık. Ankara’da bulunduğumuz üniversitelerde, yerel çalışmamızın yanısıra yoğun bir biçimde merkezi afiş ve bildirilerimizi de kullandık.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde “Rektörler patron, üniversiteler işletme!” başlıklı bildirimizden yaklaşık 1000 adet dağıttık. Afişlerimizden ise okulun merkezi yerlerine 40 adet astık. Uzunca bir zamandır kapsamlı bir politik faaliyet yürütülmeyen Beytepe’de çalışmalarımız ilgiyle karşılandı. Dağıtılan bildirileri okuyan öğrenciler, açtığımız Ekim Gençliği standına gelerek bizimle sohbet ettiler.

Yasa tasarısıyla ilgili yoğun bir çalışmanın yürütüldüğü ODTÜ’de ise 60 adet afiş asıldı, 1000’e yakın bildiri dağıtıldı.

Okulların kapanmasıyla, kampanyamızı emekçi semtlerine taşıdık. Bunu yaparken öğrencilerin dışındaki toplumsal kesimleri de saldırıdan haberdar etmeyi ve taraf olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Kampanyamızın merkezi materyallerini yaygın bir biçimde kullandık. Hüseyingazi’de 60, Tuzluçayır’da 180, Dikmen’de 100 adet afiş yaptık. Emekçilerin yoğun ilgisine ve son derece olumlu tepkisine tanık olduk.

Ara dönem tatilini iyi değerlendirip, kampanyamızı ara vermeksizin semtlere, işyerlerine, sendikalara ve dersanelere doğru genişleteceğiz. Ankaralı genç komünistler olarak bu saldırının püskürtülmesi noktasındaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu bilinçle yeni dönemi kazanacağız!

Ekim Gençliği/Ankaraİzmir’den kısa kısa...

İzmir Hücre Karşıtı Platform’un eylemi...

Hücre Karşıtı Platform tarafından 26 Ocak Cumartesi günü, “3 kapı 3 kilit” formülünün hayata geçirilmesi için Konak Sümerbank önünde bir basın açıklaması yapıldı. Saat 13:30’da yapılan açıklamaya yaklaşık 60 kişi katıldı. Eylemde; “Devrim şehitleri ölümsüzdür!”, “Direne direne kazanacağız!”, “İçerde dışarda hücreleri parçala!”, “Devrimci tutsaklar teslim alınamaz!”, “F tipi ölümdür, istemiyoruz!” vb. sloganları atıldı.

BES eylemi: “İMF bankamızdan elini çek!”

29 Ocak günü Konak Gümrük’te bulunan Halk Bankası merkez şubesi önünde biraraya gelen banka emekçileri, zincir oluşturarak Ziraat Bankası önüne kadar yürüdüler. Eylemde “İMF bankamızdan elini çek!” pankartı ve “Sözleşmeli köle olmayacağız!”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz!” vb. dövizler taşındı.

Ziraat Bankası önünde BES Şube Başkanı tarafından basın metni okundu. Ziraat Bankası tuvaletlerinin yenilenmesi için 107 milyar lira harcandığını ifade eden Ramis Sağlam, sembolik olarak getirdikleri bir klozeti bankanın önüne koyup, hortumlanan paraların lüks tuvaletlere akıtılmasını protesto ettiklerini dile getirdi. Çevrede biriken kitlenin alkışlı-sloganlı desteğini alan eylemde; “Sözleşmeli köle olmayacağız!”, “İMF defol bu memleket bizim!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganları atıldı.

KESK’ten Uğur Mumcu anması...

9 yıl önce “faili meçhul” bir cinayetle katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu ölümünün yıldönümüde KESK tarafından anıldı. Yaklaşık 250 kişi katıldığı eylemde; “Katiller bulunsun hesap sorulsun!”, “Faşizme karşı omuz omuza!”, “Çeteler halka hesap verecek!” vb. sloganlar atıldı.

SY Kızıl Bayrak/İzmir