Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Nisan 2002
Sayı: 52
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  1 Mayıs'ta mücadele alanlarına!
  Emperyalizm ve siyonizm yenilecek Filistin kazancak!
  1 Mayıs kızıldır kızıl kalacak!
  Filistin halkıyla dayanışmayı yükseltelim!
  İşgal ve katliam Filistin halkını teslim alamaz!
  Selam olsun Filistin halkının onurlu direnişine!
  "Dahav'ın öbür yüzü Filistin..."
  Güncel sonuçlar, yakıcılaşan sorumluluklar
  Rektörlere değil, emekçilere kaynak!
  Yerel çalışma-merkezi eylemlilik ilişkisi üzerine
  Yeni YÖK tasarısı ve Eğitim-Sen
  Kampanya çalışması ve yeni dönem görevlerimiz
  GATS ve eğitim alanında saldırı
  YTÜ'de faşist saldırı!.
  Üniversitelerimiz özelleştiriliyor!
  Anlamlı çalışmaya sorumsuzlardan barikat
  Kapitalist eğitim ve çarpıtılmış kavramlar
  Boykotun gösterdikleri
  Yeni YÖK yasa tasarısında değişen bir şey yok!
  Sınıfsız, sömürüsüz ve savaşsız bir dünya için!..
  Mevcut birikime yaslanarak geleceği kazanmalıyız
  Bu abluka dağıtılacak!
  Bir öykü: "Çığlık"
  Özgürlük hapishanesi
  Okur mektupları 
  Siyonist İsrail ABD desteğinde Filistin halkına karşı katliama girişti...

Filistin halkıyla dayanışmayı yükseltelim!

11 Eylül saldırısıyla birlikte diğer emperyalistleri de arkasına alan ABD, dünya halklarına ve işçi-emekçilerine karşı savaş ilan etti. Saldırının ilk hedefi Afganistan oldu. Afganistan çok zengin kaynaklara sahip olmamasına rağmen ABD'nin askeri olarak bu bölgeye yerleşebilmesi için gerekliydi.

Afganistan bir ilkti. ABD’nin hedefinde düzenine karşı çıkan tüm direniş odakları vardı. Bu nedenle Afganistan’dan hemen sonra ABD’nin savaş namluları Irak’ı hedef seçti. Ama Irak’a dönük bir savaşın koşullarının yaratılması, hem de ABD’nin öncelikli hedeflerinden biri olarak Filistin direnişinin ezilmesi gerekiyordu.

ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'in Ortadoğu ülkelerini ziyareti bu açıdan önem taşıyor. Cheney'in görüştüğü Arap ülkelerinin yöneticileri kendi ülkelerindeki halkın öfkesinden duydukları korkuyla Filistin sorununu öne sürmek durumunda kaldılar. Filistin direnişi ezilmelidir ki, Irak'a müdahale gündeme gelebilsin. Cheney'in ziyaretinden ABD'nin çıkardığı en önemli sonuç budur. Filistin direnişi ne pahasına olursa olsun bitirilmelidir.

29 Mart tarihinde siyonist İsrail, Filistin yönetiminin idari merkezi Ramallah'ı işgal etti. Arafat'ın bulunduğu karargahın etrafını sararak onu esir aldı. İsrail tankları Filistin sokaklarında insan avına çıktılar. Kadın, çocuk demeden yüzlerce Filistin’li katledildi, katlediliyor. Yine yüzlercesi gözaltına alındı, işkencelerden geçirildi, tutuklandı. Bu vahşi saldırı-katliam tüm şiddetiyle devam ediyor.

Filistin direnişini desteklemek için dünyanın dör bir yanında dayanışma eylemleri yükseltiliyor. Yüzbinlerce insan ABD'nin desteğiyle İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı katliamların sona erdirilmesini talep ediyor. Filistin halkıyla dayanışma, bugün emperyalist saldırganlığa ve savaşa karşı mücadele anlamı taşımaktadır. Nasıl ki, ABD için Filistin direnişini bitirmek büyük bir önem taşıyorsa, bizler için de direnişi güçlendirmek o kadar büyük anlam taşıyor. Özellikle Türkiyeli devrimcilere, işçi-emekçilere ve gençliğe çok önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Türk devletinin Irak'a müdahalede biz gençlerin kanı, canı üzerinden kirli pazarlıklar yaptığı şu günlerde emperyalist savaşa karşı çıkmak, Filistin halkıyla dayanışmayı örmek günün acil görevidir.Ankara’da Filistin halkıyla dayanışma eylemleri...

Ziya Gökalp

Kanlı İsrail işgaline karşı Filistin halkını desteklemek için 4 Nisan günü çeşitli DKÖ, siyasi parti ve gençlik grupları ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Ziya Gökalp caddesinde gerçekleştirilen eyleme 2 bine yakın insan katıldı. Eylemciler emperyalist savaş karşıtı ve Filistin halkının direnişini selamlayan sloganlar attı.

AÜ Cebeci Kampüsü

Filistin halkının şanlı direnişine üniversitelerden de destekler geliyor. AÜ Cebeci Kampüsü'nde 3 Nisan Çarşamba günü bir eylem gerçekleştirildi. Eylem öncesinde kampüsü ablukaya alan polis, girişleri engelledi, boykot masasına saldırmakla tehdit etti. Buna rağmen Siyasal Bilgiler Fakültesi önünden başlayan eyleme katılan 200'e yakın öğrenci son derece coşkuluydu. "Hepimiz Birer Filistinliyiz!" pankartıyla bütün kampüs dolaşıldı ve İletişim Fakültesi önünde basın açıklaması okundu. İsrail ve ABD bayrakları yakılarak eylem bitirildi.

DTCF

DTCF'de 4 Nisan perşembe günü yaptığımız forum ile Siyonist İsrail ve ABD emperyalizmini lanetledik. Forumdan sonra Kızılay'daki kitlesel basın açıklamasına katılmak için okuldan ayrıldık. Sınav haftasına denk gelmesi, havanın son derece kötü olması ve güçlü bir kitle çalışması yapılamaması sonucu katılım sınırlı oldu. Buna rağmen eyleme katılanlar son derece coşkuluydu.

Ekim Gençliği/AnkaraODTÜ'de Filistin'le dayanışma eylemi...

"Katil İsrail Filistin'den defol!"

Siyonst İsrail'in Filistin'de estirdiği terör ODTÜ'de de protesto edildi. 5 Nisan Cuma günü Hazırlık bölümünde toplanan öğrenciler, yemekhane önüne doğru yürüyüşe geçtiler. "Katil İsrail Filistin'den defol" pankartı arkasında yürüyen 150 kadar öğrenci, Filistin'e destek sloganları attılar. ABD emperyalizminin de protesto edildiği eylemde İsrail bayrağı parçalandı.

"Yaşasın devrim ve sosyalizm!" sloganının da sıklıkla atıldığı eylem, yemekhane önünde yapılan basın açıklamasıyla devam etti. Ekim Gençliği, Özgür Gençlik, TKP'li öğrenciler, Emek Gençliği, Öğrenci İnisiyatifi ve DPG tarafından örgütlenen eylem kütüphane önüne yürünerek burada yapılan açıklamayla sona erdirildi.

Ekim Gençliği/ODTÜ