Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Aralık-Ocak '02
SAYI: 50
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Üniversiteler işletme, rektörler patron!
  Üniversitelerde rektör diktası pekiştiriliyor
  Soruşturma terörüne karşı birleşik mücadele cephesini örelim!
  "Üniversiteler hegemonik ilişkilerin bir perdeleme aracı olarak kullanılmaktadır"
  Soruşturma terörüne karşı nasıl bir mücadele?.
  Vahşi katliam, destansı devrimci direniş!
  Mücadeleyi yükseltelim, direnişi örgütleyelim!
  Devletin katliam geleneğinin yeni bir halkası.
  Burjuvazinin etkin silahı: Medya.
  Bir parça yeni bir dünya....
  Devrimci bir gençlik hareketi için!..
  Ailelerimizle ilişkilerimiz nasıl olmalıdır?
  Paralı eğitime, hücrelere ve emperyalist savaşa hayır!
  Mücadele ederek geleceğimize sahip çıkalım!
  Etkin bir ön hazırlık çalışmasına dayalı anlamlı katılım
  ALGP çalışması genişleyerek sürüyor
  Gün emperyalizme karşı mücadele bayrağını yükseltme günüdür!
  YTÜ'de sistemli faaliyetlerimizden...
  Yurt-Kur tasfiye ediliyor!
  "Uluslararası Durum Üzerine Değerlendirmeler"
  Gerici bir burjuva ideolojisi olarak post-modernizm
  "Paris Düşerken"
  Bu yasa geçmeyecek!
  Okur mektupları 
 
YTÜ’de sistemli faaliyetlerimizden...

YTÜ’de Ekim ayından beri süren durgunluk döneminin ardından, Kasım ayında, YTÜ Ekim Gençliği okurları olarak yoğun bir faaliyet yürüttük.

Kasım ayının ilk önemli gündemi YÖK karşıtı protestolardı. YÖK’ü teşhir eden ve 6 Kasım günü Beyazıt’ta olacağımızı ilan ettiğimiz afişlerimizi Merkez ve Maslak kampüsüne yoğun bir şekilde astık.

Aynı süreçte ve bir süre daha devam edecek şekilde, emperyalist savaşı teşhir etmek için "Amerikan Askeri Olmayacağız!" ve "Kahrolsun Emperyalist Savaş! Yaşasın İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği" sloganlarının yazılı olduğu Kızıl Bayrak imzalı yoğun bir afiş çalışması yaptık.

Yine emperyalist savaşla ilgili olarak, Ulucanlar zindanında katledilen eski bir YTÜ öğrencisi ve TKİP Merkez Komite üyesi Ümit Altıntaş’ın “Robert” isimli şiirinin de yer aldığı, emperyalizmin savaş ve sefalet olduğu, barışın ise yalnızca sosyalizmle geleceğini vurgulayan bildirilerimizi yoğun bir şekilde Yıldız ve Maslak kampüslerimizde dağıttık.

Kasım ayının son haftasında da yoğun bir afiş çalışmamız vardı. “Kapitalizm savaş demektir! Barış sosyalizmle gelecek!”, “Amerikan askeri olmayacağız!”, “Filistin değil Türkiye, Siyonistler değil devletin faşist katliam çeteleri!”, “İşçi sınıfının devrimci programının altında birleşelim savaşalım!”, “Büyük Ekim Devrimi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor!”, “Ekim Devrimi 84, devrimin partisi 3 yaşında! Yeni Ekimler için ileri!” şiarlarının yer aldığı afişlerimizi Yıldız ve Maslak kampüslerine astık.
Yine aynı hafta içerisinde, “Her düzeyde parasız eğitim!” kampanyamızın başlangıç ayağı olarak, her iki kampüsümüzde paralı eğitimin yirmi sene içersinde nasıl hayata geçirildiğinin anlatıldığı 800 adet bildiriyi dağıttık.

Bu süreçte büyük eksikliğimiz ise, 1 Aralık’ta yapılacak olan mitingin ön hazırlıklarını gerçekleştirememiş olmamızdı.

YTÜ’de Ekim Gençliği çalışması sistemli bir biçim kazanmış bulunuyor. Bundan sonra temponun arttırılması yine bizlerin omuzlarında. Bunu başaracağımıza inanıyoruz.

YTÜ Ekim GençliğiMerkez ve Fen-Edebiyat kampüslerinde çalışmalarımız sürüyor

İstanbul Üniversitesi Merkez ve Fen-Edebiyat kampüsleri, İstanbul’daki öğrenci hareketinin şekillendiği, geliştiği önemli merkezlerdir. Son bir kaç yıldır Ekim Gençliği olarak bu kampüslere müdahale edememiş, etkin bir çalışma götürememiştik.

Bu dönemin başında, açılış şenliklerinde standımızı açtık ve Ekim Gençliği olarak artık burada olduğumuzu ilan etmiş olduk. Standımıza olan ilgi bizleri sevindirmiş, düzenli olarak EG’yi ve KB’yi takip etmekte olan öğrencilerle tanışmamızı sağlamıştır.

Eğitim yılı başladığından beri emperyalist savaş, faturası işçi ve emekçilere ödetilmek istenen ekonomik kriz, bir yılı aşarak devam eden ÖO direnişi ve sermayenin saldırı hazırlıkları yaptığı eğitimin özelleştirilmesi gündemleri ile çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Bu gündemler ekseninde afiş, bildiri, gazete satışı çalışmaları yapılmış, emperyalist savaş konulu bir resim sergisi düzenlenmiştir.

İlk haftalarda yeni başlatılmış olmasından kaynaklı yetersizlikler ve aksamalar taşımasına rağmen, çalışma giderek rayına oturmuş, düzenli bir hale gelmiş bulunmaktadır. Ne olduğu belirsiz “otonom gruplar”ın bile belli bir etkiye sahip olduğu Fen-Edebiyat ve Merkez kampüslerinde, uzun yılların teorik ve pratik birikimlerine sahip olan genç komünistlerin kısa zamanda önemli bir başarıya ulaşacağından kuşkumuz yoktur.

İÜ Fen-Edebiyat ve Merkez Kampüsü/Ekim GençliğiAvcılar Kampüsü’nde verimli çalışma

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü’nde yürütmekte olduğumuz çalışma verimli sonuçlar doğurmaktadır. Kapsam bakımından geçen dönemlerdeki çalışmaları belli ölçüde aşan çalışmamız halen sürmektedir.

Düzenli gazete satışı ve eğitim çalışması oldukça verimli sonuçlar yarattı. Kampanya gündemimizi oluşturan paralı eğitim sorununa da özel bir ağırlık verdik. Önemle üzerinde durduğumuz bir diğer gündem ise emperyalist savaş oldu. Bu çalışma da bizim açımızdan oldukça verimli geçti. Bu konuda yoğun bir afiş çalışması yaptık. Gazete satışlarımızda insanlarla savaşa dair sohbet etme şansı bulduk ve bu sohbetler oldukça verimli geçti. Gazete satışında belirli nedenlerden dolayı istediğimiz düzeyi tutturamasak da eski satışımızın çok üzerinde bir satış düzeyi yakaladık.

Verimli, etkin ve de en önemlisi yoğun çaba harcayarak oluşturulan bir çalışma etkin sonuçlar vermektedir. Bundan sonra da çalışmalarımızı bu şekilde devam ettireceğiz. Eksikliklerimizi giderip geleceği kazanma azmiyle ilerleyeceğimizden şüphe duymuyoruz.

Avcılar Ekim Gençliği