Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Kasım '01
SAYI: 49
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  6 Kasım ruhuyla mücadeleyi yükseltelim!
  6 Kasım'ın ışığında gençlik hareketi
  YÖK protestoları
  YÖK ve YÖK düzenine karşı mücadele
  Sanayi-üniversite işbirliği...
  "Terör" ne, "Terörist" kim?
  Türkiye'yi ABD'nin savaş arabasına bağladılar
  ÇÜ Öğrenci Platformu'nun emperyalist savaş karşıtı eylemi...
  Emperyalist savaş ve gençlik!
  Küresel terörist: ABD emperyalizmi!
  ABD taşeronluğunda pay kapma hülyası
  Yeni emperyalist savaş ve gençlik
  Basın ve savaş
  Ölüm orucu direnişi bir yılı aştı! Geleceğimiz için kazanmak zorundayız!
  Paralı eğitime hayır!
  Saldırılara karşı mücadeleyi yükseltelim!
  Okul kapıları işçi-emekçi çocuklarına kapatılamaz!
  Çocuk emeği ve kapitalizm
  Anlamlandırmanın katili: Medya
  İsviçre Ekim Gençliği kampı...
  Okur mektupları 
 
Çukurova Üniversitesi Öğrenci Platformu’nun
emperyalist savaş karşıtı eylemi...

“Amerikan askeri olmayacağız!”

ÇÜ Öğrenci Platformu emperyalist savaşa karşı mevcut duyarlılığı örgütleyebilmek, bulunduğumuz cepheden “emperyalist savaşa hayır” sesini yükseltebilmek için eylem ve etkinliklerine başladı. Özgür Gençlik, TÖDEF, Kaldıraç, DÖB, Yeni Demokrat Gençlik ve Ekim Gençliği bileşenlerinin yeraldığı platform bir yürüyüş kararı aldı.

Yürüyüş öncesinde renkli afişlemeler yapıldı. Kütüphanenin önüne savaşla, katliamlarla ilgili fotoğraf sergisinin de bulunduğu bir stand açıldı. “Emperyalist savaşa hayır” pankartının yazılı bulunduğu standın başında durularak, emperyalist-kapitalist sistemin teşhiri yapıldı. Hazırlanan bildiri dağıtıldı. Perşembe günü yapılacak yürüyüşe çağrıda bulunuldu.

Yürüyüş 25 Ekim tarihinde yapıldı. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden başlayan yürüyüş yemekhanede son buldu. Yürüyüşe 40 kişi katıldı.

Yürüyüşte “Emperyalist savaşa hayır!” yazılı imzasız bir pankart açıldı ve çok sayıda döviz taşındı. Yürüyüşte en çok “Kahrolsun emperyalist savaş!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Sıra sana geldi onuruna sahip çık!”, “Yaşasın ölüm orucu direnişimiz!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!” sloganları atıldı. Ayrıca her fakülte önünde savaşa dair konuşmalar yapılarak yürüyüşe çağrı yapıldı.

Yemekhane önünde okunan basın açıklamasında ABD’nin Afgan halkına yönelik saldırısı lanetlendi. Daha sonra emperyalizmi temsilen Amerikan bayrağı yakıldı ve yürüyüş sona erdi.Platformun dağıttığı bildiri metninden...

Başka bir dünya mümkün!

İçinde yaşadığımız sistemin en çok kullanılan tanımlamalarında vardır; savaş, kan ve gözyaşı. Bizim olmayan, bir avuç zenginin çıkar savaşlarında ön saflara sürülür, silahlarımızı kardeş bir halka doğrultur, öldürür, öldürülürüz.

Bugünse yine savaş çığlıkları atılıyor. Yanı başımızdan kalkan uçaklarla Afgan halkının üzerine bombalar, füzeler yağdırılıyor. Kardeş bir halk katlediliyor.

(...)

Dünyanın en büyük teröristlerinin kim olduğu ortadadır. Yüzyılı aşan hakimiyeti boyunca emperyalizm, yüz milyonlarca insanı sömürü hakimiyetini sürdürebilmek için gözünü kırpmadan öldürmüştür; bunu kimi zaman atom bombasıyla, kimi zaman tankıyla, topuyla, uçağıyla yapmıştır.

Türk devletiyse 11 Eylül’deki saldırıyı, Kürt halkının özgürlük mücadelesine karşı giriştiği kirli savaşın, F tiplerini yaşama geçirebilmek için yaptığı cezaevi katliamlarını onaylatmanın gerekçesi yapabilmiştir. “Terörizme karşı mücadele”de, Afganistan’a yapılan saldırıda ABD’ye tam destek vermiş, emperyalizme uşakça sadakatini bir kez daha kanıtlamıştır.

(...)

Bizler Amerikan askeri olmak istemiyoruz. Bizler savaşın faturasını ödemek istemiyoruz.

Bir avuç emperyalistin çıkarı için geleceğimizin elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. Sen de geleceğine sahip çıkıyorsan bu savaşa birlikte dur diyelim. Perşembe günü emperyalist savaşa hayır yürüyüşüne katıl! Savaşsız, sömürüsüz “Başka bir dünya mümkün” şiarını hep beraber haykıralım.

Çukurova Üniversitesi Öğrenci PlatformuÇukurova Üniversitesi’nde dağıtılan Ekim Gençliği bildirisi...

Emperyalizm savaş demektir! Barış sosyalizmle gelecek!

Merhaba arkadaş;

(...)

Dünyanın en büyük teröristlerinin kim olduğu ortadadır. Yüzyılı aşan hakimiyeti boyunca emperyalizm, yüzmilyonlarca insanı, sömürü ve hakimiyetini sürdürebilmek için gözünü kırpmadan öldürmüştür. Bunu kimi zaman atom bombasıyla, kimi zaman tankıyla, uçağıyla yapmıştır.

Zulmün hüküm sürdüğü yerde direnmek insanlık görevidir. Rusya’dan Çin’e, Latin Amerika’dan Vietnam’a bu böyle olagelmiştir. Atom bombalarına, CİA-FBİ’larına rağmen bugün de görülmüştür ki “emperyalizm kağıttan kaplandır.” Gücünü bizim güçsüzlüğümüzden, dağınıklığımızdan, bilinçsizliğimizden almaktadır. Gücümüzü ne kadar birleştirirsek emperyalistler o kadar güçsüzleşecektir. Ve direnince göreceğiz kağıttan kaplan olduklarını. Ve başka bir dünyanın mümkün olabildiğini.

Her savaşın bir faturası vardır. Savaşın faturası her zaman olduğu gibi işçi-emekçilere ve ezilen halklara çıkarılacaktır. Bu gelir geçer görünen benzin zammıyla başlar ve sonrasında da zam sağanağı artarak devam eder. Şubat krizinden daha kötü ne olabilir diye düşünenlere işte cevap. Harçlıklarımızın bir gecede %40 azalması yetmedi, yetmez de. Gelelim kâra; emperyalist-kapitalist sistem kendi doğal krizini savaşlar yoluyla aşmaya çalışır. Aşırı üretimden biriken malını (silah, araba, yiyecek, kablo, televizyon) böylece açılacak yeni pazarlarda satma hesabındadır. Bu yüzden bu kadar masraf yapmakta, kaz gelecek yerden tavuk esirgememektedir.

Hala “savaş bizi ilgilendirmez” diyorsanız “siz savaşı ilgilendiriyorsunuz”. O halde şimdi duraksamanın zamanı değildir. Acilen anti-emperyalist mücadele örgütlülüklerini yaratmalı ve buna en doğal demokratik taleplerimizi de katmalıyız. Sesimizi ve gücümüzü birleştirelim.

Kahrolsun emperyalist savaş!

Amerikan askeri olmayacağız!

Emperyalist savaşa ne tek bir kuruş, ne tek bir asker!

Ekim Gençliği