Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Aralık-Ocak '02
SAYI: 50
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Üniversiteler işletme, rektörler patron!
  Üniversitelerde rektör diktası pekiştiriliyor
  Soruşturma terörüne karşı birleşik mücadele cephesini örelim!
  "Üniversiteler hegemonik ilişkilerin bir perdeleme aracı olarak kullanılmaktadır"
  Soruşturma terörüne karşı nasıl bir mücadele?.
  Vahşi katliam, destansı devrimci direniş!
  Mücadeleyi yükseltelim, direnişi örgütleyelim!
  Devletin katliam geleneğinin yeni bir halkası.
  Burjuvazinin etkin silahı: Medya.
  Bir parça yeni bir dünya....
  Devrimci bir gençlik hareketi için!..
  Ailelerimizle ilişkilerimiz nasıl olmalıdır?
  Paralı eğitime, hücrelere ve emperyalist savaşa hayır!
  Mücadele ederek geleceğimize sahip çıkalım!
  Etkin bir ön hazırlık çalışmasına dayalı anlamlı katılım
  ALGP çalışması genişleyerek sürüyor
  Gün emperyalizme karşı mücadele bayrağını yükseltme günüdür!
  YTÜ'de sistemli faaliyetlerimizden...
  Yurt-Kur tasfiye ediliyor!
  quot;Uluslararası Durum Üzerine Değerlendirmeler"
  Gerici bir burjuva ideolojisi olarak post-modernizm
  "Paris Düşerken"
  Bu yasa geçmeyecek!
  Okur mektupları 
 
Gün emperyalizme karşı mücadele bayrağını yükseltme günüdür!

Emperyalizmin katliamlarla dolu yakın geçmişini biz Vietnam’dan Irak’a kadar biliyoruz.

Tüm dünya emperyalistleri bugün sözbirliği etmişçesine “terörizme karşı” mücadele edilmesi için ortaklaşılması gerektiğini söylüyorlar. Aslında bu birleşme çağrısı şu an Taliban benzeri gerici dinsel akımlara karşı yapılıyor gibi görünse de, gerçekte hedefte asıl olarak dünya çapındaki tüm ilerici akımlar vardır. “Terörizm” söylemi üzerinden, tüm dünyada işçi sınıfı, emekçiler ve ezilen halkların çıkarları ve özgür geleceği için mücadele eden tüm ilerici ve devrimci akımlar bir gecede terörist ilan edildiler. “Özgür ülkeler” diye anılan emperyalist Avrupa ülkelerinde ve ABD’nin merkezinde, temel demokratik hak ve özgürlükler peyder pey askıya alındı. 11 Eylül saldırılarına ilişkin soruşturma sırasında ABD’de işkenceye dahi başvurulducurren;u basına yansıdı.

Saldırı sonrası ABD’ye desteğini sunan tüm emperyalist ve gerici devletler de belli çıkar hesapları peşinde olmuşlardır. Rusya emperyalizmi Çeçen halkına karşı yürüttüğü savaşı meşrulaştırmış, Çeçen halkını terörist ilan etmiştir. İsrail Filistin’i Ortadoğu üzerindeki sorunların kaynağı gösterip terörist ilan etmiştir. Türk burjuvazisi ise yıllardır Kürt halkına yönelttiği kirli savaşı "sonunda Avrupa ve Amerika bizi anladı" demogojisiyle meşrulaştırma çabasına girmiştir.

Tüm dünyada kapitalizme ve emperyalizme karşı direnenlerin ne gibi uygulamalara maruz kaldığını Afgan halkı üzerinde denenen bombalardan, Irak halkının maruz kaldığı uygulamalardan, cezaevlerinde devrimci tutsakların üzerine yağan kurşunlardan ve en sonu Armutlu’da ve Alibeyköy’de savunmasız ÖO direnişçileri üzerine atılan bombalardan biliyoruz.

Şimdilerde ise Türkiye’deki uşak takımı asker gönderme yarışına girmiştir. Savaş Türkiye işçi sınıfına ve emekçi halka hak gaspları, ağır vergiler ve işten atılmalar olarak dönmüştür.

Gün ezilen halkların yanında emperyalizme karşı mücadele bayrağını yükseltme günüdür.

Gün kapitalizmin çürümüş ve asalaklaşmış yapısına karşı sosyalizmin onurlu bayrağını yükseltmenin günüdür. Tüm dünya üzerinde savaşların ve ölümlerin tek sorumlusu kapitalist sistemdir. Barış ise ancak kapitalizme karşı savaşılarak ve nihai olarak sosyalizmle kazanılacaktır.

Barış sosyalizmle gelecek!

Ekim Gençliği/YTÜRobert

Elinde bir demet çiçek tutan küçük kız
bu taşıdığın kaçıncı ölüm
Vietnam’da, Saygon’da
Senin gibiler arttıkça küçük kız
değişecek bu şehrin ismi
-Ho Amca diyecekler-
bu demet demet çiçeklerin ürettiği
tabut tabut ölülerin ülkesinin
hikayesinde
.............
Adı Robert, kısa sarı saçları
ve çocuksu yüzünden fırlayan mavi gözleriyle
evrensel bir heyecan duyuyor
-bu yeşil ufukta- kaybolmuş bir edayla
Cebinde liseden beri tek aşkı Suzan
-biraz sararmış gibi ya fotoğrafı varsın olsun-
Suzan hep umut oldu Robert’e
Bırakıp da gitmek istemiyordu ya işte
Biraz işsizlik, biraz kolay para
-bir kaç on bin km. uzağa yolladı Kansas’lı Robert’i
Suzan’la Robert’in hep hayali idi
küçük bir ev, eskimemiş bir Ford
Hep küçük şirin bir kızları olsun isterlerdi
Şu çiçeklerin arasındaki küçük esmer kız gibi
Hep hayali idi küçük kızlarının boynuna
boylu boyunca atlaması
Tıpkı şu şirin, esmer kızın şimdi Robert’in
kucağına atlaması gibi
Kız elindeki çiçek demetini
Robert’in sırt çantasına taktı.
Ve yabancıya hızla yakınlaşması gibi
Bir tezcanlılıkla uzaklaştı.
Robert
-"Böyle sıcak bir yerde böyle güzel çiçekler" dedi kendi kendine
Ve koklamak ister gibi çekti çiçekleri sırt çantasından
Küçük bir patlamayla parçalandı Robert
3. Takım 4. Tim’den er Robert
Parçalanan ve kavrulan biraz er Robert’ti
Biraz şu ev, biraz şu Ford
Yoo onu öldüren
küçük, esmer, şirin, kızının verdiği
çiçek demetine saklanmış bomba değildi
-hani annesinin evde yaptığı-
Onu öldüren kendi hayali kızıydı
Zira bilinir;
Sahte olacak Amerikan düşleri için
yanan köylüler üzerinden yaşamaktansa
Hiç doğmamak yeğdir
çocuklar kimi seveceğini bilir ve kimi affedebileceğini
Esmer kızla Robert’in hayali kızı haklıydı
3. takımın o iki dağ köyünü yakışından beri
çocuklar yıkılmış Vietnam köyleriyle yanmış bedenler üzerine
kurulu yalan yaşamlardansa
Hayali kalmayı ve doğmamayı tercih ederler.

Ümit Altıntaş

(Eski YTÜ Öğrencisi ve TKİP MK üyesi Ümit Altıntaş, 1999’da Ankara Ulucanlar Cezaevi’nde katledilen 10 devrimci tutsaktan biridir...)