Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Nisan 2002
Sayı: 52
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  1 Mayıs'ta mücadele alanlarına!
  Emperyalizm ve siyonizm yenilecek Filistin kazancak!
  1 Mayıs kızıldır kızıl kalacak!
  Filistin halkıyla dayanışmayı yükseltelim!
  İşgal ve katliam Filistin halkını teslim alamaz!
  Selam olsun Filistin halkının onurlu direnişine!
  "Dahav'ın öbür yüzü Filistin..."
  Güncel sonuçlar, yakıcılaşan sorumluluklar
  Rektörlere değil, emekçilere kaynak!
  Yerel çalışma-merkezi eylemlilik ilişkisi üzerine
  Yeni YÖK tasarısı ve Eğitim-Sen
  Kampanya çalışması ve yeni dönem görevlerimiz
  GATS ve eğitim alanında saldırı
  YTÜ'de faşist saldırı!.
  Üniversitelerimiz özelleştiriliyor!
  Anlamlı çalışmaya sorumsuzlardan barikat
  Kapitalist eğitim ve çarpıtılmış kavramlar
  Boykotun gösterdikleri
  Yeni YÖK yasa tasarısında değişen bir şey yok!
  Sınıfsız, sömürüsüz ve savaşsız bir dünya için!..
  Mevcut birikime yaslanarak geleceği kazanmalıyız
  Bu abluka dağıtılacak!
  Bir öykü: "Çığlık"
  Özgürlük hapishanesi
  Okur mektupları 
  Kuzey Kıbrıs’ta gençlik örgütleri siyonist terörü protesto ettiler...

Selam olsun Filistin halkının
onurlu direnişine!

Kıbrıs’ta 4 siyasi gençlik örgütünün 6 Nisan gecesi kalabalık bir grupla Amerikan Elçiliği Temsilciliği’nin bulunduğu yere kadar yürüyerek Filistin halkına yönelik siyonist terörü protesto ettiler. Burada yaptıkları açıklama şöyle:

Bizler CTP Gençlik Kolları, EKİM Gençliği, TKP Gençlik Kolları ve YBH Gençlik olarak; Şaron yönetiminin bir süreden beri Filistin halkına yönelik sürdürdüğü soykırım ve işgali kınıyoruz.

Emperyalist ve faşist yönetimlerin yıllarca akıttığı kan, bugün de Filistin'de oluk oluk akmaktadır.

11 Eylül sonrası terör bahane edilerek Filistin'de oynanan emperyalizmin kanlı oyunu, yarın çıkarları doğrultusunda dünyanın başka bir köşesinde devam edecektir.

Bir yandan globalleşme iddialarıyla sınırların kalktığı, kültürlerin birleştiği savı öne sürülürken, diğer yandan doğal kaynakları ya da jeopolitik konumları dolayısıyla dünyanın dört bir tarafında vahşi sömürü çarkı dönmeye devam ediyor.

Ortadoğu’da, Afrika'da, Güney Amerika'da, Uzak Doğu’da yoksul halklar geçmişten daha acımasız ve onarılmaz kültürel ve çevresel felaketlerle karşı karşıya bırakılıyor.

Kültürlerin beşiği olan, Ortadoğu’da yüzyıllardır sürdürülen sömürü bölge halklarının gelişimine vurulmuş bir prangadır. Amerika-İsrail patentli gelişmiş silahlara karşı ellerinde taşları ve yürekleriyle direnen Filistin çocukları aslında tüm ezilen halkların çocuklarıdır.

Filistin şehirleri tank paletleri altında ezilerek işgal ediliyor, yaratılan kaos içinde sayısız yargısız infazlar yapılıyor. Siyonistler evlere girerek savunmasız insanları katlediliyor, kamyonlara doldurulup götürülen erkek çocukların akıbeti bilinmiyor.

Yahudiler yıllarca Alman faşistleri tarafından uğradıkları soykırımı, gaz odalarında yok edilişlerini çok çabuk unutmuş olmalılar ki; aynı vahşeti bu kez kendileri Filistin halkına yaşatıyorlar. Uygarlığın, demokrasinin, insan haklarının merkezi olduklarını iddia edenler yanı başlarında yaşanılanlara maalesef seyirci kalıyorlar.

Bu vahşet karşısında sessiz kalmak bu cinayetlerin ortağı olmak demektir.

Bu pranga, halkların ancak enternasyonalist dayanışmasıyla kırılacaktır.

Kahrolsun emperyalist sömürgeciler!
Kahrolsun siyonizm!
Yaşasın halkların kardeşliği!
Selam olsun Filistin halkının onurlu direnişine!
Selam olsun özgürlük savaşçılarına!

CTP Gençlik Kolları, EKİM Gençliği,
TKP Gençlik Kolları, YBH GençlikÇukurova Üniversitesi’nde Filistin halkıyla dayanışma eylemi...

“Kahrolsun emperyalizm, Filistin’e özgürlük!”

4 Nisan günü Çukurova Üniversitesi’nde İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamı lanetlemek ve Filistin halkının direnişiyle dayanışmayı örmek için bir basın açıklaması yapıldı. Aynı gün, aynı konu üzerine iki ayrı basın açıkılaması yapılması olumsuz bir etki yaratmasına ve katılımı etkilemesine rağmen anlamlı bir eylem oldu.

Açıklama sırasında "Kahrosun emperyalizm, Filistine özgürlük!"-Ekim Gençliği ve TÖDEF ortak imzalı bir pankart açıldı. "Kahrolsun emperyalizm, Filistine özgürlük!", "Filistin halkı yalnız değildir!", "Emperyalist savaşa hayır!" sloganlarının atıldığı açıklamada şunlar söylendi:

“Son günlerde İsrail tankları Filistin’de insan avına çıktı. Filistin topraklarını işgal eden İsrail, 50 yıldır Filistin halkına uyguladığı terörü daha da arttırarak yüzlerce Filistinli’yi katlediyor.

“11 Eylül saldırısının ardından ABD'nin başını çektiği emperyalist haydutlar terörizmle mücadele adı altında tüm dünya halklarına ve emekçilerine karşı savaş ilan ettiler. Gerçekte emperyalizme karşı mücadele eden halkları terörist ilan edenler, yaptıkları uygulamalarla girdikleri her ülkede terör estirmekteler. İsrail eliyle Filistin'de yapılan katliamda bunun en son örneğidir.

“ABD' nin Ortadoğu'da egemenliğini kurabilmek için terörizmle mücadele adı altında Afganistan'a açtığı savaş, şimdilerdeyse Irak’a müdahalenin konuşulması İsrail siyonizminin de Filistin’i tamamıyla işgal etmesinin önünü açmıştır.

“Öte yandan en ileri teknolojik silahlara karşı Filistin halkı taşlarla, sopalarla, sapanlarla büyük bir direniş örneği sergilemektedir. Filistin direnişi tüm dünya halklarına ve emekçilerine bir örnektir. İşte bu sebepledir ki, ABD başta olmak üzere emperyalistlerin başlattığı savaşın önünde Filistin direnişi bir engeldir.

“Bizler; öğrenci gençlik olarak Filistin halkının direnişini destekliyor, ABD ve İsrail eliyle Ortadoğu ve Filistin’de yapılan katliamı lanetliyoruz.”

ÇÜ Ekim Gençliği