Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Nisan 2002
Sayı: 52
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  1 Mayıs'ta mücadele alanlarına!
  Emperyalizm ve siyonizm yenilecek Filistin kazancak!
  1 Mayıs kızıldır kızıl kalacak!
  Filistin halkıyla dayanışmayı yükseltelim!
  İşgal ve katliam Filistin halkını teslim alamaz!
  Selam olsun Filistin halkının onurlu direnişine!
  "Dahav'ın öbür yüzü Filistin..."
  Güncel sonuçlar, yakıcılaşan sorumluluklar
  Rektörlere değil, emekçilere kaynak!
  Yerel çalışma-merkezi eylemlilik ilişkisi üzerine
  Yeni YÖK tasarısı ve Eğitim-Sen
  Kampanya çalışması ve yeni dönem görevlerimiz
  GATS ve eğitim alanında saldırı
  YTÜ'de faşist saldırı!.
  Üniversitelerimiz özelleştiriliyor!
  Anlamlı çalışmaya sorumsuzlardan barikat
  Kapitalist eğitim ve çarpıtılmış kavramlar
  Boykotun gösterdikleri
  Yeni YÖK yasa tasarısında değişen bir şey yok!
  Sınıfsız, sömürüsüz ve savaşsız bir dünya için!..
  Mevcut birikime yaslanarak geleceği kazanmalıyız
  Bu abluka dağıtılacak!
  Bir öykü: "Çığlık"
  Özgürlük hapishanesi
  Okur mektupları 
  İstanbul’dan Filistin halkı ile dayanışma eylemleri

Emperyalizm ve siyonizm yenilecek
Filistin kazanacak!

* İÜ Fen Edebiyat Fakültesi’nde 2 Nisan günü yaklaşık 60 kişinin katıldığı bir eylem gerçekleştirildi. “İsrail işgaline son!” yazılı pankartın açıldığı eylem İsrail siyonizmini teşhir eden ve Filistin halkı ile dayanışmanın vurgulandığı sloganlarla sona erdi.

Aynı gün İÜ Merkez Kampüste de 100 kişinin katıldığı bir eylem yapıldı. İsrail’in işgalinin teşhir edildiği basın metninden sonra ABD ve İsrail bayrakları yakılarak sloganlarla eylem bitirildi.

* 3 Nisan günü ise İTÜ’de de Filistin’e destek eylemi gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 kişi Filistin direnişini selamlayan sloganlarla yemekhaneye çıktı. Burada İsrail siyonizmini lanetleyen bir konuşma yapıldıktan sonra “Kahrolsun ABD emperyalizmi!” “Kahrolsun İsrail siyonizmi” “Yaşasın Filistin Direnişi” vb sloganlar atarak yemekhane önüne gelen kitle, İsrail ve ABD bayraklarını yakarak eylemi bitirdi.

* 5 Nisan günü İÜ merkez kampüsünde yine Filistine destek eylemi gerçekleştirildi. Hukuk Fakültesi içinde yaklaşık 300 kişilik bir kitle katıldı. Merkez kampüs kapısına sloganlarla yürüyen kitle emperyalizme ve siyonizme karşı sloganlar atarak kampüsün dışına çıktı. Filistin’deki kanlı siyonist ve emperyalist terörü teşhir eden ve herkesi Filistin halkının direnişine omuz vermeye çağıran basın metninin okunmasından sonra, tekrar coşkulu sloganlarla kampüse dönen kitle halaylarla eyleme devam etti.

Eyleme daha sonra katılan Filistinli öğrenciler Filistin direnişini selamlayan Arapça sloganlar attı. Bir Filistinli arkadaşın Türkçe olarak yaptığı destek eylemine teşekkür konuşmasından sonra eylem sloganlarla sona erdi.

* Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 9 Nisan Salı günü bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Yaklaşık 120 kişinin katıldığı basın açıklaması öğrencilerin orta kantin önünde yazılı pankartı açmaları ile başladı. Ardından yemekhane ve kantin konuşmaları yapan öğrenciler bütün okulu dolaştıktan sonra Mimarlık Fakültesi önünde basın açıklamasını gerçekleştirdiler.

Eylem boyunca “Katil Şaron Filistin’den defol!”, “Katil İsrail Filistin’den defol!”, “Savaşa değil emekçiye bütçe, savaşa değil eğitime bütçe!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Filistin halkı yalnız değildir!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Ramallah intifada, “Beytüllahim intifada, Cenin intifada! Katliam sürüyor direniş büyüyor!” sloganları atıldı.

İstanbul Ekim Gençliği