9 Haziran'01
Sayı: 12


  Kızıl Bayrak'tan
  Onbir yıllık mücadelenin kritik safhası
  Kazanmak için 4 Mart'lardan daha da ileriye!
  KESK eylemlerinden
  Direniş bayrağı Aymasan işçisinin elinde
  Sınıf hareketinden
  Ölüm Orucu Direnişi'ne karşı devletin yeni taktiği
  Ölüm Orucu Direnişi 233. gününde sürüyor!
  Gençlik hareketi
  Kriz ve devrimci sınıf çizgisi/7
  Tarımda yıkım ve sonuçları
  15-16 Haziran, sol hareket ve işçi hareketi
  Hatice Yürekli anısına Ekim Gençliği Kampı
   Uluslararası hareket
  İşçi-emekçi kadını devrimci mücadeleye kazanmanın sorunları
  "Sana söz can yoldaşım zafer bizim olacak"
  Geleceğimize sahip çıkalım!
  Mücadele Postası

  Tüm yazılar

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın  Direnişteki Aymasan işçilerine...

 

Zafere ulaşmak bedel ödemeyi
göze almak ve dayanışmayı yükseltmekten geçiyor!


Ülkeyi düze çıkarmak adına, uluslararası tekellerin ve yerli para babalarının temsilcisi İMF ve DB gibi kuruluşların hazırladıkları ekonomik programlar, tam bir acımasızlıkla uygulanıyor.

Krizin faturası iğneden ipliğe herşeye zam yapılarak işçi ve emekçilere çıkarılmıştır, çıkarılmaya da devam ediyor. ABD tarafından fiili başbakan olarak atanan Derviş komutasında sermaye uşağı hükümet canla başla çalışıyor. Derviş denilen ABD memurunun yönetiminde uygulanan sözde “ulusal program”la ülkeyi kurtaracaklarmış. Gerçeğin bu olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Onların kurtarmak istediği ağababalarının saltanatıdır.

Krizin sorumlusu biz olmadığımız halde faturasını biz ödemekteyiz. Üç kuruşluk kredi için İMF’ye verilen niyet mektuplarında, işçi ve emekçilerin kanının daha çok emilmesinden ve ülkenin talanından başka hiçbir şey yoktur. Bu niyet mektubu çerçevesinde tarım çökertilmiş, on binlerce işçi işten çıkarılmış, çalışanlara “0” zam dayatılmış, kazanılan tüm haklar gaspedilmeye, eşel mobil ve esnek üretim fiili olarak uygulanmaya başlamıştır. Sözde iş güvenliğine karşı kıdem tazminatı hakkı ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Tüm bunlara karşı haklarımızı savunması gereken sendika konfederasyonları ise, bize bir kez daha ihanet etmiş, bizleri arkadan hançerlemiş ve satmışlardır. İşçi sınıfıysa anlamlı bir tepki ortaya koyamamıştır.

Saldırının böylesine yoğunlaştığı bir dönemde Aymasan patronu, sendikal örgütlülüğünüzü tasfiye etmek için, krizi bahane ederek fabrikayı kapatmıştır. Buna karşı başlatmış olduğunuz direnişinizin önemi büyüktür. Bu direniş şimdiden işçi sınıfına bir soluk olmuştur. Hele direnişinizin dişe diş mücadeleyle başarıya ulaşması halinde, işçi sınıfı bundan çok daha fazlasını kazanmış olacaktır.

Elbette zafere ulaşmak için bedeller ödemek gerekecektir. Bu noktada cezaevlerinde süren Ölüm Orucu Direnişi’nden öğrenmemiz gereken çok şey vardır. Zira devlet cezaevlerinde direnen tutsakların beyinlerini teslim almak, onları F tipi tabutluklara sokmak için, katliam yapmaktan çekinmemiştir. Şu ana kadar devrimci tutsakların 51’i şehit düşmüştür. Onlarcası ise zorla müdahele işkencesiyle sakat bırakılmıştır.

Bizler, Aymasan işçilerinin direnişini direnişimiz bilerek sonuna kadar sahiplenmenin sorumluluğunu ve bilincini taşıyoruz. Devlet topyekûn saldırdığına göre yanıtımız da topyekûn olmalıdır. Aymasan işçilerinin zafere ulaşması için sınıf dayanışması şarttır. Direnişinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Tüm sınıf kardeşlerimi direnişinize destek olmaya çağırıyorum.

Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!
Yaşasın devrimci sınıf dayanışması!

Kurtköy’den komünist bir işçiBakırköy Sümerbank işçilerinin eylemleri...


İstanbul Bakırköy Sümerbank işçileri 1 Haziran günü ANAP’lı Yüksel Yalova’yı protesto etmek amacıyla İl Örgütü önünde eylem yaptılar. 45 gündür ücret ve sosyal haklarını alamayan Sümerbank işçileri, Şişhane’den ANAP İl Örgütü’nün bulunduğu İstiklal Caddesi’ne kadar yürüdüler. İşçiler “Hükümet istifa, Derviş Amerika’ya!”, “İşçiler burada, Yalova nerede!”, “Açlığa mahkum olmayacağız!”, “Kahrolsun İMF, bağımsız Türkiye!” sloganlarını attılar. Ardından konuşma yapan TEKSİF Şube Başkanı Ç. Yelken, Yalova’nın iki yıldır kendilerini açlığa mahkum ettiğini belirtti. Ardından işçiler topladıkları imzaları ANAP’a ileterek eylemi sona erdirdiler.

Bakırköy Sümerbank işçileri 6 Haziran günü, bu kez DSP İstanbul İl Başkanlığı önünde bir eylem gerçekleştirdiler. Eylemin nedeni fabrikaların özelleştirilmesi kararı ve ücretlerin iki aydır ödenmemesi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı eylemde sık sık, “İMF gidecek, dertler bitecek!”, “Bu ülke, bu vatan satılık değil!”, “Hükümet istifa, Derviş Amerika’ya!” sloganları atıldı. Ayrıca “Açlığa mahkum olmayacağız!”, “Ekmeğimize uzanan eller kırılsın!” yazılı dövizlerin yanısıra “İMF Defolsun Türkiye kurtulsun!”, “Özelleştirme soygundur!” yazılı pankartlar taşındı.
Sınıf hareketinden kısa kısa...


Belediye işçilerinin protesto eylemleri

DİSK/Genel-İş 6 No’lu Şube’de örgütlü Bağcılar ve Bahçelievler belediye işçileri, toplusözleşmeden doğan farklar ile ikramiyelerinin ödenmemesini, vezne kuyruğu eylemi yaparak protesto ettiler.

Bağcılar Belediyesi’nde çalışan 400 işçi belediyenin sosyal tesislerinden belediye binasına kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında “Hakkımızı söke söke alırız!”, “İşçiler burada, başkan nerede!” sloganları atıldı. Eylemde konuşan şube başkanı, ülkenin bu hale gelmesine çalışanların neden olmadığını söyledi. Demokratik haklarını kullanan işçilere müdahale edilmesini eleştirerek, işçilerin hak aramasının önünde engel olan kanunların karşısında olacaklarını belirtti.

Bahçelievler Belediyesi’nde de 486 belediye işçisi sabah işbaşı yapmayarak mesai saati boyunca vezne önünde kuyruk eylemi yaptı. Sabah Çobançeşme Atölye müdürlükleri önünde toplanan işçiler, “Belediye işçisi köle değildir!”, “Ücretler hakkımız, söke söke alırız!” sloganlarıyla belediye binası önüne yürüdüler. Her işçinin yaklaşık 1.5 milyar alacağı var. İşyeri baştemsilcisi, 31 Mayıs’ta ödenmesi gereken alacaklarının verilmediğini ve kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadığını, talepleri yerine getirilene kadar eylemlerin devam edeceğini söyledi.

Cam işvereni grevi kırmaya çalışıyor

Kristal-İş’e üye cam işçilerinin grevi patronun eylemi kırma çabalarına rağmen kararlı bir şekilde sürüyor. İşveren 5 Haziran sabahı cam dolu 4 arac’ı dışarı çıkarmaya çalıştı. Grev gözcüleri tarafından araçlar durdurularak sendikaya haber verildi. İşveren aynı gün bu kez İş Mahkemesi’nden karar çıkartarak, tekrar mal çıkarma girişiminde bulundu. Bunun üzerine yaklaşık 1500 cam işçisi tekrar fabrikaya gelerek, yolu arabalarla kapattılar ve çıkışı engellediler.

Direnen Aksantaş işçilerinden Türk-İş yöneticilerine protesto

Adana’da Sümer Holding’e bağlı Aksantaş işçileri iki aydır maaş alamıyorlar. İşçiler her gün mesai bitiminde oturma eylemi yaparak hükümetin tavrını protesto ediyorlar. İşçiler, fabrikanın satılmaması için Ankara’ya yürümek dahil bir dizi eylem yapacaklarını belirtiyorlar. Ziyarete gelen Türk-İş Bölge Başkanı Hüseyin Kaya Elbek ve Türk-İş’e bağlı şube başkanı işçiler tarafından protesto edildi. İki aydır maaş alamadıkları için eylemler gerçekleştirdiklerini, fakat aidatları kesmekten geri durmayan sendikanın kendilerine sahip çıkmadığını söyleyen işçiler, “Böyle Türk-İş istemiyoruz” diyerek sendikacıları yuhaladılar.

Konak Tül işçileri grevde!

TEKSİF’te örgütlü olup Ambarlı’da bulunan Konak Tül fabrikası işçileri 25 Nisan’dan bu yana grevdeler. Greve, TİS görüşmelerinde ücret sorununda anlaşma olmaması üzerine çıkıldı. Fabrikada sadece 12 kişi çalışıyor ve içerde şu an üretim yok. İşçiler dönüşümlü olarak gece gündüz fabrikanın önünde bekliyorlar.

Bir satış sözleşmesi daha!

TTK’da (Türkiye Taşkömürü Kurumu) çalışan işçileri kapsayan toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Kamu-İş ile sürdürülen ve yaklaşık 18 bin işçiyi kapsayan görüşmelerde varılan anlaşmaya göre, ücretlerde birinci ve ikinci 6 aylarda %15, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda ise %10 oranında ücret artışı yapıldı.

Karabük Demir-Çelik’te toplusözleşme...

KARDEMİR’de çalışan 4200 işçiyi kapsayan sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Birinci ve ikinci altı aylarda 1 Temmuz ‘01 tarihi itibariyle %33 ücret artış yapılacak. Üçüncü ve dördüncü 6 aylarda ise kamu toplusözleşmelerindeki ücret artışı uygulanacak.