Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Nisan 2002
Sayı: 52
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  1 Mayıs'ta mücadele alanlarına!
  Emperyalizm ve siyonizm yenilecek Filistin kazancak!
  1 Mayıs kızıldır kızıl kalacak!
  Filistin halkıyla dayanışmayı yükseltelim!
  İşgal ve katliam Filistin halkını teslim alamaz!
  Selam olsun Filistin halkının onurlu direnişine!
  "Dahav'ın öbür yüzü Filistin..."
  Güncel sonuçlar, yakıcılaşan sorumluluklar
  Rektörlere değil, emekçilere kaynak!
  Yerel çalışma-merkezi eylemlilik ilişkisi üzerine
  Yeni YÖK tasarısı ve Eğitim-Sen
  Kampanya çalışması ve yeni dönem görevlerimiz
  GATS ve eğitim alanında saldırı
  YTÜ'de faşist saldırı!.
  Üniversitelerimiz özelleştiriliyor!
  Anlamlı çalışmaya sorumsuzlardan barikat
  Kapitalist eğitim ve çarpıtılmış kavramlar
  Boykotun gösterdikleri
  Yeni YÖK yasa tasarısında değişen bir şey yok!
  Sınıfsız, sömürüsüz ve savaşsız bir dünya için!..
  Mevcut birikime yaslanarak geleceği kazanmalıyız
  Bu abluka dağıtılacak!
  Bir öykü: "Çığlık"
  Özgürlük hapishanesi
  Okur mektupları 
  Ekim Gençliği'nden

Siyonist terör ABD emperyalizminin doğrudan desteğiyle Filistin halkına karşı tarihin gördüğü en vahşi katliamı uyguluyor. Filistin kentlerini işgal eden siyonist ordu güçleri, toplu katliamlar yapıyor, halkı işkencelerden geçiriyor. Filistin toprakları bugünkü haliyle bir kan gölüne dönüştürülmüştür. Herşey siyonistlerin ve asıl olarak da ABD emperyalizminin bekası için yapılıyor.

ABD destekli siyonist terör makinası Filistin kentlerini yerle bir edip, azgın bir terör uygularken Filistin halkı direnişini sürdürüyor. Teknolojik silahlara, taşıyla tırnağıyla karşı koyuyor. Örneğin Filistin kentlerinden Cenin’de ağır bir bombardıman uygulanarak yüzlerce insan katledildi. Ama halk teslim alınamadı. Dahası siyonist ordu güçleri Filistin direnişi karşısında tam bir çıkmazla yüzyüze kaldı.

Filistin halkı, bir kez daha haklı bir dava için direnenlerin yenilmez olduğunu tarihe yazıyor. Tıpkı bu topraklarda 19 Aralıklar’ı yaratanlar gibi. Türkiyeli devrimcilerle Filistin’in başeğmez halkı emperyalizme ve işbirlikçi iktidarlara karşı aynı bayrağı taşıyor. Bu, özgürlüğün ve kurtuluşun bayrağıdır. Teslimiyete karşı ölümüne direniş bayrağıdır. Büyük bedeller uğruna leke sürülmeyen bu bayrak insanlığın umudu ve geleceğidir. Bundan dolayıdır ki her iki direniş emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin dizginsiz zoruyla karşılaşıyor. Tam bir gözü dönmüşlükle yokedilmeye çalışılıyor. Ancak ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar, ne kadar kan dökerlerse döksünler boşuna, er ya da geç zafer direnenlerin olacaktır. Filistin halkı hapsedildiği duvarları, devrimci tutsaklar F tipi hücreli parçalayacaktır.

Gençliğin geleceği de direnenlerin yolundadır. Siperlerin en ön safında direnenlerin yükselttiği kavga bayrağı sahiplenilerek sömürücü zorbalarca çalınmış geleceğimizi geri alabiliriz.

1 Mayıs’ta işte böyle bir kavgaya atılmanın günüdür. Katillerden hesap sorma, her koşulda direnen Filistin halkı ve devrimci tutsaklarla aynı cephede buluşma günüdür. 1 Mayıs, Filistin halkını katledenlerle, dünyayı kana bulayan kapitalist dünyanın efendileriyle, kanımızı kardeş halkların kırımı için pazarlayanlarla hesaplaşma günüdür.

1 Mayıs’a bu bilinç ve ruhla hazırlanalım, kavga ve direniş ateşlerini harlayalım. Binler, onbinler olup öfkemizi alanlara taşıyalım. Kardeşlerimizin umudunu, düşmanlarımızın korkularını büyütelim.

1 Mayıs’ın coşkun kızıllığında buluşmak üzere....