Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Nisan 2002
Sayı: 52
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  1 Mayıs'ta mücadele alanlarına!
  Emperyalizm ve siyonizm yenilecek Filistin kazancak!
  1 Mayıs kızıldır kızıl kalacak!
  Filistin halkıyla dayanışmayı yükseltelim!
  İşgal ve katliam Filistin halkını teslim alamaz!
  Selam olsun Filistin halkının onurlu direnişine!
  "Dahav'ın öbür yüzü Filistin..."
  Güncel sonuçlar, yakıcılaşan sorumluluklar
  Rektörlere değil, emekçilere kaynak!
  Yerel çalışma-merkezi eylemlilik ilişkisi üzerine
  Yeni YÖK tasarısı ve Eğitim-Sen
  Kampanya çalışması ve yeni dönem görevlerimiz
  GATS ve eğitim alanında saldırı
  YTÜ'de faşist saldırı!.
  Üniversitelerimiz özelleştiriliyor!
  Anlamlı çalışmaya sorumsuzlardan barikat
  Kapitalist eğitim ve çarpıtılmış kavramlar
  Boykotun gösterdikleri
  Yeni YÖK yasa tasarısında değişen bir şey yok!
  Sınıfsız, sömürüsüz ve savaşsız bir dünya için!..
  Mevcut birikime yaslanarak geleceği kazanmalıyız
  Bu abluka dağıtılacak!
  Bir öykü: "Çığlık"
  Özgürlük hapishanesi
  Okur mektupları 
 
“Türkeş’in, Şaron’un itleri yıldıramaz bizleri!”

YTÜ’de faşist saldırı!

10 Nisan Çarşamba günü dört arkadaşımıza okula giren 4 faşist tarafından pusu atılmıştır. Arkadaşlarımız yumruklarıyla kendilerini savunarak faşistleri püskürtmüşlerdir. Ardından kaçmaya çalışan faşistlerden biri satırını çekmiş ve bir arkadaşımızın kafasına vurmuştur.

Olayı duyan diğer öğrenciler de orta kantin önünden akın akın olay yerine koştular, fakat faşistlerden hiçbirini yakalayamadılar. Kuyruklarını kıstırıp kaçan faşistlerden ikisi YTÜ’de okumakta ve diğer iki kişinin de Beşiktaş Ülkü Ocakları’ndan olduğu bilinmektedir. Bunlardan YTÜ’de okuyanın adı Hasan Devrim’dir

Ellerini kollarını sallayarak okula giren katiller ardından yine geldikleri gibi ellerini kollarını sallayarak kaçtılar. Bir araya gelen öğrenciler ellerinde sopalarla her yerde faşistleri aramışlar fakat bulamamışlardır.

Okula girerken faşistlerden bir tanesinin kimlik bıraktığını söyleyen öğrenciler ÖGB klübesine gittiler ve kimliği istediler. Fakat ÖGB, amirlerinden emir almadan hiçbir şey yapamayacağını söyledi. Sivil polisler tarafından her gün taciz edilen, polisten tehdit işiten öğrenciler sivil polisleri teşhir ettiler ve “Faşizme karşı omuz omuza!”, “Türkeşin itleri yıldıramaz bizleri!”, “Şaron’un itleri yıldıramaz bizleri!”, “Katil polis üniversiteden defol!” şeklinde slogan atarak okula girdiler.

Rektörlükle yapılan görüşmenin ardından Şişli Etfal’e götürülen arkadaşmızın yanına gitme kararı alındı ve toplu bir şekilde hastaneye gidildi.

Hastaneye giderken marş söyleyen öğrenciler, konuşmalarıyla otobüsteki insanlara olayı anlatıp teşhirlerine burada da devam ettiler. Hastanenin önünden polisin gözaltına almaya çalıştığı yaralıları polise teslim etmeyen öğrenciler, ertesi gün yapılacak basın açıklamasına çağrı yaparak dağıldılar.

Bir gün önce YTÜ’de Filistin’le ilgili eylem yapılması ve öğrencilerin duyarlılığı, polis tarafından bu faşistlerin üzerimize saldırılmasının temel nedenidir. Amaç bellidir. Devrimcileri teslim almak.

Bizler YTÜ öğrencileri olarak faşizmin azgın saldırıları karşısında 19 Aralıkların ruhuna uygun bir mücadele hattıyla duracağımızı söylüyor ve faşizmi döktüğü kanda boğacağız diyoruz.

YTÜ faşizme mezar olacak!
Katil polis üniversiteden defol!

Ekim Gençliği YTÜİÜ Fen-Edebiyat’ta
YÖK Yasa Tasarısı karşıtı etkinlik

YÖK Yasa tasarısı karşıtı yaptığımız çalışma ekseninde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat kantininde bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte Merkez kampüsten arkadaşlarımızın yazdığı bir tiyatro gösterisi sunuldu. Arkasından grup EKSEN kısa bir müzik dinletisi gerçekleştirdi. Son olarak etkinliğe katılan arkadaşlarla beraber YÖK Yasa Tasarısı’na dair bir tartışma yaptık. Tartışmada tasarının sonuçları üzerinde durarak ne yapılabileceğini ele aldık.

YÖK Yasa Tasarısı Karşıtı ÖğrencilerEylem ve etkinliklerden...

İTÜ’de Newroz etkinliği

İTÜ yemekhanesinde 20 Mart günü 25 kişinin katıldığı bir Newroz etkinliği gerçekleştirildi. Yemekhaneye toplu halde çıkılıp Newroz’un bir direniş simgesi olduğuna dair bir konuşma yapıldı. Aynı eksende hazırlanmış bildiriler konuşma sırasında yemekhanede dağıtıldı.

Sonrasında yemekhane önünde küçük bir ateş yakılarak çevresinde halay çekildi. Ardından “Yaşasın halkların kardeşliği!” “Biji bratiya gelan!” sloganları ile eylem bitirildi. (İTÜ/ Ekim Gençliği)

İTÜ’de Kızıldere anması

Yemekhane önünde yaklaşık 20 kişinin katıldığı bır Kızıldere anması gerçekleştirildi. “Kızıldere son değil savaş sürüyor” pankartının açıldığı eylemde Kızıldere direnişinin anlamının ortaya konulduğu bir konuşma yapıldı ve ardından atılan sloganlarla eylem sona erdi. (İTÜ/ Ekim Gençliği)

İÜ’de Kızıldere eylemi

Fen Edebiyat Fakültesi’nde yaklaşık 50 kişinin katıldığı bir anma yapıldı. “Kızıldere’den F tiplerine direniş sürüyor.” pankartının açıldığı eylemde; devletin vahşi katliamları ile yıllardır devrimcilere saldırdığı, onlarca katliam yaptığı, tüm bunlara karşın devrimci iradeyi teslim alamadıkları vurgulandı. Eylem atılan sloganlarla sona erdi. (İÜ/Ekim Gençliği)

İstanbul Üniversite’sinde Cheney’i protesto

“40 Paralık Adamlar”ın İETT bilet zamlarına karşı yaptıkları şenlik esnasında Ekim Gençliği, İYO-DER, Partizan Gençlik, SEG, Kaldıraç, DPG, Yurtsever Gençlik ve Özgür Gençlik olarak Dick Cheney’in Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmek için düzenlediği Türkiye gezisini protesto etmek için bir eylem yapıldı. Yaklaşık 150-200 kişinin katılımı ile kapıya yüründü. “Kahrolsun ABD emperyalizmi!” “Kahrolsun emperyalist savaş!” vb sloganlar atan kitle kapının önünde bir basın açıklaması yaptıktan sonra sloganlarla geri döndü. ABD ve İsrail bayrakları yakıldıktan sonra eylem halaylarla sona erdi.(İÜ/Ekim Gençliği)“YÖK yasa tasarısı geri çekilsin!..”

Her düzeyde parasız eğitim istiyoruz!

9 Nisan tarihinde, ÇÜ Paralı Eğitime Karşı Çıkan Öğrenciler yeni YÖK yasa tasarısını protesto etmek için yemekhanede bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. “Paralı eğitime hayır!”, Parasız, bilimsel, anadilde eğitim!”, “Savaşa değil eğitime bütçe!” sloganlarının atıldığı eylem basın metninin okunmasının ardından sona erdi. Yemekhanede bulunan öğrenciler alkışlayarak basın açıklamasına destek verdiler.

Eylemde okunan basın metnini okurlarımıza sunuyoruz.

***

Sermaye devleti her geçen gün saldırılarını biraz daha yoğunlaştırıyor. Her geçen gün yeni yıkım yasaları geliyor meclis gündemine ve el çabukluğuyla da geçirildiğini biliyoruz, izliyoruz.

Son aylarda biz işçi-emekçi çocuklarının geleceğini derinden etkileyecek bir yasa tasarısı geldi gündeme: YÖK yasa tasarısı. Tasarı ile harçların astronomik rakamlara yükseltilmesi planlanıyor. “Öğrenci maliyetlerinin yarısını öğrenciden karşılayabilme” şeklinde ibareler içeren tasarı, harçların maliyetin yarısına kadar yükseltilmesinin önünü acıyor. İkinci öğretim harçlarıysa tasarı ile birlikte normal öğretimin üç katı haline getiriliyor. Eğitim alınan satılan bir hizmete dönüştürülürken bizim okuma hakkımız elimizden alınıyor. “Torba bütçe” uygulamasıyla her üniversitede bir işletme hesabı oluşturuluyor ve bunun denetimi rektörlere ve rektörlerin seçtiği kişilerden oluşan bir komisyona veriliyor. Yani üniversiteler artık ticarethane olarak algılanıyor.

Yasa tasarısının gündeme getirilmesine gerekçe olarak üniversitelerin kaynak sıkıntısı öne sürülüyor ve arkasından, bunun giderilmesinin yolunun öğrenci harçlarının yükseltilmesi olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz yıl rektörlerin bir yürüyüşle dile getirdikleri sorunlar ve çözüm önerileri bunlardı. Tüm bunlar dile getirilirken devletin üniversitelere bütçeden ayırdığı pay %2 iken ve bunun 10 trilyonu 53 devlet, 12 trilyonu ise 4 vakıf üniversitesine ayrılırken bundan hiç bahsedilmiyor. Veya silahlanmaya ayrılan pay bütçenin yarısından fazlasını alırken ses çıkartılmıyor. İsrail Filistin’de bir katliam gerçekleştirirken 170 tankın karşılığında İsrail’e verilecek 700 milyon dolar hiç sorgulanmıyor.

Bizler eğitimin tamamen paralı hale getirilmesi anlamına gelen bu yasanın derhal geri çekilmesini istiyoruz.

Paralı eğitime hayır!

Çukurova Üniversitesi
Paralı Eğitime Karşı Çıkan ÖğrencilerKTÜ’deki kampanya faaliyetlerinden...

Yüksek ilgi, olumlu başlangıç

KTÜ’de YÖK tasarısı karşıtı öğrencilerle oluşturduğumuz platform çalışmasını kitlesel bir şekilde başlattık.

Platform öncesi yaptığımız anket çalısmasıyla YÖK tasarısının kapsamını ve eğitimde özelleştirme sürecini birçok boyutu ile insanlara anlatma şansı bulduk.

Anket sırasında uygulanan politikalarla yalnız eğitimin değil tüm yaşamımızın nasıl içinin boşaltıldığını, insanların sorunlarından habersiz olduklarını, sadece sistemin sunduklarıyla yetindiklerini gördük. Bu olumsuzluklara rağmen genel olarak öğrenciler soruna karşı ilgili ve çözüm üretme noktasında katılımcıydılar. Anket boyunca en çok vurgu, ortak hareket etmek ve kitlesel eylemler yapmak gerektiği yönündeydi.

Platform çalışmalarına ilk olarak YÖK tasarısının içeriği hakkında düzenlediğimiz tartışma toplantısıyla başladık. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı tartışma geneli bilgilendirmesi açısından oldukça anlamlı oldu. Tartışma sonrası platform için oluşturulan komisyonlara 30 kişi katıldı. Daha çok insana ulaşmak için bülten çalışması başlatıldı.

Halihazırda planladığımız etkinliklere destek vermeleri için sendikalar, DKÖ’ler ve basın kuruluşları ile görüşüyoruz.

Oluşturulan komisyonlara katılımın yüksek olması, tasarıya karşı KTÜ cephesinden öreceğimiz çalışma için oldukça anlamlı idi. Bu katılım, yoğunlaştırılmış bir faaliyet ile kısa sürede çok daha artacaktır. Ve 1 Mayıs bu bakışla gençliğin paralı eğitime karşı şiarlarını haykırdığı bir alan haline gelecektir.

Paralı eğitime hayır!
Her düzeyde parasız, anadilde, bilimsel, demokratik eğitim!

KTÜ Tasarı Karşıtı Öğrenci PlatformuBeytepe Kampüsü’nde YÖK yasa tasarısı karşıtı faaliyetler...

Sürekliliğini koruyan bir çalışma başarıya ulaşacaktır!

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu’nda tasarının ilk görüşülmeye başlandığı dönemde sadece birkaç siyasetin konuyla yakından ilgilenmesi, bunun dışında kalanların ise süreci biraz daha geriden takip etmesi gibi bir olgu göze çarpıyordu.

Ancak tasarı meclis alt komisyonuna geldikten sonra herkes bu konuyla ilgilenmeye başladı. Bir hafta boyunca ortak toplantılar alındı. Kendine YÖK Yasa Tasarısı Karşıtı Öğrenciler adını veren bir oluşumun ilk tohumları atıldı. İlk olarak 20 Mart'ta yemekhane önünde hem yemekhane sorununa değinen hem de buradan doğru tasarıyı ele alan bir eylem yapılması kararı alındı.

Eylem sırasında alternatif bir yemek standı oluşturuldu. Yemek yemeyerek eyleme destek veren öğrencilerin katıldığı grup alkışlar ve sloganlarla tepkilerin dile getirdiler. Eylem alanı bir forum alanına dönüştürüldü. Soruşturmalardan, yemekhane sorunlarından ve tasarıdan yoğun olarak bahsedildi. Daha sonra Edebiyat Fakültesine doğru yürüyüşe geçildi. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı eylem uzun bir aradan sonra katılımı geniş ilk eylem olması bakımından önem taşıyordu.

Platform son olarak yapılan toplantıda sonraki süreç için önüne hedefler koydu.

Beytepe’de geç de olsa başlayan bu çalışma sürekliliğini koruduğu ve sahiplenildiği ölçüde başarıya ulaşabilecektir.

Ekim Gençliği/Beytepe